Advokathjälp för rådgivning av kommersiella avtal


Om du vill undvika fatala misstag vid kontraktskrivning i ditt företag, kan du anlita en advokatbyrå som ger hjälp och rådgivning av kommersiella avtal.

Det är inte helt ovanligt att företagare skriver avtal utan att ta hjälp av en advokat. Båda parter kan tycka att det är onödigt att lägga pengar på avtalsskrivning. Dessutom kan parterna ibland ta ett gammalt avtal som en mall. I värsta fall kan en av parterna mena att det är fördelaktigt att ha ett otydligt avtal som vid en kommande tvist är omöjligt att tolka.

Det är förvisso korrekt att ett muntligt avtal gäller, men hur bevisar man inför en domstol vad som sagts och vad man kommit överens om? Om en affärsuppgörelse är av någorlunda dignitet och dessutom ska gälla under en längre tid ska man alltid upprätta ett skriftligt avtal. Och avtalet ska vara genomtänkt och paragraferna ska vara tolkningsbara och givetvis följa de lagregler som finns.

Fördelar med rådgivning av kommersiella avtal

Du som företagare har ofta ett specifikt kunnande om dina produkter och dina kunders behov. Därmed följer inte automatiskt att du känner till alla juridiska regler. Om du äger ett mindre företag och ska träffa en affärsöverenskommelse med ett större företag eller kommunalt eller statligt verk kan du behöva hjälp. Sådana organisationer har oftast egen juridisk expertis som gärna kommer med ett förslag till avtal.

Ett avtalsförslag som läggs framför dig ska inte accepteras utan vidare. Din motpart ser i första hand till sitt eget bästa. I värsta fall kan det finnas “finstilta” paragrafer vars innebörd du inte ens orkar läsa. Du är inställd på att komma till skott och få börja leverera dina produkter eller tjänster. I det läget är det bäst att besinna sig och förklara att du tänker anlita en egen advokat för rådgivning av kommersiella avtal.

15 Nov 2023