När du vill undvika konkurs


Om det är så att ett företag riskerar att stå inför en konkurs, och Kronofogden står närmast och klappar på dörren för att borgenärerna har radats och står i kö för attt få betalt, kan företaget som står i skuld, men ändå har förutsättningar att vara lönsamt, genomgå en företagsrekonstruktion. Här tar vi upp hur en sådan företagsrekonstruktion går till.

De mest kända företagsrekonstruktioner som bevakades dag för dag i svenska medier, är kanske Saabs företagsrekonstruktion som sedan ledde till bilfabrikens konkurs 2011, som då hade så många som 3840 anställda. Den dåvarande ägaren General Motors begärde 2009 en företagsrekonstruktion, som sålde bilfabriken till Spyker Cars, men som begärde om en ny företagsrekonstruktion som då leddes av Anne-Marie Pouteaux som företagsrekonstruktör.

Så går en företagsrekonstruktion

  1. Ansökan om företagsrekonstruktion bör gå till en tingsrätt som beslutar om det ska ske en sådan eller ej. Det är alltid en tingsrätt som kan bevilja eller avslå en ansökan om företagsrekonstruktion. Detta bör ske endast om det finns en reell utsikt att företaget kommer att gå med vinst, om det beviljas en företagsrekonstruktion.
  2. Tingsrätten avslår eller beviljar en företagsrekonstruktion och utser en företagsrekonstruktör som också är jurist. Vid en företagsrekonstruktion är det viktigt att den leds av en jurist som har en stor erfarenhet av ekonomi och som har möjlighet att få företaget på fötter igen. Därför får företagsrekonstruktören möjligheten att byta ut hela styrelsen, VD och eventuellt sparka personalen. I princip kan en företagsrekonstruktör ändra företagets verksamhet, sälja delar av företaget och ändra inriktning på företaget.
  3. Företaget genomgår en företagsrekonstruktion. Även om företagsrekonstruktören har många befogenheter i sitt arbete för att lyckas få verksamheten att gå med vinst, är det inte riktigt lika stort uttrymme för att bestämma över företagets verksamhet som en konkursförvaltare har, som endast har i uppgift att se till så att gäldenärerna får betalt för sina skulder som de har till företaget.
  4. Företaget går i konkurs, eller undviker en konkurs. Visar det sig att företagsrekonstruktören lyckas få företaget på fötterna igen så händer inget. Men både gäldenär och borgenär kan när som helst ansöka om konkurs, för att gäldenärerna ska få betalt.

Företagsrekonstruktion istället för konkurs

Det kan knappast betonas tillräckligt att en företagsrekonstruktion kan rädda ett företag som egentligen kan drivas med vinst, men som har råkat i betalningssvårigheter. Under en företagsrekonstruktion läggs alla skulder på is, för att företaget ska få en reell chans att ordna upp sin ekonomi och få igång vinstmaskinen på nytt.

19 Nov 2019