Gratis advokat – hur fungerar försvar då man saknar medel?


Här finns en advokatbyrå du kan vända dig till för rådgivning: http://www.advokatistockholm.nu/.

Gratis juridisk rådgivning

Man brukar inom finansvärlden använda sig av ett uttryck som går enligt följande: det finns inga gratisluncher. Med detta menas att man förr eller senare kommer att behöva betala för sig – på ett eller annat sätt. Tjänster och gentjänster, ett ryggkliande här och ett ryggkliande där. På många sätt är detta ett välfunnet uttryck som även vi vanliga personer kan använda oss av i vår vardag, dock inte allas i samma utsträckning och på samma – aningen cyniska – sätt.

Dessutom – om vi ser Sverige ur det lite större perspektivet – så har vi ett system där ett skyddsnät ska finnas och att då vi – av olika skäl – hamnar i bekymmer ska har rätt till hjälp: oavsett hur stor vår plånbok är. Detta gäller inom det mesta: skola, omsorg, sjukvård, äldreomsorg – ett system där den ”fria lunchen” finansieras av oss alla och via våra skattesedlar. Det är det den så kallade svenska modellen fungerar och här kan man – och ska också ha (vi är ett demokratiskt land!) – ha olika åsikter; men i grund och botten så är det förmodligen så att systemet i fråga, med vissa justeringar, visat sig tilltala de flesta. Ett gott exempel på detta gäller vår rättvisa och vad som händer om man hamnar i klammer med denna – eller på något sätt råkar ut för en tvist av något slag.

För – hur finansieras ett försvar och hur får man hjälp vid exempelvis ett brottmål eller en tvist; en advokat är trots allt en yrkesgrupp som kostar lite pengar att anlita? Vi ger tre snabba exempel innan vi pekar på de fördelar som kommit med den teknologiska utvecklingen som skett i Sverige och i övriga världen.

Juridiskt rådgivning

Scenario nummer ett – rättsskyddet

Vid en tvist av något slag – exempelvis vid en ekonomisk sådan – så är rättskyddet det som betalar arvodet (och mycket mer) för juristen eller advokaten. Rättsskyddet ingår i hemförsäkringen och hu mycket som bekostas skiljer sig åt och beror dels på vilket försäkringsbolag man har och vilket avtal man slutit med detta. Rent generellt så brukar det ligga med ett maxtak på mellan 75.000-200.000 kronor och där självrisken (som man själv betalar) brukar vara tjugo procent av kostnaden.  

Scenario nummer två – rättshjälp

För en person som av någon anledning saknar hemförsäkring eller någon annan typ av försäkring och därmed också det rättsskydd vi gick igenom ovan så finns det en annan modell som finansierar det nödvändiga försvaret vid en tvist, rättshjälp. Här täcks kostnaden för en försvarare av allmänna medel – men med vissa förbehåll. Du kanske inte har någon hemförsäkring, men ditt ekonomiska underlag kanske säger att du borde ha haft en sådan. Det ekonomiska underlaget räknas ut enligt följande. Man tar din inkomst och subtraherar den med din försörjningsbörda (dina barn). Därefter så tar man din förmögenhet och subtraherar den med dina skulder. Fram kommer då ditt ekonomiska underlag och skulla detta ligga på en summa överskridande 260.000 kronor/år så är också den rättshjälp du ansökt om att anse som förlorad.

Scenario nummer tre – offentlig försvarare

Skulle du vara misstänkt för något brottmål (märk väl; båda ovan nämnda scenarion rör tvister och mål i civilrätten) så har du rätt till en offentlig försvarare. Denna kan du välja själv och bekosta ur egen ficka eller också kan du förordnas en sådan och därmed se att kostnaden täcks av staten. Vi ska här nämna att du kan lämna in önskemål om en offentlig försvarare – men till syvende och sist så avgörs inte frågan av dig. Dessutom: du kommer inte att tilldelas en offentlig försvarare om brottet du misstänks för är att anse som ringa; exempelvis ett snatteri där påföljderna förmodligen blir böter.

Vi nämnde den teknologiska utvecklingen och denna aspekt är intressant då det gäller juridisk rådgivning. Idag finns det större möjligheter till hjälp än vad som förr var fallet. Skulle du, som exempel på detta, hamna i någon typ av knipa och behöva värdefull vägledning så finns det väldigt många advokater och juristfirmor som erbjuder denna hjälp online och där du via chat eller mail kan förklara ditt ärende – och få svar kring hur du ska vidare. Telefontjänster är också värda att nämna i sammanhanget gratis advokat och hjälp från en sådan. Man ringer, man får ett kunnigt öra att tala i och man får en erfaren röst som talar i sitt eget.

Juridiskt rådgivning dock; vi måste även nämna att alla privatpersoner har rätt till sådan enligt rättshjälpslagen. Det innebär att man om maximalt två timmar och till ett fast arvode på 1302 kr/timmen kan sitta ner tillsammans med en jurist eller en advokat och få konsultation kring sitt ärende. Detta oavsett om det handlar om en ekonomisk tvist eller exempelvis en tvist gällande ett arv. Viktigt att poängtera här är också att du betalar för den tid det tar. Skulle din juridiska rådgivning pågå i en halvtimme så betalar du således 651 kronor. Detta exklusive mervärdesskatt.