Hantera företagets kris på ett effektivt sätt


Firman kan hotas utifrån eller inifrån. Det kan vara cyberattacker och strömavbrott, översvämningar, pandemier eller svåra konflikter inom personalgruppen. Förbered dig på en kris!

När krisen inträffar blir man kanske chockad och förvirrad. Men inom ett företag måste man vara förberedd på hur man ska agera om det händer något dramatiskt. Det är den som är ansvarig för företagets verksamhet som också har ansvaret vid en kris. Det är bra att ha en policy och strategier att ta till i nödfall.

Riskanalys för allt mellan hackers och giftutsläpp

Som företagare kan man sällan välja mellan pest och kolera. Det händer bara överrumplande saker under olika faser i företagets verksamhet. För att vara förberedd är det bra att göra sig medveten om sin egen sårbarhet och identifiera de risker som skulle kunna drabba företaget. Man gör en bedömning av vilka hot som är tänkbara. Det kallas risk- och sårbarhetsanalys.

Man utarbetar policys och detaljerade instruktioner för vem som gör vad vid en kris, och man gör en kontinuitetsplanering. Det betyder att man har en handlingsplan klar för hur man undviker att verksamheten drabbas av avbrott. Man vill försäkra sig om att kunna hålla företaget igång med kontinuitet även om det händer något oväntat eller katastrofalt.

En verksamhetsledare är visserligen ansvarig, men det finns många man kan få hjälp av. Man både vill och bör samarbeta med kommunen. De har krisberedskap och kan ge goda råd. Ett samarbete mellan privat näringsliv och offentliga institutioner är viktigt för all krishantering för företag.

Man kan också i god tid ta kontakt med ett företag för säkerhetstjänster. De kommer och gör observationer och ser över till exempel datorer och it-säkerhet. Som företagare är det svårt att överblicka sådant själv, och dataexperter har precis den kunskap som behövs.

Olika åtgärder vid kris

När något händer, och man exempelvis drabbas av ett brott, måste man meddela polisen. Det behövs för att de ska kunna få en samlad bild av pågående brottslighet. Har ni blivit utsatta för falska fakturor eller dataintrång är ni troligen inte ensamma om det.

Har man blivit lurad i en affärsangelägenhet kan det vara en moralisk fråga, men det behöver inte vara något olagligt. Vållar det skada inom verksamheten bör man anlita en jurist. När det är dålig stämning på firman, och folk är osams och sjukskriver sig på grund av djupa konflikter, kan man konsultera en psykolog. Ta tag i missförhållanden snabbt.

21 Sep 2020