En entreprenadtvist gör att bygget drar ut på tiden – så undviker du den


En långdragen entreprenadtvist är sällan kul. Att bli oense med sin byggherre kan göra att hela bygget drar ut på tiden och blir mycket dyrare än väntat.

Den som någon gång varit inblandad i ett byggprojekt vet hur lätt det kan uppstå en tvist mellan de deltagande parterna. Att bli osams med sin anlitade entreprenör är inte bara socialt tråkigt, utan brukar även få stora konsekvenser för såväl byggtider som byggbudget. Detta händer inte bara privatpersoner, utan även stora beställare som städer och kommuner.

Till exempel kan en entreprenadtvist uppstå vid stadsutvecklingsprojekt, som ofta består av en stor mängd byggnationer med gemensam planering och upphandling. Detta kan leda till förseningar, vilket ofta påverkar invånarnas vardag på olika sätt. Oftast negativt. Det är sällsynt att människor trivs med att bo bredvid ett pågående husbygge under lång tid.

Korrekt formulerade avtal kan förebygga en entreprenadtvist

Det kan vara lämpligt att ta kontakt med en jurist med expertis inom entreprenadtvist redan innan en tvist uppstått. Detta gäller för såväl kommuner och städer som bygger hela stadsdelar, som för den enskilde privatpersonen som bygger en villa. En expert inom entreprenadtvist kan bistå med juridisk kunskap och erfarenhet för att lösa en tvist på ett effektivt sätt, vilket minskar risken för att bygget ska stå still under lång tid.

Att ha en jurist vid sin sida redan vid kontraktskrivandet kan göra att tvisten undviks helt och hållet, vilket kanske är att föredra. En entreprenadtvist kan handla om missförstånd kring kontraktet, särskilt vad gäller projektets utförande och fördelning av kostnader. Tydligt och juridiskt korrekt skrivna avtal minskar risken för att missförstånd ska uppstå.

12 Apr 2024