Kontakta en gratis advokat


Advokatsamfundet har en tjänst som visat sig vara väldigt uppskattad och värdefull för många . Detta i form av den så kallade advokatjouren där man avsätter en viss tid – exempelvis en kväll – för att hjälpa personer med de juridiska spörsmål som finns.

Om vi kortfattat går igenom förloppet och där vi håller oss till en stad i form av Härnösand. Vi säger här att Advokatjouren har en stående tid på stadsbiblioteket i Härnösand och att det handlar om den första onsdagen varje månad och där tiden ligger mellan 17.30 – 19.30. under dessa två timmar så får man som privatperson gå dit, ställa sig i kö och så småningom sitta ned med en advokat där man förklarar sitt ärende och får goda råd kring hur man går vidare i detta (om det är möjligt).

Det här är en tjänst som är helt ideell och där advokaten i fråga alltså inte få betalt för dessa två timmar och där han/hon dessutom viger en del av sin fritid. Det finns några viktiga saker att nämna i samband med advokatjouren och vi tar dessa i punkter så blir de lite lättare att följa:

  • Advokaten upprättar inga avtal under den här tiden. Du får råd, du får tips – men du skriver inte under något och du ingår inga avtal.
  • Du får vara anonym. Vill du inte berätta vem du är så kan du välja att inte göra det. du kan naturligtvis även lägga fram ditt ärende rent hypotetiskt och exempelvis ”å en kompis vägnar”.
  • Du har femton minuter på dig. För att maximera tiden och för att hjälpa så många som möjligt så erbjuder advokaten i fråga femton minuter/person.
  • Ingen tidsbokning. Du kan inte ringa i förväg och boka tid, fysiska köer och drop-in är det som gäller.
  • Du hittar: en fullständigt lista över orter och städer där tjänsten erbjuds samt var- och när denna äger rum i varje respektive stad på Advokatsamfundets hemsida.

två personer på möte

Skulle ditt ärende vara mer komplicerat och behöva mer än femton minuters förklaring och rådgivning så finns det idag flertalet alternativ. Många advokatbyråer erbjuder gratis rådgivning via telefon och via sina hemsidor. Det senare brukar se ut som följer: en advokatbyrå lägger ut en frågespalt där privatpersoner fritt kan ställa frågor och där advokaten i fråga lämnar svar till dessa. En bra tjänst sett till att man även kan läsa andras frågor och svar på dessa – det är inte ovanligt att privatpersoner ofta hamnar i liknande juridiska problem och i liknande tvister.

Tänk dock på att- i och med att andra kommer att kunna läsa din frågor – försöka hålla det hela lite neutralt. Inga namn behövs och inga specifika platser heller. Håll det anonymt, men så sakligt som möjligt.

För mer personlig rådgivning och som ett nästa steg – efter att du besökt- eller kontaktat en gratis advokat – så kan du med fördel använda dig av det du har rätt till: juridisk rådgivning till en fast taxa (enligt rättshjälpslagen). En tjänst som gör att du får ett billigare pris än normalt och där du betalar en fast summa om 1302 kronor/timme exklusive mervärdesskatt. Här gäller maximalt två timmar och du betalar för den tid som rådgivningen i fråga tar. Vilket innebär att exempelvis en kvart kommer att kosta dig 1302 / 4 = 325 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Här finns en advokat du kan kontakta vid behov: www.försvarsadvokatstockholm.biz.