När du behöver en brottmålsadvokat


När man är misstänkt för ett allvarligt brott med fängelse på straffskalan behöver man en skicklig advokat. Detta betalas av staten men måste helt eller delvis betalas tillbaka vid en fällande dom.

Så fort du är misstänkt bör du omgående skaffa en advokat till din hjälp. En skicklig advokat kommer att fungera som ett stöd genom hela processen, det vill säga vid polisförhör, under polisutredningen och vid själva rättegången.

Det gäller även den som utsatts för brottet och har då rätt till ett målsägandebiträde.

Juridiskt ombud

Oavsett man väljer en av staten utsedd advokat eller väljer en egen advokat så gäller det att känna förtroende för denne. Det är mycket viktigt att att man förstår varandra och "klickar" för ett fruktbart samarbete. Det är också mycket viktigt att man hela tiden är ärlig mot sin advokat för att denna ska kunna göra det bästa för en lyckad utgång.

För att bli advokat måste man studera lång tid och sedan arbeta som assistent på en juridikbyrå.

Advokatens arbetsuppgifter

Advokaten grundligande uppgift är att se till att sin klients rättigheter hela tiden följs under hela rättsprocessen och att utgången blir så gynnsam som möjligt. Advokater har ofta olika inriktningar. De kan vara experter på till exempel brottmål, affärsrätt eller fastighetsrätt.

Advokaten är också med på polisförhör och bevakar sin kients rättigheter. Den är också med och planerar och förbereder försvaret och letar även efter ny bevisning. Ofta gås polisens utredning noga igenom vid behov kommer man med komplettering.

Under rättegången

När fallet har lett till domstol är det advokatens roll att sköta försvaret. Då är det mycket viktigt du som klient är väl förberedd och informerad om hur processen ser ut. Vid behov påpekas fle och brister i åklagarens bevisning och förhör vittnen till händelsen.

Vid fällande dom och den dömde vill överklaga sköts detta av advokaten. Samma gäller eventuell ansökan av skadestånd.

Målsägandebiträde

En advokat hjälper även den andra sidan, alltså den som utsatts för ett brott det vill säga som målsägsandebiträde. Målsägandebiträdet har en viktig roll att fylla då det är en mycket tuff tid för den utsatte.

Denne kommer att under hela processen att utsättas för påtryckning av motpartens advokat vilket är mycket pressande för många. Att bli ifrågasatt när man redan mår dåligt av det inträffade. Målsäganden får juridisk och personlig stöttning under hela processen och kan även få hjälp att upprätta ett skadeståndsanspråk. Det är tryggt att ha ett juridiskt stöd och få veta till exempel  vilka frågor du kan förväntas ställas inför. 

15 Oct 2019