Tips från advokaten


Sida 5

RSS

Det händer om man blir misstänkt

7 Jul 2019

I princip kan vem som helst när som helst bli misstänkt för vad som helst. Är man en ostraffad person, med ett alldeles blankt förflutet och om man kan lugnt och sakligt förklara varför man är oskyldig, desto lättare är det för polisen att avskriva sina misstankar mot en. Är man däremot en ung man, som kanske råkar ha lite olika vänner som kanske befinner sig någonstans kring träsket mellan det som är lagligt och det som är olagligt, är det lättare för polisen att tro att man är skydlig till något brott. Man blir misstänkt bara på grund av association, det vill säga, polisens bild av dig färgas av dina (eventuella) kriminella kompisar och att du är vän med dem. Men du är inte mer skyldig för det. De är ju inte kriminellt att vara kompis med någon som är kriminell.

Anlita duktig advokat vid misstanke

Det är mycket viktigt att anlita en duktig advokat om det är så att polisen misstänker dig. Ju snabbare som du får hjälp under förhör, till exempel, desto bättre är det för dig. En duktig advokat kan tänka logiskt, kan tänka kreativt och går grundligt till väga. Har du bara en duktig advokat kan det innebära skillnaden mellan att bli dömd som skyldig till brottet, eller att avskrivas helt och hållet. Ju snabbare som du slipper polisens misstankar desto bättre är det för dig. En duktig advokat kan ta fram fakta som visar på att du är oskyldig. En duktig advokat arbetar noggrant för att kunna bevisa att du inte har gjort det som du misstänks för. Skulle det hela leda till en rättegång är det upp till advokaten att arbeta för att du ska bli rentvådd.

Advokaten innebär skillnad mellan dom

Om du bara har en duktig advokat som hjälper dig, kan den personen se till så att du slipper fängelse och fällande dom. Det är mycket viktigt att advokaten är tillräckligt intelligent och aktiv, kan tänka i kreativa banor, tänka logiskt och vara så kunnig att den personen kan ta fram alla fakta som talar för att du är oskyldig, och skulle du vara skyldig är det mycket viktigt att samarbeta med polisen och ge dem den information som de behöver. Du vinner inte på att skydda någon som är skyldig. För allas bästa är det bäst att den som är skyldig tar på sig det straff som man ska. Även om andra säger att man inte ska skvallra, så innebär det att sanningen kommer fram och det är det enda som räknas. Läs mer om bedrägeribrott på: https://www.bedrägeri.nu.

Vad gör en brottmålsadvokat?

7 May 2019

En brottmålsadvokat är en försvarare som ska biträda och hjälpa en person som är misstänkta eller åtalad för ett brott. 

Man blir av rätten erbjuden en brottmålsadvokat automatiskt om man riskerar att dömas till fängelse. Finns det inte fängelse på straffskalan för brottet man är misstänkt för kan man nekas en försvarare. Det är viktigt att tidigt få juridisk hjälp när man är misstänkt för ett brott.

Uppgifter för en försvarare

Brottmålsadvokatens uppgift är kort sagt att hjälpa sina klient med allt som denne behöver hjälp med under en lång rättsprocess. Det är en invecklad process med många delar som är väldigt svårt att förstå om man inte är insatt. Och de flesta av oss har ingen kunskap av rättsväsendet mer än från film eller böcker.

Om man är skyldig eller ej spelar ingen roll. Man har rätt till en försvarare oavsett. Denne följer med genom hela processen, vilket innebär bland annat polisförhör, förhandlingar och eventuell rättegång. Staten betalar ersättningen till en brottmålsadvokat i det flesta fallen.

Vad kan man få hjälp med?

En engagerad och kompetent advokat erbjuder att vara ett tryggt ombud med den rätta erfarenheten och med rätt kompetens för att driva dina eventuella mål.

Klienten har rätt enligt lagen att få den bästa möjliga hjälp i brottmålsprocesser där behov av en brottmålsadvokat finns. Tanken är att man ska få stöttning och en personligt engagerad expert vid sin sida under hela rättsprocessen. Det är många frågor en person som är misstänkt har när man är mitt i en rättsprocess. Då är det oerhört skönt och tryggt att ha en rättsexpert vid sin sida att luta sig emot. 

Hjälp till brottsoffer

När man själv är utsatt för ett brott känner man sig ofta väldigt utsatt. Själva brottet är i sig jobbigt att hantera med ångest och oro som följd. Många mår mycket dåligt av det inträffade. 

Sedan väntar en tuff prövning när man går in i en krånglig och ofta långdragen rättsprocess. Det kan vara jobbigt att tala om brottet med polis och rättsväsendet. Om och om igen. Många har heller ingen erfarenhet av rättsprocessen vilket gör det extra jobbigt och ovisst.

Alla brottsoffer har generellt sätt enligt lag rätt till ett målsägarbiträde. Då får man ett viktigt stöd genom hela processen. 

Det är målsägandebiträdet som för den utsattes talan vid förhör och såklart under själva rättegången. Man får en trygg expert vid sin sida när det blåser som värst. Denne kan även hjälpa till med skadeståndsanspråk och andra göromål.

Har du en tvist om fastigheten?

16 Apr 2019

En tvist är oftast en förlängning av en konflikt. En konflikt uppstår alltid när två är oense om någon fråga. Är man oense, kan det i värsta fall leda till gräl, till en konflikt och tar man konflikten till domstol blir det en tvist. I en tvist måste man gå till lagen för att kunna få rätsida på tvisten; vad säger lagen om den uppkomna situationen? En dålig jurist, ser inte hur man kan övertyga en domare om varför den klient som de företräder har rätt. En duktig jurist kan däremot visa på och argumentera för varför den egna klienten ska ha rätt och varför den klienten ska få rätt och på vilket sätt det som klienten har gjort är i enlighet med lagen.

Ibland kan det handla om gråzoner

Ibland kan det visa sig att vissa frågor inte har något entydigt svar. Det kan vara vissa frågor som inte har svart-vita svar. Då är det mycket viktigt att båda måste kompromissa, eller gå halva vägen då det kanske inte finns någon entydig ska som visar att den ena eller den andra har rätt. En duktig jurist kan visa att det kanske inte finns någon lösning som är entydig i frågan. Då måste man veta när det är dags att dra sig tillbaka eller hitta andra sätt att lösa tvisten på.

Skillnaden på en duktig jurist och en som inte är det

Det är stor skillnad på dem som är duktiga jurister och de som inte är det. En duktig jurist har förmågan att övertyga och argumentera för sin klient. Den advokaten kan ta fram lagen som visar att den egna klienten ska ha rätt. En sämre advokat ser inte de möjligheter som en duktig advokat kan se. Allt handlar om att kunna tänka kreativt, kunna visa och argumentera för de saker som gäller och som är i enlighet med lagen.

Ibland kan man behöva rådgöra med en jurist

Har man brutit mot lagen ska man inte ha rätt. Det är så. Har man gjort fel ska man inte ha någon annan som betalar för det. I stället måste man betala ur sin egen ficka. Men en jurist som är duktig kan tala om vad som gäller enligt lagen. Ibland kan man behöva få höra hur lagen gäller, och då kan man behöva få rådgöra med en fastighetsjurist så att man vet vad som är rätt och fel.

Juridisk hjälp till kvinnor på skyddat boende

5 Mar 2019

Misshandel inom familjen är ett relativt vanligt problem i Sverige. Från att ha setts som en privat angelägenhet mellan två makar har också samhället i fått upp ögonen för problemet och numera finns hjälp och stöd att få för den kvinna (och i sällsynta fall man) som blivit misshandlad av sin partner.

Att samhället skyddar sina medborgare från våld är en självklarhet i de flesta fall, men i fallet hustrumisshandel tog det märkligt lång tid innan det ansågs vara något som samhället hade något med att göra. Först 1982 kan man säga att kvinnomisshandel blev ett problem i samhällets ögon, då det bestämdes att detta brott, misshandel i hemmet, ska falla under allmänt åtal. Innan 1982 var det bara kvinnan själv som kunde göra en anmälan.

Endast för kvinnor

Numera erbjuder samhället flera typer av stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Dels samtal med socialtjänst och psykolog, men också mer handfast hjälp som möjligheten att få komma till ett skyddat boende där man får vara ifred från förövaren och få hjälp att komma vidare i livet. Ett skyddat boende är ett boende som ligger på hemlig adress; endast personalen och kvinnorna som bor där samt myndighetspersonal vet var det ligger. Till ett skyddat boende för kvinnor får endast kvinnor komma, och endast kvinnor jobbar där, inklusive eventuella läkare, psykologer och jurister som arbetar med att hjälpa kvinnorna.

Skyddat boende endast en viss tid

Ofta kan en kvinna, som flytt undan en man som utsatt henne för misshandel, vara i behov av juridisk rådgivning. Framför allt kan det ha att göra med att anmäla mannen för misshandel. För de flesta kvinnor som blir utsatta för våld är en fällande dom det enda som helt kan skydda henne mot misshandel. På ett skyddat boende kan man inte bo hur länge som helst, tanken är alltid att man ska  erbjudas det skyddade boendet som en språngbräda ut till ett eget självständigt liv med en egen lägenhet. När kvinnan inte längre bor på det skyddade boendet är det tyvärr inte omöjligt att hennes före detta man letar upp henne, eller till och med att kvinnan själv söker upp mannen, och att misshandeln återupptas.

Kostnadsfri juridisk hjälp

En man som slår sin hustru eller sambo kommer med största sannolikhet inte att sluta bruka våld, och en fängelsedom är det enda som garanterar att kvinnan inte utsätts för mer misshandel. Vid en fällande dom kan kvinnan få hjälp med att få skyddad identitet, ofta på annan ort. Med sådana här frågor, och möjligheten att få reda ut sin situation rent juridiskt, kan en advokat vara behjälplig. Ofta finns det jurister som arbetar ideellt med att hjälpa kvinnor i skyddade boenden. När kvinnan sedan ska upp i rätten får hon av staten ett målsägandebiträde, en brottsadvokat, bekostad av staten.

Lösningen om företaget får betalningssvårigheter

28 Feb 2019

Det är inte alltid lätt att driva ett företag. Även om affärsidén är god och man får snabbt nya kunder, kan det ändå vara svårt att få företaget att gå med vinst. Om man snabbt drar på sig höga utgifter kan det bli kärvt. De första åren brukar Skatteverket företaget drivas utan krav på att betala skatt, men när det första året har gått vill Skatteverket har sina skatter inbetalda. Om det skulle bli så för ett företag att det får svårt att betala sina skatter och skulder måste företaget hitta sätt att undvika omedelbar ekonomisk katastrof.

Hitta nya finansiärer

Det allra bästa för ett företag som råkar få svårt att betala, är att hitta en ny inkomst; det vill säga kanske nya finansiärer som ser en möjlighet att vända ett företag som egentligen har en förträfflig affärsidé men som har råkat ut för en akut betalningssvårighet. Då kan de nya finansiärerna pumpa in pengar och rädda företaget från konkurs.

Få ett banklån

Om inte företaget kan hitta nya finansiärer, kanske man kan hitta en bank som kan låna ut pengar så att företaget kan betala sina leverantörer eller Skatteverket. Om Skatteverket ser att företaget har en bank som tror på dem, kan Skatteverket ge viss dispens och en tidsfrist att få in nya pengar och betala sina skatter när de nya pengarna har kommit in. Här är det viktigt att förhandla med Skatteverket.

Göra en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett sätt att försöka återta kontrollen över företaget och hitta nya sätt att komma i kapp sina betalningar. En rekonstruktion gör att företaget får en chans att hitta nya sätt att betala för de skulder som man har, men som inte finns till hands. Kanske man kan göra sig av med fastigheter, lager eller personal för att minska skulderna. En rekonstruktion av ett företag är endast en respit, en paus, en time-out så att företaget får chansen att komma på fötter, bildligt talat.

Be en jurist om företrädaransvar

På liknande sätt kan man be om att få en jurist som kommer in och tar ett företrädaransvar för företaget, och räddar på så sätt VD och styrelsemedlemmar från att gå i personlig konkurs om företaget får svårt att betala sina skulder eller skatter. Det innebär samtidigt att den jurist som tar ett företrädarsansvar också får betydande befogenheter och möjlighet att göra nödvändiga förändringar i företaget. För dem som sitter i styrelsen men inte har haft så stor inflytande i företaget är det ett sätt att undvika att försättas i ekonomisk kris.

Glöm inte bygglovet när du ska bygga balkong

11 Feb 2019

Att bygga en balkong på villan är en riktigt bra investering och en åtgärd som förhöjer livskvaliteten för hela familjen, särskilt på sommaren. Som villaägare fyller en balkong kanske inte riktigt samma funktion som för en lägenhetsägare, för vilken det är den enda privata ytan utomhus. Bor man i villa har man ju i regel en trädgård att förfoga över och säkert också en altan eller liknande uteplats.

Men en balkong är något särskilt, en egen liten utkikspunkt från vilken man kan se ut över sin trädgård och även resten av kvarteret. Många villaägare som byggt balkong vittnar om hur mysigt det är att äta frukost eller grilla på balkongen på somrarna. Att bygga balkong är verkligen ingenting man ångrar.

Reglerna kan förvirra

När man ska bygga balkong är det viktigt att man tar reda på vad som gäller avseende tillstånd och regler. Det kan vara så att det kan behövas bygglov, och det kan också vara så att det finns särskilda bestämmelser för området, eller till och med huset, om vad man får och inte får göra med exteriören. Att bygga en balkong räknas som en ändring av fasaden, och ändringar av fasaden kräver bygglov.

Dock finns sedan 2017 ett undantag för små tillbyggnader, så är balkongen liten kan du slippa. Det är dock som sagt oerhört viktigt att du hör med byggnadsnämnden i din kommun om vad som gäller. Undantaget för små tillbyggnader har rört till det för vissa villaägare, som trott att det var fritt fram att bygga balkong hur som helst. Att bygga utan bygglov innebär ofta att man får betala en sanktionsavgift, och en del fall har lett till tvister i domstol med advokater inblandade.

Samarbeta med proffs när du ska bygga balkong

Att behöva anlita en advokat för att få balkongbygget godkänt är förstås onödigt, bättre då att i lugn och ro se över och planera balkongbygget, helst tillsammans med en arkitekt. Det är viktigt att en balkong byggs för att verkligen passa huset, och inte enbart utifrån hur många man vill kunna sitta på den. Som med alla tillbyggnader blir det lättare att få bygglovet om balkongen är välritad och smälter in bra både på fasaden och i området.

En arkitekt kan även hjälpa till med bygglov, och att hitta en bra entreprenör som kan bygga balkongen. En del byggfirmor har till och med egna arkitekter som ritar tillbyggnader. Då kan du anlita en och samma entreprenör för hela kedjan från skiss till färdig balkong Enklare och smidigare kan det knappast bli.

Håll dig på den säkra sidan

Att bygga balkong utan bygglov är alltid en dålig idé. Likaså att ”glömma” att se efter i detaljplanen vad som står om balkonger i området. Kanske är er villa särskilt skyddsvärd eller k-märkt? Beroende på klassningen kan det då vara så att inga tillbyggnader får ske på huset, eller så får man göra tillbyggnader om man går extra varsamt fram. Här gäller det att verkligen ta reda på bästa vägen framåt innan man klampar på, annars kan det ändå sluta i tingsrätten med en advokat vid din sida. Bästa sättet att ta reda på vad som gäller är helt enkelt att kontakta kommunen, berätta vad du vill göra och vilka eventuella tillstånd du behöver för att få bygga din balkong.

Här hittar du mer information om balkongbyggande: https://www.byggabalkong.org.

Undvik att bli missnöjd med din båtaffär

15 Jan 2019

Är man inte kunnig kan det kännas nervöst att köpa en båt. Kanske är det första gången man ska äga en båt? Om man inte vet vilka fel man ska titta efter och köper en båt begagnat, finns en överhängande risk att man får någonting man kanske inte riktigt är nöjd med. Som köpare har man ju undersökningsplikt, men det kan vara svårt att uppfylla den om man inte vad man ska leta efter.

Ta motorn som exempel. Många båtar har gamla motorer som inte fått sig en motorrenovering på länge. En motorrenovering kan bli riktigt dyr (beroende på skick och fel) och ibland är det bättre att byta ut motorn helt och hållet. Det här kan leda till oväntade utgifter på tiotusentals kronor. Sammantaget kan en båtaffär bli riktigt dyr, om man inte vet vad man ska leta efter.

Idag ser det inte riktigt ut som det gjorde förr, heller. Förr i tiden var det ofta erfarna sjöbjörnar i vegamössor som visste exakt vad det är som bra och dåligt med en båts konstruktion och dess motor. Idag är det många som drömmer om en båt, trots att man kanske har familj och ett krävande jobb, vilket medför att man inte har tiden eller energin att på djupet sätta sig in i båtar, hur de är byggda och hur de fungerar. Man vill helt enkelt ha en båt att fiska i på sommaren, eller bara åka runt i på helgerna. Som ett nöje, snarare än något man faktiskt behöver i sin vardag.

Dessutom tenderar båtarna att bli mer avancerade och svåra att förstå sig på. Som köpare utan erfarenhet ser man ofta bara ytan och de sköna kuddarna i ruffen.

En idé är att ta in en besiktningsman för köpet. När man enbart köper en båt för fritidsnöje har man ofta råd att betala. Att lägga ned några kronor extra på en besiktningsman som finns med vid köpet, kan faktiskt vara en investering som lönar sig. Om inte annat kan man se det som en slags försäkring, ett sätt att markant minska risken för att man förlorar mer pengar än väntat. För en båt är, precis som bilar, sällan en vinstaffär för gemen man.

En besiktningsman kan inspektera båten på plats och peka ut eventuella brister i motor eller konstruktion. Behövs en motorrenovering? Finns det skador på skrovets insida? Motorrenoveringar och att reparera allvarliga skador på båtens yttre innebär stora kostnader. Genom att veta att skadorna finns kan du antingen pruta rejält eller gå till en annan försäljare.

Det handlar även om säkerhet. Om man som oerfaren ger sig ut på djupt vatten med en båt, bör man känna till att båten är säker att fara i. Det här gäller särskilt om kör på havet. Som alltid gäller naturligtvis att man bör bära flytväst och vidta övriga lämpliga säkerhetsåtgärder – men om någonting är allvarligt på båtens konstruktion, kan det vara svårt att göra någonting åt det, när man väl är ute på vattnet.

Vad händer om din lägenhetsrenovering går fel?

29 Dec 2018

Det finns alltid risker i att bygga nytt, renovera eller reparera saker i sitt hem. Detta oavsett om man väljer att göra detta på egen hand eller om man tar professionell hjälp. Det senare minskar riskerna radikalt, men det är trots det inte helt säkert.

Två saker stärker vår tes: dels så kan materialet vara fel. Om du köpt en diskmaskin som installeras av en elektriker/rörmokare och som går sönder efter några veckor med en vattenskada som följd så är det också troligt att det beror på något materialfel. produkten du köpt - din diskmaskin - har helt enkelt inte levt upp till förväntningarna. Det är svårt att påverka och här kan du söka hjälp och få ekonomisk ersättning från tillverkaren.

Nummer två är lättare att påverka, men trots det så är det också det vanligaste problemet i samband med exempelvis en lägenhetsrenovering. Det handlar om fuskjobb och att man som privatperson anlitar en oseriös firma - eller flera stycken, om man nu väljer någonting annat än totalentreprenad. Tyvärr så har fuskjobben ökat i Sverige; något som är en direkt följd av den ökade efterfrågan som kommit sedan Rot-avdraget såg dagens ljus. Det måste man vara medveten om.

Tyvärr ska vi även tillägga att processer mot företag är svårlösta och att de ofta tar tid. Du kan dra det vidare civilt och du kan anmäla företaget till exempelvis ARN och låta detta organ göra en utredning. Du har chans att vinna målet - men tyvärr så brukar det visa sig att företag, i många fall, väljer att gå i konkurs än att ta sitt ansvar. Det är därför man måste vara mer vaksam och noggrann rent initialt. Det vill säga: välj rätt företag för din lägenhetsrenovering och du kommer att minimera riskerna med att någonting går sönder i framtiden.

Så hittar du rätt företag i Stockholm

Vi tänkte skapa en liten manual kring hur du ska tänka och som kan hjälpa dig att hitta en pålitlig partner för din lägenhetsrenovering. Vi säger att du bor i Stockholm då det är där - och i andra större städer - som man löper störst risk att bli lurad; detta som en följd av logikens lagar: det finns flest verksamma företag där. Här kommer våra tips - utan någon inbördes ordning:

  • Ansvarsförsäkring. Kolla alltid att företaget har en täckande ansvarsförsäkring. Det är ingenting som du kan ta för givet.
  • F-skatt och anmärkningar i övrigt. Två myndigheter kan hjälpa dig här. Först så kollar du med Skatteverket om företaget är registrerat för F-skatt och därefter så kan du kolla med Kronofogden om det finns några oegentligheter kring betalning hos företaget. Gällande F-skatt så är det en förutsättning för att du ska kunna använda Rot-avdraget, men även utan det så bör skattsedeln finnas. Har man bara A-skatt så förutsätter det mer pappersjobb från din sida.
  • Referenser. Den säkraste - coh viktigaste punkten - för att hitta en seriös firma för en lägenhetsrenovering är att ringa tidigare kunder. Lita inte på omdömen på internet helt och hållet; se även till att ringa - eller besöka - de kunder som står som referenser till företaget.
  • Behörighet och certifikat. En viktig punkt vid en lägenhetsrenovering. Du måste se till att den elektriker som företaget tillhandahåller är behörig och att exempelvis rörmokaren/plattsättaren får arbeta i våta utrymmen. Fråga hellre än gång för mycket.

Kan jag stämma någon för min halkolycka?

28 Dec 2018

Sverige är inte USA och vi har inte samma juridiska rättigheter - och möjligheter - som den stora grannen i väst och befolkningen där har. På gott och ont. Men, vi kan säga att det handlar om olika typer av tvister där man som privatperson bestämmer sig för att stämma ett företag som en följd av deras försumlighet. I USA är detta inte alls ovanligt, i Sverige sker det mer sällan.

Det har sina förklaringar i att det dels är ganska lukrativt i USA att som privatperson driva en process mot ett större företag - om man ser sig ha goda chanser till vinst eller till någon typ av förlikning. I Sverige så är det inte alls lika lukrativt rent ekonomiskt och dels så finns inte traditionen av att stämma vare sig folk eller företag på samma sätt.

I USA finns pengar att tjäna genom stämningar

I USA så kan man säga att många söker sig till elden i jakt på rikedom. Här skyr vi elden och om vi bränner oss så ska det mycket till innan vi vidtar några andra åtgärder än att möjligen säga till på skarpen. Det kan innebära att en person som befinner sig på en restaurang i USA och halkar på ett golv hinner skriva sin stämningsansökan innan han landat - skämtsamt, naturligtvis.

Om du skulle halka på ett golv i Sverige så skulle du inte söka ekonomisk ersättning om du inte gjort dig väldigt illa. Där skulle du också ha goda möjligheter att bli ersatt, men då bara för sveda och värk samt för utebliven inkomst under tiden; detta medan amerikanen kan tjäna grova pengar på sin olycka.

Som exempel på detta så tilldömdes en restaurang i Pennsylvania att betala en kvinna drygt 113.000 dollar som en följd av att hon halkat i en pöl med läsk och brutit sitt nyckelben. Något som naturligtvis hon förtjänat ersättning för - men där man A) kan ifrågasätta det höga beloppet och B) ha i åtanke att den läsk hon halkade i fanns där som en följd av hon några sekunder innan kastat ett glas Pepsi efter sin pojkvän. Rättvist? Vi är diplomatiska här och säger att vårt svenska rättssystem förmodligen är att föredra.

Du kan få restaurangägaren att anlita en golvläggare

Vi sa att du kan bli ersatt och att du kan driva en process mot en restaurangägare i exempelvis Stockholm om du skulle halka på golvet och där det uppenbarligen är så att golvet i fråga är i ett så pass dåligt skick att olyckan inte skulle kunna undvikas. Det skulle då också tvinga restaurangen att vidta åtgärder i form av att genomföra en golvslipning eller helt byta golvet genom att anlita en golvläggare.

Det kan kanske vara en bra poäng att ta med sig för dig som driver någon typ av verksamhet i Sverige. Se till att hålla dina golv i ett bra skick, genomför en golvslipning eller - ännu bättre - se till att en golvläggare lägger ett golv som ingen riskerar att halka eller göra sig illa på.

En golvläggare kan dels anpassa golvet efter din verksamhet - både säkerhetsmässigt och efter din design i övrigt och dels också göra att ditt golv är bättre lämpad för sin verksamhet. Det kan innebära att det aldrig blir fläckar, att golvet är lättare att städa, att det tål mer tryck och att det är mer slitstarkt än det golv som ligger där idag. En rekommendation är att du väljer ett golv som går att fräscha upp genom en golvslipning. Det ger dig ett golv som håller längre. Man vet aldrig om det kommer in en amerikan i butiken… Skämt åsido, se över golven och minimera risken för att hamna i en tvist med en kund.

Måste man alltid betala sin advokat själv?

18 Dec 2018

Om det är så att du kommer i en sådan situation att någon stämmer dig i en tingsrätt, blir man lätt lite darrig knäna. Att få hem ett brev med information om att någon har stämt en, kan göra den mest härdade människa skakig. Det är ju inte alltid som det är givet hur utgången ska bli. Plötsligt är du i händerna på en tingsrätt, med en domare och kanske flera nämndemän som kanske ska avgöra din närmaste framtid. Är du i den situationen, är det bästa som du kan göra, är att anlita en riktigt duktig advokat. Oavsett om det handlar om en stämning angående arbete, familij och vårdnad om barn, eller någon stämning på grund av något i ditt hus, hem eller fastighet är det skillnad på framgång och förlust – om du väljer rätt advokat eller inte.

Välj en advokat där du bor

Du bör välja en advokat som du får tag i nära din bostad. Det kommer nämligen att bli en hel del som ni behöver träffas om och göra upp när det kommer till strategi och vilka bevis som ni kommer att behöva för att kunna gå segrande ur en tvist. Skulle det dessutom vara så att du blir misstänkt för något brott, är det ännu viktigare att du väljer rätt advokat. Rätt advokat kan vara skillnaden mellan att gå fri från det du misstänks för eller få fängelse. Och du vill troligen bli frikänd från någon brottsmisstanke. I det fallet får du dessutom en offentlig försvarare, alltså en advokat som staten betalar för att det inte ska komma an på din inkomst om du ska få en advokat eller inte.

Välj en advokat som har ditt område som specialitet

De flesta advokater är specialister inom vissa områden. Juridik är ett så pass brett område att det är svårt, om inte omöjligt att kunna allt som har med juridiken att göra. Oftast väljer man att specialisera sig inom till exmpel affärsjuridik och avtalsrätt, eller inom humanjuridik och familjerätt, inom kriminalrätt och som försvarsadvokat. Då är det bäst att anlita en jurist och advokat som har arbetat mest med det område som du har problem med. Handlar det om ett vårdnadsärende är det viktigt att välja en advokat som kan vårdnadstvister. Är det något som handlar om din anställning, är det viktigt att välja någon advokat som kan arbetsrätt och så vidare. Söker du en advokat i Uppsala, kan du läsa vidare här.

Vem betalar för din vattenskada?

10 Nov 2018

Det är alltid lätt att vara efterklok och det är tyvärr många svenskar som har fått all anledning att vara. Och - säkerligen så kommer även fler inom loppet av några år att rynka pannan i djupa veck och ställa sig frågan: varför tog jag inte hjälp av en rörmokare?

Det vi ska titta närmare på här gäller nämligen vattenskador. Många verkar ta det för givet att en vattenskada alltid kommer med en ersättning. Det vill säga, drabbas man av en vattenskada så finns det alltid en livlina i form av den egna hemförsäkringen som täcker kostnaderna.

Det är långt ifrån säkert. Alla försäkringspremier ser olika ut och i många fall så måste man teckna olika tilläggsförsäkringar mot exempelvis vattenskador. Det tycker vi alltid att man ska göra då sådana kan inträffa då man minst anar det. Plötsligt en natt blir det svinkallt, vattnet i rören fryser och då morgonsolen kommer så tinar vattnet så snabbt så att rören i fråga spricker. En sådan olycka är svår att förhindra och där kan en tilläggsförsäkring vara väldigt bra.

Rörmokare - den billigaste försäkringen mot en vattenskada

Andra olyckor och anledningen till vår text kan innebära att försäkringen i fråga ändå inte täcker omfattningen på skadorna. Där handlar det om att man valt bort en rörmokare och skött olika installationer på egen hand. Något som - i all renoveringshets - blivit allt vanligare och där köket blivit den vanligaste platsen för vattenskador.

Om du väljer att installera en ny ismaskin, en diskmaskin eller din kyl- och frys på egen hand i ditt nya kök i Stockholm så tar du också en risk i att en vattenskada dels kommer att inträffa - jobbet blir utan tvekan sämre än om du skulle anlita en rörmokare - och dels också en risk i att du inte får någon ersättning.

Ditt försäkringsbolag kommer att vilja veta vilken rörmokare i Stockholm som du anlitat. Har du inte anlitat någon rörmokare utan skött installationen på egen hand så kan du också, enligt vår erfarenhet, glömma att bli ersatt. Det första steget - och den bästa försäkringen - mot att förhindra en vattenskada är alltså rätt så logisk: ta hjälp av en rörmokare.

Har försäkringsbolaget fel?

Säg att du har anlitat en rörmokare i Stockholm och ändå drabbas av en vattenskada som en följd av exempelvis ett materialfel och där ditt försäkringsbolag - trots ett tillägg - ändå vägrar att ersätta dig.

Hur kan du rent juridisk gå vidare? Tvister mot försäkringsbolag är tyvärr inte ovanliga och många gånger så handlar det om att man som privatperson inte läst det finstilta; det finns alltid en väg ut för Försäkringsbolagen som det verkar.

Men, man behöver inte ge upp. Har du anlitat en rörmokare och känner att du gjort allt i din makt för att förhindra vattenskadan - och betalat ett dyrt tillägg - så kan du söka dig till konsumentverket och upprätta en anmälan där. Vidare så kan du även kontakta en jurist som hjälper dig genom processen. En sådan bör du ha vid din sida redan från start och definitivt om det handlar om en prövning i civil domstol.

Mer om rörmokeri: http://www.stockholmsrörmokare.se.

När du behöver ta striden och inleda vårdnadstvist

31 Oct 2018

Som tur är det väldigt få av oss som kommer i kontakt med rättvisan, eller i klammeri med rättsväsendet. De flesta förknippar domstol och advokater som att ha hamnat i brottslighet, men så är inte alls fallet. Det finns två sidor av rättsväsendet; den rättsliga domstolen – där en statlig åklagare ska pröva huruvida någon är kriminell och skydlig till brott och ska dömas till böter eller fängelse – och en civil domstol där den ena parten varken är brottslig eller ska dömas till fängelse. Den förra domstolen ska avgöra om någon skuld med hänsyn till att det "inte ska finnas något rimligt tvivel" att den är skyldig till brottet. Medan den civila domstolen ska tolka lagen och när det till exempel kommer till vårdnadstvister ska tolka lagen till förmån för det som är bäst för barnet – inte föräldrarna.

Mycket handlar om vad är rätt eller fel för föräldrarna – inte barnen

Alltför många vårdnadstvister handlar om vad som är bra för föräldrarna, inte det som är bäst för barnet. Och barn är de svagaste i vårt samhälle och har inga andra försvarare än sina egna föräldrar. Enligt lagen, och FN:s barnkonvention, är det en förälders ansvar att ta vara på sitt barns rättigheter, skydda barn mot våld och övergrepp. Men vad händer om det är en förälder som gör sig skyldig till barnets övergrepp och våld? Vem ska då skydda det barnet? Vi ser alltmer att det som förut fungerade som socialt skyddsnät har fått allt större hål. Alltfler barn ramlar igenom. Polis och socialtjänst fungerar allt sämre, med indragna resurser och ibland rena rama systemfel. Dock finns det otroliga socialtjänstere och poliser som gör ett hedervärt arbete – men alltför många barn ramlar igenom på grund av bristfälliga socialtjänster och poliser som inte utreder brott mot barn.

Du som förälder måste skydda ditt barn

Är det så att du och ditt barn är utsatt av den andra föräldern, måste du alltid skydda dig själv och ditt barn. Du måste göra det, ingen annan kommer att göra det åt dig. Du kan till exempel få hjälp av ideella föreningar såsom kvinnojourer och föreningar med andra som har gått igenom liknande situationer som din. Dem bör du ta kontakt med – och kontakta en duktig jurist, en advokat som tar striden för dig och framför allt för ditt barn. Du måste få laglig rätt att undanhålla dig och barnet undan den som utsätter dig och ditt barn för våld. Annars går det inte. Läs mer här om en sådan advokat på: http://www.vårdnadstvist.biz.

Följer du marknadsföringslagen?

25 Oct 2018

Det finns tydliga regler och lagar då det kommer till reklam och marknadsföring. Dessa måste följas - men många företag verkar ha svårt att förstå detta. Vi kan som ett litet axplock säga att man inte får använda sig av vilseledande reklam, att man inte får ljuga om produkten, att man inte får använda ordet realisation om det inte handlar om just en omfattande rea, att man inte får nämna ordet utförsäljning om det inte handlar om att hela - eller en stor del - av ett lager ska säljas ut och man får heller inte vara aggressiv i sin marknadsföring på ett sätt som kan verka hotfullt för konsumenterna.

Dessutom så får man inte ge ut reklam till personer som inte vill ha denna. En lunta med papper som du köpt hos ett tryckeri i Stockholm som visar om hur förträfflig ditt företag är kan således bryta mot marknadsföringslagen om kunden i fråga har en lapp på dörren där det står att man inte vill ha reklam. Den nya datalagen gör detta än mer tydligt också och där företag inte längre kan - eller får - skicka ut utskick via mail om kunden inte godkänt detta.

Det här är en lag som ska göra marknadsföringen schysstare och som finns för oss konsumenter; vi vill inte bli lurade, vi vill inte bli påtvingade saker vi inte vill ha och vi vill köpa varor som är av den kvalitet som vi förväntar oss. Men, det är även en lag med många gråzoner och som är svår att kontrollera.

Många bryter omedvetet mot lagen

Många företag gör fel och man gör det av okunskap. Andra företag utnyttjar kryphål och marknadsför sig på sätt som mycket väl kan bryta mot lagen. Om du exempelvis går på en mellandagsrea i syfte att köpa en ny TV och fastnar för en som är prissänkt med 30 % så har du gjort ett klipp.

Men, är det verkligen en rea? Många exempel finns där man som kund i efterhand kunnat kolla priset och sett att det varit exakt likadant i flera veckor - i vissa fall till och med lägre. En rea ska vara under en kortare period och vara en tydlig sänkning av varans ursprungliga pris. Där finns det mång som, tyvärr, drar nytta av svensken sug efter att göra ett klipp under mellandagarna. Tyvärr kommer detta även förmodligen att synas tydligt under Black Friday och andra högtider för konsumenter i jakt på klipp.

Kan ett tryckeri hjälpa dig?

Att anlita ett tryckeri kan vara en sund väg att marknadsföra sitt företag och att göra det på rätt sida av marknadsföringslagen. Det ett tryckeri kan göra är nämligen att trycka upp reklamprodukter som ger dig en mer fysisk reklam. På tröjor, på kepsar, på bildörrar och på exempelvis golfbollar och muggar kan man med lätthet visa att man syns och finns.

Denna typ av marknadsföring är ofta effektiv sett till att man planterar frön hos en potentiell konsument snarare än att hela tiden, på ett aggressivare sätt, visa sin närvaro genom att lägga reklam i brevlådan eller annonsera i tidningen.

Är det för många vårdnadstvister i domstolen?

6 Oct 2018

Dagens juridik är en gratistidning på nätet, där jurister av olika slag publicerar olika nyheter som har med juridik att göra. I somras för två år sedan, publicerade de en statistik över antalet vårdnadstvister som de konstaterade hade ökat och blivit alltmer infekterade. Flera advokater kom fram till att det har överlag blivit en hårdare ton mellan de tvistande parterna om barns vårdnad, boende och umgänge:

– Tvisterna har blivit mer infekterade, många av parterna är födda på på 70- eller  tidigt 80-tal. De är oftast mer aggressiva mot varandra, har svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till sin egen rätt och de kräver millimeterrättvisa, svarar en av advokaterna.

Vissa vårdnadstvister hör inte hemma i domstolarna

En annan menar att det ofta dyker upp vårdnadstvister, där de inte borde det, och att många av dem borde lösas på andra sätt och borde inte lösas i domstol. Den personen får medhåll av andra advokater som anser att många domstolar är för rigida och anser att barn ska ha umgänge med den andra parten till vilket pris som helst, fastän det långt ifrån är bäst för barnet. Att stämningen och tonen mellan parterna har blivit hårdare är det många av advokaterna som håller med om.

Många av de advokater som tidningen Dagens juridik pratade med om då de frågade om vårdnadstvister, anser att flera parter borde kunna få hjälp på annat sätt än att behöva stämma varandra i domstol. Domstolen är fel ställe att gå till om man inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Men det finns inga sådana instanser. Många kommuner saknar verktyg att medla mellan förälddrar som inte kan komma överens. Det borde finnas fler socialarbetare som hade tid att lägga på detta, fler familjerådgivare och fler terpauter som kunde ha detta som sina arbetsuppgifter. Advokater är sällan utbildade i samtalsterapi, och borde få koncentrera sig på det som de kan bäst; juridiken.

Endast vårdnadstvister med inslag av våld borde hamna i domstol

Det ger för handen att det egentligen borde vara de vårdnadstvister som har inslag av våld i det tidigare förhållandet som borde gå till domstol. Är det så att den ena parten utsätter den andra för våld i förhållandet, ska man absolut inte föreslå samarbetssamtal, som det oftast görs hos kommunernas socialtjänster. När det kommer våld i ett förhållande måste alla berörda gå in för att skydda barn och utsatta parter. Det är inte ett förhållande som kan ses som en tvist mellan två jämbördiga parter. Det är oftast ett rop på hjälp och det är samhällets plikt och skyldighet att hjälpa och skydda den som blir utsatt för den andra partens våld. Läs mera här om ensam och gemensam vårdnad.

Konflikt om bilskador?

5 Oct 2018

De större olyckorna löses ofta på ett bättre sätt då det kommer till bilar. Krockar man så och är den som bär skulden så är man i en större mån benägen att ta sitt ansvar, skriva under papperen från respektive Försäkringsbolag och betala för de skador man åsamkat. Det är ofta de mindre skadorna som vållar större konflikter. En parkering som går snett varpå man skrapar lite på lacken på en bil bredvid; ingen större sak egentligen - men heller ingen anledning till att göra som så många väljer att göra: sticka från platsen.

Den lilla skada som man orsakat på lacken kommer att påverka ägaren till bilen. Dels så kostar det några kronor att lackera om och dels så tar det tid och kraft i anspråk. I alla avseenden så är en smitning från en sådan situation rent förkastlig. Och: man begår ett brott.

Det handlar om att man kan bli straffad; något som många också blir. Det finns nämligen nästan alltid vittnen som ser vad som inträffar. En annan sak är att det även finns kameror uppsatta i de flesta parkeringsgarage - det gör att en smitning sällan lönar sig (och som heller inte ska göra det). Ditt registreringsnummer kommer förmodligen att avslöja dig.

Om du skulle vara drabbad av en smitningsolycka där din lack blivit skadad så är det i första hand ditt försäkringsbolag som du ska kontakta för ersättning. Där måste du kunna bevisa att skadorna uppkommit som en följd av att du blivit påkörd i samband med att din bil stått parkerad (det brukar synas ganska tydligt; fronten kan tryckas in osv). Om det skulle bli problematiskt så kan du gå vidare till TFF - Trafikförsäkringsföreningen - och låta dem göra en andra bedömning.

En keramisk lackförsegling ger dig bättre skydd

Det finns alltså goda möjligheter att få ersättning vid en dylik situation; men man måste trots allt ändå betala självrisk och anstränga sig sett till att bilen måste lämnas i för lackering och så vidare. Ett bra sätt är därför att förebygga genom att ge bilen ett extra skydd, något som sker genom en keramisk lackförsegling.

Ett keramiskt lackskydd innebär att man får ett extra lager - ett skyddande hölje - över lacken. Det skyddar dels mot mindre skador såsom de vi ovan beskrev och dels också mot allehanda smuts, vägsalt och mot solens blekande UV-strålar. En keramisk lackförsegling ger bilen längre livslängd och en snyggare framtoning - under en längre tid. Det kostar heller inte så mycket pengar att få ett keramisk lackskydd applicerat.

Slår man ut den kostnaden mot alla fördelar så handlar det om en ren och skär investering och ett enkelt sätt att undvika de värsta konflikterna i samband med exempelvis en smitningsolycka vid en parkering. Vi skulle definitivt rekommendera den lösningen.

Tyvärr så saknar många trafikanter den ansvarskänsla som man kan kräva. Att det sker olyckor är naturligt - att man smiter från dem är rent förkastligt. Därför måste man också se till att skydda sig bättre. Ett keramiskt lackskydd är ett bra exempel på hur det kan ske.

På http://www.lackförsegling.nu kan du läsa ingående om hur lackförsegling fungerar.

← Äldre inlägg