Försäljning av samägd egendom


Hur går en försäljning av samägd egendom till, vad finns att tänka på och vilka lagar och regler har man att förhålla sig till? Vi tänkte gå igenom lite kring detta och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken som kan finnas.

Att samäga en egendom innebär att minst två personer köper en egendom tillsammans och att man således äger den enligt 50-50-modell. Det kan också - som vanligt är - exempelvis handla om ett arv. Ett annat vanligt scenario handlar om att man köper exempelvis en sommarstuga tillsammans med någon annan. I takt med att priserna för just sommarstugor ökat så har också samägandet av sådana blivit mer vanligt.

Det är inte ett direkt problemfritt ägandeskap. För många handlar det om en smekmånad där allt till en början rullar på, där man accepterar olikheter och där man hela tiden visar respekt och gör sitt yttersta för att minimera eventuell friktion. Efterhand så börjar problemen. Vi är alla olika, vi har olika vanor och rutiner och vi är ofta svåra att förändra.

Det gör att samägande kan innebära konflikter och infekterade bråk - mellan syskon, mellan goda vänner och egentligen oavsett vem den andra ägaren är. Det bör man tänka på vid ett eventuellt samägande. Man bör definitivt tänka på att ett samägande kan innebära problem vid en eventuell försäljning.

Vad händer vid en försäljning?

Ett vanligt scenario i samband med en konflikt kring en samägd egendom är att person A vill sälja medan person B vill behålla. Hur gör man då? Först och främst så har man samägandelagen att ta hänsyn till; en lag som säger att alla beslut ska fattas i enighet. Person A kan sälja sin andel, men för att sälja hela egendomen så måste person B vara med på tåget.

Det skapar en olustig situation där de enda lösningarna är fortsatt övertalning, att försöka bli utköpt av den andre eller att vända sig till Tingsrätten och ansöka om att egendomen ska säljas på offentlig auktion. Om domstolen godkänner ansökan så kommer en god man att utses och denne kommer också att sköta försäljningen.

Här kan man påverka priset genom att exempelvis värdera egendomen och genom att sätta ett absolut lägsta pris. Det är möjligheterna som ges och som man kan utläsa av detta så finns det ingen vinnare i en sådan situation.

Man har - i bästa fall - fått pengar i samband med försäljningen. På köpet har man emellertid även fått en förstörd relation med en god vän, ett syskon eller någon annan som stått en nära.

Skriv avtal och undvik konflikter

Innan man sjösätter en plan gällande en samägd egendom så ska man veta att samägandelagen är dispositiv och att det innebär att ni kan avtala bort reglerna. Det gäller exempelvis om vad som ska ske vid en eventuell framtida försäljning av er gemensamma egendom.

Genom att skriva tydliga avtal så sker färre missförstånd och där ni båda också har något att förhålla er till. Det gör ett samägande enklare för stunden och det gör det betydligt tydligare vad gäller framtida skeenden. Vi skulle definitivt råda er att skriva avtal om vad som gäller vid en framtida försäljning och vi skulle även tipsa om att upprätta andra avtal i syfte att få ett så friktionsfritt ägande som möjligt. Det kan i så fall handla om exempelvis följande:

  • Hur nyttjas egendomen? Gå igenom om hur tiden ska disponeras. Ska ni vara samtidigt, varannan vecka - olika helger - och så vidare? Kolla även upp hur ni ställer er till eventuella uthyrningar.
  • Finansiering. Ett vanligt problem vid samägande gäller vart pengarna ska gå. Du kanske vill byta värmepump, renovera taket, dränera eller göra någonting annat tråkigt - men nödvändigt. Detta medan den andra ägaren enbart vill göra estetiska ingrepp, köpa möbler och skaffa olika saker (båt, brygga och så vidare). Lägg upp en tydlig plan och prioritera kostnaderna. Var beredd på att vara flexibel.
  • Vem gör mest? Försök att kvitta ut vad ni bidrar med. Är det någon som står för alla inköp, betalar räkningar och sköter om exempelvis trädgården samtidigt som den andre sköter all renovering så kanske uppgifterna kan kvittas? Spara även kvitton och andra utlägg. Ett tips som brukar bara gångbart är att skaffa ett gemensamt sparande som endast ska användas för egendomen och de kostnader som uppkommer där.
  • Försäljning. Hur gör ni vid en framtida försäljning? Ska möjligheten att ta saken vidare till Tingsrätten finnas kvar eller kan ni arbeta fram något annat scenario (att den andre måste köpa ut den som vill sälja exempelvis? Där kan ni även sätta upp betalningsplaner eller andra lösningar om likviditeten skulle saknas.)?
14 Sep 2020