Så kan man få hjälp av jurist vid konkurs


Vad innebär det att gå i konkurs? Vid en konkurs innebär det att ett företag (eller en person) inte har möjlighet att betala sina skulder. Antingen har företaget eller en person dragit på sig för många utgifter i förhållande till sin inkomst. Företag som lånar ut pengar, brukar se till att ett företag eller en person, inte drar på sig för många utgifter. De prövar då ens betalningsförmåga – kreditvärdighet, och ger eller nekar en sådan att få lån.

Visar det sig då att ett företag inte har en betalningsförmåga, kan den som har skulder att kräva av företaget, att Kronofogden får ta av företagets tillgångar så att de får betalt. När Kronofogden har makten att ta ett företags tillgångar, utövar den en laglig makt för detta. Om man då motsätter sig det som Kronofogden gör, kan man anlita en jurist som kan föra ens talan inför Kronofogden, eller inför en domstol. Bara för att en myndighet som till exempel Kronofogden bestlutar något om, behöver det inte betyda att det är rätt för den sakens skull.

Då infaller en konkurs

Har man inga fler verksamheter som kan säljas och det inte finns någon annan utväg, går man i konkurs. Det innebär att företaget upplöses och leverantörer som egentligen ska ha betalt inte får några pengar. Har man då haft ett eget företag, kan Kronofogden komma och mäta ut saker hos en som de kan sälja för att betala dem som har skulder att driva in. Har du då ett sommarställe, en bil, en båt eller andra dybara saker, kommer Kronofogden att sälja det för att leverantörerna ska få betalt. Har du däremot bildat ett aktiebolag, innebär det att Kronofogden inte kan mäta ut saker hemma hos en. Då är företaget en egen juridisk person och har då inte någon ekonomi som är ihopkopplad med ens egen ekonomi. Din ekonomi tillhör inte företaget och Kronofogden kan inte röra dina saker. Du behåller dina ägodelar, man det förutsätts att man har pengar på företagets konto så att man kan betala företagets skulder.

Anlita jurist vid konkurs

Ser man att företaget är nära konkurs kan man anltia en jurist som kan skydda det egna företaget så långt det är möjligt. Det är inte alla gånger som det går att undvika konkurs, men en jurist kan lindra fallet så att man inte faller så hårt när det kommer till en konkurs som är oundviklig. Här kan du läsa mer på: https://www.konkursen.nu.

2 Dec 2019