Behöver du arbetstillstånd i Stockholm?


Alla som inte kommer fårn ett land inom EU:s gränser behöver få ett särskilt arbetstillstånd i Sverige. Så är det och det finns inget annat att göra än att söka ett arbetstillstånd i Stockholm, för den som önskar att arbeta i Stockholm. Ska man beviljas ett arbetstillstånd, så bör man redan ha ett arbete i Sverige innan man reser hit.

Det gör det svårt för dem som har kommit hit som flyktingar och vill arbeta här. Innan man har fått sitt uppehållstillstånd får man alltså inte arbeta här. Tyvärr. Så stelbent är den svenska lagen. Men inom vissa yrkesgrupper kan man få undantag för detta och det kan handla om man har särskilda kunskaper inom vissa yrkesgrupper i Sverige.

Många kriterier ska uppfylls för arbetstillstånd

Det är mycket viktigt att Migrationsverket kan fastställa vem du är. Du måste alltså har ett giltigt pass som kan bevisa vem du är. Och ska du kunna få arbetstillstånd i Sverige måste du ha ett arbete med lön och med övriga villkor som överenststämmer med svensk lön och villkor som man har i Sverige. Det är för att den lön som du ska ha, måste vara så att du kan försörja dig i Sverige, och den måste vara minst 13.000 kronor i månaden före skatt. Dessutom krävs det att din arbetsgivare ska teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepension för dig.

Däremot behöver du inte något särskilt arbetstillstånd om du redan har ett permanent uppehållstillstånd, om du studerar på högskola eller universitet. Är man asylsökande eller är medborgare i ett annat EU-land, behöver man heller inte arbetstillstånd.

Advokat som kan hjälpa till arbetstillstånd

Det finns advokater som kan hjälpa en med allt detta. Det är nämligen många svåra saker och regler som man bör känna till och veta hur man ska kunna gå till väga för att nå fram både med sin ansökan och få den beviljad. Det är bäst att göra det rätt ända från början eftersom det är många saker som regleras. Själv och ensam kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt att göra rätt när det kommer till att få ett arbetstillstånd. Det är inte heller alla gånger lätt att veta hur man ska fylla i alla ansökningsblanketter. Allt sådant kan man få hjälp av en erfaren advokat som kan alla de detaljer som det gäller när det kommer till att få ett arbetstillstånd i Sverige och i Stockholm.

9 Dec 2019