Tips från advokaten


Sida 4

RSS

Hjälp och frågor kring vårdnad – hit kan du vända dig

12 okt 2019

Det finns olika orsaker till att man kan vara oense kring vårdnaden av gemensamma barn. Det är inte helt ovanligt att det ligger en separation eller skilsmässa bakom, där man helt enkelt inte kan samsas om var barnen ska bo och så vidare. Det kan även ligga allvarligare orsaker bakom, så som våld- eller drogrelaterade problem. Har man svårt att enas och behöver hjälp med vårdnaden kring sina barn kan man vända sig till olika ställen. 

När man inte kommer överens 

Det finns som sagt många orsaker till varför man kanske inte kommer överens om sina barns vårdnad men det första man bör göra är att sätta sig ned för att försöka reda ut problemet tillsammans. Försök tänka på barnens bästa och att dom faktiskt har rätt till båda sina föräldrar, så vida inget allvarligt problem finns med i bilden. Har man försökt prata med den andra föräldern men ändå inte lyckats reda ut frågorna får man ta det vidare för att få professionell hjälp. 

Familjerätten hos kommunen 

Är man osäker på vad som gäller kring olika frågor som rör vårdnad kan man vända sig till sin kommuns familjerätt. Här kan få hjälp med samarbetssamtal för att lokalisera och reda ut det som är fel. Är man ensam förälder och misstänker att något inte står rätt till hemma hos den andre kan man även få tips, råd och kunskap kring vilka lagar och regler som gäller kring just vårdnad. Är man bosatt i till exempel Göteborg vänder man sig till familjerätten där och man kan få bra hjälp med i princip vilka frågor och funderingar man än har. Kanske gäller det flytt från just Göteborg till en annan stad där man vill ta barnen med sig men inte vet vad som gäller. Då kan kommunen och familjerätten bistå med hjälp att förklara och reda ut frågetecken kring situationen. 

Kontakta en jurist 

Leder problemen till en allvarlig tvist kan man däremot behöva mer hjälp än så. Om fallet behöver prövas i rätten behöver man en kunnig jurist eller advokat som kan hjälpa till genom processen. I Göteborg finns många jurist- och advokatbyråer som är väldigt kunniga inom området med detsamma gäller givetvis om man bor i någon annan stad. En tvist dom rör vårdnad av barn är en väldigt långdragen process som man givetvis vill undvika i största möjliga mån men ibland finns ingen annan utväg. Då är det helt enkelt lagboken som avgör hur framtiden kommer att bli.

Det är inte helt ovanligt att föräldrar skiljs åt som ovänner när relationen tar slut. Det är dock viktigt att man tänker på barnen i första hand även om man känner sig sårad. Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar och man förespråkar alltid gemensam vårdnad. Behöver man hjälp och stöd för att reda ut konflikter och problem finns bra resurser hos kommunen och hos jurister, vare sig man bor i Göteborg eller någon annanstans.

Vad är straffet för grovt vapenbrott?

4 okt 2019

Vad är straffet för grovt vapenbrott egentligen? Frågan har kommit att ställas av fler och fler och detta som en direkt följd av att Sverige upplevs som otryggare. Skjutningar - med dödlig utgång - i exempelvis Malmö, Stockholm och Göteborg har gjort att många känner sig rädda och där man frågar sig om hur dessa vapen kan florera i den under världen.

Det dödliga våldet är en sak som ofta rört de personer som rör sig i den undre världen. Men, att det nu - senast med den uppmärksammade avrättningen av mamman till ett spädbarn i Malmö som färskt exempel - även börjat drabba civila och rakt igenom oskyldiga är både tragiskt och fruktansvärt. Det gör också att frågan om exempelvis vapenbrott ständigt aktualiseras. Helt enligt logiken att man inte kan skjuta någon om man sitter bakom lås och bom. Gällande straffet för grovt vapenbrott så kan man räkna med att få sitta i fängelse i minst två år och maximalt i fem år.

Straffen för grovt vapenbrott har skärpts och mycket tyder på att straffen kommer att bli än hårdare. Vi ska även nämna att det även finns en straffskala innebärande synnerligen grovt vapenbrott . Där är påföljden fängelse i minst fyra år och som högst i sex år.

brottsling med vapen

Vapenbrott i olika former

Brott mot vapenlagen kan ske i olika former. Det grova vapenbrottet ska därför inte förväxlas med ett ringa sådant. Det senare kan exempelvis handla om att en person har haft en soft-airgun i sin ägo eller att han haft olämplig ammunition till ett väldigt gammalt vapen liggande hemma. I många fall så handlar det ringa vapenbrottet om rent slarv och om aktsamhet. Straffet för ett ringa vapenbrott är därför, allt som oftast, böter. Fängelse i samband med ett ringa vapenbrott brukar vara relativt ovanligt och som max så ska en person dömas till sex månader för detta brott.

Vapenbrott å sin sida kan ge ett straff om maximalt tre år i fängelse och för att dömas till detta straff så kan man exempelvis haft ett vapen utan licens eller ha ägt ett vapen, men lånat ut detta till en person som saknar tillstånd. I kriterier vapenbrott finns således en mer kalkylerad risk och där personer kan komma till skada.

Grovt vapenbrott och huruvida man ska dömas enligt detta handlar om en massa olika scenarion och aspekter. Har man burit vapnet i fråga på allmän plats, har det funnits fler än ett vapen och vilken typ av vapen gäller det? Vapnets beskaffenhet är extra viktigt. Hur pass farligt det bedöms som kopplas ofta ihop med hur brottets lagförs. Automatvapen, kulsprutor, avsågade hagelgevär eller exempelvis pansarskott är särskilt farliga. Likaså kan gälla halvautomatiska vapen där särskilt farliga patroner används; det är också något som kan bedömas som extra farligt och som därmed kan ge påföljden grovt vapenbrott.

Hur ser framtidens straff ut för vapenbrott?

Regeringen vill skärpa straffen för vapenbrott ytterligare och man vill att fler vapenbrott ska kunna bedömas som grova eller som synnerligen grova. Det talande gäller smugglingen. Idag kan vapensmuggling ge ett minimistraff på sex månader. Där vill man se en förändring. Kan man stoppa tillförseln av illegala vapen in i Sverige som en reaktion på att man som smugglare riskerar hårdare straff så är mycket vunnet. Det ska, helt enkelt, kosta att bidra till kriminalitet - direkt eller indirekt. Sådana handlingar måste få konsekvenser och kännbara straff.

Grovt vapenbrott - miljön spelar numera en roll

En viktig detalj i de nya, hårdare reglerna för vapenbrott handlar om miljön. Polisen och åklagare tar numera hänsyn till miljön då ett vapenbrott rubriceras. Handlar det om en gängmiljö så kan detta innebära att ett grovt vapenbrott blir den rubricering som används. Genom detta så hoppas man kunna stävja de allt vanligare vapenbrott som sker i utkanterna av vårt samhälle och skapa en ökad trygghet för samtliga medborgare.

Genom att fler brott ses som ett grovt vapenbrott - som har ett högre straffvärde - så vill man få bort fler vapen och få människor att inse att de riskerar hårda straff om det blir tagna av polis, bärande på ett vapen, i ett område där olika gäng huserar.

Det är ännu för tidigt att göra en utvärdering kring huruvida denna metod kommer att bära frukt eller inte, men klart står att det åtminstone sker aktiva åtgärder för att både minska antalet vapen och för att stävja den gängkriminalitet som fått fäste i många av våra större, svenska städer.

Vapenamnesti - kan det förhindra ett grovt vapenbrott?

Sverige provar olika vägar för att få bort vapnen från gatan. Ett av de mest omtalade rent medialt handlar om vapenamnesti. Detta innebär att man - på ett givet datum - kan lämna in vapen och sprängämnen på en polisstation utan att riskera ett straff. Senaste gången en sådan genomfördes var år 2018 och då lämnades det in över 12.000 vapen.

Många av dessa kanske aldrig skulle ha avfyrats oavsett, men det handlar ändå om 12.000 vapen som potentiellt skulle kunna ha åsamkat en enorm skada i fel händer. Det är kanske så man måste se på saken. Vapenamnesti med viss regelbundenhet kan definitivt reducera antalet vapen i Sverige och de flesta partier i Riksdagen verkar också stå bakom den lösningen.


Uppdaterad: 23 augusti 2021

Vad är straffet för penningtvätt?

4 okt 2019

Vad är straffet för penningtvätt? Frågan har aktualiserats i och avslöjandet av Panama-dokumenten och i och med att Swedbank avslöjades som delaktiga till att underlätta penningtvätt till en hisnande summa om 40 miljarder kronor. Det senare är under utredning, ska tilläggas.

Penningtvätt är ett brott som man idag försöker slå ner hårdare på. Det fria Europa har gjort att tvätt av pengar blivit vanligare och det kan här handla om pengar som kommer från exempelvis narkotikaförsäljning, trafficing, människosmuggling, prostitution och utpressning. I ovan nämnda fall så har även lagliga pengar kommit att tvättas - detta då i syfte att slippa beskattning. På senare år så har man även kunnat se att tvättade pengar används för att finansiera terrorism. Grundprincipen för penningtvätt ligger i att kunna använda illegala pengar för konsumtion och att kunna göra det utan vetskap från myndigheter.

Straffet för penningtvätt varierar och beror på hur pass omfattande brott som begåtts. Penningtvätt kan innebära böter och fängelse i maximalt två år. Skulle brottet anses som grovt så kan påföljden bli fängelse i upp till sex år.

Som vi nämnde ovan: myndigheter och polis har börjat jobba mer aktivt med att slå ner på penningtvätt och penningtvättsbrott. Det är något som vi alla ska vara tacksamma för: brottet i fråga innebär att brottsliga verksamheter kan fortsätta operera och att vår välfärd utarmas som en direkt följd av att skattemedel undanhålls.

penningtvätt

Så ser uppläggen för penningtvätt ut

Det finns olika tillvägagångssätt och metoder för penningtvätt och vanligt är att exempelvis mindre transaktioner av mindre summor sätts in på olika bankkonton. Då detta utförts så sätts sedan pengarna över på utländska bankkonton - återigen i små valörer - och kan användas då de inte drar till sig uppmärksamhet från myndigheterna vars radar är mer inriktade på större summor och större transaktioner. Det här upplägget av pengatvätt är svårt att upptäcka.

Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av spel och dobbel som täckmantel. Innebärande att en person exempelvis kan besöka ett casino eller en travbana och sätta in pengar, spela lite och därefter plocka ut resterande del av kakan - men då med ett kvitto som visar varifrån pengarna kommit. Ett sätt att tvätta pengar som numera blivit lite svårare att genomföra.

Ett tredje sätt att genomföra en penningtvätt är att använda så kallade skatteparadis. Panama är, som sagt, det senaste i raden av dessa - andra exempel är Caymanöarna, Bermuda och Barbados. Vi ska även nämna att exempelvis Schweiz, Nederländerna och Luxemburg brukar anses som skatteparadis och att dessa länder också brukar användas för detta raffinerade sätt att tvätta pengar.

Det sker då enligt exempelvis följande upplägg: Pengarna förs över till dessa länder - där myndigheterna är lite mindre nogräknade - och därefter så skaffar man ett fysiskt bankkort från landet i fråga. Med hjälp av detta så kan man sedan utföra olika affärer - köp av fastigheter, hus eller andra större investering (som anses som säkra) och då man sedan säljer dessa så har man också tvättade pengar. Denna metod var vanlig förr, men här har myndigheterna blivit bättre på att genomskåda upplägget och därför så används det inte längre i samma omfattning.

Tips inför rättegång

4 okt 2019

Behövs det verkligen tips inför en rättegång? Ja, det gör det. Mycket tyder nämligen på att många fall får oväntade utfall som en följd av att exempelvis målsäganden och vittnen inte är förberedda på vad som komma skall och att det i slutändan kan innebära att en gärningsman går fri - trots att väldigt mycket pekar på motsatsen.

Att närvara vid en rättegång är speciellt och här tänkte vi fokusera just på målsäganden och vittnen i syfte att skapa en bättre förståelse för vad som väntar.

Begär ett målsägarbiträde

Vid exempelvis sexualbrott och våldsbrott - misshandel som exempel - så har man rätt till ett juridiskt stöd. Ett sådant kallas för ett målsägarbiträde och det är den personen som kommer att finnas vid din sida under hela rättegången.

Ett målsägarbiträde är för övrigt även med längs hela resan - från de initiala polisförhören och genom hela förundersökningen. I synnerhet vid sexualbrott så kan ett målsägarbiträde vara ett enormt stöd. Detta då väldigt känsliga - ibland irrelevanta - frågor kan komma att ställas gällande exempelvis klädsel, dryckesvanor och annat. Här kan man som målsägare finna kraft att fortsätta genom stödet från sitt målsägarbiträde. Ta hjälp av en sådan person.

I vissa fall kan man nekas ett målsägarbiträde då målet anses vara av “en enklare natur “. Vårt råd är att man försöker ta detta vidare och att man, i värsta fall, anlitar ett målsägarbiträde på egen hand - åtminstone om man känner stor oro och ängslan.

rättegång

Några mer allmänna tips inför rättegång

Ett målsägarbiträde behövs verkligen och kan göra skillnad. Det finns även andra tips som kan vara användbara och vi tänkte rada upp några av dessa här nedan.

 • Nervositet. Det innebär en press och en stress att närvara vid en rättegång. En del av den stressen kan botas genom att man har med sig en stödperson. Denna stödperson kan vara en god vän, en släkting eller en person från exempelvis socialtjänsten.
 • Vittnesstöd. Vad är det som kommer att hända vid rättegången? Osäkerheten skapar nervositet och nervositet kan leda till felaktiga svar och felaktiga uppgifter. Som brottsoffer eller vittne så har man rätt till vittnesstöd, Det innebär att man kan få svar på frågor, att man kan få hjälp att hitta i domstolen samt att man kan få en redogörelse av hur en rättegång normalt går till.
 • Lär känna rättssalen. Ta dig gärna tid - tillsammans med ditt vittnesstöd - att lära känna rättssalen inna rättegången. Vem sitter var, var ska du sitta - var kommer den åtalade sitta - och var sitter åhörarna? Skaffa dig en bild av detta innan, det gör dig tryggare.
 • Kom i tid och klä dig korrekt. Se till att komma i god tid innan rättegången börjar och försök att ge ett propert intryck gällande klädseln.
 • Tala tydligt. Försök att bortse från nervositet och press och håll hakan så högt du kan. Tala tydligt och var saklig. Har du haft ett bra målsägarbiträde så är du förmodligen förberedd på vilka frågor som kan komma - och hur du ska svara på dessa.

Rättshjälpsmyndigheten

4 okt 2019

Vad gör rättshjälpsmyndigheten

Hamnar man i en tvist så bör man ha ett juridiskt ombud; saknar man pengar för att anlita ett sådant så kan man ansöka om rättshjälp - det gör man hos Rättshjälpsmyndigheten.

Normalt så betalas kostnaden för ett juridiskt ombud av den egna hemförsäkringen. Åtminstone till viss del - alla försäkringar ser olika ut och har olika tak för det så kallade rättsskyddet. Det bör man således se över, som en liten parantes. Men, i vissa fall så kanske man av någon anledning saknar hemförsäkring och då står man ganska sårbar om en tvist skulle ta vid. Det kan handla om ganska mycket pengar för en advokat/jurist och här kan en viktig samhällsfunktion fånga upp de som hamnar vid sidan av.

I Sverige så har vi nämligen ett system som kallas rättshjälp och det innebär konkret att man även som mindre bemedlad eller som avsaknad av rättsskydd via hemförsäkringen kan få juridisk hjälp och konsultation. Ansökan om rättshjälp sker av den advokat man anlitar och ärendet bedöms av Rättshjälpsmyndigheten - det är även den myndigheten som fattar det slutliga beslutet.

juridik

Har alla rätt till rättshjälp?

Den bedömningen som Rättshjälpsmyndigheten gör utgår från några viktiga parametrar. En av dessa handlar om huruvida den som ansöker har möjlighet till rättsskydd. Är så fallet så kan man inte få rättshjälp. En annan faktor handlar om inkomst och förmögenhet. Den ekonomiska underlaget - inkomst, försörjningsbörda, skulder och förmögenhet - får inte överstiga 260.000 kronor och det ska även bedömas vara rimligt att staten - skattebetalarna - bekostar ärendet i fråga.

Viktigt att tillägga är att den första kostnaden måste betalas ur egen ficka. Den första och initiala kontakten som tas med en advokat - rådgivningen - bekostas inte av en eventuell rättshjälp. Det krävs två timmar och varje sådan debiteras - enligt fastställd taxa - med 1725 kronor. Den summan kan emellertid komma att sänkas beroende på din inkomst och den kan till och med bli gratis om du helt saknar medel att betala.

Se över din hemförsäkring

Alla har inte - som man kan utläsa av det vi ovan skrev - rätt till rättshjälp. Det kan innebära att många kan hamna i kläm i samband med en tvist. Man kanske saknar hemförsäkring och man kanske tjänar lite för bra för att beviljas rättshjälp. Om detta finns det inte mycket att säga. Det är oturligt och synd att det ska behöva bli så.

Den enda uppmaningen vi kan ge i samband med detta är att - återigen - se över hemförsäkringen. Många tror att en sådan bara skyddar mot skador i hemmet och stölder av egendom. Så är inte fallet: en hemförsäkring täcker det mesta - sjukdomar, reseskydd, överfallsskydd som exempel - och det innebär att man alltid ska se över vad som inkluderas i den egna.

Hur pass mycket täcker ditt rättsskydd? Det finns ofta ett övre tak - säg på 200.000 kronor - och rättsskyddet brukar därtill täcka 80 % av kostnaderna som tvistens nota slutligen hamnar på. Vissa försäkringsbolag har mer blygsamma ersättningsnivåer och vårt råd är att du ser till att få ett så bra rättsskydd som möjligt. Man vet aldrig då man kan hamna i en tvist - men om man gör det; ja, då önskar man ett vattentätt rättsskydd. Det är aldrig säkert att Rättshjälpsmyndigheten beviljar en ansökan. Tvärtom; det är ganska troligt att den avslås i många fall.

Rättshjälpsmyndigheten - bör taket för rättshjälp höjas?

Många ställer sig frågan om det verkligen är rättvist att hålla kvar vid systemet rättsskydd/rättshjälp i samband med tvister. Det finns definitivt ett värde i att se den frågan ställas. För, vad händer om man av någon anledning inte har en hemförsäkring som i sin tur ger ett rättsskydd i samband med en tvist - och där man även, vid en ansökan hos Rättshjälpsmyndigheten, får ett avslag på en ansökan om rättshjälp?

Här ska man tillägga att detta inte alls är ett ovanligt scenario. För att beviljas rättshjälp av Rättshjälpsmyndigheten så krävs det att man inte tjänar för mycket pengar. Där ligger gränsen på en årlig inkomst som ska underskrida 260.000 kronor per år. Det talande i detta är att taket inte har höjts på 20 år och att detta gör att många hamnar i kläm: man tjänar lite - märk väl:lite - för mycket pengar för att få rättshjälp och saknar samtidigt skydd i sin hemförsäkring. Det innebär att man då också ska betala kostnaderna i samband med tvisten ur egen ficka - något som kan bli väldigt dyrt.

Detta ligger egentligen stick i stäv med att alla - oberoende av hur ekonomin ser ut - ska ha rätt till ett bra försvar. Det handlar samtidigt om att inkomsterna har höjts i Sverige och att detta skapat ännu längre ner till taket för rättshjälpen. Genom detta så hamnar också fler i kläm. Många erkända advokater och omhuldade jurister pekar på att detta innebär en större rättsosäkerhet. Har verkligen alla samma chanser att vinna en tvist - eller handlar det om att den, som nu, inte tjänar lagom har störst möjligheter? Klart står att Rättshjälpsmyndigheten har ett problem som bör ses över.


Uppdaterad: 23 augusti 2021

Här får du hjälp med familjerättsfrågor i Göteborg

1 okt 2019

När två föräldrar väljer att skiljas kommer alltid frågan upp var barnen ska bo och hur man ska göra kring vårdnaden. Många hittar en egen passande lösning men i vissa fall kan det uppstå konflikter i frågan. Har du frågor inom familjerätt, eller vill ha hjälp vid en kommande domstolstvist? Här hittas hjälpen. 

Advokatbyrån – Vid frågor eller tvist

Frågor kring familjerätt är relativt vanligt vilket innebär att många advokater i Göteborg tar emot och hjälper klienter inom detta område. Men självklart är det skillnad då en del nästan uteslutande jobbar med dessa frågor medan andra främst jobbar med brottsmål. 

En advokat kan kontaktas vid enstaka frågor eller om det är klart att tvisten kommer att gå vidare til en domstolsförhandling. De kan även genomföra oberoende bedömning kring läget och berätta för klienten hur man tror att domstolen kommer att döma i frågan. 

Börja alltid med ett inledande samtal med advokaten så att en tydlig bild kan ges över situationen. Kanske får du rådet redan där att inte dra det vidare utan att gå med på det förslag som ligger gällande vårdnad och umgänge. 

Göteborg Stad – Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån drivs av Göteborg Stad och finns till för att underlätta för föräldrar som valt att gå skilda vägar. Hit vänder sig föräldrar som inte är överens om vad som ska gälla efter att man flyttat ifrån varandra. Vem ska ha vårdnaden över barnen? Hur stort umgänge ska den andra föräldrarn ha? Dessa och många andra frågor inom familjerätt kan lösas via gemensamma samtal och avtal hos Familjerättsbyrån. 

När föräldrarna inte kommer överens försöker man primärt att hitta en lösning via samarbetssamtal som leds av personal från socialtjänsten i Göteborg. 

Lawline – Svar på generella frågor

Lawline är en webbportal som erbjuder ”kostnadsfri juridisk rådgivning”. Via hemsidan går det att skicka in juridiska frågor varpå jurister svarar och hänvisar till gällande lagparagraf. Då portalen har funnits relativt länge finns idag mängder av frågor och svar att läsa. 

Läs redan inskickade frågor och de svar som skrivits eller skicka in egen fråga. Däremot svarar de aldrig på specifika frågor gällande personliga fall. Har du en allmän fråga kring familjerätt kan alltså frågan skickas in. Någon garanti finns inte att svar ges och med tanke på att bara generella svar ges bör det ändå bara bli ett riktmärke utifrån det personliga fallet.

Hjälp vid arvstvister

29 sep 2019

Är man mitt inne i en arvstvist drabbas man ofta av närsynthet. När man inte ser någon lösning på en arvstvist, bör man alltid ta några steg tillbaka och se till att få hjälp. En advokat som vet hur lagen ser ut, och kanske har många års erfarenhet av hur man kan lösa arvstvister, kan hjälpa alla inblandade att se nyktert på saken och kan reda ut konflikter kring ett arv. Se därför till att anlita en advokat – så snart man har varit med om ett dödsfall – och man är några personer som kommer att ärva efter en som har dött. Det finns duktiga advokater som mer än gärna hjälper till.

Domstol om man inte kommer överens

Kommer de anhöriga inte överens, kan man gå till domstol som då dömer mellan dem som ärver. På så sätt kan man lösa en arvstvist, men många tycker att det är onödigt. En rättegång kostar ganska mycket, mellan 300.000-500.000 kronor, plus att man ska betala den advokat som man har anlitat. Vinner man, är det den som förlorar som betalar alla rättegångskostnader och kostnader för advokat. Därför bör man aldrig gå till en domstol om man inte är helt säker på att man ska vinna.

Det bör hända innan en arvstvist

 • Dödsbo

Det som händer närmast ett dödsfall, och oftast i anslutning av en begravning, är att man upprättar ett dödsbo. Ett dödsbo, behandlas som en juridisk person, enligt lagen, vilket innebär att ett dödsbo kan betala skulder, agera eller handla varor.

 • Bouppteckning

Ett upprättande av dödsboets bouppteckning är en lista med alla egendomar och ägodelar som den döda har, plus eventuella skulder. På den listan ska precis allt skrivas in, så att alla arvingar ska känna till vad som finns efter den som har dött. Här tar man reda på om det finns något testamente som bestämmer hur arvet ska fördelas

 • Arvsskifte

När sedan bouppteckningen är gjord kan man sedan skifta arvet, som det heter på juridisk svenska. Det innebär att arvingarna får olika delar av arvet. Även om ett testamente skulle påstå att ett barn ska bli utan arv, så är inte det lagligt. Ett barn ärver alltid av sina föräldrar, oavsett vad testamentet säger.

Är man efter detta oense om hur arvet ska fördelas så bör man anlita en advokat som kan hjälpa en med arvstvisten. En erfaren advokat ska kunna hjälpa de som tvistar om arvet. En advokat kan den juridiska biten.

Så kan du klimatstrejka med full lön

27 sep 2019

Så kan du klimatstrejka med full lön. Greta Thunberg är den stora nyckelpersonen i klimatrörelsen Global Climate Strike och den innebär att man strejkar för ett bättre klimat. Vi tänkte visa hur du kan klimatstrejka - utan att förlora i lön. Allt handlar emellertid även om vilken arbetsgivare man har. Att strejka mot något så abstrakt som för en bättre miljö har skapat en stor splittring: vilken fot ska man stå på och vilken väg ska man ta? Hur ska man ställa sig till anställda som vill strejka och delta i aktionerna runt om i Sverige?

Tillhör du exempelvis Spotify och är en av de anställda till denna svenska musikjätte så kan du strejka med full lön. Detta genom att använda dig av din Impact Day - en speciell dag som alla anställda har rätt till och som kan användas för syften likt en strejk för klimatet.

Andra företag har valt en liknande väg och många fackförbund uppmuntrar sina anställda att stämpla ut, plocka upp skyltar och ställa sig i leden för en bättre miljö och värld. Exempelvis gäller det Handels och - kanske föga överraskande - Syndikalisterna.

En plan av en affärsutvecklare eller genuin oro?

Även butikskedjan Haglöfs ska nämnas. Under fredagens aktion - läs den 20:e September - så valde man att hålla samtliga butiker stängda under den tid manifestationen pågick. Telge Energi kommer att fortsatt hålla sina kontor delvis stängda vid manifestationer.

Det rör på sig, helt klart, och även om man kanske kan ana att vissa företags drag är en del av plan framtagen av en slug affärsutvecklare - Good-Will, fri marknadsföring och medial uppmärksamhet kan generera ganska mycket - så finns det hos många även ett ärligt uppsåt: man vet att klimatet är den enskilt största ödesfrågan i vår moderna tid och därför är det också självklart att protester från de anställda ska uppmuntras.

En slags mellanväg - be om ledigt

Man kanske inte får tillåtelse att strejka med full lön. Många arbetsgivare har - det måste man också förstå och respektera - inte råd att låta produktionen ligga nere; om än bara för några timmar. Det man kan göra då är att be om lov att ta ledigt den timme- de timmar som klimatstrejken pågår. Det kanske är möjligt att skjuta på lunchen, det kanske går att byta pass eller också så kanske det bara går att begära tjänstledigt.

Många arbetsgivare har visat sig vara flexibla i den här frågan. Exempelvis H&M och Ikea uppmuntrar ett deltagande, men man gör det utan att - som Spotify - direkt uppmuntra till detta. Vill man delta så får man be om ledigt, så låter deras policy kring frågan - men den ska ses som försiktigt positiv då man samtidigt ämnar att bevilja ledigheten hos de sökande.

Ericsson däremot har inte fullt samma positiva hållning. Där måste man söka semester eller tjänstledigt för att delta. Huruvida en sådan ansökan beviljas framgår heller inte riktigt.

Blir detta en fråga för framtiden?

Det här är en fråga som inte kommer att dö ut. Det handlar inte enbart om en enda fredag, det kommer snarare att förvandlas till en veckorutin över hela jorden. Rörelsen växer för varje dag, fler vuxna ansluter sig till de unga aktivisterna och många företag ser positivt på engagemanget. Troligt är att fler företag kommer att ge tillåtelse för ett deltagande i protesterna framöver. Detta är en fråga där man vare sig vill - eller kan - hamna på fel sida av historien i.

Skeptiker kanske menar att detta handlar om en fluga - en slags uppsamling där ungdomen får en chans att höja rösten och visa att även de tillhör samhället. Betänk då att det är ganska precis på dagen ett år sedan som Greta Thunberg för första gången slog sig ned framför Riksdagen med sin skylt med texten - Skolstrejk för Klimatet. Ganska mycket har hänt sedan dess, eller hur? Ungdomar tillhör samhället och hela framtiden tillhör dem. Det är dags att agera.

Så får du hjälp vid bostadsköpet

19 sep 2019

Ska du köpa en bostad finns det primärt två yrkesområden som kan hjälpa till för att skapa ett så bra köp som möjligt – och ett yrkesområde som du anlitar om problemen uppstår. 

Mäklaren – Nästan alla anlitar en mäklare när bostaden ska säljas. Därmed är det även denna mäklare som eventuella köpare kommer vara i kontakt med. Även om mäklaren vill hjälpa säljaren att få så bra pris som möjligt så ska mäklaren vara opartisk och därmed företräda bägge sidor i affären. 

Den stora fördelen med att ha en mäklare är att en oberoende och kunnig tredjepart tar hand om hela försäljningen vilket skapar trygghet att allt sker exakt rätt. Risken att bli lurad är därmed minimal. 

Besiktningsmannen – Som köpare har du alltid undersökningsplikt. Men det är inte lätt att avgöra om fuktskador håller på att växa fram som lekman. Inte heller om de små skadorna på fasaden är något att bry sig om. Därför väljer många att anlita en besiktningsman som kontrollerar byggnaden utifrån flera olika faktorer. Man kan aldrig vara helt säker på att allt upptäcks men chansen är betydligt större med en besiktningsman än om man själv, som lekman, gör jobbet. 

Fastighetsjuristen – Vid de allra flesta fastighetsköp behövs ingen fastighetsjurist. De kopplas in när problemen uppstår. Ett klassiskt exempel är om dolda fel uppstår och köparen inte hittar någon egen lösning med säljaren. Det kan vara otydligt vems ansvar det är och om köparen verkligen kan ställa kravet att få renoveringen betald av säljaren osv. Det är bland annat dessa frågor som en fastighetsjurist löser. Läs mer här

Ett exempel

Karin bor i Göteborg men planerar att flytta till Stockholm för att studera. Hon har nu valet att antingen hyra ut sin bostad i andrahand eller sälja den. Hon jämför vad andra får ut när de hyr ut i bostäder i samma storlek och i samma område i Göteborg men väljer till slut att sälja den och satsa på att studera och jobba på annan ort.

Hon kontaktar en mäklare som värderar och lägger ut bostaden till försäljning. Att försöka sälja på egen hand var för henne uteslutet då det är en hel de administrativa saker som måste genomföras. Dessutom är det många köpare som enbart väljer att köpa via mäklare. 

Bostaden blir såld och hon flyttar men efter sex månader hör en fastighetsjurist av sig till Karin och påpekar att skador på bostaden hittats av den som köpt den. Detta anses funnits redan när köpet genomfördes och något som köparen anser att Karin borde uppgett i objektsbeskrivningen. Hon kontaktar en egen fastighetsjurist i Göteborg som tar tag i frågan. 

I de flesta fall hittas en lösning mellan parterna vilket även gäller i detta fall. I värsta fall hade det kunnat dragits till domstol men då processen är lång och kostsam är det ytterst få privatpersoner som väljer den vägen. 

Hur går en rättegång till?

18 sep 2019

Hur går en rättegång till egentligen, vad händer och vilka närvarar? Många baserar sina antaganden om rättegångar på filmer och böcker, det stämmer sällan överens med verklighetens rättegångar. Vi går igenom vad som verkligen sker.

För att det överhuvudtaget ska bli en rättegång så måste en åklagare väcka åtal. En rättegång kallas även för Huvudförhandling och en sådan ska även äga rum i samband med att någon begärt skadestånd. Blir man kallad till en rättegång så ska man infinna sig – den kallelse som kommer ska inte ignoreras.

Man kan emellertid – på grund av exempelvis sjukdom – kontakta domstolen och vid ett sådant läge får man också besked om rättegången skjuts upp eller om den kan fortlöpa utan din närvaro. Skulle du utebli utan giltigt skäl så kommer du att tvingas betala ett vite – beloppet för detta står i den kallelse du fått.

Rättegången inleds - domaren hälsar välkommen

Vi utgår från att du är målsägande – det innebär att du är den som blivit utsatt för ett brott. Din plats är bredvid den person som ska förklara hur brottet blivit begått och denne person är åklagaren. Det är också åklagaren som börjar med att ge sin bild. Därefter så ska du berätta vad som hänt. Efter att du gjort så är det dags för den tilltalade att berätta sin version.

Om du exempelvis blivit misshandlad så får både du som brottsoffer och den som utfört handlingen komma till tals. Då detta skett så kommer eventuella vittnen till misshandeln att höras i domstolen.

rättvisa

Du förhörs detaljerat

Då du som målsägande förhörs så kommer förhöret i fråga att spelas in och detta med både ljud och bild. Den första delen innebär att du berättar med egna ord om vad som hänt. Därefter så kommer både åklagare och den tilltalades advokat att ställa frågor.

Var beredd på att frågorna kan vara väldigt detaljerade och att detta kan vara väldigt jobbigt. Det är emellertid viktigt att alla detaljer kommer fram och detta av den enkla anledningen att domstolen måste kunna pröva om gärningsmannen kan dömas och att det sker utifrån den information du – och vittnen – kunnat ge.

Måste du se den tilltalade?

Som målsägande har man en utsatt roll och det kan vara extremt jobbigt att närvara vid en rättegång. Även om åklagaren fungerar som ett stöd så kan det vara jobbigt att se den tilltalade – den som utfört misshandeln – och stämningen kan kännas hotfull. Adderar man till detta att rättegångar ofta är offentliga så blir det ännu värre. Det innebär att vanligt folk kan närvara och titta på rättegången. Om exempelvis gärningsmannen har kompisar i rättssalen så kan detta skapa en väldigt nervös situation.

Som målsägande har man rätt att ansöka om att få sitta i ett annat rum vid en rättegång. Man förhörs då via länk och man slipper sitta i samma sal som den tilltalade. För att detta ska godkännas så bör man vara ute i god tid och meddela domaren, åklagaren eller det målsägarbiträde som finns med dig längs resan.

När meddelas domen?

Direkt efter rättegången så sammanträder rätten och håller en överläggning. Ibland kan denna resultera i att domen meddelas direkt, men normalt är att man får vänta i några veckor innan domen tillkännages. Ofta får man ett datum att förhålla sig till och då den dagen kommer så kan man ringa till domstolens kansli och se hur domen slutligen föll. Läs mer om brottmålsadvokater på: https://avaadvokater.se.

När är en rättgång stängd?

En rättegång kan vara öppen för allmänheten och vara offentlig, men den kan också ske bakom stängda dörrar. Genom ett sådant beslut så får enbart berörda parter närvara - rättens ledamöter, parterna med sina respektive ombud. Detta beslut är inte något som fattas av den åtalade - det är alltid rätten som bestämmer detta.

I Sverige så är huvudregeln att en rättegång ska vara offentlig och att vem som helst ska kunna sitta med som åhörare. Men, i vissa fall så ser man ändå att beslut om att en rättegång ska ske bakom lyckta dörrar. Detta beslut kan fattas som en följd av att det finns starka bakomliggande orsaker. Det kan handla om att sekretessbelagd information kommer att behandlas eller om att rättegången berör någon person som lider av en allvarlig psykisk sjukdom. Det är heller inte ovanligt att se att en rättegång bakom lyckta dörrar sker då en åtalad är yngre än femton år.

Man kan även se att ett beslut om en rättegång bakom lyckta dörrar fattas som en följd av brottets karaktär. Där brukar sexualbrott vara överrepresenterade i statistiken.

I och med att en rättegång sker bakom lyckta dörrar så finns det också en tystnadsplikt att ta hänsyn till. Detta för de flesta av rättens aktörer. Domstolsanställda, eventuella tolkar, poliser, åklagare, häktesvakter omfattas samtliga av särskilda regler för sekretess. Efter avslutad rättegång så fattar domstolen beslut kring huruvida uppgifterna även fortsatt ska omgärdas av sekretess eller om de ska bli offentliga handlingar. Vid exempelvis barnpornografibrott och olika sexualbrott så fortlöper normalt sekretess.


Uppdaterad: 19 augusti 2021

Får asylsökande barnbidrag?

16 sep 2019

Vilka rättigheter har man som nyanländ i Sverige - får man som asylsökande barnbidrag, bostadsbidrag och socialbidrag? Det finns många ogrundade rykten och åsikter om asylsökande och dessa kan i sin tur leda till en sämre samhällsklimat. Vi tänkte reda ut vad som gäller.

Att komma till ett nytt land, att inte kunna språket, att kanske inte ha någonstans att bo och att dessutom fly från krig och elände är långt ifrån lätt. Många verkar ha glömt den humana delen av varför en människa söker asyl och då snacket ibland kan handla om ekonomisk turism och liknande så föds också främlingsfientlighet och rasism.

Det är därför viktigt att klargöra vissa saker. Som asylsökande så har man inte rätt till barnbidrag. Däremot så har man rätt till ekonomiskt stöd i form av dagersättning. Det är ingen rättighet som alla får ta del av; beslutet fattas individuellt och utgår från varje individs ekonomi. Saknar man helt tillgångar så har man rätt till ekonomiskt stöd - det är en självklarhet. Den dagersättning som en asylsökande ser ut som följer:

Domarklubba

Boende där mat inkluderas i login:

 • Vuxna ensamstående - 24 kronor/dag.
 • Vuxna som delar på hushållskostnader - 19 kronor/dag och person
 • Barn till och med 17 år - 12 kronor/dag.

Således - om vi ser till barnbidrag - så handlar det om en summa om 360 kronor vid en vanlig 30-dagarsmånad.

Bor man på ett boende då maten exkluderas så ser ersättningen annorlunda ut och enligt följande:

 • Vuxna ensamstående - 71 kr/dag.
 • 61 kronor/dag och person vid delade hushållskostnader.
 • Barn 0-3 år får 37 kronor om dagen. Barn mellan 4-10 år får 43 kronor om dagen medan barn mellan 11-17 år får 50 kronor/dag.

Skäl som kan minska ersättningen

Så ser alltså ersättningen ut och vad gäller hur pengarna ska disponeras så är det fritt (som för alla), men man ska tänka på att det ska räcka till mat, kläder, skor, hygienartiklar, tandvård, fritidsaktiviteter och så vidare. Det handlar alltså knappast om några enorma summor och det går inte att - som många verkar hävda - göra sig ekonomiskt oberoende på de ersättningar som ges till en asylsökande.

Dessa ersättningar kan dessutom komma att sänkas. Detta om man som asylsökande exempelvis inte kan styrka sin egen identitet, om man - genom att hålla sig undan - försvårar utredningen, om man - vid ett beslut om utvisning - inte förbereder sin hemresa.

Vissa särskilda bidrag kan ges till asylsökande

Som man kan utläsa ovan så måste man som asylsökande vända på varenda krona för att få vardagen att gå ihop. Precis som alla andra så kan emellertid vissa särskilda händelser påverka och medföra högre omkostnader. Det kan man i så fall ansöka om och genom att få särskilda bidrag så kan man också parerar oförutsedda kostnader.

Det kan handla om glasögon, det kan handla om vinterskor till barnen eller exempelvis om en ny barnvagn då man just fått barn. Självklarheter, helt enkelt, och kostnader som inte ska påverka den ringa ersättning man som asylsökande får av Svenska Staten.

 

Läs mer om asylfrågor på https://www.asyladvokatstockholm.se/

Hitta bästa advokaten där du bor

24 aug 2019

För den som av någon anledning behöver anlita en advokat finns några bra tips på vägen för att hitta någon som passar för uppdraget och dessutom kan göra ett bra jobb. Oavsett om man bor i storstaden Göteborg eller i en mindre stad finns det i regel flera verksamma i branschen och det finns några bra steg att gå igenom innan man anlitar någon.

Är du privatperson eller företag?

Storstadsadvokater, till exempel i Stockholm och Göteborg, har ofta möjligheten att inrikta sig på det som intresserar dom mest. Är man ett företag som är i behov av en advokat finns dom som valt att samarbeta just med dessa, precis som det finns dom som hellre jobbar mot privatpersoner. Vissa tar sig an både företag och privatpersoner men ett bra första steg är att sortera ut dom som helt enkelt inte kan genomföra det du önskar.

Utbudet där du bor

Bor man exempelvis i Göteborg eller någon annan storstad är utbudet något större för den som letar efter en advokat. Det är heller inte ovanligt att dom ofta är specialiserade inom speciella områden, medan dom som är verksamma i mindre städer tar sig an olika typer av uppdrag.

Har man svårt att på egen hand hitta alternativ kan man använda sig av Advokatsamfundets hemsida för att hitta verksamma på den ort man bor, och även inom speciella områden. Letar man till exempel efter en advokat i Göteborg som ägnar sig åt familjerätt fyller man i dom uppgifterna på sidan som sedan söker och visar aktuella träffar. Gör en lista över potentiella kandidater där du bor, för att sedan gå vidare till nästa steg.

Lagbok

Rekommendationer och referenser

Vänner, bekanta eller kollegor du har i din närhet kanske någon gång har anlitat en advokat i området och därmed kan tipsa och berätta om vad som varit bra och dåligt med just denne. Känner man ingen som haft kontakt eller anlitat hjälp kan man istället läsa på hos olika byråers hemsidor för att ta reda på mer ingående hur och vad dom arbetar med. Har man kontaktat någon och presenterat sitt ärende och denne av någon anledning inte kan eller vill ta på sig det brukar dom även kunna rekommendera och hänvisa till andra byråer.

Även om det kanske är enklare att hitta en specialiserad advokat i Stockholm eller Göteborg så är det ingen omöjlighet att göra det även på mindre orter. Ta gärna hjälp av samfundets sökverktyg och fråga runt bland vänner och bekanta efter erfarenheter och referenser. När man hittat en potentiell kandidat man vill anlita är det även viktigt att man känner tillit till den personen, för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt.

Vad är allmän avtalsrätt – en kort genomgång

16 aug 2019

Vad är allmän avtalsrätt? Här försöker vi i så enkla ord som möjligt gå igenom vad detta juridiska begrepp innebär.

Svensk avtalsrätt har rötter långt tillbaka i tiden, faktiskt ända till romarriket och tidig kristen rätt. Den har också på senare år varit starkt influerad av tyskt rättstänkande. Den grundläggande principen inom avtalsrätt kallas pacta sunt servanda (latin för ”avtal är bindande”). Latinska intryck lever fortfarande kvar i viss mån inom juridiken, även om det mesta har ersatts av svenska begrepp.

Allmän avtalsrätt är de regler som gäller kring avtal och dess uppkomst, tolkning, förändring och upphävning. Regler som gäller för alla typer av avtal kallas allmän avtalsrätt.

Här är de punkter som omfattas av allmän avtalsrätt:

 • Avtalens uppkomst
 • Bestämmande om avtalets innehåll (tolkning)
 • Förändringar av avtalets innehåll
 • Regler om vad som gäller om någon part inte följer avtalets innehåll.

När två personer är bundna av ett avtal har de ett så kallat inomobligatoriskt förhållande, vilket innebär att båda parter har skyldigheter mot varandra. Detta kan man jämföra med ett utomobligatoriskt förhållande. Ett sådant gäller mellan en person som orsakat skada och en person som lidit skada, men i detta fall finns inget avtal mellan personerna. I sådana fall gäller skadeståndsrätt.

Några av de viktigaste frågorna inom avtalsrätt är dessa:

 • Har ett avtal ingåtts?
 • Hur ska avtalet tolkas?
 • Finns det några oförutsedda omständigheter?

Reglerna för avtal hämtas dels från lagstiftningen. Här ingår såväl rättsliga förarbeten, rättspraxis och doktrin. Men reglerna hämtas även från själva avtalet samt allmänna avtalsrättsliga principer. Även sedvänja och handelsbruk kan spela roll när det handlar om allmän avtalsrätt. Mer om dessa begrepp på annan plats.

Speciell avtalsrätt skiljer sig från allmän avtalsrätt. Här kan det handla om speciella sorters avtal, som behandlar exempelvis köp eller hyra av varor eller tjänster.

Privatpersoner och företag kommer i kontakt med avtalsrätt

Både privatpersoner och juridiska personer (företag, myndigheter, föreningar etc.) kommer ofta i kontakt med allmän avtalsrätt. Viktigt att komma ihåg att ett avtal kan vara såväl muntligt som skriftligt, ett muntligt avtal är alltså juridiskt bindande om det kan påvisas.

Om ett avtal inte följs så sker ett avtalsbrott. Ett avtal ska innehålla vad som ska ske när avtalet inte följs, det vill säga efterverkningar och kostnader för parten som brutit avtalet.

En grundläggande tanke inom allmän avtalsrätt är att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll. Denna syn är fortfarande stark inom det kommersiella området. På andra fronter, där olika intressen gjort sig gällande, har andra tvingande rättsregler, formkrav, legala förbud och andra begränsningar gjort sig gällande.

 

Vad är tredskodom?

15 aug 2019

Från och till dyker begreppet tredskodom upp i samband med rättsfall. Men vad innebär egentligen ordet och i vilka fall kan en tredskodom avkunnas och inte?

Ordet tredskodom härstammar från ordet tredska, det vill säga att trotsa, trilska eller att vara motsträvig. Där hittar vi även förklaringen till vad termen betyder. En tredskodom är ett domslut som avkunnas efter att en av parterna i målet inte har infunnit sig till en huvudförhandling (rättegång) eller om en part i ett mål inte lämnar in ett skriftligt yttrande i saken inom den tid som har angivits av rätten.

Då svaranden (den som står åtalad) inte har inkommit med några invändningar mot de yrkanden som kärande (den som väcker åtalet) har framställt så brukar en tredskodom avgöras till den kärandes fördel, såvida det inte på annat vis går att bevisa att dessa yrkanden är grundlösa.

En tredskodom kan också avkunnas i fall då den svarande har inkommit med uppgifter, men att rätten ändå anser att svaranden inte har sannolika skäl för hur hen ställer sig till kärandens yrkanden.

De regler som gäller för tredskodom hittas i kapitel 44 av rättegångsbalken. https://lagen.nu/1942:740#K44 

Har ett gammalt ursprung

Förr i tiden så sammanträdde Sveriges domstolar sällan och det kunde därför dröja lång tid innan en dom kunde avkunnas. Korrespondensen skedde vanligen brevledes och postväsendet var långt ifrån så effektivt som idag. Det kunde dröja månader - ibland år - innan alla hade fått yttra sig, vilket givetvis kunde leda till stora besvär för den som var drabbat av ett brott.

Dessutom förekom det ofta att parter i mål förhalade processen genom att avvakta med skriftliga yttranden. Därför infördes en ny rättegångsbalk år 1942 som innebar att man gick över till muntliga förfaranden i domstolarna, vilket innebar att samtliga berörda av målet var tvungna att infinna sig i rätten enligt kallelse.

Förfarandet med tredskodomar infördes för att kunna hantera de tillfällen då åtalade ändå uteblev från förhandlingar (rättegångar) så att ett domslut ändå skulle kunna avkunnas även om en person höll sig undan.

Sedan år 2005 har tredskodombegreppet kommit att utvidgas till att även gälla i vissa lägen då en part inte har inkommit med ett skriftligt yttrande i tid.

Tredskodom kan endast avkunnas vid tvistemål

En tredskodom kan endast avkunnas i tvistemål eller civilmål där förlikning är möjlig. Den kan ej avkunnas i brottmål. Här är det samhället som är ansvarigt för att en svarande hittas och döms enligt gällande lag. 

Måste kunna bevisa att svaranden har delgivits åtalet

Viktigt att känna till är att det måste kunna bevisas att svaranden har delgivits stämningen och kallelsen till rätten. Kan man inte bevisa detta och en dom ändå fälls så talar man istället om en utevarodom.

Möjligt att ta upp mål på nytt

Den som döms i en tredskodom har möjlighet att ansöka om återvinning av målet. Ansökan ska lämnas in inom en månad efter domslutet och målet tas då upp igen och behandlas som ett vanligt mål i domstolen. Det går alltså inte att överklaga en tredskodom på sedvanligt vis utan endast att begära att målet tas upp till ordinarie behandling.

Exempel på ett tredskomål

Nedan hittar du ett exempel på hur ett mål som leder fram till en tredskodom skulle kunna se ut. Vi har hämtat inspiration från några av de riktiga exempel som går att hitta hos Lagen.nu, men valt att skapa ett fiktivt rättsfall som illustrerar hur rättsprocessen skulle kunna se ut.

Låt oss anta att två företag har gjort affärer och ett av dem bryter mot det avtal som man har ingått. Det företag som är drabbat av kontraktsbrottet försöker nå det andra för att hitta en lösning men misslyckas då de inte får svar på de krav som de sänder ut.

De tar tvisten vidare till rätten med hjälp av en advokat för att få den avgjord i domstol. Vid stämningsansökan har de försäkrat sig om att adressen de har till det andra företaget är korrekt, till exempel genom att söka efter adressen via myndigheternas databaser, det som anges på den egna hemsidan och i tidigare korrespondens.

Svaranden väljer ändå att inte dyka upp i rätten och de svarar heller inte på rättens kallelse inom den tid som står angiven. Därför väljer domstolen att avkunna en tredskodom som därefter kan verkställas. 

Verkställan kan till exempel bestå av en utmätning av tillgångar motsvarande det som står i domslutet, inklusive eventuella rättegångskostnader.

Mer om tredskodom kan du bland annat läsa hos Wikipedia och Lagen.nu:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredskodom

https://lagen.nu/begrepp/Tredskodom

Vad händer efter en tredskodom?

En talande sak idag är att det är relativt vanligt att se att folk inte infinner sig i domstol då det fall eller den tvist man är inblandad i ska få en rättslig prövning. Det skapar problem för domstolen och det bär också stora kostnader för hela vårt samhälle. Det senare som en följd av att exempelvis vittnen och nämndemän som tagit ledigt från arbetet ska infinna sig vid nästa förhandling.

Vad gäller tvister så kan alltså en som fall oavsett om alla parter är på plats eller inte och detta genom en tredskodom. Blir man dömd enligt en tredskodom så har man en månad på sig att begära prövning - återvinning - och försöka få fallet prövat igen. Skulle det handla om att ett viktigt vittne inte uppenbarar sig i rätten så kan denne person dömas till att betala ett vite. Där kan även vittnet i fråga - på samma sätt som vid brottmål - hämtas av polis för att infinna sig i rätten.

Ingen tredskodom vid brottmål

Vid brottmål och om en misstänkt - en tilltalad - väljer att utebli från rättegången så finns det några alternativ gällande straff. Ett sådant är att denne döms att betala ett vite. Man kallas till en förhandling “ Vid Vite “ vilket innebär att om man inte infinner sig så blir man skyldig att betala 4000 kronor. Där stiger sedan beloppet till nästa förhandling och där ska den tilltalade i så fall betala 8000 kronor om hen väljer att utebli. Så kan det också fortlöpa.

Viktigt är dock att poängtera att detta vite är frikopplat fallet i övrigt: det påverkar inte domen, utan det är enbart till för att en tilltalad ska infinna sig i rätten. Detsamma gäller för övrigt både för målsäganden och för vittnen: dyker man inte upp så kan man vänta sig en reprimand i form av ett vite. Det senare har aktualiserats som en följd av att många vittnen upplever en hotbild i samband med att rättegången äger rum. Där står Sverige som land och rättsstat inför en utmaning.


Uppdaterad: 17 augusti 2021

Hur hittar jag en brottmålsadvokat i Göteborg?

10 jul 2019

Är du misstänkt för brott i Göteborg och behöver en företrädare? Ofta har man rätt att välja den offentliga försvarare som man önskar ska företräda en. Att hitta dem är relativt enkelt, genom att helt enkelt söka på nätet till exempel. Men man bör också försäkra sig om att den man anlitar är seriös och har god kompetens att hantera just ditt fall.

Det är en reglerad bransch, och risken för att stöta på oseriösa aktörer är kanske inte lika stor som när du köper tjänster från en bransch som inte är reglerad i lika hög grad, till exempel flyttbranschen för att nämna ett exempel. Samtidigt gäller det att personkemin stämmer och att du känner förtroende för den du väljer ska företräda dig i rätten. Just personkemin är det som många värderar högst. Kan man känna sig trygg under rättsprocessen – som ofta är ganska tuff – så kan det underlätta mycket.

Men hur gör man egentligen?

Sök på Advokatsamfundets hemsida

Advokat är en skyddad titel. För att få kalla sig det behöver man ha fått godkänt att göra det av Advokatsamfundet. På deras hemsida kan du söka bland alla advokater i hela landet. Du kan söka via namn, byrå, ort och verksamhetsinriktning, bland annat. Det finns också möjligheter att söka på advokater i andra länder och jurister i Sverige som talar andra språk än svenska.

Om du söker en brottmålsadvokat i Göteborg kan du söka på verksamhetsinriktning och ort. Skriv helt enkelt in ”Göteborg” i fältet, och använd rullgardinsmenyn för att scrolla ned och välja ”Brottmål”. Innan du klickar på ”Sök” kan du även välja titel. Här bockar du i Advokat.

När du klickar på ”Sök”, får du fram en rad olika namn som du kan anlita. På hemsidan finns dock inte särskilt mycket information om de olika brottmålsadvokaterna. Däremot kan du söka på deras namn eller deras byråer för att se vem som verkar passa dig bäst. Som nämnt lite högre upp i texten värderar många personkemin väldigt högt, således kan det kännas viktigt att få ett intryck av byrån eller personen, innan man väljer att anlita denne.

Ett vanligt sätt är dock att få tips på advokater från vänner och bekanta. Kanske känner du någon som varit i en liknande situation som dig? I sådana fall kan det vara läge att fråga vem denne hade som företrädare. Om företrädaren är bra enligt din vän, finns sannolikheten att även du kommer ha goda erfarenheter av det. I Göteborg finns dock inte fler brottmålsadvokater än att man själv kan kolla på deras hemsidor och bilda sig en uppfattning av byrån och personen i fråga. Läs gärna mer om brottmålsadvokat i Göteborg här: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

← Äldre inlägg