Vilket skydd finns vid skönhetsingrepp?


Vilket skydd finns vid skönhetsingrepp? Skönhetsindustrin är stor och den växer för varje år. För många så är ytan väldigt viktig och man fokuserar på att se så bra ut som möjligt. Utseendet spelar en stor roll i hur vi mår, hur vi vågar olika saker och i hur vi exempelvis uppfattas av andra. Det gör att skönhetsingrepp av olika slag också blivit populära vägar att ta. Men, det sker aldrig helt utan risk. Vad händer egentligen om något går fel - vilket skydd har man?

En viktig sak att säga gällande skydd i samband med skönhetsingrepp är följande: du har inget vidare sådant. Som konsument som frivilligt - och utan en remiss - som söker sig till privata aktörer inom skönhetsindustrin för att utföra något typ av ingrepp så saknar man nästan helt skyddsnät. Detta oavsett om det handlar om att exempelvis spruta in botox i läpparna eller om att sätta in fillers vid ögonen.

Går någonting fel - vilket tyvärr händer - så är man ofta ensam och man kan inte luta sig mot exempelvis Patientskadelagen. Man kan heller inte räkna med att få hjälp från ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - då den instansen inte prövar medicinska ärenden. Hur många är egentligen medvetna om detta - och hur många skulle, med den vetskapen, välja att gå vidare med ett skönhetsingrepp. Som det är nu så råder rena Vilda Västern på marknaden. Men, det finns emellertid hopp.

Kraven ska skärpas enligt ett regeringsförslag

I samband med ett skönhetsingrepp så tar man som patient för givet att behandlaren besitter en kompetens och är utbildad/specialiserad på området. Vi handlar i god tro och vi agerar med förtroende för andra. Just i dessa frågor så är det en sämre idé.

Det finns inget lagligt krav på att exempelvis en person som injicerar fillers eller botox ska ha genomfört någon formell utbildning. Vilket också, naturligtvis, kan få allvarliga konsekvenser för patienten. Injektioner ställer höga krav både på utförande - rätt mängd i sprutan - samt på hygien. Slarvas det med någon av dessa bitar så kan resultatet bli förödande. Som det sett ut nu så är den enda möjligheten man har som drabbad att få ekonomisk ersättning att driva en privat tvist och att söka sig till Tingsrätten.

Här bortser vi från att man redan innan ett ingrepp också har ett stort ansvar i att först kolla upp den skönhetssalong som erbjuder ingreppet i fråga. Det är ett måste att göra så och att ta sig tiden att läsa på kring omdömen och besöka salongen innan för en konsultation.

Viktiga delar i lagförslaget

Nu håller emellertid saker och ting på att ändras. Regering har lagt fram ett förslag i syfte att stärka patientens skydd i samband med skönhetsingrepp. Förslaget i fråga innehåller framförallt en viktig detalj och detta i form av att kompetenskrav ska införas. Bara specialistläkare ska ges tillstånd att utföra estetisk kirurgi - exempelvis bröstförstoringar, rumplyft och fettsugningar.

Samma sak gäller för injektionsbehandlingar: för att få utföra sådana måste man vara läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Detta förslag skulle radikalt rensa bort en massa oseriösa aktörer. Kombinerat med en annan detalj i förslaget - innebärande att en utförare alltid måste teckna en försäkring för verksamheten - så skulle säkerheten bli avsevärt mycket högre för den enskilde patienten.

Skönhetsindustrin växer sig större för varje år. Det är något som aldrig får lov att gå ut över patienterna. Därför är det bra om lagar och regler skapas i syfte att skapa mer trygghet.

7 Sep 2021