Rättslig hjälp vid oenighet om barnen


Det är lätt hänt att man kan ha olika åsikter gällande exempelvis barnens boende eller uppfostran, och det kan bli svårt om man är skilda. Då finns det möjlighet att rättsligt lösa tvister.

Har man en oenighet gällande sina gemensamma barn efter en separation så finns det flera vägar att gå. Först och främst kan man söka till socialen där det går att få hjälp med samarbetssamtal. Ett annat sätt är att tillsammans prata igenom problem och försöka komma fram till en lösning med hjälp av en socialassistent. Men om en eller båda parter inte vill det, eller man inte kommer fram till en lösning som båda parter är nöjda med, så kan man ta hjälp av rätten.

Advokat för rättegång

När man ska göra upp en tvist med hjälp av familjerätt i Helsingborg så är det viktigt att man anlitar en bra advokat. Någon som är kunnig inom området och som strider för de önskemål som man har. Det är också en hjälp för att man ska veta vad man har rätt till och hur man kan komma fram den bästa möjliga lösningen för barnen. För även om advokaten ska strida för sin klient så är det i också i grunden barnens bästa som ska stå i fokus. Som del i en tvist gällande familjerättsliga ärenden har man två försök, om man är missnöjd. Får man inte som man vill i rättegång nummer ett så kan man överklaga och få en chans till med eventuellt en annan advokat.

26 Dec 2020