Välj rätt advokat


Det finns gott om advokater och jurister att välja bland. Men det gäller också att anlita rätt advokat och som har stor kunskap och erfarenhet av det ämnet som man behöver hjälp med.

I alla fall av tvister, som exempelvis vårdnadstvist eller om man är misstänkt för ett brott eller ska åtalas, behöver man en skicklig advokat vid sin sida. De flesta advokater har också sin spetskompetens inom ett särskilt rättsområde, och är man misstänkt för ett brott ska man anlita en brottmålsadvokat.

Advokaten bör helst också ha erfarenhet av att tidigare ha försvarat personer misstänkta för den specifika brottstypen, som exempelvis narkotikabrott, våldsbrott etc. Det samma gäller vid en vårdnadstvist då den familjerättsadvokat man väljer att anlita bör vara specialiserad på vårdnadstvister och ha erfarenhet. Då ökar chansen till ett bra försvar eller att tvisten löses på bästa sätt.

Advokat vid polisförhör

Är man misstänkt för ett brott som kan resultera i fängelse har man rätt att själv välja sin försvarare och det är då staten som står för kostnaden. Det kan vara bra och kännas tryggt att ha en skicklig brottmålsadvokat med sig redan i de inledande polisförhören. Genom sin erfarenhet kan advokaten förbereda sin klient inför de eventuella frågor som kan tänkas ställas under förhör, och sedan även sitta med vid förhören som stöd och vara behjälplig.

Oftast får man en försvarare utsedd av rätten men man behöver inte ta denna, utan man har rätt till att istället få någon annan. Det är också långt ifrån säkert att den försvarare som man tilldelas alls har någon erfarenhet av brottmål och man bör av den anledningen själv välja sin försvarare.

Då bör man byta advokat

Det kan vara svårt att veta vilken advokat man ska kontakta genom att leta via internet. När man söker på brottmålsadvokat och den ort man befinner sig på får man upp flera stycken. Ibland kan det vara skönt att ta hjälp av familj eller en nära vän för att hitta rätt advokat. Det kan många gånger vara stressande att vara misstänkt för ett brott. Vid ett första samtal med advokaten bedömer den sen om de tror att de kan göra ett bra jobb och åta sig fallet. Om inte brukar advokaten ofta kunna rekommendera någon annan. Det är viktigt att man själv också trivs med en advokat som man anlitar och att man känner förtroende. Gör man inte det eller om något skulle ändras efter hand bör man byta advokat.

30 Oct 2020