Advokat Malmö - välj rätt


Är du misstänkt för ett brott? I så fall kommer du att ha rätt till en advokat i Malmö som sköter ditt försvar. Om du är misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har du rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. Det är en viktig del i det svenska rättssystemet: alla ska ha rätt till ett försvar och det ska inte avgöras av storleken på plånboken.

Det många inte är medvetna om är att man också har ett val att göra i detta. Du som misstänkt för ett brott kan välja en advokat i Malmö och om denne accepterar så kan hen också vara agera som din offentliga försvarare. Vill du inte välja så kommer rätten att utse en sådan åt dig. Varför välja en advokat i Malmö? Fördelen med att själv välja en offentlig försvarare är att man som misstänkt ger sig själv chansen till en mildare dom - eller ett frikännande.

En advokat blir ett viktigt stöd

Det kan även i många fall vara så att man de facto är oskyldig och misstänkt för ett brott som man inte begått. Där kommer en advokat i Malmö att spela en avgörande roll i att få dig som misstänkt frikänd och visa på felaktigheter och brister i den utredning som polisen gjort.

Utöver detta så kommer även en advokat i Malmö att spela roll på ett mer personligt plan. Många kan sitta anhållna med restriktioner där man inte får träffa någon. Advokaten blir den enda egentliga kontakt med omvärlden man har och detta blir en viktig ventil för många: man kan prata dels om hur försvaret ska se ut - men även om vad som händer, rent allmänt, på andra sidan.

Kontakta en advokatfirma i Malmö

Detta gör även att den personliga kemin spelar roll. Du måste känna att den advokat du väljer också känns rätt för dig: du ska lita på denne och du ska känna att personen i fråga gör allt för att du ska bli frikänd. Detta samtidigt som du också känner dig bekväm, trygg och säker med din advokat i Malmö.

Är du misstänkt för ett brott - kontakta en advokatfirma i Malmö och se över vilka som på bästa sätt kan hjälpa dig med ditt försvar.

20 May 2023