Har ni fått ett felaktigt kravbrev?


Har ni fått ett krav som är felaktigt från ett företag? Eller behöver ert företag hjälp med att driva in obetalda fakturor? En jurist specialiserad på fordringsrätt kan ofta hjälpa till.

Fordringsrätt är ett rättsområde med bestämmelser och regler om fordringar och skulder. En typisk fordringstvist kan handla om att man har fått ett felaktigt kravbrev från en privatperson eller företag. Det är också vanligt att fordringsrättsliga krav hamnar i domstol på grund av olika uppfattning om betalning. De fordringsrättsliga regler som finns är till för att hjälpa de inblandade att lösa konflikten och reglera deras rättigheter och skyldigheter. I fordringsrätt talar man ofta om gäldenär, alltså en person eller företag som har en skuld till någon annan, och om borgenär, som är den som har en fordran mot någon.

Gratis rådgivning om fordringar

Det kan vara svårt att själv veta vilka rättigheter och skyldigheter man har och hur man kan bestrida ett felaktigt krav. Genom att vända sig till en juristbyrå som är specialiserad på fordringsrätt i Göteborg får man hjälp med rådgivning om fordringar. Oftast är rådgivningen gratis och förutsättningslös, men för att få ut så mycket som möjligt av juristens tid är det viktigt att man kommer väl förberedd och har alla tänkbara dokument med sig. Att också skriva ner allt som har hänt i kronologisk ordning underlättar, eftersom det är lätt att man annars missar något. En jurist inom fordringsrätt hjälper också till med utformning och tolkning av skuldebrev, indrivning av obetalda fakturor eller fordringar etc.

23 Dec 2020