En familjerättsjurist kan hjälpa till att medla i en vårdnadstvist


Ligger ni i skilsmässa och har hamnat i en vårdnadstvist? Barnets bästa ska alltid vara i fokus, och genom att ta hjälp av en familjerättsjurist brukar man snabbare kunna lösa problemen.

En vårdnadstvist uppstår oftast i samband mellan en separation eller skilsmässa. Ofta handlar det om att barns vårdnadshavare inte kan komma överens om viktiga beslut rörande barnet, som till exempel hos vem av föräldrarna barnet ska bo mest eller hur mycket barnet ska träffa den ena föräldern. Vid sådana vårdnadstvister utgår man alltid från barnets behov och perspektiv. Vad föräldrarna vill tar man inte hänsyn till. Ofta kan man lösa vårdnadstvisten genom samtal och medling och behöver på så vis inte hamna i domstol. Ju tidigare man söker hjälp hos en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister desto enklare brukar det bara att komma överens kring de problem som uppstått.

Barnets bästa måste alltid vara i fokus

Skulle man ändå inte komma överens genom medling så måste en domstol besluta i vårdnadstvisten. Den utgår alltid från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad men barnets bästa står alltid i fokus; det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att endast en av dem ska ha vårdnaden, så kallad ensam vårdnad. Om en av vårdnadshavarna anses vara olämplig och exempelvis fysiskt eller psykisk misshandlar barnet kan domstolen ge den ena föräldern ensam vårdnad. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tar domstolen till barnet. Ett barn har även rätt till kontakt med båda sin föräldrar men det behöver inte betyda att domstolen beslutar att barnet ska bo lika mycket hos dem båda. Var barnet själv vill bo kan ha betydelse för domstolens beslut.

Viktigt med en erfaren advokat

Befinner man sig i en vårdnadstvist och inte kan komma överens så ska man ta hjälp av en advokat med god erfarenhet av vårdnadstvister. Att ha en kunnig advokat vid sin sida genom hela processen ökar chanserna till ett bra beslut. Viktigt att komma ihåg är att en tvist aldrig ska startas på grund av bråk och hämndbegär, utan av omsorg för barnets bästa. Enligt svensk lag så anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet vilket rätten också oftast dömer till. Advokatsamfundet kan ge tips på advokater specialiserade inom just familjerätt och vårdnadstvister om man inte vet vem man ska kontakta. Man kan även genom att söka på internet hitta advokatbyråer med stor erfarenhet av vårdnadstvister.

16 Sep 2020