Vad är en umgängestvist?


Under en umgängestvist tar svensk domstol beslut kring hur ett umgänge med gemensamma barn ska ske efter att ett par har gått isär. Själva rättsprocessen kan ta upp till 12 månader.

När ett par separerar behöver det tas beslut om hur de kommer dela upp vårdnaden om deras gemensamma barn. Om föräldrarna inte är överens om varandras umgängesrätt så kan det då uppstå en så kallad umgängestvist. Då kan man behöva rättslig hjälp, vilket börjar med en utredning. Under beslutsprocessen tas det hänsyn till lagen om umgängesrätten. För att komma fram till ett rättvis beslut tar man också i beräknande olika faktorer såsom barnets ålder, tidigare umgänge barn och förälder emellan, relation och andra faktorer som t.ex. missbruk eller misskötsel, bostadsförhållanden m.m. Utredningen är inte bindande för domstolen utan ses endast som en grund för ett framtida beslut. En färdig utredning får läsas av båda föräldrarna som också får möjlighet att göra anmärkningar på fakta och slutsatser som anses vara felaktiga.

Vad händer efter umgängesutredningen?

En utredning följs av en rättegång i tingsrätten. Under den får vittnen (vänner och andra familjemedlemmar), sociala myndigheter eller lärare uttalas om barnet och dess föräldrar. Detta kallas för bevisning och har för avsikt att visa under vilka förhållanden ett barn har levt hittills. Rätten gör bedömning av vilket värde varje bevis har för själva processen. Efter avslutad rättegång är det också möjligt att överklaga domen i hovrätten som är en högre juridisk instans. För att kunna prova sitt fall i hovrätten behövs det ett så kallat prövningstillstånd som är relativt svår att få. Därför brukar tingsrättens beslut oftast vara det som gäller i slutändan.

Hur lång tid tar en umgängestvist?

Rättsprocessen i ett umgängesärende kan vara olika länge. Om föräldrarna kan komma överens och en frivillig uppgörelse är möjlig tar tvisten inte mer än 2 månader totalt. Om fallet går till tingsrätten påbörjas det en utredning som sedan följs av en huvudhandling. Hela processen kan ta mellan 8 – 12 månader. Blir en överklagan av domen aktuell och hovrätten tar beslutet att pröva fallet kan ytterligare 6 månader gå. En umgängestvist är både fysiskt och psykisk påfrestande för föräldrarna men inte minst för barnen. Därför rekommenderas det varmt att föräldrarna ska försöka nå en frivillig överenskommelse med hjälp av familjerättadvokater istället för att driva fallet till rätten. Sådana typer av rättegångar kan skada familjemedlemmarna och skapa ett långvarigt trauma. Läs mer om umgängestvist på denna webbsida: https://crescendolaw.se/

10 Sep 2020