Tips från advokaten


Sida 4

Måste man alltid betala sin advokat själv?

18 dec 2018

Om det är så att du kommer i en sådan situation att någon stämmer dig i en tingsrätt, blir man lätt lite darrig knäna. Att få hem ett brev med information om att någon har stämt en, kan göra den mest härdade människa skakig. Det är ju inte alltid som det är givet hur utgången ska bli. Plötsligt är du i händerna på en tingsrätt, med en domare och kanske flera nämndemän som kanske ska avgöra din närmaste framtid. Är du i den situationen, är det bästa som du kan göra, är att anlita en riktigt duktig advokat. Oavsett om det handlar om en stämning angående arbete, familij och vårdnad om barn, eller någon stämning på grund av något i ditt hus, hem eller fastighet är det skillnad på framgång och förlust – om du väljer rätt advokat eller inte.

Välj en advokat där du bor

Du bör välja en advokat som du får tag i nära din bostad. Det kommer nämligen att bli en hel del som ni behöver träffas om och göra upp när det kommer till strategi och vilka bevis som ni kommer att behöva för att kunna gå segrande ur en tvist. Skulle det dessutom vara så att du blir misstänkt för något brott, är det ännu viktigare att du väljer rätt advokat. Rätt advokat kan vara skillnaden mellan att gå fri från det du misstänks för eller få fängelse. Och du vill troligen bli frikänd från någon brottsmisstanke. I det fallet får du dessutom en offentlig försvarare, alltså en advokat som staten betalar för att det inte ska komma an på din inkomst om du ska få en advokat eller inte.

Välj en advokat som har ditt område som specialitet

De flesta advokater är specialister inom vissa områden. Juridik är ett så pass brett område att det är svårt, om inte omöjligt att kunna allt som har med juridiken att göra. Oftast väljer man att specialisera sig inom till exmpel affärsjuridik och avtalsrätt, eller inom humanjuridik och familjerätt, inom kriminalrätt och som försvarsadvokat. Då är det bäst att anlita en jurist och advokat som har arbetat mest med det område som du har problem med. Handlar det om ett vårdnadsärende är det viktigt att välja en advokat som kan vårdnadstvister. Är det något som handlar om din anställning, är det viktigt att välja någon advokat som kan arbetsrätt och så vidare. Söker du en advokat i Uppsala, kan du läsa vidare här.

Vem betalar för din vattenskada?

10 nov 2018

Det är alltid lätt att vara efterklok och det är tyvärr många svenskar som har fått all anledning att vara. Och - säkerligen så kommer även fler inom loppet av några år att rynka pannan i djupa veck och ställa sig frågan: varför tog jag inte hjälp av en rörmokare?

Det vi ska titta närmare på här gäller nämligen vattenskador. Många verkar ta det för givet att en vattenskada alltid kommer med en ersättning. Det vill säga, drabbas man av en vattenskada så finns det alltid en livlina i form av den egna hemförsäkringen som täcker kostnaderna.

Det är långt ifrån säkert. Alla försäkringspremier ser olika ut och i många fall så måste man teckna olika tilläggsförsäkringar mot exempelvis vattenskador. Det tycker vi alltid att man ska göra då sådana kan inträffa då man minst anar det. Plötsligt en natt blir det svinkallt, vattnet i rören fryser och då morgonsolen kommer så tinar vattnet så snabbt så att rören i fråga spricker. En sådan olycka är svår att förhindra och där kan en tilläggsförsäkring vara väldigt bra.

Rörmokare - den billigaste försäkringen mot en vattenskada

Andra olyckor och anledningen till vår text kan innebära att försäkringen i fråga ändå inte täcker omfattningen på skadorna. Där handlar det om att man valt bort en rörmokare och skött olika installationer på egen hand. Något som - i all renoveringshets - blivit allt vanligare och där köket blivit den vanligaste platsen för vattenskador.

Om du väljer att installera en ny ismaskin, en diskmaskin eller din kyl- och frys på egen hand i ditt nya kök i Stockholm så tar du också en risk i att en vattenskada dels kommer att inträffa - jobbet blir utan tvekan sämre än om du skulle anlita en rörmokare - och dels också en risk i att du inte får någon ersättning.

Ditt försäkringsbolag kommer att vilja veta vilken rörmokare i Stockholm som du anlitat. Har du inte anlitat någon rörmokare utan skött installationen på egen hand så kan du också, enligt vår erfarenhet, glömma att bli ersatt. Det första steget - och den bästa försäkringen - mot att förhindra en vattenskada är alltså rätt så logisk: ta hjälp av en rörmokare.

Har försäkringsbolaget fel?

Säg att du har anlitat en rörmokare i Stockholm och ändå drabbas av en vattenskada som en följd av exempelvis ett materialfel och där ditt försäkringsbolag - trots ett tillägg - ändå vägrar att ersätta dig.

Hur kan du rent juridisk gå vidare? Tvister mot försäkringsbolag är tyvärr inte ovanliga och många gånger så handlar det om att man som privatperson inte läst det finstilta; det finns alltid en väg ut för Försäkringsbolagen som det verkar.

Men, man behöver inte ge upp. Har du anlitat en rörmokare och känner att du gjort allt i din makt för att förhindra vattenskadan - och betalat ett dyrt tillägg - så kan du söka dig till konsumentverket och upprätta en anmälan där. Vidare så kan du även kontakta en jurist som hjälper dig genom processen. En sådan bör du ha vid din sida redan från start och definitivt om det handlar om en prövning i civil domstol.

Mer om rörmokeri: http://www.stockholmsrörmokare.se.

När du behöver ta striden och inleda vårdnadstvist

31 okt 2018

Som tur är det väldigt få av oss som kommer i kontakt med rättvisan, eller i klammeri med rättsväsendet. De flesta förknippar domstol och advokater som att ha hamnat i brottslighet, men så är inte alls fallet. Det finns två sidor av rättsväsendet; den rättsliga domstolen – där en statlig åklagare ska pröva huruvida någon är kriminell och skydlig till brott och ska dömas till böter eller fängelse – och en civil domstol där den ena parten varken är brottslig eller ska dömas till fängelse. Den förra domstolen ska avgöra om någon skuld med hänsyn till att det "inte ska finnas något rimligt tvivel" att den är skyldig till brottet. Medan den civila domstolen ska tolka lagen och när det till exempel kommer till vårdnadstvister ska tolka lagen till förmån för det som är bäst för barnet – inte föräldrarna.

Mycket handlar om vad är rätt eller fel för föräldrarna – inte barnen

Alltför många vårdnadstvister handlar om vad som är bra för föräldrarna, inte det som är bäst för barnet. Och barn är de svagaste i vårt samhälle och har inga andra försvarare än sina egna föräldrar. Enligt lagen, och FN:s barnkonvention, är det en förälders ansvar att ta vara på sitt barns rättigheter, skydda barn mot våld och övergrepp. Men vad händer om det är en förälder som gör sig skyldig till barnets övergrepp och våld? Vem ska då skydda det barnet? Vi ser alltmer att det som förut fungerade som socialt skyddsnät har fått allt större hål. Alltfler barn ramlar igenom. Polis och socialtjänst fungerar allt sämre, med indragna resurser och ibland rena rama systemfel. Dock finns det otroliga socialtjänstere och poliser som gör ett hedervärt arbete – men alltför många barn ramlar igenom på grund av bristfälliga socialtjänster och poliser som inte utreder brott mot barn.

Du som förälder måste skydda ditt barn

Är det så att du och ditt barn är utsatt av den andra föräldern, måste du alltid skydda dig själv och ditt barn. Du måste göra det, ingen annan kommer att göra det åt dig. Du kan till exempel få hjälp av ideella föreningar såsom kvinnojourer och föreningar med andra som har gått igenom liknande situationer som din. Dem bör du ta kontakt med – och kontakta en duktig jurist, en advokat som tar striden för dig och framför allt för ditt barn. Du måste få laglig rätt att undanhålla dig och barnet undan den som utsätter dig och ditt barn för våld. Annars går det inte. Läs mer här om en sådan advokat på: http://www.vårdnadstvist.biz.

Följer du marknadsföringslagen?

25 okt 2018

Det finns tydliga regler och lagar då det kommer till reklam och marknadsföring. Dessa måste följas - men många företag verkar ha svårt att förstå detta. Vi kan som ett litet axplock säga att man inte får använda sig av vilseledande reklam, att man inte får ljuga om produkten, att man inte får använda ordet realisation om det inte handlar om just en omfattande rea, att man inte får nämna ordet utförsäljning om det inte handlar om att hela - eller en stor del - av ett lager ska säljas ut och man får heller inte vara aggressiv i sin marknadsföring på ett sätt som kan verka hotfullt för konsumenterna.

Dessutom så får man inte ge ut reklam till personer som inte vill ha denna. En lunta med papper som du köpt hos ett tryckeri i Stockholm som visar om hur förträfflig ditt företag är kan således bryta mot marknadsföringslagen om kunden i fråga har en lapp på dörren där det står att man inte vill ha reklam. Den nya datalagen gör detta än mer tydligt också och där företag inte längre kan - eller får - skicka ut utskick via mail om kunden inte godkänt detta.

Det här är en lag som ska göra marknadsföringen schysstare och som finns för oss konsumenter; vi vill inte bli lurade, vi vill inte bli påtvingade saker vi inte vill ha och vi vill köpa varor som är av den kvalitet som vi förväntar oss. Men, det är även en lag med många gråzoner och som är svår att kontrollera.

Många bryter omedvetet mot lagen

Många företag gör fel och man gör det av okunskap. Andra företag utnyttjar kryphål och marknadsför sig på sätt som mycket väl kan bryta mot lagen. Om du exempelvis går på en mellandagsrea i syfte att köpa en ny TV och fastnar för en som är prissänkt med 30 % så har du gjort ett klipp.

Men, är det verkligen en rea? Många exempel finns där man som kund i efterhand kunnat kolla priset och sett att det varit exakt likadant i flera veckor - i vissa fall till och med lägre. En rea ska vara under en kortare period och vara en tydlig sänkning av varans ursprungliga pris. Där finns det mång som, tyvärr, drar nytta av svensken sug efter att göra ett klipp under mellandagarna. Tyvärr kommer detta även förmodligen att synas tydligt under Black Friday och andra högtider för konsumenter i jakt på klipp.

Kan ett tryckeri hjälpa dig?

Att anlita ett tryckeri kan vara en sund väg att marknadsföra sitt företag och att göra det på rätt sida av marknadsföringslagen. Det ett tryckeri kan göra är nämligen att trycka upp reklamprodukter som ger dig en mer fysisk reklam. På tröjor, på kepsar, på bildörrar och på exempelvis golfbollar och muggar kan man med lätthet visa att man syns och finns.

Denna typ av marknadsföring är ofta effektiv sett till att man planterar frön hos en potentiell konsument snarare än att hela tiden, på ett aggressivare sätt, visa sin närvaro genom att lägga reklam i brevlådan eller annonsera i tidningen.

Är det för många vårdnadstvister i domstolen?

6 okt 2018

Dagens juridik är en gratistidning på nätet, där jurister av olika slag publicerar olika nyheter som har med juridik att göra. I somras för två år sedan, publicerade de en statistik över antalet vårdnadstvister som de konstaterade hade ökat och blivit alltmer infekterade. Flera advokater kom fram till att det har överlag blivit en hårdare ton mellan de tvistande parterna om barns vårdnad, boende och umgänge:

– Tvisterna har blivit mer infekterade, många av parterna är födda på på 70- eller  tidigt 80-tal. De är oftast mer aggressiva mot varandra, har svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till sin egen rätt och de kräver millimeterrättvisa, svarar en av advokaterna.

Vissa vårdnadstvister hör inte hemma i domstolarna

En annan menar att det ofta dyker upp vårdnadstvister, där de inte borde det, och att många av dem borde lösas på andra sätt och borde inte lösas i domstol. Den personen får medhåll av andra advokater som anser att många domstolar är för rigida och anser att barn ska ha umgänge med den andra parten till vilket pris som helst, fastän det långt ifrån är bäst för barnet. Att stämningen och tonen mellan parterna har blivit hårdare är det många av advokaterna som håller med om.

Många av de advokater som tidningen Dagens juridik pratade med om då de frågade om vårdnadstvister, anser att flera parter borde kunna få hjälp på annat sätt än att behöva stämma varandra i domstol. Domstolen är fel ställe att gå till om man inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Men det finns inga sådana instanser. Många kommuner saknar verktyg att medla mellan förälddrar som inte kan komma överens. Det borde finnas fler socialarbetare som hade tid att lägga på detta, fler familjerådgivare och fler terpauter som kunde ha detta som sina arbetsuppgifter. Advokater är sällan utbildade i samtalsterapi, och borde få koncentrera sig på det som de kan bäst; juridiken.

Endast vårdnadstvister med inslag av våld borde hamna i domstol

Det ger för handen att det egentligen borde vara de vårdnadstvister som har inslag av våld i det tidigare förhållandet som borde gå till domstol. Är det så att den ena parten utsätter den andra för våld i förhållandet, ska man absolut inte föreslå samarbetssamtal, som det oftast görs hos kommunernas socialtjänster. När det kommer våld i ett förhållande måste alla berörda gå in för att skydda barn och utsatta parter. Det är inte ett förhållande som kan ses som en tvist mellan två jämbördiga parter. Det är oftast ett rop på hjälp och det är samhällets plikt och skyldighet att hjälpa och skydda den som blir utsatt för den andra partens våld. Läs mera här om ensam och gemensam vårdnad.

Konflikt om bilskador?

5 okt 2018

De större olyckorna löses ofta på ett bättre sätt då det kommer till bilar. Krockar man så och är den som bär skulden så är man i en större mån benägen att ta sitt ansvar, skriva under papperen från respektive Försäkringsbolag och betala för de skador man åsamkat. Det är ofta de mindre skadorna som vållar större konflikter. En parkering som går snett varpå man skrapar lite på lacken på en bil bredvid; ingen större sak egentligen - men heller ingen anledning till att göra som så många väljer att göra: sticka från platsen.

Den lilla skada som man orsakat på lacken kommer att påverka ägaren till bilen. Dels så kostar det några kronor att lackera om och dels så tar det tid och kraft i anspråk. I alla avseenden så är en smitning från en sådan situation rent förkastlig. Och: man begår ett brott.

Det handlar om att man kan bli straffad; något som många också blir. Det finns nämligen nästan alltid vittnen som ser vad som inträffar. En annan sak är att det även finns kameror uppsatta i de flesta parkeringsgarage - det gör att en smitning sällan lönar sig (och som heller inte ska göra det). Ditt registreringsnummer kommer förmodligen att avslöja dig.

Om du skulle vara drabbad av en smitningsolycka där din lack blivit skadad så är det i första hand ditt försäkringsbolag som du ska kontakta för ersättning. Där måste du kunna bevisa att skadorna uppkommit som en följd av att du blivit påkörd i samband med att din bil stått parkerad (det brukar synas ganska tydligt; fronten kan tryckas in osv). Om det skulle bli problematiskt så kan du gå vidare till TFF - Trafikförsäkringsföreningen - och låta dem göra en andra bedömning.

En keramisk lackförsegling ger dig bättre skydd

Det finns alltså goda möjligheter att få ersättning vid en dylik situation; men man måste trots allt ändå betala självrisk och anstränga sig sett till att bilen måste lämnas i för lackering och så vidare. Ett bra sätt är därför att förebygga genom att ge bilen ett extra skydd, något som sker genom en keramisk lackförsegling.

Ett keramiskt lackskydd innebär att man får ett extra lager - ett skyddande hölje - över lacken. Det skyddar dels mot mindre skador såsom de vi ovan beskrev och dels också mot allehanda smuts, vägsalt och mot solens blekande UV-strålar. En keramisk lackförsegling ger bilen längre livslängd och en snyggare framtoning - under en längre tid. Det kostar heller inte så mycket pengar att få ett keramisk lackskydd applicerat.

Slår man ut den kostnaden mot alla fördelar så handlar det om en ren och skär investering och ett enkelt sätt att undvika de värsta konflikterna i samband med exempelvis en smitningsolycka vid en parkering. Vi skulle definitivt rekommendera den lösningen.

Tyvärr så saknar många trafikanter den ansvarskänsla som man kan kräva. Att det sker olyckor är naturligt - att man smiter från dem är rent förkastligt. Därför måste man också se till att skydda sig bättre. Ett keramiskt lackskydd är ett bra exempel på hur det kan ske.

På http://www.lackförsegling.nu kan du läsa ingående om hur lackförsegling fungerar.

Konsten att undvika fuskjobb

1 okt 2018

Programmet Fuskbyggarna satte fingret på någonting allvarligt i Sverige. Detta gällande rena fuskjobb och där man som privatperson agerat enligt skolboken och tagit professionell hjälp med något typ av byggprojekt. Man har valt att betala för en snickare - men allt man fått är ett rent fuskjobb som sedan måste korrigeras och där man hamnar i en riktig rävsax.

För, vem ska betala för fuskjobbet? Inte sällan så är det en väldigt lång process där snickare kan bestrida, hävda oskuld eller gå i konkurs innan man når någon lösning. Kvar står en förtvivlad familj vars ekonomi är körd i botten och där man inte har något annat val än att låna pengar för att slutföra det jobb som man från början velat ha. Skillnaden mellan deltagare i programmet Fuskbyggarna och vanliga Svenssons är att ingen Martin Timell kommer in med ett byggteam och hjälper till gratis. Man får betala priset själv.

Det går att dra en snickare inför domstol, men som vi sa - det handlar om en tidskrävande, och potentiell dyr, process. Det vi ska trycka på här handlar istället om hur man kan undvika att hamna i den här situationen och hur man, kort och gott, hittar rätt snickare i Stockholm redan från början. Det gör man inte genom att lyssna till vackra ord, stora löften eller genom att stirra sig blind på ett lågt pris. Istället så gäller det att följa dessa tips:

Så hittar du rätt snickare i Stockholm

  1. Var konkret och precis. Vad är det du behöver hjälp med egentligen? Skriv ned allt, bifoga ritningar och var tydlig. Genom detta kan du slippa överraskningar i form av tilläggskostnader.
  2. Offerter och referenser: Du kommer att tjäna på att ta in offerter från flera snickare, men du kommer även att öka risken i att anlita fel. Den kan du minimera genom att samtidigt kolla upp referenser i form av tidigare kunder. Kan du gå långt tillbaka i tiden så är det en klar fördel.
  3. Försäkring: Se till att snickaren har ansvarsförsäkring och se till att du verkligen får se denna i skriftlig form.
  4. Anmärkningar och F-skattsedel. Om du - vilket rekommenderas - ska använda ditt rot-avdrag för en snickare så måste denna ha F-skattsedel. Det bör du dock kolla upp oavsett. Detsamma gäller betalningsanmärkningar. Sådan information kan du hämta hos Kronofogden. En sista sak är att kolla med ARN om det finns några anmälningar gjorda där. Har en snickare blivit anmäld dit och vägrat följa rekommendationerna så hamnar denne å en svart lista som Råd & Rön publicerar.
  5. Alltid skriftligt - aldrig förskott. Genom ett avtal så skyddas du genom konsumentlagen om du anlitar en snickare. Detta ska vara skriftligt för att anses som giltigt. Då det kommer till betalningen så ska denna ske då jobbet är besiktigat och klart. Det vill säga: du ska aldrig ge någonting i förskott. Där sker många misstag och så fort en oseriös hantverkare får betalt så går denne också under jorden.

Vad händer om du blir stämd på vårdnaden av dina barn?

31 aug 2018

Det har skett en märkbar kning av vårdnadstvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Det rappporterar tidningen dagensjuridik.se. Dessutom har de blivit mer infekterade och svårare för alla parter. Domstolarna har även blivit hårdare i sina bedömningar:

"Det finns en övertygelse hos parterna om att de har rätt och att de ska få detta bekräftat bara de går till domstol", enligt en lagman.

Mellan åren 2005-2015 ökade antalet vårdnadstvister med 100 procent. Man gjorde en undersökning av både antalet vårdnadstvister och karaktären av dem. 176 advokater intervjuades och de berättar sammantaget om hur vårdnadsvisterna har ndrat karaktär. Många av dem menar att tonen mellan parterna har hårdnat och hur det har blivit svårare att nå kompromisser.

En del advokater menar till och med att vissa av dessa juridiska tvister hade kunnat undvikas ifall parterna bara hade kunnat komma överens och kompromissat i stället för tvista med varandra i domstolen.

Så hur gör man om man blir stämd?

Skulle det vara så att du blir stämd i domstolen av barnets andra förälder är det viktigt att du tar kontakt med en advokat. Då gäller det att du anlitar en advokat som är duktig på familjerätt, som det heter. Familjerätt eller humanjuridiken, som det också kallas är den delen av juridiken som innefattar allt från vårdnad, boende och umgänge med de egna barnen, migrations- och asylrätt och annan lag som gäller människor. Juridiken är ett stort område och de flesta advokater specialiserar sig inom ett, eller fler närliggande områden. På det sättet har vi affärsrätt, brottsrätt och så vidare. När det kommer till stämningar inom familjen, eller tidigare familjer, är det inte något som faller inom ramen för det alllmänna åtalen. Alltså, mördar man någon, är det alltid staten som åtalar en misstänkt mördare, tjuv, kidnappare och till exempel våldtäktsmän (eller kvinnor). Men i fall när det rör till exempel vårdnaden av ett barn, faller det inte under allmänt åtal, utan i en civil domstol.

När en stämning görs i en civil domstol – som är den samma domstol som allmänt åtal – handlar det inte om att avgöra ett fall som man är skyldig till ett brott utan "rimligt tvivel" att man är skyldig. Här handlar det i stället om att döma efter vad som är bäst för barnen, som det tvistas om.

Viktigt anlita rätt advokat

Skulle det hända dig att din tidigare partner och barnets förälder stämmer dig på vårdnaden, bör du genast ta kontakt med en duktig advokat. Rätt advokat kan innebära att du vinner vårdnaden eller inte. Rätt advokat innebär oftast att du vinner ett mål eller ej. En domstol (en eller tre domare som dömer) har sällan kunskap om barn. De tycker det är svårt att veta vad som är bäst för ett barn. Därför anlitar de helst socialtjänsterna runt om i landet för att göra "vårdnadsutredningar" som ska ta reda på vad som är bäst för barnet och vad som inte är det. Tyvärr har socialtjänsterna sällan kompetensen eller rätta förutsättningar för att ta reda på vad som är bäst för ditt barn. De pratar med båda föräldrarna och får deras versioner om barnet. Ofta får de helt olika versioner om vad som är bäst för barnet och sjävla barnet hamnar i kläm. Ingen pratar md barnet, barnet kommer inte alls till tals, trots att lagen säger att barn ska komma till tals, oberoende ålder, bara barnet själv förstår vad det handlar om. Det är därför som alltmer har hamnat på att man anlitar en duktig advokat som kan föra barnets talan och som är duktig på att föra sin talan i rätten. Läs mer om en advokat i familjerätt på: http://mark-andersch.se.

Tack vare LEI-koder kan brott förebyggas och spåras

24 aug 2018

I dessa valtider så tar ofta folk på sig sina allra finaste ideologiska kostymer och börjar ventilera sina argument för omvärlden. Uppfriskande - men även, i längden, väldigt irriterande. Speciellt då man kommer in på ämnet brott och straff. Inte sällan hör man hur vissa kräver hårdare tag, tuffare nypor och radikala straff för vissa typer av brott. Detta ställs mot andra brott som man har svårare att se varför de ska komma med så pass hög straffsats som de gör.

Det är svårt att ställa brott mot varandra. Man kan tycka att det är förjävligt att en misshandel inte ger ett hårdare straff och man kan även tycka att en avancerad skatteplanering som utarmar vår välfärd på miljarder är åt helskotta.

Det går att hålla två bollar i luften i denna fråga; det handlar om att varför lite nyanserad och inse att olika brott slår hårt mot olika värden. Men, de slår alltid mot någon och därav också rubriceringen om att ett brott är begånget. Åtgärder och straff å sido här, vi tänkte kolla lite närmare på det förebyggande arbetet som leder till att brott kan förhindras. Det är en mer intressant aspekt som sällan hamnar i rampljuset.

Säkrare handel med LEI-kod

Att det ofta bedrivits en lite ljusskygg handel inom finanssektorn är ingen nyhet. Det ligger i sakens natur: alla vill tjäna pengar och ingen vill genomföra en dålig affär - något som kan få många att tänja på gränserna och genom exempelvis manipulation också tillskansa sig fördelar i form av exempelvis monopol. Det är inte schysst och det gör att många kommer i kläm.

Det gör också att vissa utredningar - av exempelvis Finansinspektionen (eller motsvarande i andra länder) - blir extremt svåra att genomföra. Spåren slutar alltid någonstans och speciellt gäller det vid den globala handeln.

Ett färskt exempel är utredningen av Lehman Brothers konkurs vid finanskrisen 2008. De hade närmare 3500 olika dotterbolag; något som omöjliggjorde en utredning om vilket företag som egentligen handlat med vilket. Detta fick G20 länderna att agera och spåna fram förslag för en säkrare handel.

Enter LEI-kod: Det system som arbetades fram var det vi nuvarande ska använda oss vid handel med derivat, aktier, obligationer och värdepapper - LEI-kod. Det gäller alltså företag, juridiska personer om enskilda firmor (vars omsättning överstiger 3 miljoner kronor/år) och kraven på LEI-kod omfattar således inte privatpersoner.

Så fungerar det - förenklat

Om vi ska förklara LEI-kod så att alla begriper så handlar det om att man som företag signerar sina transaktioner och affärsuppgörelser med denna. Koden i fråga är unik och kan inte användas av någon annan; den är på 20 siffror och helt alfanumerisk. Båda parter måste också använda sin respektive LEI-kod för att en affär ska slutföras. Kort sagt - ingen LEI-kod innebär ett köp- och säljstopp med värdepapper.

Det gamla handelsregistret finns fortfarande kvar och ska fortfarande användas. LEI-kod gör dock den globala handeln mer transparent och säkrare - något som tidigare varit ett problem. Nätet är mer finmaskigt idag och fångar upp de fula fiskarna innan de ens kommit till planeringsstadiet.

Mer info hittas på https://www.leikod.nu.

Har du råkat ut för en olycka på jobbet?

18 jul 2018

I Sverige så är man som anställd försäkrad på sitt arbete. Detta gäller även vägen till- och från arbetet i fråga. Det är en trygghet som - tillsammans med att arbetsgivaren vidtar lämpliga skyddsåtgärder och följer det givna regelverk som finns för varje enskild bransch - också gör att riskerna för olyckor minimeras. Trots det så sker det olyckor och speciellt då man ser till arbeten inom industrier och inom byggnads.

De flesta av dessa är att mindre allvarlig natur och det är något som kan ställa till det rent statistiskt. För; troligt är att en sådan olycka inte anmäls överhuvudtaget. Det gör att mörkertalet ökar och att arbetsgivare heller inte ges en chans att ytterligare höja säkerheten. I många fall kan en anmälan om en arbetsskada indirekt hjälpa någon annan - detta då en utredning startas och där man därefter ser över vilka möjligheter som finns för att förhindra ett liknande scenario. Vi ger ett exempel på hur detta kan te sig i verkligheten.

En halkolycka leder till ett industrigolv

Vi säger att en kille är anställd på ett lager där man hela tiden hanterar tunga saker som transporteras av truckar. Det finns således ett stort krav på säkerhet och givna vägar där truckarna ska åka. Logistiken är helt avgörande. Det som dock sker i takt med åren är att golvet tar skada. Man kan se att betonggolvet i fråga får fula märken. Varje gång ett emballage tappas - sådant händer, tyvärr - så skadas ytan på golvet och får en mindre spricka.

Tyngden från truckarna gör å sin sida att golvet blir skevt och att man kan se hur spår bildas - små fåror som ger en tydlig indikation på hur logistiken i lagret är uppbyggd. Olyckan då? Jo, en dag så kör en anställd över en sådan fåra; han sneddar över den med en följd att trucken välter. Lyckligtvis så skadas han inte allvarligt - han stukar sin ena tumme - men det hade kunnat gå värre. Nästa person som kör på samma sätt kanske inte har lika stor portion av tur.

Den anmälan som den anställde gör till Arbetsmiljöverket leder till följande åtgärd: det gamla golvet ersätts av ett nytt i form av ett industrigolv. Ett industrigolv som är gjort av akryl som härdas och som - på ett betydligt bättre sätt - klarar av tyngden från fordonen, smällarna från tappat emballage och från den dagliga verksamhet som bedrivs inte på lagret.

Ett industrigolv är i många fall en betydligt bättre lösning än ett golv av betong eller cement sett till att den härdade massan av akryl är betydligt mer motståndskraftig - och går att anpassa hårdheten på dessutom. I andra verksamheter så har man andra krav på sina industrigolv. Vi kan nämna ett kemiskt labb exempelvis; där måste golvet tåla eventuellt spill och det gör också ett industrigolv (eller massagolv, som det också kallas).

Ett nytt industrigolv förhindrar framtida olyckor

Summa summarum: Genom att anmäla olyckan på arbetsplatsen så tog en utredning vid och åtgärderna som arbetsledningen tvingades vidta handlade om att lägga in ett bättre golv. Så kan det se ut. Hade den anställde inte valt att anmäla - det handlade ju i sak inte om någon allvarligare skada - så hade det gamla golvet legat kvar som en ständig risk för alla anställda.

Mer information om industrigolv: http://www.industrigolv.net.

Detta innebär gemensam vårdnad

19 jun 2018

Vad innebär det att ha en gemensam vårdnad om ett barn? När får man gemensam vårdnad om barnet?

Här reder vi ut vad de olika juridiska begreppen innebär i praktiken. Lagen som handlar om vårdnad av barn, heter Föräldrabalken. En balk, är ett gammaldags ord och handlar inte om plankor, eller något annat som det låter som. "Balk" är ganska exakt en huvudavdelning av lagen. Här menas lagen om föräldrar.

Föräldrar och vårdnadshavare kan vara olika

Föräldrar kan man vara oberende hur vårdnadsskapet ser ut. Man kan vara förälder till ett barn och ha antingen gemensam, eller ensam vårdnad om barnet. Är man gift och har en partner anses båda vara vårdnadshavare (och förälder) till barn som fötts inom giftermålet eller partnerskapet. Är man inte gifta med varandra, utan enbart sambo, måste pappan skriva under att han erkänner faderskapet. Då blir de båda vårdnadshavare, oberoende om de bor i hop eller inte.

Tillsammans ska vårdnadshavare bestämma över barnet

Har man gemensam vårdnad om ett barn, ska man tillsammans bestämma allt som rör barnet. Om vi på nytt går till vad lagen säger gällande vårdnadsskap, delar man upp vårdnadsskapet, som vi nämnt förut; antingen gemensam eller ensam vårdnad. Något annat finns inte.

Man delar även upp hur barnet bor och hur barnet umgås med en förälder som barnet inte bor ihop med. Har man gemensam vårdnad bestämmer man tillsammans hur och var barnet bor och går i dagis och skola. Skulle den ena vårdnadshavaren vilja byta skola för barnet, måste den andra vårdnadshavaren godkänna det bytet och skriva under bytet av skola.

Har man ensam vårdnad om barnet, kan den personen ensam bestämma var barnet går på dagis och skola, men även om man är ensam vårdnadshavare måste den personen och den andra föräldern komma överens om hur barnet ska umgås med den förälder som barnet inte bor ihop med.

Kommer vårdnadshavare inte överns kan det bli domstolssak

Det är ofta här det kan uppstå konflikter kring ett barn. Allt är gott och väl om de båda föräldrarna kommer överens om umgänge mellan barnet och den andra förälder, som barnet inte bor ihop med. Kommer de både inte överens, och den ena föräldern driver saken till domstol, riskerar den förälder som har ensam vårdnad, att mista den ensamma vårdnaden om den andra föräldern kan bevisa att den förälder som bor med barnet, har "saboterat" umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Detta är vad lagen säger.

Dessutom kan både barnets boende och vårdnad gå över till den andra föräldern. På så sätt bestraffas den förälder som "saboterar" umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Här är det så att den förälder som anklagar den andra föräldern för "umgängessabotage" kan bevisa att så har skett.

Anlita alltid jurist i kriser om barns vårdnad

Om man själv, eller om den andra vårdnadshavaren driver en kris som gör att man inte är överens om barnets vårdnad, boende och umgänge till en civil domstol bör man alltid anlita en jurist som råder en att göra rätt, redan från början. Det är mycket viktigt att veta vad man får och inte får göra som vårdnadshavare till ett barn. Tar du kontakt med en jurist som kan familjerätt, kan du få goda råd ända från början. Gör du fel, riskerar du att bli av med vårdnadsskapet när det kommer till ditt eget barn. Det är mycket viktigt att du kan bevisa för en domstol att du gör och har gjort allt som är till det bästa för ditt barn.

Advokater – mästare i presentationsteknik

14 jun 2018

Presentationsteknik är konsten att kunna fånga omgivningens uppmärksamhet och behålla den. Den som lyckas har stora chanser att vinna gehör för sina åsikter och ståndpunkter, något som är av största vikt inte minst vid muntliga förhandlingar i domstol. De flesta advokater som blir framgångsrika är, förutom att vara duktiga jurister och pålästa inom sitt område, mycket goda talare. Det innebär att de inte bara vet hur man lägger orden rätt, utan också att de kan talandets teknik. Du ser aldrig en advokat stå vänd från domaren och mumla stressigt och osammanhängande. Nej, en advokat talar lugnt, avspänt och tydligt, inte bara med munnen utan med hela kroppen.

Man kan lära sig bli en god retoriker

Vissa människor föds med goda retoriska egenskaper, andra får träna sig till dem. Kanske är den första gruppen tydligare representerad inom advokatkåren, men det betyder inte att man måste ha talets gåva medfödd för att utbilda sig till jurist och sedermera bli advokat. Däremot måste man vara beredd att öva minst lika mycket på presentationsteknik och retorik som på prejudikat och paragrafer. Det är också något som kommer med åldern. En advokat, som tidigt i sin karriär satsade på en eldig och hetsig framtoning, kanske senare i karriären upptäcker att han vinner mer gehör och blir mer framgångsrik om han drar ner på tempot och talar lugnt och sakligt, med värdighet.

Att anpassa sin framtoning efter åhörarna

Det handlar också mycket om att läsa av sin publik. En rutinerad advokat ser vilka som sitter som domare och nämndemän och anpassar sin presentationsteknik därefter. Att veta hur man talar med olika typer av människor är en stor del av retoriken. Ta politiker som ett exempel, som ofta har en uppsättning olika framtoningar att välja mellan. I ett möte med andra politiker i en debatt ser du ett annat kroppsspråk än när samme politiker står på ett torg och talar med en liten grupp människor. Ytterligare en variant skymtar på Första maj-talet, och så vidare.

Att berätta sin version av historien

Blivande advokater studerar naturligtvis retorik och presentationsteknik på juristlinjen. De får sedan direkt möjlighet att praktisera vad de lärt sig när de går ut i fält och slutar egentligen aldrig att utbilda sig på området. Så att de flesta advokater är goda retoriker råder det ingen tvekan om. Men vad exakt är det som får folk att lyssna? Ja, vad gäller juridisk retorik handlar det mycket om hur man lägger upp talet. Man börjar med att skapa en bakgrundsbild av förloppet och leder sedan skickligt åhörarna fram till det kritiska förloppet, själva brottet. Beroende på om advokaten jobbar för försvaret eller åklagarsidan kan han om han är skicklig få brottet att verka fullkomligt förståeligt eller hisnande kallblodigt.

Att bli snärjd av god retorik

Det är svårt att värja sig mot god retorik, det gäller även för personer som dagligen utsätts för den i sina yrken, som advokater och nämndemän. Kanske ser ni också framför er en jury av lekmän av amerikanskt snitt, lättpåverkade individer som en skicklig advokat kan lirka runt sitt lillfinger.

I det svenska rättssystemet har vi inte jury förutom i tryckfrihetsmål, men de tre nämndemän som alltid sitter med i tvister och brottmål och tillsammans med domaren dömer, kan ses som en liten jury. De är också lekmän utan juridisk utbildning, dock sitter de ju med vid betydligt fler förhandlingar än den genomsnittliga amerikanske jurymedlemmen och är möjligtvis lite mer vana vid att stå emot skicklig retorik.

Den fulländade advokaten

Men faktum kvarstår, en advokat blir inte framgångsrik om han inte bemästrar retoriken, och lär sig att anpassa sin presentationsteknik efter publiken. Att vara advokat innebär både att känna till de punkter i lagen som kan hjälpa klienten och dels hur de ska presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt och göra största möjliga intryck. I slutändan är det kombinationen av dessa egenskaper som hjälper advokaten att vinna tvister och brottmål.

Vid tvist om barn får man alltid rättsskydd eller rättshjälp

21 maj 2018

Har man varit gift eller sambo med barnets förälder och sedan skiljer sig, vad händer sedan med barnet? I de allra flesta fall har föräldrar till ett barn förmågan att komma överens relativt friktionsfritt. Tyvärr är det inte så i alla fall. Händer det att föräldrar inte längre kommer överens om barn där man antingen har vårdnad, boende eller umgänge med, brukar man anmäla det till en civil domstol, som får avgöra i tvisten mellan föräldrarna. Det brukar antigen vara den ena av föräldrarna som stämmer den andra och kräver till exempel ensam vårdnad om barnet. Om den andra föräldern vill annorlunda blir det en tvist som ska avgöras av domstol.

De flesta domstolar vill ha socialtjänstens hjälp

De flesta domstolar brukar vilja låta socialtjänstens enhet familjerätten göra en så kallad vårdnadsutredning som föregår ett beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det brukar ta cirka fyra månader, eller längre innan en sådan utredning är klar. Skulle det visa sig att den ena föräldern inte har ekonomiska medel att anlita en advokat inför vårdnadstvisten om barnet, kan föräldern få rättsskydd, eller rättshjälp. Ett rättsskydd är något som utfaller om en förälder har en hemförsäkring.

Man antas teckna en hemförsäkring om man har mer än 200.000 kronor i årslön, före skatt. Har man tecknat en hemförsäkring betalar då den försäkringen advokatens arvode, med en självrisk på 10 procent av arvodet. Har någon förälder under 200.000 kronor i årslön, förväntas den personen inte ha någon hemförsäkring och kan utan en hemförsäkring få rättshjälp. Det innebär att domstolen betalar advokatens arvode. Ingen ska behöva stå utan rätt till hjälp när det kommer till rättsliga tvister, utredningar eller brottsmisstankar. Alla ska ha rätt till ett rättsligt försvar.

familjerätt

Oavsett ekonomiska resurser får man rätt till advokat

Så tillbaka till vårdnadstvisten om ett barn, har båda föräldrarna, oavsett ekonomisk status och resurser, rätt till en så rättvis utredning och beslut som det bara är möjligt.

Ingen förälder ska behövs stå och se på när barn far illa, eller att de är hjälplösa då de försöker skydda sitt barn. Det är alltid en tragik när två föräldrar som från början ville ha och önskade sig ett gemensamt barn, inte längre kommer över ens om vad som är bäst för barnet. Vi behöver ett samhälle som ser till att deras bästa alltid kommer främst. Vi behöver särskilt utbildade poliser, socialtjänstemän och domare i särskilda barndomstolar som endast har barnens bästa för sin ögon när de fattar beslut som rör deras vårdnad, boende och umgänge. Läs mer om skilsmässor, ensam vårdnad och om tvister om barn på: http://lege.se.

Vem tar ansvaret för undermålig flyttstädning?

19 maj 2018

Hur känns en flytt egentligen? På det stora hela så är det en energifylld process som drivs av positiva känslor och förväntningar. Man får räkna med några fartgupp längs vägen - att det tar tid att packa, att det är jobbigt att bära, att man kan ha svårigheter att hitta rätt bil och så vidare - men på det stora hela: härligt.

En positiv känsla som dock kan komma att bytas ut mot en negativ känsla. Du vill flytta in, du stoppar nyckeln i vredet, du vrider om och öppnar dörren. Väl där så ser du att det inte är städat. Överallt syns damm, smuts och rester efter den tidigare ägarens livsstil. Det finns matrester kvar i kylen, över hela ugnen finns det intorkade matbitar och spisen är full av fläckar. Toaletten ska vi inte ens tala om. Kort sagt: den tidigare ägaren hade struntat i sin flyttstädning.

Frågan är hur du ska gå vidare? Du har dels din egen flyttstädning att ombesörja - du vill göra rätt för sig och underlätta för den nya ägaren som köpt din bostad i Stockholm. Dels så vill du naturligtvis också börja komma på plats - någots om ter sig omöjligt med tanke på att den utlovade flyttstädning som ingick i avtalet inte är utförd.

Vad göra? Först och främst så har du inte gjort något fel. Den tidigare ägaren till bostaden skulle ha tagit hand om sin flyttstädning i Stockholm. Frågan är hur du går vidare? Rent juridiskt så kan det här bli lite knivigt. Vi tänkte dock komma med ett råd.

Anlita en städfirma och dokumentera allt

Många som drabbas av det här problemet tar ett djupt andetag, svär lite och hugger sedan in med dammsugare och skurkäpp. Vi anser att man ska ha lite is i magen. Rådet är att man ringer efter en städfirma som sköter den flyttstädning som borde vara utförd. Säg även att det är brådskande så att de skickar tillräckligt många personer som kan städa.

Innan dess dock: ta ett varv med mobiltelefonen. Fotografera all smuts, fota alla fläckar och allting annat som du är missnöjd med. Ta före- och efter-bilder och se till att du har dessa redo då nästa steg tas. Det är då du ska kontakta säljaren och berätta om hur du upplevt dennes flyttstädning.

Här måste du stå på dig. Säg att du har bilder på den undermåliga städningen och säg att du har en faktura från en städfirma i Stockholm som du kommer att skicka till honom. I de flesta fall så kommer han att plocka upp plånboken och betala. Skulle så inte ske - ja, då kan du hota med att ta det vidare rent juridiskt. Ditt bevisläge är så starkt vid ett eventuellt fordringsmål att han borde välja alternativ ett: att betala fakturan från den städfirma du anlitat. Ett lagom straff för ett uselt beteende.

Någonstans måste fusket med flyttstädning upphöra och det här tillvägagångssättet är förmodligen rätt medicin.

Sökmotoroptimering - en ny typ av marknadsföring

15 maj 2018

Med nya tekniker, ny teknologi och moderna lösningar så öppnas också nya möjligheter. Det här kan konkretiseras genom att peka på marknadsföring och hur kommit att förändras av våra nya vanor. Förr så fick företag betala ganska dyra pengar för att synas i exempelvis tv, annonsera i tidningar eller genom att ha någon klämkäck slogan på radion.

Det - tillsammans med att synas i telefonkataloger - var egentligen de enda vägarna som fanns möjliga att använda sig av. Dyrt - och ofta väldigt kontraproduktivt sett till att man tvingar sig på kunderna. Att veva samma reklam om- och om igen på TV kan ge motsatt effekt - kunderna tröttnar och väljer någon annan produkt/företag istället.

Nu då - hur skiljer sig marknadsföring åt nu mot för några år sedan? Tydligt är att fler väljer att lägga sina pengar där man har en chans att nå sina kunder - något som uteslutande handlar om internet allmänhet och på Google i synnerhet. Kunderna - du och jag - är plötsligt i behov av någonting; det gör att vi söker efter en sådan produkt eller tjänst på vår mobiltelefon. Behöver du en rörmokare i Stockholm så är det också troligt att dessa två ord är de enda du skriver in i sökfältet på Google (som är den överlägset största sökmotorn).

Den/de rörmokare som syns på förstasidan är också de som har störst chans att attrahera dig som kund. Baserat på erfarenhet - och som du säkerligen kan instämma i - så söker man sällan längre än till sidan två innan man bestämmer sig. Det är således de rörmokare som syns på förstasidan som kommer att få kunder löpande. De som inte syns, de får nöja sig med smulorna.

Så långt är alla med. Google är idag ett verktyg som vi alla använder i vardagen och till vad som helst.

Problem med din SEO-byrå?

Ofta så är det inte rörmokaren i fråga som gjort jobbet. På samma sätt som vid annan marknadsföring så använder man sig av en extern partner som ser till att man hamnar på denna åtråvärda förstasida. Det krävs anpassade texter, relevant information kring företaget och tjänsterna, det handlar om länkarbete samt underhåll. Ett ständigt pågående jobb som alltså - förhoppningsvis - kommer att bära frukt. Man kan betala löpande under en viss tid - säg ett år - eller också så betalar man en SEO-byrå en engångssumma för att, så att säga, ranka högt på Google.

Sökmotoroptimering har förvisso funnits ett tag, men det handlar fortfarande om en relativt ny bransch som kanske inte riktigt “satt sig”. Det kan skapa problem. För, vad händer om denne rörmokare inte alls hamnar högt upp - vilka rättigheter har han då? Om han är så pass missnöjd med jobbet som gjorts gällande sökmotoroptimering och vill få pengar tillbaka - är det möjligt? Ja, och nej.

De flesta hedrar sina avtal; har man exempelvis garanterat att kunden - under en viss tid - ska ranka högt upp på Google så ser man också till att fortsätta jobba till dess att målet är uppnått. Men, man måste även se till Googles natur. Det finns inga garantier då sökmotorn styrs av algoritmer och att även konkurrensen måste vägas in i bilden. Vissa sökord i vissa specifika städer är så pass tuffa att de kräver extremt hårt jobb - till en högre kostnad - och under en längre tid. Det är kanske omöjligt att genomföra detta under ett år - det kanske krävs två år.

Därför kan man heller inte säga att man blivit lurad av en SEO-byrå. Kan denna visa upp exakt vad man gjort, i vilken omfattning och hur länge - och hårt - man arbetat så är det svårt att få rätt i efterhand. Som sagt: Google lämnar inga garantier och sorterar företag efter unika algoritmer (som dessutom hela tiden ändras).

Välj rätt partner inom sökmotoroptimering

Det bästa är att försöka hitta rätt partner direkt. Det finns tyvärr ganska många företag som lovar väldigt mycket och som - trots att det faller på sin egen orimlighet - kan garantera framskjutna placeringar på Google. Därför blir några saker viktiga och vi tänkte ge några snabba exempel i punktform:

  • Exklusivitet. Vad händer om den SEO-byrå du anlitar har tio stycken rörmokare som de arbetar med i Stockholm? Hur prioriteras du då? Du ska - i den mån det är möjligt - ha exklusivitet på ditt bransch och de sökord du vill synas under.
  • Uppföljning Dels så ska du kunna se vad tjänsten genererar och dels också hur mycket jobb man lagt ner. Det går att mäta och presentera sådana fakta (åtminstone sett till hur många länkar, hur mycket texter och hur många uppdateringar din sida fått).
  • Referenser Hur många kunder har man - och hur nöjda är det? Stirra dig inte blind på omdömen på internet - sådana kan mycket väl vara skapade av någon konkurrent. Be istället om nummer till befintliga kunder och hör dig för hur nöjda dessa är.
  • Personligt engagemang Du ska ha en kontaktperson som håller dig uppdaterad och som visar att hon/han verkligen bryr sig. Denne ska du kunna ringa och få information kring vad som händer och vilka planer som finns för att ditt företag ska klättra på rankingen.

← Äldre inlägg