Därför är försäkringar viktiga


Försäkringar är grundbulten i ett tryggt och säkert samhälle. Det är en försäkring som kan förhindra att hela ens ekonomi går i botten, och man går i personlig konkurs. Så var det för många hundra år sedan; brann ens hem ner, stod man plötsligt utan hem, och utan hem klarar man sig inte. Det går inte att arbeta, man har ingenstans att ta vägen. Att råka ut för olyckor är tragiskt i sig, men att bara bli av med allting, och inte kunna börja på ny kula, är förskräckligt.

Därför bör man alltid se till att ha det mesta försäkrat i ens liv. Det första som man bör ha försäkrat är ju ens bostad. Skulle det hända något; översvämning på grund av läckage, brand som förstör bostaden, eller något annat, så bör man få pengar så att man kan börja om, eller renovera hela bostaden. Åker man iväg på en resa, och ens resebolag, går i konkurs, ska man inte bli strandad på en öde ö, utan möjlighet att ta sig hem. Blir ens barn sjukt, bör man få vara på sjukhuset med sitt barn, eller kunna vårda det hemma.

Försäkringskassan var frivilllig från början

Från början var Försäkringskassan en frivillig kassa att vara med i. Det var inte staten som tog initiativet till den. Till en början var människor hänvisade till så kallade sjukhjälpskassor, som några arbetare startade under 1800-talet. När någon arbetare blev sjuk, hade man sällan eller aldrig någon ersättning för den förlorade inkomst man hade då. Därför gick några arbetare tillsammans och bildade den första sjukvårdskassan. Det var föregångare till dagens Försäkringskassa, som ser till så att varken arbetslösa, sjuka eller de som får barn, behöver stå utan inkomst. Det var först 1955 som socialförsäkringen började gälla alla som arbetar och bor i Sverige.

Försäkringar av idag

Idag är det vanligast att man är ansluten till Försäkringskassan. Så länge som man bor i Sverige, omfattas man av Försäkringskassans sjukförsäkring, föräldraförsäkring och andra försäkringar. Ska man få ersättning av förlust av arbete, så bör man själv gå med i någon arbetslöshetskassa. Blir man sedan arbetslös, så får man ändå en fortsatt inkomst. Får man barn, får man ersättning för utebliven inkomst när man tar hand om sitt barn. Blir man sjuk, är det på samma sätt. Har man en bostad bör man alltid, själv, se till så att man har en försäkring som täcker för oförutsedda händelser med bostaden. Läs mer om försäkringar och försäkringsrätt på: https://www.försäkringsrätt.com

7 Mar 2020