Kan mitt inlägg på Facebook vara straffbart?


Kan mitt inlägg på Facebook vara straffbart? Sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram är på det stora hela positivt. Genom dessa kan vi kommunicera med varandra oavsett var vi befinner oss och vi kan exempelvis ta del av information både från privatpersoner, offentliga personer, myndigheter och företag. Ett bra tidsfördriv, men där det finns avigsidor också.

Tand för tunga gäller sällan: många skriver saker i affekt och utan vare sig filter eller eftertanke. När går man egentligen över gränsen för vad som okej och när kan man i själva verket ha begått ett brott i samband med en uppdatering?

Facebook är något som de allra flesta idag använder sig av. Vi gör detta för att hålla koll på gamla vänner, för att följa nyheter och för att hålla oss ajour med nutiden. På gott och ont. Att vi alla är individer och har olika åsikter är en självklarhet - men skillnaden mellan Facebook och det verkliga livet är att den förra plattformen till mångt och mycket saknar filter. Tonen är hård och stundtals brutal. En diskussion kan lätt urarta och inte sällan så kan exempelvis politiska åsikter - och avvikande sådana - rendera i hårda ord och rena påhopp. Något som aldrig skulle ske om dessa personer satt mittemot varandra och diskuterade samma frågor.

Tänk dig alltid för innan du skriver

Att uttrycka sig i skrift är inte helt lätt. Många saknar nyanser och skriver saker som lätt kan missuppfattas. Dessa missförstånd kan i sin tur skruva upp tonläget och leda till att saker skrivs som pendlar på gränsen över vad som egentligen är lagligt att skriva. Samma sak kan gälla texter som handlar om exempelvis offentliga personer eller om personer i den egna närheten - illustrerat av exempelvis ungdomar som sprider rykten om en enskild individ i samma stad, på samma skola eller i samma idrottslag. När blir egentligen ett sådant inlägg straffbart och var går gränsen för yttrandefrihet och förtal?

Det finns många exempel på där folk gått över gränsen och det kan då handla om förtal, om rena hot eller om hets mot folkgrupp som några konkreta exempel på detta. Det senare är intressant då en färsk dom från Högsta Domstolen visade på att en man begått ett sådant brott i samband med ett inlägg på Facebook.

Mannen i fråga kommenterade i en tråd och skrev "Äckliga Muslimjävel". Ett inlägg som fick 1300 reaktioner, som delades 390 gånger och som fick 160 kommentarer. Mannen som skrev menade vid anmälan att han skrivit mot en specifik person och inte mot muslimer i allmänhet. Rätten - Högsta Domstolen - tyckte emellertid annorlunda och dömde mannen för hets mot folkgrupp. En dom som också fungerar som prejudicerande i framtiden och som därför kan vara värd att lägga på minnet.

Cissi Wallin vs Fredrik Virtanen

En annan uppmärksammat fall handlar om de båda mediaprofilerna Cissi Wallin och Fredrik Virtanen där den senare - av den förre - blev utpekad som våldtäktsman på hennes Instagram. En våldtäkt som påståtts ha ägt rum flera år tidigare - och som också blivit anmäld där inget brott kunde styrkas. Genom inlägget fick Virtanen löpa ett offentligt gatlopp och tvingades bland annat bort från sitt arbete. Något som fick honom att anmäla Cissi Wallin för grovt förtal. Domen i ärendet föll och den visade att Wallin de facto begått en brottslig handling i och med sitt utpekande av Virtanen. Något som innebar ett skadestånd på 90.000 kronor.

Där ser man också vikten av att hålla tand för tunga även vid användande av sociala medier. Att tänka efter en- och två gånger innan man skriver kan dels förhindra att ett brott sker - och dels också leda till ett avsevärt mycket trevligare klimat på de sociala medier vi dagligen använder. Även om en uppdatering inte är brottslig så kan den vara både stötande och sårande för mottagaren. Lite mer sunt förnuft får gärna användas.

16 Sep 2021