När du blivit tvingad till sex


Det anmäls många våldtäkter varje år. Men vad ska du tänka på om du blivit våldtagen? Eller om du varit med om något som du inte ville och som du nu mår dåligt av? Det kan klassas som en våldtäkt.

Ett nej är alltid ett nej. Det gäller även inom området sex. Eller speciellt inom området sex. Men tyvärr så händer det ibland att någon inte lyssnar på dig och inte respekterar ditt nej. Det kan även vara så att du finner situationen så pass hotfull att du inte säger nej, eller att du formulerar dig på något annat sätt. Men om du blir tvingad till sex så ska du alltid anmäla händelsen. Det är ett sätt att skapa en trygg kommande tillvaro för dig, och för att andra ska slippa råka ut för samma sak.

Undvik risken för våldtäkt

Eftersom våldtäkter ofta begås inom familjen, släkten eller bland vänner, så är det omöjligt att helt gardera dig mot en våldtäkt. Men du kan agera på ett sätt som gör att riskerna blir mindre. Ett sätt är att tänka på var du går och när på dygnet som du går där. Även om det aldrig är ditt fel, så vill du säkert ändå undvika alla risker för en våldtäkt. Som att vara ensam ute på stan en sen natt, eller att vara så pass påverkad av droger eller alkohol att du inte kan styra över dig själv. Eller över dem som finns runt omkring dig. Läs mer om våldtäkt på denna sida: våldtäktgöteborg.se/

26 Aug 2021