Tips inför rättegång


Behövs det verkligen tips inför en rättegång? Ja, det gör det. Mycket tyder nämligen på att många fall får oväntade utfall som en följd av att exempelvis målsäganden och vittnen inte är förberedda på vad som komma skall och att det i slutändan kan innebära att en gärningsman går fri - trots att väldigt mycket pekar på motsatsen.

Att närvara vid en rättegång är speciellt och här tänkte vi fokusera just på målsäganden och vittnen i syfte att skapa en bättre förståelse för vad som väntar.

Begär ett målsägarbiträde

Vid exempelvis sexualbrott och våldsbrott - misshandel som exempel - så har man rätt till ett juridiskt stöd. Ett sådant kallas för ett målsägarbiträde och det är den personen som kommer att finnas vid din sida under hela rättegången.

Ett målsägarbiträde är för övrigt även med längs hela resan - från de initiala polisförhören och genom hela förundersökningen. I synnerhet vid sexualbrott så kan ett målsägarbiträde vara ett enormt stöd. Detta då väldigt känsliga - ibland irrelevanta - frågor kan komma att ställas gällande exempelvis klädsel, dryckesvanor och annat. Här kan man som målsägare finna kraft att fortsätta genom stödet från sitt målsägarbiträde. Ta hjälp av en sådan person.

I vissa fall kan man nekas ett målsägarbiträde då målet anses vara av “en enklare natur “. Vårt råd är att man försöker ta detta vidare och att man, i värsta fall, anlitar ett målsägarbiträde på egen hand - åtminstone om man känner stor oro och ängslan.

rättegång

Några mer allmänna tips inför rättegång

Ett målsägarbiträde behövs verkligen och kan göra skillnad. Det finns även andra tips som kan vara användbara och vi tänkte rada upp några av dessa här nedan.

  • Nervositet. Det innebär en press och en stress att närvara vid en rättegång. En del av den stressen kan botas genom att man har med sig en stödperson. Denna stödperson kan vara en god vän, en släkting eller en person från exempelvis socialtjänsten.
  • Vittnesstöd. Vad är det som kommer att hända vid rättegången? Osäkerheten skapar nervositet och nervositet kan leda till felaktiga svar och felaktiga uppgifter. Som brottsoffer eller vittne så har man rätt till vittnesstöd, Det innebär att man kan få svar på frågor, att man kan få hjälp att hitta i domstolen samt att man kan få en redogörelse av hur en rättegång normalt går till.
  • Lär känna rättssalen. Ta dig gärna tid - tillsammans med ditt vittnesstöd - att lära känna rättssalen inna rättegången. Vem sitter var, var ska du sitta - var kommer den åtalade sitta - och var sitter åhörarna? Skaffa dig en bild av detta innan, det gör dig tryggare.
  • Kom i tid och klä dig korrekt. Se till att komma i god tid innan rättegången börjar och försök att ge ett propert intryck gällande klädseln.
  • Tala tydligt. Försök att bortse från nervositet och press och håll hakan så högt du kan. Tala tydligt och var saklig. Har du haft ett bra målsägarbiträde så är du förmodligen förberedd på vilka frågor som kan komma - och hur du ska svara på dessa.
4 Oct 2019