Tips från advokaten


Sida 3

Konflikt om bilskador?

5 okt 2018

De större olyckorna löses ofta på ett bättre sätt då det kommer till bilar. Krockar man så och är den som bär skulden så är man i en större mån benägen att ta sitt ansvar, skriva under papperen från respektive Försäkringsbolag och betala för de skador man åsamkat. Det är ofta de mindre skadorna som vållar större konflikter. En parkering som går snett varpå man skrapar lite på lacken på en bil bredvid; ingen större sak egentligen - men heller ingen anledning till att göra som så många väljer att göra: sticka från platsen.

Den lilla skada som man orsakat på lacken kommer att påverka ägaren till bilen. Dels så kostar det några kronor att lackera om och dels så tar det tid och kraft i anspråk. I alla avseenden så är en smitning från en sådan situation rent förkastlig. Och: man begår ett brott.

Det handlar om att man kan bli straffad; något som många också blir. Det finns nämligen nästan alltid vittnen som ser vad som inträffar. En annan sak är att det även finns kameror uppsatta i de flesta parkeringsgarage - det gör att en smitning sällan lönar sig (och som heller inte ska göra det). Ditt registreringsnummer kommer förmodligen att avslöja dig.

Om du skulle vara drabbad av en smitningsolycka där din lack blivit skadad så är det i första hand ditt försäkringsbolag som du ska kontakta för ersättning. Där måste du kunna bevisa att skadorna uppkommit som en följd av att du blivit påkörd i samband med att din bil stått parkerad (det brukar synas ganska tydligt; fronten kan tryckas in osv). Om det skulle bli problematiskt så kan du gå vidare till TFF - Trafikförsäkringsföreningen - och låta dem göra en andra bedömning.

En keramisk lackförsegling ger dig bättre skydd

Det finns alltså goda möjligheter att få ersättning vid en dylik situation; men man måste trots allt ändå betala självrisk och anstränga sig sett till att bilen måste lämnas i för lackering och så vidare. Ett bra sätt är därför att förebygga genom att ge bilen ett extra skydd, något som sker genom en keramisk lackförsegling.

Ett keramiskt lackskydd innebär att man får ett extra lager - ett skyddande hölje - över lacken. Det skyddar dels mot mindre skador såsom de vi ovan beskrev och dels också mot allehanda smuts, vägsalt och mot solens blekande UV-strålar. En keramisk lackförsegling ger bilen längre livslängd och en snyggare framtoning - under en längre tid. Det kostar heller inte så mycket pengar att få ett keramisk lackskydd applicerat.

Slår man ut den kostnaden mot alla fördelar så handlar det om en ren och skär investering och ett enkelt sätt att undvika de värsta konflikterna i samband med exempelvis en smitningsolycka vid en parkering. Vi skulle definitivt rekommendera den lösningen.

Tyvärr så saknar många trafikanter den ansvarskänsla som man kan kräva. Att det sker olyckor är naturligt - att man smiter från dem är rent förkastligt. Därför måste man också se till att skydda sig bättre. Ett keramiskt lackskydd är ett bra exempel på hur det kan ske.

På http://www.lackförsegling.nu kan du läsa ingående om hur lackförsegling fungerar.

Konsten att undvika fuskjobb

1 okt 2018

Programmet Fuskbyggarna satte fingret på någonting allvarligt i Sverige. Detta gällande rena fuskjobb och där man som privatperson agerat enligt skolboken och tagit professionell hjälp med något typ av byggprojekt. Man har valt att betala för en snickare - men allt man fått är ett rent fuskjobb som sedan måste korrigeras och där man hamnar i en riktig rävsax.

För, vem ska betala för fuskjobbet? Inte sällan så är det en väldigt lång process där snickare kan bestrida, hävda oskuld eller gå i konkurs innan man når någon lösning. Kvar står en förtvivlad familj vars ekonomi är körd i botten och där man inte har något annat val än att låna pengar för att slutföra det jobb som man från början velat ha. Skillnaden mellan deltagare i programmet Fuskbyggarna och vanliga Svenssons är att ingen Martin Timell kommer in med ett byggteam och hjälper till gratis. Man får betala priset själv.

Det går att dra en snickare inför domstol, men som vi sa - det handlar om en tidskrävande, och potentiell dyr, process. Det vi ska trycka på här handlar istället om hur man kan undvika att hamna i den här situationen och hur man, kort och gott, hittar rätt snickare i Stockholm redan från början. Det gör man inte genom att lyssna till vackra ord, stora löften eller genom att stirra sig blind på ett lågt pris. Istället så gäller det att följa dessa tips:

Så hittar du rätt snickare i Stockholm

 1. Var konkret och precis. Vad är det du behöver hjälp med egentligen? Skriv ned allt, bifoga ritningar och var tydlig. Genom detta kan du slippa överraskningar i form av tilläggskostnader.
 2. Offerter och referenser: Du kommer att tjäna på att ta in offerter från flera snickare, men du kommer även att öka risken i att anlita fel. Den kan du minimera genom att samtidigt kolla upp referenser i form av tidigare kunder. Kan du gå långt tillbaka i tiden så är det en klar fördel.
 3. Försäkring: Se till att snickaren har ansvarsförsäkring och se till att du verkligen får se denna i skriftlig form.
 4. Anmärkningar och F-skattsedel. Om du - vilket rekommenderas - ska använda ditt rot-avdrag för en snickare så måste denna ha F-skattsedel. Det bör du dock kolla upp oavsett. Detsamma gäller betalningsanmärkningar. Sådan information kan du hämta hos Kronofogden. En sista sak är att kolla med ARN om det finns några anmälningar gjorda där. Har en snickare blivit anmäld dit och vägrat följa rekommendationerna så hamnar denne å en svart lista som Råd & Rön publicerar.
 5. Alltid skriftligt - aldrig förskott. Genom ett avtal så skyddas du genom konsumentlagen om du anlitar en snickare. Detta ska vara skriftligt för att anses som giltigt. Då det kommer till betalningen så ska denna ske då jobbet är besiktigat och klart. Det vill säga: du ska aldrig ge någonting i förskott. Där sker många misstag och så fort en oseriös hantverkare får betalt så går denne också under jorden.

Vad händer om du blir stämd på vårdnaden av dina barn?

31 aug 2018

Det har skett en märkbar kning av vårdnadstvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Det rappporterar tidningen dagensjuridik.se. Dessutom har de blivit mer infekterade och svårare för alla parter. Domstolarna har även blivit hårdare i sina bedömningar:

"Det finns en övertygelse hos parterna om att de har rätt och att de ska få detta bekräftat bara de går till domstol", enligt en lagman.

Mellan åren 2005-2015 ökade antalet vårdnadstvister med 100 procent. Man gjorde en undersökning av både antalet vårdnadstvister och karaktären av dem. 176 advokater intervjuades och de berättar sammantaget om hur vårdnadsvisterna har ndrat karaktär. Många av dem menar att tonen mellan parterna har hårdnat och hur det har blivit svårare att nå kompromisser.

En del advokater menar till och med att vissa av dessa juridiska tvister hade kunnat undvikas ifall parterna bara hade kunnat komma överens och kompromissat i stället för tvista med varandra i domstolen.

Så hur gör man om man blir stämd?

Skulle det vara så att du blir stämd i domstolen av barnets andra förälder är det viktigt att du tar kontakt med en advokat. Då gäller det att du anlitar en advokat som är duktig på familjerätt, som det heter. Familjerätt eller humanjuridiken, som det också kallas är den delen av juridiken som innefattar allt från vårdnad, boende och umgänge med de egna barnen, migrations- och asylrätt och annan lag som gäller människor. Juridiken är ett stort område och de flesta advokater specialiserar sig inom ett, eller fler närliggande områden. På det sättet har vi affärsrätt, brottsrätt och så vidare. När det kommer till stämningar inom familjen, eller tidigare familjer, är det inte något som faller inom ramen för det alllmänna åtalen. Alltså, mördar man någon, är det alltid staten som åtalar en misstänkt mördare, tjuv, kidnappare och till exempel våldtäktsmän (eller kvinnor). Men i fall när det rör till exempel vårdnaden av ett barn, faller det inte under allmänt åtal, utan i en civil domstol.

När en stämning görs i en civil domstol – som är den samma domstol som allmänt åtal – handlar det inte om att avgöra ett fall som man är skyldig till ett brott utan "rimligt tvivel" att man är skyldig. Här handlar det i stället om att döma efter vad som är bäst för barnen, som det tvistas om.

Viktigt anlita rätt advokat

Skulle det hända dig att din tidigare partner och barnets förälder stämmer dig på vårdnaden, bör du genast ta kontakt med en duktig advokat. Rätt advokat kan innebära att du vinner vårdnaden eller inte. Rätt advokat innebär oftast att du vinner ett mål eller ej. En domstol (en eller tre domare som dömer) har sällan kunskap om barn. De tycker det är svårt att veta vad som är bäst för ett barn. Därför anlitar de helst socialtjänsterna runt om i landet för att göra "vårdnadsutredningar" som ska ta reda på vad som är bäst för barnet och vad som inte är det. Tyvärr har socialtjänsterna sällan kompetensen eller rätta förutsättningar för att ta reda på vad som är bäst för ditt barn. De pratar med båda föräldrarna och får deras versioner om barnet. Ofta får de helt olika versioner om vad som är bäst för barnet och sjävla barnet hamnar i kläm. Ingen pratar md barnet, barnet kommer inte alls till tals, trots att lagen säger att barn ska komma till tals, oberoende ålder, bara barnet själv förstår vad det handlar om. Det är därför som alltmer har hamnat på att man anlitar en duktig advokat som kan föra barnets talan och som är duktig på att föra sin talan i rätten. Läs mer om en advokat i familjerätt på: http://mark-andersch.se.

Tack vare LEI-koder kan brott förebyggas och spåras

24 aug 2018

I dessa valtider så tar ofta folk på sig sina allra finaste ideologiska kostymer och börjar ventilera sina argument för omvärlden. Uppfriskande - men även, i längden, väldigt irriterande. Speciellt då man kommer in på ämnet brott och straff. Inte sällan hör man hur vissa kräver hårdare tag, tuffare nypor och radikala straff för vissa typer av brott. Detta ställs mot andra brott som man har svårare att se varför de ska komma med så pass hög straffsats som de gör.

Det är svårt att ställa brott mot varandra. Man kan tycka att det är förjävligt att en misshandel inte ger ett hårdare straff och man kan även tycka att en avancerad skatteplanering som utarmar vår välfärd på miljarder är åt helskotta.

Det går att hålla två bollar i luften i denna fråga; det handlar om att varför lite nyanserad och inse att olika brott slår hårt mot olika värden. Men, de slår alltid mot någon och därav också rubriceringen om att ett brott är begånget. Åtgärder och straff å sido här, vi tänkte kolla lite närmare på det förebyggande arbetet som leder till att brott kan förhindras. Det är en mer intressant aspekt som sällan hamnar i rampljuset.

Säkrare handel med LEI-kod

Att det ofta bedrivits en lite ljusskygg handel inom finanssektorn är ingen nyhet. Det ligger i sakens natur: alla vill tjäna pengar och ingen vill genomföra en dålig affär - något som kan få många att tänja på gränserna och genom exempelvis manipulation också tillskansa sig fördelar i form av exempelvis monopol. Det är inte schysst och det gör att många kommer i kläm.

Det gör också att vissa utredningar - av exempelvis Finansinspektionen (eller motsvarande i andra länder) - blir extremt svåra att genomföra. Spåren slutar alltid någonstans och speciellt gäller det vid den globala handeln.

Ett färskt exempel är utredningen av Lehman Brothers konkurs vid finanskrisen 2008. De hade närmare 3500 olika dotterbolag; något som omöjliggjorde en utredning om vilket företag som egentligen handlat med vilket. Detta fick G20 länderna att agera och spåna fram förslag för en säkrare handel.

Enter LEI-kod: Det system som arbetades fram var det vi nuvarande ska använda oss vid handel med derivat, aktier, obligationer och värdepapper - LEI-kod. Det gäller alltså företag, juridiska personer om enskilda firmor (vars omsättning överstiger 3 miljoner kronor/år) och kraven på LEI-kod omfattar således inte privatpersoner.

Så fungerar det - förenklat

Om vi ska förklara LEI-kod så att alla begriper så handlar det om att man som företag signerar sina transaktioner och affärsuppgörelser med denna. Koden i fråga är unik och kan inte användas av någon annan; den är på 20 siffror och helt alfanumerisk. Båda parter måste också använda sin respektive LEI-kod för att en affär ska slutföras. Kort sagt - ingen LEI-kod innebär ett köp- och säljstopp med värdepapper.

Det gamla handelsregistret finns fortfarande kvar och ska fortfarande användas. LEI-kod gör dock den globala handeln mer transparent och säkrare - något som tidigare varit ett problem. Nätet är mer finmaskigt idag och fångar upp de fula fiskarna innan de ens kommit till planeringsstadiet.

Mer info hittas på https://www.leikod.nu.

Har du råkat ut för en olycka på jobbet?

18 jul 2018

I Sverige så är man som anställd försäkrad på sitt arbete. Detta gäller även vägen till- och från arbetet i fråga. Det är en trygghet som - tillsammans med att arbetsgivaren vidtar lämpliga skyddsåtgärder och följer det givna regelverk som finns för varje enskild bransch - också gör att riskerna för olyckor minimeras. Trots det så sker det olyckor och speciellt då man ser till arbeten inom industrier och inom byggnads.

De flesta av dessa är att mindre allvarlig natur och det är något som kan ställa till det rent statistiskt. För; troligt är att en sådan olycka inte anmäls överhuvudtaget. Det gör att mörkertalet ökar och att arbetsgivare heller inte ges en chans att ytterligare höja säkerheten. I många fall kan en anmälan om en arbetsskada indirekt hjälpa någon annan - detta då en utredning startas och där man därefter ser över vilka möjligheter som finns för att förhindra ett liknande scenario. Vi ger ett exempel på hur detta kan te sig i verkligheten.

En halkolycka leder till ett industrigolv

Vi säger att en kille är anställd på ett lager där man hela tiden hanterar tunga saker som transporteras av truckar. Det finns således ett stort krav på säkerhet och givna vägar där truckarna ska åka. Logistiken är helt avgörande. Det som dock sker i takt med åren är att golvet tar skada. Man kan se att betonggolvet i fråga får fula märken. Varje gång ett emballage tappas - sådant händer, tyvärr - så skadas ytan på golvet och får en mindre spricka.

Tyngden från truckarna gör å sin sida att golvet blir skevt och att man kan se hur spår bildas - små fåror som ger en tydlig indikation på hur logistiken i lagret är uppbyggd. Olyckan då? Jo, en dag så kör en anställd över en sådan fåra; han sneddar över den med en följd att trucken välter. Lyckligtvis så skadas han inte allvarligt - han stukar sin ena tumme - men det hade kunnat gå värre. Nästa person som kör på samma sätt kanske inte har lika stor portion av tur.

Den anmälan som den anställde gör till Arbetsmiljöverket leder till följande åtgärd: det gamla golvet ersätts av ett nytt i form av ett industrigolv. Ett industrigolv som är gjort av akryl som härdas och som - på ett betydligt bättre sätt - klarar av tyngden från fordonen, smällarna från tappat emballage och från den dagliga verksamhet som bedrivs inte på lagret.

Ett industrigolv är i många fall en betydligt bättre lösning än ett golv av betong eller cement sett till att den härdade massan av akryl är betydligt mer motståndskraftig - och går att anpassa hårdheten på dessutom. I andra verksamheter så har man andra krav på sina industrigolv. Vi kan nämna ett kemiskt labb exempelvis; där måste golvet tåla eventuellt spill och det gör också ett industrigolv (eller massagolv, som det också kallas).

Ett nytt industrigolv förhindrar framtida olyckor

Summa summarum: Genom att anmäla olyckan på arbetsplatsen så tog en utredning vid och åtgärderna som arbetsledningen tvingades vidta handlade om att lägga in ett bättre golv. Så kan det se ut. Hade den anställde inte valt att anmäla - det handlade ju i sak inte om någon allvarligare skada - så hade det gamla golvet legat kvar som en ständig risk för alla anställda.

Mer information om industrigolv: http://www.industrigolv.net.

Detta innebär gemensam vårdnad

19 jun 2018

Vad innebär det att ha en gemensam vårdnad om ett barn? När får man gemensam vårdnad om barnet?

Här reder vi ut vad de olika juridiska begreppen innebär i praktiken. Lagen som handlar om vårdnad av barn, heter Föräldrabalken. En balk, är ett gammaldags ord och handlar inte om plankor, eller något annat som det låter som. "Balk" är ganska exakt en huvudavdelning av lagen. Här menas lagen om föräldrar.

Föräldrar och vårdnadshavare kan vara olika

Föräldrar kan man vara oberende hur vårdnadsskapet ser ut. Man kan vara förälder till ett barn och ha antingen gemensam, eller ensam vårdnad om barnet. Är man gift och har en partner anses båda vara vårdnadshavare (och förälder) till barn som fötts inom giftermålet eller partnerskapet. Är man inte gifta med varandra, utan enbart sambo, måste pappan skriva under att han erkänner faderskapet. Då blir de båda vårdnadshavare, oberoende om de bor i hop eller inte.

Tillsammans ska vårdnadshavare bestämma över barnet

Har man gemensam vårdnad om ett barn, ska man tillsammans bestämma allt som rör barnet. Om vi på nytt går till vad lagen säger gällande vårdnadsskap, delar man upp vårdnadsskapet, som vi nämnt förut; antingen gemensam eller ensam vårdnad. Något annat finns inte.

Man delar även upp hur barnet bor och hur barnet umgås med en förälder som barnet inte bor ihop med. Har man gemensam vårdnad bestämmer man tillsammans hur och var barnet bor och går i dagis och skola. Skulle den ena vårdnadshavaren vilja byta skola för barnet, måste den andra vårdnadshavaren godkänna det bytet och skriva under bytet av skola.

Har man ensam vårdnad om barnet, kan den personen ensam bestämma var barnet går på dagis och skola, men även om man är ensam vårdnadshavare måste den personen och den andra föräldern komma överens om hur barnet ska umgås med den förälder som barnet inte bor ihop med.

Kommer vårdnadshavare inte överns kan det bli domstolssak

Det är ofta här det kan uppstå konflikter kring ett barn. Allt är gott och väl om de båda föräldrarna kommer överens om umgänge mellan barnet och den andra förälder, som barnet inte bor ihop med. Kommer de både inte överens, och den ena föräldern driver saken till domstol, riskerar den förälder som har ensam vårdnad, att mista den ensamma vårdnaden om den andra föräldern kan bevisa att den förälder som bor med barnet, har "saboterat" umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Detta är vad lagen säger.

Dessutom kan både barnets boende och vårdnad gå över till den andra föräldern. På så sätt bestraffas den förälder som "saboterar" umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Här är det så att den förälder som anklagar den andra föräldern för "umgängessabotage" kan bevisa att så har skett.

Anlita alltid jurist i kriser om barns vårdnad

Om man själv, eller om den andra vårdnadshavaren driver en kris som gör att man inte är överens om barnets vårdnad, boende och umgänge till en civil domstol bör man alltid anlita en jurist som råder en att göra rätt, redan från början. Det är mycket viktigt att veta vad man får och inte får göra som vårdnadshavare till ett barn. Tar du kontakt med en jurist som kan familjerätt, kan du få goda råd ända från början. Gör du fel, riskerar du att bli av med vårdnadsskapet när det kommer till ditt eget barn. Det är mycket viktigt att du kan bevisa för en domstol att du gör och har gjort allt som är till det bästa för ditt barn.

Advokater – mästare i presentationsteknik

14 jun 2018

Presentationsteknik är konsten att kunna fånga omgivningens uppmärksamhet och behålla den. Den som lyckas har stora chanser att vinna gehör för sina åsikter och ståndpunkter, något som är av största vikt inte minst vid muntliga förhandlingar i domstol. De flesta advokater som blir framgångsrika är, förutom att vara duktiga jurister och pålästa inom sitt område, mycket goda talare. Det innebär att de inte bara vet hur man lägger orden rätt, utan också att de kan talandets teknik. Du ser aldrig en advokat stå vänd från domaren och mumla stressigt och osammanhängande. Nej, en advokat talar lugnt, avspänt och tydligt, inte bara med munnen utan med hela kroppen.

Man kan lära sig bli en god retoriker

Vissa människor föds med goda retoriska egenskaper, andra får träna sig till dem. Kanske är den första gruppen tydligare representerad inom advokatkåren, men det betyder inte att man måste ha talets gåva medfödd för att utbilda sig till jurist och sedermera bli advokat. Däremot måste man vara beredd att öva minst lika mycket på presentationsteknik och retorik som på prejudikat och paragrafer. Det är också något som kommer med åldern. En advokat, som tidigt i sin karriär satsade på en eldig och hetsig framtoning, kanske senare i karriären upptäcker att han vinner mer gehör och blir mer framgångsrik om han drar ner på tempot och talar lugnt och sakligt, med värdighet.

Att anpassa sin framtoning efter åhörarna

Det handlar också mycket om att läsa av sin publik. En rutinerad advokat ser vilka som sitter som domare och nämndemän och anpassar sin presentationsteknik därefter. Att veta hur man talar med olika typer av människor är en stor del av retoriken. Ta politiker som ett exempel, som ofta har en uppsättning olika framtoningar att välja mellan. I ett möte med andra politiker i en debatt ser du ett annat kroppsspråk än när samme politiker står på ett torg och talar med en liten grupp människor. Ytterligare en variant skymtar på Första maj-talet, och så vidare.

Att berätta sin version av historien

Blivande advokater studerar naturligtvis retorik och presentationsteknik på juristlinjen. De får sedan direkt möjlighet att praktisera vad de lärt sig när de går ut i fält och slutar egentligen aldrig att utbilda sig på området. Så att de flesta advokater är goda retoriker råder det ingen tvekan om. Men vad exakt är det som får folk att lyssna? Ja, vad gäller juridisk retorik handlar det mycket om hur man lägger upp talet. Man börjar med att skapa en bakgrundsbild av förloppet och leder sedan skickligt åhörarna fram till det kritiska förloppet, själva brottet. Beroende på om advokaten jobbar för försvaret eller åklagarsidan kan han om han är skicklig få brottet att verka fullkomligt förståeligt eller hisnande kallblodigt.

Att bli snärjd av god retorik

Det är svårt att värja sig mot god retorik, det gäller även för personer som dagligen utsätts för den i sina yrken, som advokater och nämndemän. Kanske ser ni också framför er en jury av lekmän av amerikanskt snitt, lättpåverkade individer som en skicklig advokat kan lirka runt sitt lillfinger.

I det svenska rättssystemet har vi inte jury förutom i tryckfrihetsmål, men de tre nämndemän som alltid sitter med i tvister och brottmål och tillsammans med domaren dömer, kan ses som en liten jury. De är också lekmän utan juridisk utbildning, dock sitter de ju med vid betydligt fler förhandlingar än den genomsnittliga amerikanske jurymedlemmen och är möjligtvis lite mer vana vid att stå emot skicklig retorik.

Den fulländade advokaten

Men faktum kvarstår, en advokat blir inte framgångsrik om han inte bemästrar retoriken, och lär sig att anpassa sin presentationsteknik efter publiken. Att vara advokat innebär både att känna till de punkter i lagen som kan hjälpa klienten och dels hur de ska presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt och göra största möjliga intryck. I slutändan är det kombinationen av dessa egenskaper som hjälper advokaten att vinna tvister och brottmål.

Vid tvist om barn får man alltid rättsskydd eller rättshjälp

21 maj 2018

Har man varit gift eller sambo med barnets förälder och sedan skiljer sig, vad händer sedan med barnet? I de allra flesta fall har föräldrar till ett barn förmågan att komma överens relativt friktionsfritt. Tyvärr är det inte så i alla fall. Händer det att föräldrar inte längre kommer överens om barn där man antingen har vårdnad, boende eller umgänge med, brukar man anmäla det till en civil domstol, som får avgöra i tvisten mellan föräldrarna. Det brukar antigen vara den ena av föräldrarna som stämmer den andra och kräver till exempel ensam vårdnad om barnet. Om den andra föräldern vill annorlunda blir det en tvist som ska avgöras av domstol.

De flesta domstolar vill ha socialtjänstens hjälp

De flesta domstolar brukar vilja låta socialtjänstens enhet familjerätten göra en så kallad vårdnadsutredning som föregår ett beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det brukar ta cirka fyra månader, eller längre innan en sådan utredning är klar. Skulle det visa sig att den ena föräldern inte har ekonomiska medel att anlita en advokat inför vårdnadstvisten om barnet, kan föräldern få rättsskydd, eller rättshjälp. Ett rättsskydd är något som utfaller om en förälder har en hemförsäkring.

Man antas teckna en hemförsäkring om man har mer än 200.000 kronor i årslön, före skatt. Har man tecknat en hemförsäkring betalar då den försäkringen advokatens arvode, med en självrisk på 10 procent av arvodet. Har någon förälder under 200.000 kronor i årslön, förväntas den personen inte ha någon hemförsäkring och kan utan en hemförsäkring få rättshjälp. Det innebär att domstolen betalar advokatens arvode. Ingen ska behöva stå utan rätt till hjälp när det kommer till rättsliga tvister, utredningar eller brottsmisstankar. Alla ska ha rätt till ett rättsligt försvar.

Oavsett ekonomiska resurser får man rätt till advokat

Så tillbaka till vårdnadstvisten om ett barn, har båda föräldrarna, oavsett ekonomisk status och resurser, rätt till en så rättvis utredning och beslut som det bara är möjligt.

Ingen förälder ska behövs stå och se på när barn far illa, eller att de är hjälplösa då de försöker skydda sitt barn. Det är alltid en tragik när två föräldrar som från början ville ha och önskade sig ett gemensamt barn, inte längre kommer över ens om vad som är bäst för barnet. Vi behöver ett samhälle som ser till att deras bästa alltid kommer främst. Vi behöver särskilt utbildade poliser, socialtjänstemän och domare i särskilda barndomstolar som endast har barnens bästa för sin ögon när de fattar beslut som rör deras vårdnad, boende och umgänge. Läs mer om skilsmässor, ensam vårdnad och om tvister om barn på: http://lege.se.

Vem tar ansvaret för undermålig flyttstädning?

19 maj 2018

Hur känns en flytt egentligen? På det stora hela så är det en energifylld process som drivs av positiva känslor och förväntningar. Man får räkna med några fartgupp längs vägen - att det tar tid att packa, att det är jobbigt att bära, att man kan ha svårigheter att hitta rätt bil och så vidare - men på det stora hela: härligt.

En positiv känsla som dock kan komma att bytas ut mot en negativ känsla. Du vill flytta in, du stoppar nyckeln i vredet, du vrider om och öppnar dörren. Väl där så ser du att det inte är städat. Överallt syns damm, smuts och rester efter den tidigare ägarens livsstil. Det finns matrester kvar i kylen, över hela ugnen finns det intorkade matbitar och spisen är full av fläckar. Toaletten ska vi inte ens tala om. Kort sagt: den tidigare ägaren hade struntat i sin flyttstädning.

Frågan är hur du ska gå vidare? Du har dels din egen flyttstädning att ombesörja - du vill göra rätt för sig och underlätta för den nya ägaren som köpt din bostad i Stockholm. Dels så vill du naturligtvis också börja komma på plats - någots om ter sig omöjligt med tanke på att den utlovade flyttstädning som ingick i avtalet inte är utförd.

Vad göra? Först och främst så har du inte gjort något fel. Den tidigare ägaren till bostaden skulle ha tagit hand om sin flyttstädning i Stockholm. Frågan är hur du går vidare? Rent juridiskt så kan det här bli lite knivigt. Vi tänkte dock komma med ett råd.

Anlita en städfirma och dokumentera allt

Många som drabbas av det här problemet tar ett djupt andetag, svär lite och hugger sedan in med dammsugare och skurkäpp. Vi anser att man ska ha lite is i magen. Rådet är att man ringer efter en städfirma som sköter den flyttstädning som borde vara utförd. Säg även att det är brådskande så att de skickar tillräckligt många personer som kan städa.

Innan dess dock: ta ett varv med mobiltelefonen. Fotografera all smuts, fota alla fläckar och allting annat som du är missnöjd med. Ta före- och efter-bilder och se till att du har dessa redo då nästa steg tas. Det är då du ska kontakta säljaren och berätta om hur du upplevt dennes flyttstädning.

Här måste du stå på dig. Säg att du har bilder på den undermåliga städningen och säg att du har en faktura från en städfirma i Stockholm som du kommer att skicka till honom. I de flesta fall så kommer han att plocka upp plånboken och betala. Skulle så inte ske - ja, då kan du hota med att ta det vidare rent juridiskt. Ditt bevisläge är så starkt vid ett eventuellt fordringsmål att han borde välja alternativ ett: att betala fakturan från den städfirma du anlitat. Ett lagom straff för ett uselt beteende.

Någonstans måste fusket med flyttstädning upphöra och det här tillvägagångssättet är förmodligen rätt medicin.

Sökmotoroptimering - en ny typ av marknadsföring

15 maj 2018

Med nya tekniker, ny teknologi och moderna lösningar så öppnas också nya möjligheter. Det här kan konkretiseras genom att peka på marknadsföring och hur kommit att förändras av våra nya vanor. Förr så fick företag betala ganska dyra pengar för att synas i exempelvis tv, annonsera i tidningar eller genom att ha någon klämkäck slogan på radion.

Det - tillsammans med att synas i telefonkataloger - var egentligen de enda vägarna som fanns möjliga att använda sig av. Dyrt - och ofta väldigt kontraproduktivt sett till att man tvingar sig på kunderna. Att veva samma reklam om- och om igen på TV kan ge motsatt effekt - kunderna tröttnar och väljer någon annan produkt/företag istället.

Nu då - hur skiljer sig marknadsföring åt nu mot för några år sedan? Tydligt är att fler väljer att lägga sina pengar där man har en chans att nå sina kunder - något som uteslutande handlar om internet allmänhet och på Google i synnerhet. Kunderna - du och jag - är plötsligt i behov av någonting; det gör att vi söker efter en sådan produkt eller tjänst på vår mobiltelefon. Behöver du en rörmokare i Stockholm så är det också troligt att dessa två ord är de enda du skriver in i sökfältet på Google (som är den överlägset största sökmotorn).

Den/de rörmokare som syns på förstasidan är också de som har störst chans att attrahera dig som kund. Baserat på erfarenhet - och som du säkerligen kan instämma i - så söker man sällan längre än till sidan två innan man bestämmer sig. Det är således de rörmokare som syns på förstasidan som kommer att få kunder löpande. De som inte syns, de får nöja sig med smulorna.

Så långt är alla med. Google är idag ett verktyg som vi alla använder i vardagen och till vad som helst.

Problem med din SEO-byrå?

Ofta så är det inte rörmokaren i fråga som gjort jobbet. På samma sätt som vid annan marknadsföring så använder man sig av en extern partner som ser till att man hamnar på denna åtråvärda förstasida. Det krävs anpassade texter, relevant information kring företaget och tjänsterna, det handlar om länkarbete samt underhåll. Ett ständigt pågående jobb som alltså - förhoppningsvis - kommer att bära frukt. Man kan betala löpande under en viss tid - säg ett år - eller också så betalar man en SEO-byrå en engångssumma för att, så att säga, ranka högt på Google.

Sökmotoroptimering har förvisso funnits ett tag, men det handlar fortfarande om en relativt ny bransch som kanske inte riktigt “satt sig”. Det kan skapa problem. För, vad händer om denne rörmokare inte alls hamnar högt upp - vilka rättigheter har han då? Om han är så pass missnöjd med jobbet som gjorts gällande sökmotoroptimering och vill få pengar tillbaka - är det möjligt? Ja, och nej.

De flesta hedrar sina avtal; har man exempelvis garanterat att kunden - under en viss tid - ska ranka högt upp på Google så ser man också till att fortsätta jobba till dess att målet är uppnått. Men, man måste även se till Googles natur. Det finns inga garantier då sökmotorn styrs av algoritmer och att även konkurrensen måste vägas in i bilden. Vissa sökord i vissa specifika städer är så pass tuffa att de kräver extremt hårt jobb - till en högre kostnad - och under en längre tid. Det är kanske omöjligt att genomföra detta under ett år - det kanske krävs två år.

Därför kan man heller inte säga att man blivit lurad av en SEO-byrå. Kan denna visa upp exakt vad man gjort, i vilken omfattning och hur länge - och hårt - man arbetat så är det svårt att få rätt i efterhand. Som sagt: Google lämnar inga garantier och sorterar företag efter unika algoritmer (som dessutom hela tiden ändras).

Välj rätt partner inom sökmotoroptimering

Det bästa är att försöka hitta rätt partner direkt. Det finns tyvärr ganska många företag som lovar väldigt mycket och som - trots att det faller på sin egen orimlighet - kan garantera framskjutna placeringar på Google. Därför blir några saker viktiga och vi tänkte ge några snabba exempel i punktform:

 • Exklusivitet. Vad händer om den SEO-byrå du anlitar har tio stycken rörmokare som de arbetar med i Stockholm? Hur prioriteras du då? Du ska - i den mån det är möjligt - ha exklusivitet på ditt bransch och de sökord du vill synas under.
 • Uppföljning Dels så ska du kunna se vad tjänsten genererar och dels också hur mycket jobb man lagt ner. Det går att mäta och presentera sådana fakta (åtminstone sett till hur många länkar, hur mycket texter och hur många uppdateringar din sida fått).
 • Referenser Hur många kunder har man - och hur nöjda är det? Stirra dig inte blind på omdömen på internet - sådana kan mycket väl vara skapade av någon konkurrent. Be istället om nummer till befintliga kunder och hör dig för hur nöjda dessa är.
 • Personligt engagemang Du ska ha en kontaktperson som håller dig uppdaterad och som visar att hon/han verkligen bryr sig. Denne ska du kunna ringa och få information kring vad som händer och vilka planer som finns för att ditt företag ska klättra på rankingen.

En våldtäkt ger skamkänslor

4 maj 2018

Om man blivit utsatt för ett brott så tjänar man i regel på att anmäla detta så fort som möjligt. Genom en snabb anmälan så har man som brottsoffer ofta en bättre chans att vinna ett eventuellt mål som tas upp i rätten. Om du exempelvis råkat ut för en misshandel så kan du - genom en snabb anmälan - säkra bevis genom att ha en relevant läkarundersökning samt fotografier på dina skador som styrker din version. Väntar du - ja, då kan det handla om att ord står mot ord och där brukar oddsen försämras.

En annan fördel är med att anmäla är att polisen kan sätta in åtgärder direkt. Den misshandel du utsatts för kan ha skett under en sen natt i samband med ett krogbesök (det är också det vanligaste händelseförloppet) och polisen kan då direkt komma till platsen, förhöra vittnen samt eventuellt göra ett gripande.

Det här gällde dock en misshandel och andra typer av brott. Man ska veta att vissa brott är svårare att anmäla då de dels är grövre till naturen och dels också i och med det kan vara rent traumatiserande. Vi kan peka på ett typiskt sådant brott där man A) har större chans att se en gärningsman fälld om man anmäler direkt, men B) brottets råa natur gör att man kan vänta med att polisanmäla händelsen - ibland flera år. Vi ska titta på en våldtäkt.

Den typiska våldtäkten sker i hemmet eller av någon som man är bekant med. Det är också det som gör att brottet blir svårt att anmäla. Man har litat på en person - kanske lever tillsammans med denna - och plötsligt så blir man kränkt på detta fruktansvärda sätt. Det kan ge skuldkänslor. Man kan tänka att man uppmuntrat, gett tvetydiga signaler, inte sagt nej på ett tydligt sätt eller att man kanske klätt sig på ett sätt som gjort att man “får skylla sig själv”.

Handlar det dessutom om en gärningsman som man känner väl - ja, då låter man gärna bilden av honom (eller henne; även motsatta scenarion kan ske) vara intakt i form av att man ser honom från hur han “normalt” brukar vara.

Det som försvårar är att man inte kan säkra teknisk bevisning om en våldtäkt inte anmäls inom en viss tid: DNA, skador, klösmärken, sperma och så vidare. En senare anmäld våldtäkt blir svårare att bevisa - men det är definitivt inte omöjligt.

Ditt målsägandebiträde spelar en viktig roll

Många kvinnor som blivit utsatta för en våldtäkt dras med skuld- och skamkänslor. Och; då man väl vågar anmäla, då man väl byggt upp sitt självförtroende, kanske kontaktat kvinnojourer och samtal med nära vänner om det inträffade så kommer nästa chock: bemötande från polis och vårt rättsväsende.

Det är inte ovanligt att kvinnor i denna fruktansvärda situation kan peppras med frågor som saknar relevans. Både vid förhör av polisen och vid den efterföljande rättegången, men då av gärningsmannens advokat. Frågor om berusning, frågor om kläder, frågor om tidigare sexliv, frågor om det verkligen var ett nej och inte ett ja och så vidare.

Man ställer frågor som ska så frön av tvivel hos åhörarna och utpeka offret som lite av sköka. Här kommer ett målsägandebiträde att spela en viktig roll då denna jurist ser till att frågorna inte ställs - eller att man som offer inte behöver bemöta dem.

Ett målsägandebiträde bekostas av staten vid en våldtäkt och att ha en sådan jurist vid sin sida ger dels bättre odds till att se gärningsmannen fälld och dels - kanske den viktigaste uppgiften - så får man som offer ett stöd, både rent professionellt och känslomässigt, genom en fruktansvärt påfrestande tid.

Är det säkert att operera in tandimplantat?

3 apr 2018

Att tappa tänderna är ett trauma för många. Oavsett om det handlar om att man blivit äldre, att man råkat ut för någon typ av olycka, att man ätit någon medicin, blivit sjuk eller kanske haft problem med ett långvarigt missbruk. Det tänderna gör är att de dels bidrar till att hela matsmältningsapparaten fungerar, dels så tuggar de maten i lämpliga bitar, dels så håller de käkmuskulaturen på plats och gör att den inte drar ihop sig. Det fjärde då det kommer till tänders viktighet handlar om det självklara: tänderna fyller en stor funktion i hur vi ser ut, hur andra uppfattar oss och hur vi mår rent psykiskt. Därför är det ett trauma att tappa tänder.

Men, det finns olika vägar att gå för att skaffa nya änder och vi ska titta närmare på ett av de mest populära alternativen som går under namnet tandimplantat. Ett tandimplantat är - till skillnad mot en tandprotes (en löstand) en mer permanent lösning som, om allt går som det ska, kommer att fungera på samma sätt som en ordinarie tand gör.

Det som sker är nämligen att man opererar fast skruvar av titan i käkbenet och det är i dessa som man därefter fäster de kronor som ser ut exakt (man anpassar kronorna efter den ordinarie tandraden - något som tar några veckor) som de övriga tänderna i munnen. Det är ett bra alternativ och har man ett tillräckligt starkt käkben för att bedömas som en lämplig kandidat så finns det definitivt ett värde i att välja tandimplantat framför tandproteser.

Men, finns det inga risker och vad händer om något går fel? Jo, det finns - som med alla andra ingrepp - risker. Din kropp kan störa bort ditt tandimplantat. Du kanske får ont. Det kanske inte går att vänja sig vid implantatet. Området runtom kan bli infekterat och så vidare. Risker är en del av det kontrakt man skriver vid operationer. Däremot så ska man göra skillnad på risker och på dåliga jobb, eller rena felbehandlingar.

Hur går jag vidare om jag är missnöjd med mitt tandimplantat?

Om du skulle anse att din smärta - eller vad det nu än kan ha kommit för komplikationer - beror på en felbehandling av din tandläkare så är det viktigt att du först och främst kontaktar denne och/eller mottagningen där behandlingen skett. Det kan vara bra att begära ett skriftligt svar - men du får även vara beredd på att det tar tid innan svaret i fråga når dig. Ditt klagomål och ditt fall måste nämligen utredas först.

Svaret du får ska vara förståeligt för dig: det vill säga - det ska vara skrivet på begriplig svenska och inte på så kallat tandläkarspråk. Du ska få veta vad som hänt, om tandläkaren tar på sig ansvaret - och är beredd att ersätta dig - och om inte, varför?

Skulle svaret vara dig till besvikelse så finns det ingen anledning att misströsta då du kan ta ärendet vidare till högre instans. Du har rätt att kontakta någon av följande organisationer/nämnder:

 • Patientnämnden i det område du bor i - det landsting du tillhör
 • Privattandvårdsupplysningen
 • Praktikertjänsts Reklamationsnämnd
 • Inspektion för vård och omsorg
 • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Återigen och oavsett vilken av dessa organisationer, nämnder eller företag du vänder dig till - se till att erhålla ett skriftligt svar.

Missnöjd med en privat tandläkare

Det skiljer sig lite mellan hur man ska gå vidare vid missnöje med en behandling om den skett hos Folktandvården eller hos en privat tandläkare. Vi kan säga att du är missnöjd med ditt tandimplantat och där du vill ha ersättning från en privat tandläkare i Stockholm. Här finns det tre stycken vägar att gå.

 1. Är tandläkaren ansluten till Praktikertjänst så kontaktar du Praktikertjänsts Reklamationsnämnd (efter attd u erhållit svar från tandläkaren i fråga) och låter denna nämnd behandla ditt ärende. Detta gäller dock inte skadestånd utna enbart behandlingar och ekonomiska frågor.
 2. Privattandläkarna Är tandläkaren ansluten till Privattandläkarna så kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen - PTU - som har som uppgift att hantera tvister mellan tandläkare/tandhygienister och privatpersoner. Skulle fallet bedömas till din fördel och tandläkaren vägrar bifalla dina krav så kan denne uteslutas ur organisationen.
 3. Rättsliga åtgärder. Skulle din tandläkare sakna medlemskap i båda ovan nämnda organisationer så kan du driva ärendet vidare i privat regi och genom våra rättsliga instanser. Var dock medveten om att det kan bli en kostsam historia där du kan få betala rättegångskostnader, arvode för advokat och så vidare. En god idé är således att alltid välja en privattandläkare som är ansluten till en branschorganisation då det dels ger bättre vård och dels också - om något blir fel - ofta ger en lättare resa till upprättelse; både ekonomisk och rent fysiskt (i och med att en ny behandling kommer att utföras).

Att råka ut för oseriösa målare och andra hantverkare

15 mar 2018

De allra flesta målare och hantverkare som verkar i Stockholm är duktiga och seriösa yrkespersoner som sätter stort värde på att göra ett bra jobb och ha en bra relation till sina kunder. I det långa loppet är det så man får en framgångsrik karriär inom hantverksutövande. Men som i alla branscher finns det några få oseriösa aktörer som luras, gör undermåliga arbeten och försvinner så fort de fått pengarna.

Att bli lurad och råka ut för oseriösa hantverkare är något som många är rädda för. Oproportionerligt rädda, skulle vi vilja säga. Visst är det obehagligt att bli lurad, det är trots allt ofta en ansenlig summa pengar som ska betalas och det är det egna hemmiljön som blir lidande och ett jobb utförs dåligt. Dock är risken att drabbas mycket liten, och om man gör sin läxa innan en målare anlitas är risken i stort sett obefintlig.

Kolla upp målaren

När du ska anlita en målare i Stockholm ska du först kolla upp vederbörande ordentligt. Börja med att höra bland vänner och bekanta om det finns någon som kan rekommendera en bra målare. Besök forum på nätet där tidigare kunder gett sina betyg till målare de anlitat. Men ta inte enbart andras ord för det. När du hittat några målare som verkar bra gör du en ordentlig bakgrundskoll och ser om de har några anmälningar mot sig och liknande. Be att få se yrkestillstånd, certifiering för våtrum om det är aktuellt med badrumsmålning och kolla dessutom om målaren har garanti och ansvarsförsäkring på arbetet.

Skriv ett avtal

När du förvissat dig om att du har med en seriös målare att göra ska du se till att skriva ett ordentligt avtal. Det är viktigt att du i avtalet noga specificerar vad du vill ha hjälp med, och har du synpunkter på hur arbetet ska utföras ska du skriva in det också i avtalet. En vanlig källa till missnöje är bristande kommunikation mellan kund och hantverkare, och man kan aldrig vara nog tydlig. En målare är ingen tankeläsare, och är du för vag i beskrivningen av vad du vill ha hjälp med är det mycket lätt att det blir fel. Har du med en skojare att göra kan du dessutom lita på att denne kommer att utnyttja bristen på tydliga riktlinjer för arbetet till sin fördel.

Betala aldrig i förskott

Du ska aldrig betala en hantverkare i förskott. En målare eller annan hantverkare som kräver förskottsbetalning kan du avfärda direkt. När jobbet är utfört skriver målaren en slutfaktura där arbetsinsats, materialkostnad, framkörningsavgift etc är tydligt utmarkerade, liksom ROT-avdrag och moms.

En speciell grupp hantverkare som rör sig i gråzonen mellan vad som är lagligt och inte försöker ibland få jobb genom att ringa på hos människor, framför allt på sommaren. Anlita aldrig en sådan person. Seriösa målare skaffar inte jobb genom att knacka dörr. Dessa hantverkare försörjer sig genom att göra undermåliga arbeten, kräva förskottsbetalning och dunsta så fort de fått betalt. I värsta fall höjer de även priset när jobbet är gjort och blir hotfulla om du protesterar. Det finns bara en sak att göra då och det är att ringa polisen. Ha som tumregel at du aldrig betalar för ett jobb där du inte godkänt resultatet.

Juridisk hjälp

Känner du att du har blivit lurad av en oseriös målare ska du vända dig till en advokat eller jurist med erfarenhet av konsumenträtt. Har du skrivit ett avtal med målaren är chansen stor att du får rätt vid en eventuell tvist och slipper stora delar av kostnaderna. Och kom ihåg – de allra flesta målare i Stockholm är hyggliga och kunniga hantverkare som endast vill hjälpa dig till ett så bra resultat som möjligt. Så har du otur, försök igen!

Misstanke om brott ger dig rätt till offentlig försvarare

15 feb 2018

Skulle du bli misstänkt för ett brott så har du rätt att välja en offentlig försvarare – en brottmålsadvokat som sköter ditt försvar. Vi säger att du har rätt att välja då detta är lite oklart för många misstänkta. Man tilldelas nämligen en offentlig försvarare av rätten, men här kan man alltså göra ett aktivt val som misstänkt också. En möjlighet som man ska ta tillvara på. Det finns nämligen en viss risk att den offentlige försvarare som tilldelas en kanske inte tar fallet på det allvar man som klient kan kräva, det finns en risk i att exempelvis personkemin inte stämmer och det kan finnas en risk i att denne brottmålsadvokat saknar nödvändig vana av fall som liknar det du är misstänkt för. Väljer du på egen hand en brottmålsadvokat har du större chans att se en friande dom eller en lindrigare sådan. 

Grövre brott ger rätt till offentlig försvarare

Vi ska även tillägga att lindrigare typer av brott inte ger rätt till en offentlig försvarare. Är du misstänkt för ett snatteri så kommer denna möjlighet inte ges – däremot så kan du själv kontakta och anlita en brottmålsadvokat för ditt försvar. Dennes arvode får du dock bekosta själv och ur egen ficka. Kostnaden för en offentlig försvarare – som du alltså har rätt till vid grövre brott – täcks av staten. Skulle du bli dömd så kommer du att få betala delar av- eller hela beloppet tillbaka till statskassan. Din brottmålsadvokat har redan fått arvode och övriga omkostnader betalda. 

Vikten av att välja rätt brottmålsadvokat

Som sagt. Väljer du på egen hand vilken brottmålsadvokat som ska fungera som din offentlige försvarare så ökar dina chanser i rätten. Vårt råd är att du väljer en brottmålsadvokat som specialiserat sig på just de typen av brott du är misstänkt för. Just begreppet brottmål är nämligen brett - allt från stöld, sexualbrott, misshandel, narkotikabrott, mord och rån inkluderas i termen. Är du misstänkt för exempelvis ett narkotikabrott så bör således din offentlige försvarare vara erfaren inom just detta specifika område. 

Vikten av personkemi

En annan viktig detalj handlar om hur väl ni kommer överens. Din offentlige försvarare kan mycket väl vara din enda egentliga kontakt med omvärlden – återigen beroende på brott och om du exempelvis är häktad - under processen. Även bortsett från den primära uppgiften – att sköta ditt försvar – så fyller en brottmålsadvokat en funktion i att agera stöd och vara en axel att luta sig mot då det blåser som värst. Detta går även att relatera till om du är släppt på fri fot i väntan på rättegång. Omvärlden kan – vid vissa typer av brott – döma hårdare och vända ryggen till. Här kan således advokaten man anlitar vara den person man vänder sig till innan dom har fallit och man, förhoppningsvis, blir frikänd för brottet man varit misstänkt för. 

Narkotikabrott är ett vanligt brott i Sverige

9 feb 2018

Ett av de vanligaste brotten i Sverige gäller narkotika. Ett narkotikabrott kan handla om allt från innehav till överlåtelse, bruk och framställning. Straffsatsen bedöms dels av mängden narkotika samt vilken typ av narkotika det handlar om. Skulle du däremot föra in narkotika i Sverige från ett annat land så är det inte ett narkotikabrott du kommer att åtalas för; där handlar det istället om smuggling. 

Vem är det som missbrukar knark?

Om man ser till den typiska förövaren då det gäller narkotikabrott så är det en man i den yngre medelåldern som bor i en större stad som exempelvis Stockholm, Malmö eller Göteborg. Vad som räknas som ett narkotikabrott regleras av Riksdagen; där våra politiker i dagsläget verkligen har fått bekänna färg i och med att nätdroger hela tiden kommer i nya skepnader. En ändrad molekyl kan förvandla ett narkotikaklassat preparat till ett godkänt sådant. Här kommer framtidens politiker att få jobba hårt och det kommer förmodligen att lagstiftas om tuffare tag gällande just nätdroger där snabbare beslut kan fattas. 

En intressant aspekt då det kommer till narkotikabrott är den höga procenten som återfaller i samma brottslighet. Då det gäller narkotikabrott så är den förhållandevis hög jämfört med andra brott. Något som kan förklaras av att narkotika dels är beroendeframkallande och dels är dyrt att finansiera. En missbrukare av narkotika kan således finansiera sitt missbruk genom andra brott: rån,  stölder, inbrott och så vidare. 

Vi tycker dock att även en annan aspekt kan vara värd att lyfta fram då det kommer till återfall: hur allmänheten ser på ett narkotikabrott. 

En gång tjuv – alltid tjuv vid narkotikabrott? 

Allmänheten brukar ofta döma narkotikabrott hårdare än andra brott. En, för ett narkotikabrott, dömd person upplever ofta att samhället vänder ryggen till. Likaså gamla vänner, bekanta och familj; svårigheter att få bostad att få ett jobb och att komma tillbaka på fötterna igen kan göra att gamla vanor ligger nära till hands. Du ser förmodligen sällan en person dömd för misshandel komma ut från fängelset bara för att någon vecka efteråt återigen misshandla någon annan igen (det händer naturligtvis). 

Vi tror att ett narkotikabrott är så pass stigmatiserande att den dömde känner sig maktlös då straffet är avtjänat. Här måste en förändring ske. I och med att brottet i fråga är så pass vanligt som det ändå är så krävs det bättre förståelse och bättre hjälp då brottet – oavsett om det är ett ringa narkotikabrott eller ett grovt sådant – är sonat. Läs här för mer information om narkotikabrott.

← Äldre inlägg