Hjälp och frågor kring vårdnad – hit kan du vända dig


Det finns olika orsaker till att man kan vara oense kring vårdnaden av gemensamma barn. Det är inte helt ovanligt att det ligger en separation eller skilsmässa bakom, där man helt enkelt inte kan samsas om var barnen ska bo och så vidare. Det kan även ligga allvarligare orsaker bakom, så som våld- eller drogrelaterade problem. Har man svårt att enas och behöver hjälp med vårdnaden kring sina barn kan man vända sig till olika ställen. 

När man inte kommer överens 

Det finns som sagt många orsaker till varför man kanske inte kommer överens om sina barns vårdnad men det första man bör göra är att sätta sig ned för att försöka reda ut problemet tillsammans. Försök tänka på barnens bästa och att dom faktiskt har rätt till båda sina föräldrar, så vida inget allvarligt problem finns med i bilden. Har man försökt prata med den andra föräldern men ändå inte lyckats reda ut frågorna får man ta det vidare för att få professionell hjälp. 

Familjerätten hos kommunen 

Är man osäker på vad som gäller kring olika frågor som rör vårdnad kan man vända sig till sin kommuns familjerätt. Här kan få hjälp med samarbetssamtal för att lokalisera och reda ut det som är fel. Är man ensam förälder och misstänker att något inte står rätt till hemma hos den andre kan man även få tips, råd och kunskap kring vilka lagar och regler som gäller kring just vårdnad. Är man bosatt i till exempel Göteborg vänder man sig till familjerätten där och man kan få bra hjälp med i princip vilka frågor och funderingar man än har. Kanske gäller det flytt från just Göteborg till en annan stad där man vill ta barnen med sig men inte vet vad som gäller. Då kan kommunen och familjerätten bistå med hjälp att förklara och reda ut frågetecken kring situationen. 

Kontakta en jurist 

Leder problemen till en allvarlig tvist kan man däremot behöva mer hjälp än så. Om fallet behöver prövas i rätten behöver man en kunnig jurist eller advokat som kan hjälpa till genom processen. I Göteborg finns många jurist- och advokatbyråer som är väldigt kunniga inom området med detsamma gäller givetvis om man bor i någon annan stad. En tvist dom rör vårdnad av barn är en väldigt långdragen process som man givetvis vill undvika i största möjliga mån men ibland finns ingen annan utväg. Då är det helt enkelt lagboken som avgör hur framtiden kommer att bli.

Det är inte helt ovanligt att föräldrar skiljs åt som ovänner när relationen tar slut. Det är dock viktigt att man tänker på barnen i första hand även om man känner sig sårad. Ett barn har alltid rätt till båda sina föräldrar och man förespråkar alltid gemensam vårdnad. Behöver man hjälp och stöd för att reda ut konflikter och problem finns bra resurser hos kommunen och hos jurister, vare sig man bor i Göteborg eller någon annanstans.

12 Oct 2019