Vad gör en paralegal?


Vad gör en paralegal? Frågan är något som många ställer sig och detta av den enkla anledningen att yrkesrollen är relativt ny inom det juridiska fältet. I USA - varifrån namnet och yrkesrollen härstammar - så är detta en etablerad yrkesroll som opererar någonstans i gränslandet mellan en jurist och en advokatsekreterare. I Sverige så har en paralegal väldigt olika roller och vad denne gör beror också på vilken byrå man arbetar.

En paralegal kan idag arbeta på advokatbyråer, hos olika myndigheter, i domstolar och på exempelvis juridiska avdelningar hos företag och hos olika organisationer. Sett till detta så förstår man också att arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man har sin anställning. Om man dock ska försöka sammanfatta yrket och vad man egentligen gör som paralegal så kan man säga dessa saker:

En paralegal:

 • Bereder stämningsansökningar och strafföreläggande.
 • Utför mindre rättsutredningar samt påföljdsutredningar.
 • Gör framställningar till Tingsrätten.
 • Utför diverse marknadsundersökningar.
 • Upprättar aktieböcker och aktiebrev.
 • Skriver förslag till svarsinlagor
 • Sorterar, värderar, kategoriserar och systematiserar bevishandlingar av större volymer.
 • Är med vid förhandlingar.
 • Översätter avtal - från exempelvis engelska till svenska.
 • Upprättar processpärmar.

Detta som ett litet axplock av vilka arbetsuppgifter som kan hamna på en paralegals bord. Men, som sagt: arbetsuppgifterna ser helt annorlunda ut beroende på inom vilket område man arbetar.

Passar du som paralegal?

Som vi sa ovan så är yrket relativt nytt i Sverige och detta gör att det finns ett stort behov. Fler myndigheter, fler företag och fler advokatbyråer har sett värdet av att ha en - eller flera - paralegals anställda. För att bli paralegal krävs dels en adekvat utbildning - det finns speciella program att läsa efter gymnasiet - och dels så finns det också vissa drag som gör att man passar bättre för arbetet.

Man bör ha goda juridiska kunskaper, man ska vara bra på att ta människor - bemötande är extremt viktigt, man ska vara analytisk och kunna arbeta självständigt och till detta så ska man även klara av att arbeta under press. Goda kunskaper i språk är en klar fördel - i synnerhet engelska, både i skrift och i tal, är något som är att anse som ett måste.

Olika arbetsroller som paralegal

Om vi snabbt ska gå igenom lite kring vad en paralegal, mer konkret, kan arbeta med så är följande punkter en bra sammanfattning:

 • Beredare: En paralegal gör det som allmänt är känt som grovjobbet. Det vill säga; han/hon gör inlagor, utkast till översättningar och upprättar olika handlingar.
 • Research: Att ha koll på hur exempelvis Tingsrätten brukar döma i olika frågor kan ge fördelar; det är något som en paralegal undersöker och gräver i. Inom samma område kan en paralegal även utföra olika rättsutredningar - detta inom juridikens alla områden. På exempelvis privata företag kan en paralegal utföra diverse marknadsundersökningar och analyser av omvärlden.
 • Är en paralegal med i början av en process så finns det definitivt ett värde sett till att de större volymer av papper och information slipper skickas runt och fram och tillbaka mellan de anställda.
 • Kontakt. En paralegal kan vara den som en klient vänder sig till i första hand vid exempelvis ett tvistemål. Här finns en tydlig skillnad mot en sekreterare: en paralegal har avsevärt mycket mer sakkunskap och kan därigenom också ge mer avancerade och relevanta svar samt vägledning.

Så blir du en paralegal

Hur blir man då en paralegal? Det finns en fördel i att utbilda sig till paralegal snarare än att välja en juristutbildning. För den senare så krävs det en utbildning motsvarande 4.5 år på Högskola eller på ett Universitet.

För att bli en paralegal finns det yrkesutbildningar att välja och där utbildningstiden ligger på 2 år och med en praktisk inriktning. Vid denna utbildning får du läsa grundläggande juridik, avtalsrätt och mycket annat som kommer att ligga nära dina framtida arbetsuppgifter. Det ingår även en praktik på arbetsplats i utbildningen.

Paralegalutbildningen är ett bra första steg att ta. Skulle du känna att juridiken är ett kall så kan du i framtiden välja att vidareutbilda dig till jurist och då ha förberedande kunskaper om det yrket.

Hur mycket man tjänar som paralegal är svårt att säga på rak arm. Dels så handlar det om ett relativt nytt yrke i Sverige och dels så finns det även skillnader mellan både arbetsplatser samt var i landet man bor. En ingångslön brukar ligga på ungefär 25.000 kronor i månaden och där man efter några år kan räkna med att lönen i fråga stiger till ungefär 30.000 kronor i månaden - givet då naturligtvis vilka arbetsuppgifter man utför och hur pass skicklig paralegal man är.

Finns det jobb som paralegal?

Framtiden ser ljus ut. Mång företag, juristbyråer och advokatbyråer ser ett ökat behov av kunnig personal och där kommer en paralegal bra in i bilden. Genom att ha en skicklig paralegal som anställd så kan övriga - exempelvis utbildade jurister - fokusera mer på huvudsakliga områden och mindre på exempelvis dokumentation och annan tidskrävande administration.

En paralegal blir exakt den länk mellan en jurist och sekreterare som man behöver. Som paralegal fyller man en viktig roll i det team som arbetar tillsammans på exempelvis en jurist- eller advokatbyrå.


Uppdaterad: 17 augusti 2021

14 Sep 2020