Vad är straffet för penningtvätt?


Vad är straffet för penningtvätt? Frågan har aktualiserats i och avslöjandet av Panama-dokumenten och i och med att Swedbank avslöjades som delaktiga till att underlätta penningtvätt till en hisnande summa om 40 miljarder kronor. Det senare är under utredning, ska tilläggas.

Penningtvätt är ett brott som man idag försöker slå ner hårdare på. Det fria Europa har gjort att tvätt av pengar blivit vanligare och det kan här handla om pengar som kommer från exempelvis narkotikaförsäljning, trafficing, människosmuggling, prostitution och utpressning. I ovan nämnda fall så har även lagliga pengar kommit att tvättas - detta då i syfte att slippa beskattning. På senare år så har man även kunnat se att tvättade pengar används för att finansiera terrorism. Grundprincipen för penningtvätt ligger i att kunna använda illegala pengar för konsumtion och att kunna göra det utan vetskap från myndigheter.

Straffet för penningtvätt varierar och beror på hur pass omfattande brott som begåtts. Penningtvätt kan innebära böter och fängelse i maximalt två år. Skulle brottet anses som grovt så kan påföljden bli fängelse i upp till sex år.

Som vi nämnde ovan: myndigheter och polis har börjat jobba mer aktivt med att slå ner på penningtvätt och penningtvättsbrott. Det är något som vi alla ska vara tacksamma för: brottet i fråga innebär att brottsliga verksamheter kan fortsätta operera och att vår välfärd utarmas som en direkt följd av att skattemedel undanhålls.

penningtvätt

Så ser uppläggen för penningtvätt ut

Det finns olika tillvägagångssätt och metoder för penningtvätt och vanligt är att exempelvis mindre transaktioner av mindre summor sätts in på olika bankkonton. Då detta utförts så sätts sedan pengarna över på utländska bankkonton - återigen i små valörer - och kan användas då de inte drar till sig uppmärksamhet från myndigheterna vars radar är mer inriktade på större summor och större transaktioner. Det här upplägget av pengatvätt är svårt att upptäcka.

Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av spel och dobbel som täckmantel. Innebärande att en person exempelvis kan besöka ett casino eller en travbana och sätta in pengar, spela lite och därefter plocka ut resterande del av kakan - men då med ett kvitto som visar varifrån pengarna kommit. Ett sätt att tvätta pengar som numera blivit lite svårare att genomföra.

Ett tredje sätt att genomföra en penningtvätt är att använda så kallade skatteparadis. Panama är, som sagt, det senaste i raden av dessa - andra exempel är Caymanöarna, Bermuda och Barbados. Vi ska även nämna att exempelvis Schweiz, Nederländerna och Luxemburg brukar anses som skatteparadis och att dessa länder också brukar användas för detta raffinerade sätt att tvätta pengar.

Det sker då enligt exempelvis följande upplägg: Pengarna förs över till dessa länder - där myndigheterna är lite mindre nogräknade - och därefter så skaffar man ett fysiskt bankkort från landet i fråga. Med hjälp av detta så kan man sedan utföra olika affärer - köp av fastigheter, hus eller andra större investering (som anses som säkra) och då man sedan säljer dessa så har man också tvättade pengar. Denna metod var vanlig förr, men här har myndigheterna blivit bättre på att genomskåda upplägget och därför så används det inte längre i samma omfattning.

4 Oct 2019