Tips från advokaten


RSS

Arbetstillstånd och därmed sammanhängande krav

11 Mar 2023

Då en arbetsgivare vill anställa en person som är medborgare i annat land än Sverige eller övriga EU/EES gäller specifika regler. Arbetstillstånd är nödvändigt.

Det finns olika anledningar till att en arbetsgivare önskar anställa en person som inte har sin hemvist i Sverige eller i EU/EES. Det kan till exempel handla om att personen ifråga har en specifik kompetens som man inte förmått hitta på annat sätt. Oavsett anledning är det en regel som gäller - man måste söka arbetstillstånd.

Arbetstillstånd sökes lämpligen i mycket god tid då handläggningen annars kan sinka starten på anställningen. Har man inte själv möjlighet att ordna ansökan kan man välja att anlita hjälp. Att söka arbetstillstånd för en blivande anställd är arbetsgivarens skyldighet - men det kan vara problem med att finna tid eller kunskap.

Arbetstillstånd och övriga krav

Den person som ska anställas behöver se till att en del formaliteter ordnas. Givetvis ska hen ha ett giltigt pass. Det ska också finnas ett påskrivet anställningsavtal som är utformat enligt svensk lagstiftning vad gäller bl a lön, arbetsvillkor och försäkringar. Om arbetstagaren vill ha med familjemedlemmar behövs ansökan om uppehållstillstånd för dessa.

Som arbetsgivare får du en offert från det företag du anlitar. De har då tagit del av dokumentationen och kan göra en första bedömning av möjligt utfall i frågan. Sedan sköter de hela processen och alla kontakter med myndigheterna. Då företaget är certifierade kommer förfarandet dessutom gå betydligt snabbare än om ansökan skickats till berörd myndighet från arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om arbetstillstånd på denna sida: arbetstillstånd.eu

Juridiskt ansvar vid andrahandsuthyrning

13 Oct 2022

Funderar du på att hyra ut din bostad i andrahand? Att hyra ut i andra hand har blivit enklare sedan 2014. Åtminstone för personer som äger sin bostad. Har du exempelvis en villa som du vill hyra ut så står dig det fritt att göra så - så länge du inte begär någon ockerhyra utan håller dig på en nivå som motsvarar dina kostnader för kapital och driftskostnader. 

Äger du en bostadsrätt som du vill hyra ut i andra hand så har du ytterligare ett steg att ta dig förbi innan du kan börja sondera terrängen i jakt på rätt hyresgäst. Detta i form av ett godkännande från din BRF. Just här har det blivit enklare. Tidigare så var man tvungen att ange beaktansvärda skäl för att ges ett godkännande för andrahandsuthyrning. Idag räcker det med att ange skäl för att få detta godkännande - skäl som exempelvis då kan se ut enligt följande: 

 • Samboskap. Du har träffat en person och vill prova på sambolivet med denne. 
 • Jobb/studier/värnplikt. Du ska jobba, plugga eller göra din värnplikt på annan ort och där det inte går att pendla. 
 • Hyra ut till närstående. Du kanske vill hyra ut din bostadsrätt till dina barn eller någon annan närstående dig. 
 • Sjukdom. Du själv har drabbats av en sjukdom som kräver att du exempelvis har nära sjukhus - eller ska läggas in på ett sådant. Eller du kanske ska ta hand om närstående som drabbats. 
 • Marknadsläget. En intressant punkt. Vill du sälja din bostadsrätt, men anser att marknaden är för kall för tillfället så kan du vänta in den och hyra ut bostaden under tiden. Detta kan vi säkerligen se mer av i framtiden, med tanke på den lågkonjunktur vi befinner oss i. 

Vissa bostadsrättsföreningar har striktare regler kring andrahandsuthyrning än andra. Man kan även se att vissa begär en månatlig avgift i samband med att man godkänner att en medlem hyr ut i andra hand. Om så är fallet så ska detta tydlig framgå i stadgarna och vad gäller avgiften så kan du som hyresvärd begära att din framtida hyresgäst tar den kostnaden. 

Viktigt att tänka på försäkringen 

Det finns vissa saker som man måste tänka på i samband med att man planerar att hyra ut i andra hand. Vi nämnde ovan det godkännande från BRF:en som ett exempel på detta. En annan viktig sak gäller hyran. Den måste vara skälig och ligga i linje med dina kapital- och driftkostnader. Ta gärna hjälp med att räkna ut detta innan så att du inte hamnar i trångmål rent juridisk i efterhand. 

Försäkringar är även det en viktig punkt att titta närmare på. Du ska hyra ut din bostad och, eventuellt, dina möbler till en annan person. Vad händer om någonting går sönder - vem betalar och vilket försäkringsbolag kan täcka kostnaden? Det som gäller är att både du och din hyresgäst ska ha varsin hemförsäkring. Du ska även se till att ha ett bostadsrättstillägg inkluderad i denna hemförsäkring - detta ifall skador sker på din bostadsrätt. Hyresgästen å sin sida ska se till att det finns en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring - den täcker skador på föreningens fasta inredning. 

Hyr ut via en sida på nätet 

Rådet i dessa frågor är att man tar juridisk hjälp med att utforma hyreskontraktet. Det ligger i bådas intresse att allt är glasklart om någonting händer som man inte kunnat förutse. Det finns idag sidor på nätet som fungerar som mellanhand för uthyrare och hyresgäster där man dels kan lägga ut - och hitta - bostäder för andrahandsuthyrning och där man dels också kan få professionell hjälp med allt från att räkna ut hyran vidare till utformning av hyreskontrakt samt försäkringsfrågor.

Arbetsrättsjurist hjälper småföretagare i Stockholm

15 Aug 2022

Du som är på väg att anställa personal till ditt småföretag bör ta kontakt med en arbetsrättsjurist i Stockholm för att säkerställa att allt blir rätt.

Att vara småföretagare är inte det lättaste. Särskilt inte när du ska ta det största steget av dem alla: Att anställa personal. Oavsett om du planerar att anställa en eller flera medarbetare i ditt företag, är det viktigt att du håller koll på alla arbetsrättsliga krav som ställs på dig i din nya roll som arbetsgivare.

Det kan vara en god idé att ta kontakt med en arbetsrättsjurist redan innan du börjar anställningsprocessen. Kanske har det där med att ha anställda fler sidor än du kanske är medveten om? Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för dina medarbetare, och det är till exempel inte lätt att avskeda någon i dag. Det kan låta hårt, men är värt att tänka på när du anställer.

Arbetsrättsjurist ger råd om rätt anställningsformer

En arbetsrättsjurist i Stockholm kan råda dig till vilken anställningsform som kommer passa ditt företag bäst när det kommer till dina nya medarbetare. Hen kan också hjälpa dig att upprätta korrekta avtal vad gäller provanställningar och liknande. Det är som sagt mycket viktigt att du säkerställer att du bara anställer personal som faktiskt passar dig och ditt företag.

Att ha anställda som inte fungerar på arbetsplatsen kan både kosta pengar och påverka verksamheten negativt. För dig som driver ett mycket litet företag kan det vara mer lönsamt att anlita frilansare, eller använda dig av projektanställningar. Gör noggrann research innan du skriver på kontrakt med dina nya anställda.

Advokatbyrå som kan hjälpa till med att ansöka om arbetstillstånd

13 Mar 2022

Har man blivit erbjuden ett jobb i Sverige men inte är EU-medborgare måste man också ansöka om arbetstillstånd för att kunna ta jobbet. Här kommer några tips som kan underlätta ansökan.

Den som kommer från ett land utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta måste först ansöka om arbetstillstånd. För att kunna göra detta måste man först ha blivit erbjuden ett arbete. Man måste också ha fått arbetstillståndet beviljat innan man reser till Sverige och börjar arbeta. Att ansöka om arbetstillstånd är en omfattande process som måste göras på rätt sätt redan från början. Annars kommer det ta längre tid än nödvändigt att få arbetstillståndet beviljat. Det är Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd och ansökan kan göras på svenska eller engelska.

Större chans att man beviljas arbetstillstånd

För att snabba på processen och snabbare få ett beslut om arbetstillstånd kan man ta hjälp av en advokatbyrå som är certifierade och anslutna till Migrationsverket. Kraven som ställs för att man ska få ett arbetstillstånd är inom vissa arbetsområden väldigt höga. En advokat som är specialiserad på arbetstillstånd vet vad som krävs och hur ansökan ska utformas, vilket givetvis ökar chanserna. En certifierad advokatbyrå som har arbetstillstånd som sitt expertområde kan också bistå med hjälp på andra språk än engelska och svenska. Detta eftersom de har tillgång till både advokater och tolkar som talar flera olika språk som exempelvis ryska, kurdiska, turkiska, assyriska, arabiska, persiska, dari, tyska, franska etc. Läs mer om arbetstillstånd på denna sida: arbetstillstånd.net

När du behöver göra en konkursansökan

22 Feb 2022

Såvida du inte lever under en sten så har du säkert sett hur rådande omständigheter har försatt diverse företag i svåra situationer. När skulder inte kan betalas är konkursansökan vägen ut.

När ett företag har hamnat i en svår situation och inte kan betala sina skulder kan det begäras i konkurs både av företaget självt och kunder som det har skulder till. Vid ett sådant tillfälle går ärendet vidare till tingsrätt som har att fatta beslut. Då tittar man på vilka förutsättningar företaget har i framtiden att betala sina skulder. Gör man bedömningen att det inte finns möjlighet att betala inom den närmsta framtiden så försätts företaget i konkurs. En utmätning av tillgångar görs och dessa säljs sedan på auktion för att lösa skulderna. En konkursansökan med tillhörande process är en invecklad sak och du kan få hjälp med alla frågor hos erfarna juridiska ombud.

Forensisk utredning vid konkursansökan

Efter att du lämnar in konkursansökan så kommer en konkursförvaltare att utreda företagets tillgångar, undersöka varför konkursen skedde, kontrollera bokföringen och se till att alla konfiskerade tillgångar går till att betala de skulder företaget har till borgenären eller borgenärerna. Det är alltså en ganska uttömmande process, både för den som försätts i konkurs och för den som begär att någon ska gå i konkurs. Därför är det klokt att söka hjälp av juridiskt ombud när du ska lämna in konkursansökan. Det kan vara till din fördel att ha någon på din sida oavsett om du är borgenären eller den skuldsatte.

Kan man dra en tandläkare inför rätta?

17 Feb 2022

Att saker och ting kan gå fel i samband med tandvård är någonting som man som patient måste vara medveten om. Beroende på vilket dentalt problem man har så kan en behandling dels innebära en risk och dels också vara väldigt komplex. Det senare innebär att man exempelvis kan drabbas av komplikationer och se att exempelvis behandlingen måste göras om.

Man ska här även vara medveten om att det inte enbart handlar om att svårighetsgraden på olika behandlingar ser annorlunda ut. Man ska även veta att kvaliteten på tandläkare är varierande. Som inom alla yrken så finns det bättre tandläkare och lite sämre sådana. Det innebär att man också som patient kan ta ett eget ansvar och undersöka vilka tandläkare som finns, vilka referenser dessa har och därigenom få ett underlag till ett mer välgrundat beslut. Man har alltid ett val att göra. Men, det kan även finnas lägen då man inte hinner välja tandläkare. Ponerar man att det handlar om exempelvis en olycka där du måste besöka akuttandvård i Stockholm i syfte att laga ett par utslagna tänder.

Du hinner inte undersöka dina alternativ då ärendet är akut - och efter en tid upptäcker du att ingreppet och behandlingen inte alls håller den kvalitet du förväntat dig. Vad gör du då? Kort sagt, och oavsett om det handlar om akuttandvård i Stockholm eller om vanlig tandvård, hur agerar man om man som patient upplever att man blivit felbehandlad av en tandläkare?

Kontakta mottagningen och försök reda ut problemet

Det första steget man ska ta är att kontakta den mottagning där behandlingen skett. I de flesta fall så behövs sällan några fler steg än så. Mottagningen brukar genomföra en undersökning - gratis - och se över om den håller måttet. Finns brister så korrigeras dessa direkt och utan kostnad. Du kan antingen kontakta tandläkaren som utfört behandlingen eller mottagningen där denne arbetar. Skulle du vara missnöjd med svaret och bemötandet så finns det andra vägar att gå vad gäller prövning och eventuell upprättelse.

Här kan du exempelvis välja att anmäla ärendet till Patientnämnden och det kan du för övrigt välja att göra utan att först kontakta tandläkaren. Varje region i Sverige har en patientnämnd som kan kontaktas via mail eller via telefon. Nämnden i fråga finns för att hjälpa, stötta och för att utreda eventuella klagomål från missnöjda patienter. En trygghet.

Om det skulle handla om en privat tandläkare så kan man som patient välja att gå vidare med sitt klagomål till PTU - Privattandvårdsupplysningen - och genom detta organ komma i kontakt med Privattandläkarnas Förtroendenämnd. Där hanteras nämligen tvister mellan tandläkare och patienter och där kan ditt ärende testas. Viktigt att veta är emellertid att deras utredning handlar om ett förslag: de kan uppmana en tandläkare att exempelvis göra om en behandling - men tandläkaren kan dock välja att inte göra det.

Allvarliga vårdskador ska alltid anmälas till IVO - Inspektion för vård och omsorg - och en sådan anmälan måste vara skriftlig och inkommen som senast två år efter en behandling.

Patientförsäkring kan ge ersättning

Man måste även vara medveten om vad som normalt blir ersatt. Har du blivit skadad som en följd av en felbehandling, att en maskin gått sönder eller som en följd av en felaktig diagnos så ska du ha rätt till ersättning i enlighet med patientförsäkringen. Har du däremot klagomål på eventuella komplikationer såsom värk så utgår ingen ersättning då detta är något som man, helt enkelt, kan räkna med - och som tandläkaren också säkerligen förklarat. Blir du inte ersatt så handlar det om en skada - eller värk - som inte kunnat undvikas.

Vem har det juridiska ansvaret om något går sönder i flytten?

17 Jan 2022

Alla som någon gång har flyttat är också införstådd i att saker och ting kan hända. Man lyfter tungt, man packar en kartong med för många saker, man kanske stöter i väggen när man bär - eller också så har man oturen i att bohaget skadas under transporten. Saker och ting kan, helt enkelt, gå sönder då man flyttar och därför är det också viktigt att man tar just packningen på allvar.

Rådet är att man ser till att använda rätt emballage och att man samtidigt också ser till att packa lagom mycket i varje kartong. Utöver detta kan man också transportera mer ömtåliga och värdefulla föremål separat. Det är de tips man kan ge dig som privatperson i samband med att du ska flytta.

Enklast är emellertid att anlita en flyttfirma i Stockholm. Det borgar för en både säkrare och bekvämare flytt. Väljer man dessutom att även inkludera packningen i tjänsten så blir det ännu lite säkrare. Det handlar om en tydlig skillnad: du flyttar någon gång kanske var tredje år - de som arbetar på en flyttfirma i Stockholm genomför flyttar varje dag. De vet hur de ska bära, hur de ska stuva in ett bohag i en bil och hur de ska agera för att allt ska flyttas på ett säkert sätt från punkt A till punkt B.

Välj alltid en seriös flyttfirma i Stockholm

Men, trots detta så finns det exempel på när skador sker och när konflikter mellan privatpersoner och flyttföretag äger rum. Vem har egentligen ansvaret? Det är inte helt enkelt. Först och främst: flyttar du på egen hand så har du en trygghet i att din försäkring täcker eventuella skador som kan ske i samband med flytten. Dit räknas även stölder.

Väljer du en flyttfirma så måste du först och främst se till att denna arbetar under försäkring. Det är även viktigt att du kollar upp att det finns ett trafiktillstånd hos företaget. Utan ett sådant så får de inte arbeta som flyttfirma - men här finns tyvärr åtskilliga exempel på där oseriösa aktörer erbjuder sina tjänster. Det är också ofta dessa som tenderar att hamna i konflikter med privatpersoner i samband med att någonting går sönder.

Ansvaret ligger på flyttfirman. Går någonting sönder så är det deras ansvar att se till att du blir ersatt och deras försäkringsbolag som ska ta kostnaderna. Men, detta gäller i teorin. I praktiken kan det bli svårare att få rätt. Först och främst så krävs det dokumentation.

Hur kan du bevisa att skadan inte fanns där innan flytten? Fotografera och gör detta i synnerhet om det handlar om mer värdefulla saker. En annan viktig sak gäller packningen. Om denna inte skett på ett fackmannamässigt sätt så kan flyttfirman hävda att felet ligger hos dig och att saker gått sönder som en följd av att du packat på fel sätt. Ett tips är att du alltså tar hjälp även med den biten av flytten.

Bohag 2010 är en trygghet

Det absolut viktigaste dock, det handlar om Bohag 2010. Du ska alltid söka efter flyttföretag som är anslutna till att följa de riktlinjer som finns i det avtalet. Där framgår klart och tydligt vad som gäller om någonting går sönder. Bohag 2010 är en garanti för ett säkert jobb och någonting som borgar för en enkel och trygg flytt. Om någonting skulle gå sönder - vilket kan ske - så kommer företag bundna till Bohag 2010 att ta sitt ansvar.

Hamnar du i en konflikt med en flyttfirma så kan du vänta dig en ganska lång historia. Du kan anmäla till ARN och försöka få upprättelse därigenom. Deras beslut är emellertid inte vägledande och flyttföretaget måste inte följa deras rekommendation. Det finns således all anledning att kontrollera flyttfirman innan du skriver avtal. Bohag 2010 är, som sagt, det första du ska söka efter.

Vad är skillnaden mellan uppsåt och oaktsamhet?

20 Nov 2021

Vad är skillnaden mellan uppsåt och oaktsamhet? Det finns en detalj som löper som en röd tråd mellan alla typer av brott: skuld. Gärningsmannen ska ha uppvisat skuld och gärningen ska ha skett med ett uppsåt eller med oaktsamhet.

Huvudregeln och grundprincipen inom straffrätt är att det ska ha funnits ett uppsåt. En gärningsman ska ha känt till, och haft möjlighet att anpassa sig efter, lagen - men struntat i detta. Men, en del handlingar kan dock vara straffvärda även om det saknas ett tydligt uppsåt. En gärningsman kan ha handlat utan uppsåt, men oaktsamt. Var går gränsen?

Uppsåt kan kategoriseras in i tre olika fack och där man talar om Avsiktsuppsåt, Insiktsuppsåt och om Likgiltighetsuppsåt. Vi tittar närmare på dessa lite mer grundligt innan vi går vidare till vad oaktsamhet innebär.

Avsiktsuppsåt: Ett avsiktsuppsåt är detsamma som att en gärningsman haft ett tydligt uppsåt - ett syfte - med sitt handlande.

Insiktsuppsåt: Detta definieras av att en gärningsman haft en praktisk visshet i förhållande till sitt handlande. Man eftersträvar en viss effekt med en handling, men inser samtidigt att det kan medfölja en bieffekt. Exempelvis kan terrorhandlingar nämnas här: en terrorist avser att spränga en bomb i syfte att ta livet av en specifik person. Att bomben, som en bieffekt, kan komma att döda flera, flera andra. En insikt som gärningsmannen har.

Likgiltighetsuppsåt: Har handlar det om att en gärningsman haft en misstanke om vad följden av ett handlande kan innebära - men varit likgiltig inför detta.

Oaktsamhet - detta gäller

Ser man till oaktsamhet så finns det några detaljer som definierar detta. Att vara oaktsam innebär att man gör något och utan att ta någon hänsyn till riskerna som finns med handlingen. Även här kan två stycken indelningar ske - enligt följande:

 • Medveten Oaktsamhet: Med medveten oaktsamhet så menas att en gärningsman kan agera med en insikt i vilka risker som kan komma med en handling. Man kan översätta detta som ett slags kalkylerat och otillåtet risktagande.
 • Omedveten Oaktsamhet: Här borde en gärningsman förstått riskerna med en specifik handling. Gärningsmannen kan klandras för att inte ha visat tillräcklig aktsamhet. Hur bedömningen av detta avgörs sker i två steg: Det första innebär att man prövar om gärningsmannen hade kunnat komma till insikt om riskerna. Hade gärningsmannen tillfälle - och förmåga - att komma till denna insikt? Steg två innebär en prövning om huruvida det hade kunnat begäras av gärningsmannen att komma till den insikten. I detta läge beaktas exempelvis den personliga förmågan hos gärningsmannen i fråga.

Vad krävs för psykiatrisk tvångsvård?

19 Nov 2021

Vad krävs för psykiatrisk tvångsvård? Psykisk ohälsa är ett jättestort problem i vårt samhälle och många - i synnerhet unga - mår dåligt. Stress har förvandlats till ett folkhälsoproblem och det kommer samtidigt rapporter om att både ångest och rena depressioner drabbar allt fler. Finns det hjälp - och vad krävs egentligen för psykiatrisk tvångsvård? När kan en person som lider av en psykisk störning bli inlagd mot sin egen vilja?

Att tvångsomhändertas innebär att man också ser att den personliga integriteten blir åsidosatt. Det handlar om en väldigt svår balansgång, men i vissa fall så finns det heller inga andra utvägar än att välja att - under tvång - lägga in en person som lider av en psykiskt störning. Det finns väldigt tydliga parametrar att ta hänsyn till gällande detta. Att bli tvångsomhändertagen innebär en kränkning och vi värnar i hög grad den personliga integriteten i Sverige. Av den anledningen så får det heller inte finnas några tvivel: ett omhändertagande måste ske i enlighet med de lagar och regler som finns.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT - beskriver ingående och noggrant hur ett tvångsomhändertagande ska gå till och när ett sådant får ske. Lagen finns primärt till för att skydda den som blir omhändertagen och sedermera den person som blivit allvarligt psykiskt sjuk. Bedöms en person vara självmordsbenägen, psykotisk eller utgöra en fara för andra så kan ett tvångsomhändertagande vara ett alternativ att använda.

Så ser händelseförloppet ut vid psykiatrisk tvångsvård

En psykiskt sjuk person måste bli undersökt av en läkare och läkaren i fråga måste ge ett vårdintyg för att psykiatrisk tvångsvård ska kunna tillämpas. Om personen i fråga vägrar bli undersökt så kan Polisen bistå genom att A) hjälpa läkaren i i bostaden eller B) hämta personen i fråga. Om inget av dessa alternativ är möjligt så kan en läkare även göra en bedömning baserat på de observationer som gjorts - kompletterat av exempelvis intervjuer av närstående och grannar.

Vårdintyget ska beskriva vilka skäl som finns för tvångsvård. Detta kan bara ske om patienten är allvarligt psykiskt sjuk och verkligen behöver vård. Ett annat kriterium är att patienten måste motsätta sig vård. Psykiatrisk tvångsvård sker med ett syfte: patienten ska genom sådan bli så frisk att hen i framtiden söker vård och hjälp på egen hand.

Som ledsagare till det sjukhus - eller vårdinrättning - så kan närstående eller personal följa med. Detta om patienten själv går med på det. Om inte så åligger det polisen att ordna med en lämplig transport till en vårdinrättning där personalen väntar. Väl där sker en ny undersökning och där överläkaren har ett dygn på sig att fatta beslut kring huruvida tvångsvården ska fortlöpa eller om den ska avslutas. Den egna undersökningen och vårdintyget ligger till grund för beslutet.

Viktigt att poängtera är att tvångsvård aldrig får ske längre än nödvändigt. Så fort den inte bedöms som nödvändig så ska andra alternativ - friskrivning eller öppen psykiatrisk vård - erbjudas patienten. Detta prövas hela tiden och med överläkaren som ansvarig.

En vårdplan upprättas direkt

En vårdplan skapas så snart som möjligt. I den ska det beskrivas vilken vård som ska ges - både kortsiktigt och på längre sikt. Patienten ska delta i planeringen kring vården, och om detta inte är möjligt så ska det också tydligt framgå varför. Närstående kan delta förutsatt att patienten gett sitt godkännande till detta - och om överläkaren bedömer det som nödvändigt. Patientens vilja ska sättas i första rummet: inget tvång ska ske mer än nödvändigt och detsamma gäller för mediciner och läkemedel.

Skulle tvångsvård ske längre än fyra veckor så ska en prövning ske av Förvaltningsrätten. Patienten har då rätt till ett juridiskt biträde och Förvaltningsrätten kan endast ge beslut om fortsatt tvångsvård under som högst fyra månader. Efter det måste en ny prövning ske och i sådana fall så kan chefsläkaren ges möjlighet att förlänga tvångsvården högst sex månader i taget. Tvångsvård kan ske under flera år genom detta system - men man ska även veta att detta är ytterst ovanligt.

Vad är skillnad mellan rättighetslag och skyldighetslag?

18 Nov 2021

Vad är skillnad mellan rättighetslag och skyldighetslag? Inom sjukvården så kan man stöta på olika lagar vilka kategoriseras inom det juridiska fältet Medicinalrätt. Ett exempel på detta gäller rättighetslagar respektive skyldighetslag. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Vi tittar närmare på detta.

Inom medicinalrätt så kan man stöta på både skyldighets- och rättighetslagar. Skillnaden mellan båda dessa kan vara svår att bena ut och det kan ge upphov till felaktiga tolkningar. Vi ska här gå igenom tre olika exempel på vad som gäller och förhoppningsvis visa vilka rättigheter du som vårdtagare har - och vilka skyldigheter en vårdgivare å sin sida måste uppfylla. För att göra saken än mer intressant så har vi även tagit med ett exempel som befinner sig lite mittemellan en rättighetslag och en skyldighetslag.

LSS är en rättighetslag

LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade - är en rättighetslag som verkar för att ge personer med funktionsnedsättning samma möjligheter till att leva ett normalt liv som alla andra. Rättighetslagar är formulerade för att en enskild individ ska ges specificerade rättigheter. I fallet LSS så kan detta innebära att en person med funktionsnedsättning sökt ett bistånd och mötts av avslag. Detta innebär att personen äger en rätt att överklaga beslutet till Domstol och därigenom också kunna se beslutet ändrat.

En domstol kan ändra ett beslut fattat av en myndighet då det handlar om en rättighetslag - som nämnda LSS. Är man som exempelvis funktionsnedsatt missnöjd med ett beslut fattat av kommunen så kan man, inom ramarna av en rättighetslag, överklaga ärendet vidare. En viktig detalj i detta är även att kommunen i fråga de facto ska kunna verkställa det man ansökt om. Några viktiga ledtrådar kring om huruvida det handlar om en rättighetslag handlar om formuleringar. Står det skrivet att man Skall utföra, är skyldig att eller har att göra så är det troligt att det är en rättighetslag. Dessa lagar använder sig nämligen ofta av just tvingande formuleringar.

En skyldighetslag riktas mot myndigheterna

Ser man till hur en skyldighetslag fungerar så är den inte riktad mot den enskilde individen utan mot en myndighet - den visar och definierar myndighetens ansvar i olika fall och situationer. Räddningstjänsten, skola, sjukvården etc - samtliga dessa följer skyldighetslagar.

Som exempelvis patient - eller som förälder till ett barn som går i skola - så har du rätt att få exempelvis vård eller skolgång såsom beskrivs i lagen. Här kan emellertid vissa missförstånd och vantolkningar äga rum. Du som patient kan exempelvis tycka att du borde ha blivit erbjuden en röntgenundersökning för en skadad axel - detta medan läkaren ansett denna som icke-nödvändig. Detta är då ett beslut som du inte kan överklaga.

Vårdgivaren ska erbjuda nödvändig sjukvård i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Du ska, kort och gott erbjudas vård - men du kan inte välja vilken vård du ska erbjudas. Det kan skapa missförstånd och göra att en patient känner att man blivit negligerad - i synnerhet nu när många väljer att googla olika symptom och själv vill ställa en egen diagnos. Men, det går också i sådana lägen att ta ärendet vidare. Har man blivit felbehandlad så ska primärt vårdgivaren göra en anmälan till IVO och om det finns skador så kan man ansöka om ersättning från LÖF - en patientförsäkring.

Socialtjänstlagen kan vara både skyldighets- och rättighetslag

En lag som kan hamna lite mittemellan är Socialtjänstlagen. En enda rättighetsparagraf ligger till grund för detta och det i form av rätten till bistånd om försörjning inte kan klaras på annat sätt. Detta kan illustreras primärt av vård av äldre. En pensionär som inte har några pengar och som inte klarar av exempelvis hyra och därigenom kommer att tappa sitt hem ska, enligt denna paragraf, av kommunen erbjudas en plats inom en särskild boendeform.

Barnkonventionen som svensk lag, vad har den för betydelse?

17 Nov 2021

Barnkonventionen som svensk lag, vad har den för betydelse? Sverige ratificerade barnkonventionen redan 1990 och då som ett av världens första länder. År 2020 så blev barnkonventionen svensk lag och detta har inneburit vissa förändringar. Frågan är hur det påverkat oss?

Att vi i Sverige ratificerat barnkonventionen och därigenom också förbundit oss att följa den har inte per se inneburit att det saknas brister. Tvärtom: FN har i flera olika rapporter framfört kritik mot Sverige i ärenden som rör barnkonventionen och hur vi följer denna. Kritiken har lett fram till att vi sedan 2020 förvandlat denna barnkonvention till en svensk lag.

Detta innebär att konventionen i fråga fått en starkare juridisk ställning och att det inte längre finns något utrymme för exempelvis tolkningar på vare sig kommunal, regional eller nationell nivå. Det ska förhoppningsvis leda till att barnens ställning och rätt på ett tydligare sätt sätts i första rummet.

Barns ställning och rätt kommer, i och med att barnkonventionen är en svensk lag, att få en högre ställning inom vårt rättsväsende. Svenska regler kommer hädanefter att tolkas utifrån barnkonventionens helhet - det kommer att få en stor betydelse i framtiden.

Norge fungerar som förebild

I barnkonventionen står det tydligt att barnens bästa alltid ska sättas i första rummet. Trots denna tydliga formulering så har brister funnits. Principen finns i vissa lagar - men den har inte alltid tillämpats. I exempelvis en konflikt mellan svensk lag och barnkonventionen - tydligast illustrerad av utlänningslagen - så kan svensk lag trumfa konventionen och detta innebär att barnens bästa inte alltid gäller.

Samma sak kan gälla fall som rör särskilda bestämmelser av vård av unga - LVU - där många framfört kritik och där FN tydligt pekat på brister i Sveriges hantering. Med barnkonventionen som lag så kommer internationella åtaganden att väga tyngre än svenska lagar. Det gör barn ett större skydd och en ökad rättssäkerhet. En annan viktig detalj gäller barnens rätt att få komma till tals i olika situationer och då främst vid vårdnadstvister.

Norge har sedan 2003 haft barnkonventionen som lag och det är också vårt västra grannland som varit modell för vår egen inkorporering av konventionen i lagboken. Utredningar och forskning från Norge visar på att barn i det landet har större rättsäkerhet idag än vad man hade innan barnkonventionen blev lag och att barnkonventionen på ett tydligare sätt kan användas som en rättskälla. Det är förhoppningsvis exakt dit vi kommer även i Sverige, även om det kan ta några år innan allting fallit på plats.

Kritik mot beslutet finns också

Man ska även vara medveten om att beslutet om att förvandla barnkonventionen till svensk lag inte enbart mötts med positiva lovord. Tvärtom. Många partier har framfört kritik mot beslutet och med olika argument som stöd för denna. Några av dessa argument handlar exempelvis om att barnkonventionen har för vagt innehåll och att det kan leda till felaktiga tolkningar.

En annan kritik gäller svårigheten att översätta ett främmande språk till att passa in i vår rättskultur. Vissa pekar även på att vi redan innan barnkonventionen inkorporerats i vår svenska lag hade ett system som tillgodosåg barns rättigheter. Kritiken är relevant och värd att ta i beaktning, men man ska även veta att de allra flesta ser steget som positivt.

 

Vad är förlikning?

16 Nov 2021

Vad är förlikning och är det en vanlig lösning i samband med tvister? En förlikning innebär att de båda parterna som befinner sig i en tvist gör upp innan ärendet når domstol. Det är långt ifrån en ovanlig lösning: genom en förlikning så kan man göra så att båda blir relativt nöjda snarare än att en part blir väldigt missnöjd. I och med att en tvist kan vara svår att lösa så finns sällan en säker utgång i rätten: en förlikning kan då vara en tryggare lösning.

Domstolen har - i enlighet med Rättegångsbalken 42:17 - de facto en skyldighet att verka för en förlikning eller en lösning i samförstånd mellan parterna i en tvist. I vissa fall så sker en förlikning redan innan och utan att talan hunnit väckas. Detta kallas för en för-processuell förlikning. Sker förlikningen efter att talan väckts så kallas det för en processförlikning.

På det stora hela så handlar en förlikning uteslutande om hur långt respektive part är villiga att gå - och beredd att offra - för att nå förlikningen i fråga. Varje fall och varje ärende blir därför unikt och behovet av rätt juridisk hjälp ska inte underskattas - detta för att man som tvistande inte ska missa viktiga materiella- och processuella regler.

Förlikning - det finns fördelar

En förlikning kan i många fall vara den absolut bästa lösningen - för båda parter. Man ska emellertid inte heller underskatta känslan av rätt- eller fel. Befinner man sig i en tvist så kan man definitivt känna att man har rätt och att den andre har fel. Men, rent juridiskt så är den känslan inte aldrig helt sanningsenlig. Det finns i och med detta alltid en risk i att man blir negativt överraskad och att man, helt enkelt, förlorar tvistemålet. Något som i sin tur kan kosta stora pengar. Där kan en förlikning vara en räddare i nöden och det är definitivt något att sträva efter i många fall - oavsett vilken sida man befinner sig på.

En förlikning har många fördelar och vi ska här titta närmare på några av dessa för att ge en bättre bild av varför det är ett alternativt att sträva efter i samband med ett tvistemål.

 1. Processen är snabbare. Tvister - oavsett vad de handlar om - är tidskrävande och samma sak gäller för domstolsförhandlingar. Har du verkligen tiden som krävs för att delta i alla domstolsförhandlingar som krävs? En förlikning går avsevärt mycket snabbare.
 2. Lägre kostnad. Förlorar man en tvist så kommer man att få betala rättegångskostnaderna och detta utöver den kostnad som domen kan innebära. Genom en förlikning så blir kostnaderna mycket lägre.
 3. Förlikningen är inte offentlig. Du och ditt företag befinner er i en tvist och om tvisten i fråga når domstol så blir allting offentligt. Detta kan skada ert rykte och få kunder, affärspartners och eventuella investerare att backa undan. En förlikning sker utanför strålkastarljuset och det finns även möjlighet att komma överens om sekretess kring ärendet.
 4. Oron försvinner. Att befinna sig i en tvist innebär en tid av oro - både för egen del och sett till familjen. Vad händer om vi förlorar - har vi råd? Detta påverkar både vardagen och arbetslivet. Förlikningen tar bort en stor del av oron man kan känna.

Hur uppkommer lagar?

15 Nov 2021

Hur uppkommer lagar? Vårt samhälle är uppbyggt på lagar och regler. Varje medborgare och invånare ska ha kunskap om vad som är rätt och vad som är fel. Genom detta så skapas ett tryggare - och bättre - samhälle. Men, samhället är även föränderligt och detta innebär att lagar också kan komma att ändras - eller där nya lagar bildas. Frågan är hur detta egentligen går till?

I vissa fall kan våra lagar och regler inte hinna med i det tempo som samhället rör sig i. Detta kan exempelvis illustreras av digitaliseringen och hur individer kan hitta kryphål i lagen och genom detta också kunna begå tvivelaktiga handlingar - på rätt sida av lagen. Där kan en ny lag skapas i syfte att täppa till dessa kryphål. Hur skapas en sådan lag? Nya lagar uppkommer normalt genom att Regeringen först tillsätter en utredning och därefter lämnar ett förslag - en proposition - till Riksdagen som sedan röstar i frågan. Även de olika Riksdagsledamöterna kan lämna förslag till Riksdagen.

Normalt förfarande vid nya lagar

En ny lag bildas ofta genom fyra steg. Vi går igenom dessa här nedan, men innan dess så ska vi även tillägga följande. En ny lag kan inte stoppas eller ändras på annat sätt än att Riksdagen fattar beslutet. Just lagar är en av de primära uppgifterna som Riksdagen har och att instifta nya lagar är ett av de sätt som ett samhälle kan förändras genom. Lagar kan å sin sida handla om allt från ett enklare snatteri och straffpåföljd för detta vidare till att vi i Sverige ska avveckla kärnkraft. Med det sagt - så här uppkommer lagar i vårt land:

 1. Regeringen lämnar - efter en utredning - en proposition till Riksdagen. Som sagt, även riksdagsledamöter kan göra detta.
 2. Lagförslaget når Kammaren och Talmannen meddelar detta. Propositionen gällande lagförslaget skickas vidare till något av utskotten i Riksdagen som i sin tur fördjupar sig i ärendet. Då detta skett så lämnar utskottet ett förslag till Riksdagen om hur de anser att de ska rösta.
 3. Debatt. Nästa steg innebär en debatt i kammaren där riksdagsledamöter från olika partier ges möjlighet att tala om vad de tycker om utskottets förslag.
 4. Röstning sker. I Riksdagen sitter 349 ledamöter och dessa ska också rösta om vilken ställning de tar till utskottets förslag. Ledamöterna kan rösta ja, nej eller trycka på en knapp som innebär att de avstår från att rösta. För att en lag ska antas så krävs det en majoritet.

Här ska vi även tillägga att det i Sverige finns något som kallas för Förordningar. En förordning innebär att Regeringen fattar beslut om nya regler utan att gå via Riksdagen. Regeringsformen - en av våra grundlagar - stipulerar om vad som får bestämmas genom en förordning och vad som får bestämmas genom en lag.

Möjlighet till snabbare beslut om lagar

 • Snabbare beslut? I vår tid av Corona så har vi sett flera exempel på hur lagar och förordningar kan antas väldigt snabbt. Regeringen kan lämna förslag om en kortare motionstid och om Talmannen - eller ett utskott - även de föreslår det så kan ett ärende behandlas snabbare. Detta innebär att Riksdagen kan - redan tre dagar efter att Regeringen lämnat en proposition - fatta ett beslut.

Är det tillåtet att fotografera hur som helst?

14 Nov 2021

Idag är alla fotografer - men är det tillåtet att fotografera hur som helst? Med mobilen så har vi alltid en möjlighet att ta en bra bild. Detta oavsett om det handlar om en landskapsbild, om en bild av sällskapet, sig själv eller den mat man för tillfället serveras. Kort sagt: vi tar betydligt fler bilder idag och vi kan även publicera dessa direkt via våra olika sociala medier. Men, är det verkligen okej i alla lägen?

Nej, det är långt ifrån okej att fotografera hur som helst. Vi ska gå igenom lite kring vad som gäller, men innan dess så ska vi peka på en lag som alltid måste respekteras. Detta i form av Skyddslagen. Den innebär att det råder fotoförbud inom vissa givna områden - militära anläggningar, kärnkraftverk, regeringens byggnader, penningcentraler och olika industrier.

Av ganska givna skäl: man måste skydda dessa mot fotografisk information som kan underlätta exempelvis rån, terrorbrott, spionage och sabotage. Bryter man mot foto - eller tillträdesförbud - så riskerar man böter och fängelse i upp till två år. Vid sådana skyddsobjekt så finns det alltid skyltar utplacerade som informerar om vad som gäller.

Kränkande fotografering - detta gäller

Det andra man ska tänka på i samband med att man tar upp mobilen i syfte att fotografera handlar om kränkande fotografering. Det handlar om ett brott som finns i Brottsbalken 4 Kap § 6a och det är en lag som funnits sedan 2013. Vi tänkte gå igenom vad som gäller just för kränkande fotografering.

Först och främst: det är tillåtet att fotografera på allmän plats eller inomhus. Det kan konkret innebära att du fotograferar en person inne på en restaurang, en bar eller på en badplats och att du har full, laglig rätt att göra detta. Skulle du däremot fotografera personen i fråga i dennes hem, trädgård eller tomt så har du begått en kränkande fotografering i relation till ett hemfridsbrott. Du kan inte stå utanför ett fönster och fotografera en person inne i hemmet. Däremot så kan du stå på trottoaren och fotografera utan att detta strider mot lagen. Kränkande fotografering inkluderar numera även exempelvis omklädningsrum, bastu, provrum eller toaletter.

Ett godkännande är även det viktigt. Du som fotograferar ska göra det öppet och gärna be om lov innan. Du ska inte fotografera - eller filma - i hemlighet. Ett exempel på detta är att du inte kan fotografera en person som kanske druckit lite för mycket och somnat i en rolig ställning. Sker detta så har du också begått ett brott i enlighet med kränkande fotografering.

Använd det sunda förnuftet

Att vi idag kan fotografera och publicera på nolltid är ett problem. Många tänker sig inte för: man tar ett foto och lägger ut detta på sociala medier utan att tänka sig för. Det får man också göra - så länge man inte kränker eller hänger ut personen i fråga. Detta innebär emellertid inte alltid att man gör rätt. Det sunda förnuftet måste få ett större spelrum i denna fråga. Alla vill inte bli fotograferade och alla vill inte synas på nätet. Fråga alltid innan!

Det finns även en känslig aspekt i detta. Hur vet du att objektet du fotograferar inte lever under exempelvis en hotbild och har ett skyddat boende? Genom att lägga ut olika bilder kan du indirekt skapa en fara för en annan person. Därför krävs det viss försiktighet i dessa frågor. Kort sagt: tar du en bild på en annan person - fråga om det är okej att lägga ut den innan du postar.

Hur fungerar kontaktförbud?

12 Nov 2021

Hur fungerar kontaktförbud? Kontaktförbud är en extremt viktig skyddslagstiftning som kan användas i syfte att skydda en person mot en annan. Den som beläggs med ett kontaktförbud ska förhindras från att begå brott mot- trakassera eller förfölja en specifik person. Ett kontaktförbud kan anmälas och sökas av en utsatt person hos Polisen. Men, det kan även göras av åklagare eller annan person där dessa lämnar in en begäran.

För att en anmälan om kontaktförbud ska hörsammas och verkställas så måste först en gedigen utredning ske. Denna sker emellertid ofta snabbt då fallen i fråga ofta kan kräva en snabbare hantering - just för att det kan finnas en uppenbar hotbild. I Sveriges juridiska kretsar så pekar många på att kontaktförbud borde utfärdas mer frekvent och att fler personer borde erbjudas detta skydd. Hur dessa önskemål kommer att mottas återstår att se, men klart står åtminstone att kontaktförbud i många fall fyller en tydlig funktion.

För att ett kontaktförbud ska utfärdas så krävs det att vissa särskilda omständigheter finns. Det ska finnas en risk i att en person kan utföra kriminella handlingar mot en annan och att det finns exempelvis risk för våld. Det första steget i en bedömning kring ett kontaktförbud handlar om risker. Hur stor risk finns det att personen i fråga kommer att utsätta den andra för exempelvis våld, hot eller trakasserier? En viktig del i denna bedömning handlar om huruvida personen i fråga tidigare begått exempelvis våldsamma handlingar mot den andre.

Som steg nummer två så gör man en så kallad proportionalitetsbedömning. Det innebär att man gör en avvägning gällande risken för ett brott - hot eller trakasserier, inkluderat - och mot den enskilde individens rätt till frihet och rätt till att röra sig i samhället. Alla har en personlig integritet som ska respekteras - men som, givetvis, kan inskränkas om det finns en fara för en annan person.

Där finns det givetvis många exempel som hamnar mellan stolarna och där exempelvis två personer bråkar - men där det inte finns, enligt en polisiär bedömning, några risker för brott.

Hur ser ett kontaktförbud ut?

Det finns fyra olika grader av ett kontaktförbud. Först - och vanligast - är ett ordinärt kontaktförbud. Det innebär att en person belagd med kontaktförbud inte får besöka, kontakta eller följa efter den person förbudet gäller.

Det andra handlar om ett utvidgat kontaktförbud. Där får personen inte vara i närheten av arbetsplatsen, bostaden eller andra ställen dit normalt den drabbade - som ska skyddas - söker sig.

Om en person belagd med kontaktförbud bryter mot dessa regler så kan ett särskilt utvidgat kontaktförbud förläggas denne. Det innebär ett större avgränsat område om vilket personen inte får beträda. Denna typ av kontaktförbud brukar även inkludera en elektronisk övervakning - fotboja.

I övrigt finns även kontaktförbud avseende gemensam bostad. Det innebär att personen inte får vistas i den gemensamma bostaden samtidigt som skyddspersonen. Detta kontaktförbud är aktuellt att tillämpa om det finns risk för att en person kan begå våldsamma handlingar mot en person i samma hushåll. Exempelvis då i samband med en skilsmässa.

← Äldre inlägg