Barnens bästa måste gå först


Alla skeden i livet har sina speciella problem och det är som det ska. Däremot får det aldrig bli så att barn kommer i kläm när vuxna är osams. Ändå händer det. Ibland måste sådant lösas juridiskt.

Det kommer att uppstå situationer i varje människas liv när konflikter uppstår. Det är en del av att vara människa och ofta nog kan det redas ut. Vuxna människor får uppföra sig som sådana. Ibland fungerar det och ibland inte. En situation där barn råkar illa ut för att vuxna inte kan komma överens är däremot inte acceptabel. Är de vuxna som är inblandade barnets föräldrar blir saken ännu värre. En vårdnadstvist är det rätta sättet att reda ut en sådan situation och skapa ordning. Inget barn ska behöva leva i en osäker värld där föräldrar inte kan bete sig som vuxna.

Begreppen vårdnad och umgängesrätt

Det är viktigt att veta att en vårdnadstvist inte handlar om umgängesrätt. Då det gäller umgänge är huvudregeln alltid att det är barnets behov som ska styra. Att barnet har behov av umgänge med båda föräldrarna anses väga mycket tungt. Enskild vårdnad är något som man kan ansöka om när man som föräldrar inte klarar av att samarbeta kring barnet. Det som är intressant är juridiska frågor kring barnets levnadsförhållanden. Det kan röra boende, skolgång, hälso- och sjukvård. Umgänge med den förälder som inte har vårdnaden skall ändå finnas.

När ska man ansöka om enskild vårdnad, varför och hur? En vanlig anledning är att en av föräldrarna inte är lämplig att ta hand om barnet på ett riktigt sätt. Det kan handla om missbruk. Det kan handla om brottslighet. Det kan handla om att en förälder brukat våld mot den andra föräldern, eller mot barnet. Även våld mot andra föräldern i barnets närvaro är att betrakta som ett brott mot barnet.

Hur går processen med vårdnadstvist till?

Börja med ett samtal. Många advokatfirmor har kostnadsfria rådgivande samtal och där kan man bestämma att man vill gå vidare. Sedan hjälper en advokat till med stämning och genom hela processen. Det är ofta en ganska utdragen process och som vårdnadshavare är det bra om du kan försöka vara den vuxna i sammanhanget. Dokumentera eventuella hot från motparten. Försök upprätthålla en normal vardag med barnet och engagera dig i barnets vardag som vanligt. Juridisk hjälp kostar men stora delar betalas av exempelvis försäkringsbolag. Barnets bästa ska gå först! Vi rekommenderar denna sida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

1 Mar 2020