När du behöver få tag i en advokat


Det finns några tillfällen i livet som man kan behöva en advokats expertis. Det är inte bara när man (om man någonsin) blir misstänkt för ett brott. Det kan även vara om man själv blir utsatt för ett brott. Då kallas det att man får ett "målsägarbiträde". Det innebär då att advokaten ska tillvarata sina rättigheter och hjälpa en genom en förundersökning, rättegång och allt som det kan innebära. Det kan även vara om man har skadeståndskrav som man själv, eller om någon har sådana krav på en, så kan man behöva en advokat vid sin sida.

Skillnad på brottmål och civila mål

Många känner inte till de olika mål som kan dyka upp i svenska domstolar. Oftast beror det på att man inte har hamnat i trångmål med polisen – vilket är mycket bra. Men det finns en stor skillnad på brott, och tvistemål. Har någon begått ett brott, som betyder att man har gjort tvärtemot lagen, så är det staten som anklagar en för ett brott. Då måste polis och åklagare bevisa att någon har gjort sig skyldig till brottet. Sedan ska en domare och eventuellt nämndemän avgöra om man är skyldig till eller ej.

Tvistemål och civila mål samma sak

Har man däremot ett tvistemål om någon sak som man inte är överens om, till exempel så anser du att din chef har sparkat dig på felaktiga grunder, så kan du stämma din chef i en domstol. Sådana tvistemål kallas civila mål; man är oense om en sak och det är upp till domstolen att avgöra vem av er som har rätt. Detta är mycket riskabelt. För om du förlorar ett civilt mål, kan du bli skyldig att betala hela rättegångskostnaderna, plus din motparts advokatkostnader, och din egen advokats kostnader. Så man kan bli skydlig otroligt stora summor.

Viktigast av allt: anlita rätt advokat

En rättegång kan kosta ungefär som en ny bil; mellan 200.000-300.000 kronor eller mer. Men om motsatsen sker, att du vinner målet, kan du i stället vinna pengar på det hela. Men ska det hända måste du se till att alltid anlita en sådan advokat som kan vinna målet åt dig. Det är då upp till dig själv, och din advokat att ha de bevis som du behöver för att övertyga en domare och eventuellt nämndemän att det är du som har rätt och den andra som har fel. Här kan du läsa mer om advokat i Göteborg på: https://www.salmipartners.se.

10 Nov 2019