Får asylsökande barnbidrag?


Vilka rättigheter har man som nyanländ i Sverige - får man som asylsökande barnbidrag, bostadsbidrag och socialbidrag? Det finns många ogrundade rykten och åsikter om asylsökande och dessa kan i sin tur leda till en sämre samhällsklimat. Vi tänkte reda ut vad som gäller.

Att komma till ett nytt land, att inte kunna språket, att kanske inte ha någonstans att bo och att dessutom fly från krig och elände är långt ifrån lätt. Många verkar ha glömt den humana delen av varför en människa söker asyl och då snacket ibland kan handla om ekonomisk turism och liknande så föds också främlingsfientlighet och rasism.

Det är därför viktigt att klargöra vissa saker. Som asylsökande så har man inte rätt till barnbidrag. Däremot så har man rätt till ekonomiskt stöd i form av dagersättning. Det är ingen rättighet som alla får ta del av; beslutet fattas individuellt och utgår från varje individs ekonomi. Saknar man helt tillgångar så har man rätt till ekonomiskt stöd - det är en självklarhet. Den dagersättning som en asylsökande ser ut som följer:

Domarklubba

Boende där mat inkluderas i login:

  • Vuxna ensamstående - 24 kronor/dag.
  • Vuxna som delar på hushållskostnader - 19 kronor/dag och person
  • Barn till och med 17 år - 12 kronor/dag.

Således - om vi ser till barnbidrag - så handlar det om en summa om 360 kronor vid en vanlig 30-dagarsmånad.

Bor man på ett boende då maten exkluderas så ser ersättningen annorlunda ut och enligt följande:

  • Vuxna ensamstående - 71 kr/dag.
  • 61 kronor/dag och person vid delade hushållskostnader.
  • Barn 0-3 år får 37 kronor om dagen. Barn mellan 4-10 år får 43 kronor om dagen medan barn mellan 11-17 år får 50 kronor/dag.

Skäl som kan minska ersättningen

Så ser alltså ersättningen ut och vad gäller hur pengarna ska disponeras så är det fritt (som för alla), men man ska tänka på att det ska räcka till mat, kläder, skor, hygienartiklar, tandvård, fritidsaktiviteter och så vidare. Det handlar alltså knappast om några enorma summor och det går inte att - som många verkar hävda - göra sig ekonomiskt oberoende på de ersättningar som ges till en asylsökande.

Dessa ersättningar kan dessutom komma att sänkas. Detta om man som asylsökande exempelvis inte kan styrka sin egen identitet, om man - genom att hålla sig undan - försvårar utredningen, om man - vid ett beslut om utvisning - inte förbereder sin hemresa.

Vissa särskilda bidrag kan ges till asylsökande

Som man kan utläsa ovan så måste man som asylsökande vända på varenda krona för att få vardagen att gå ihop. Precis som alla andra så kan emellertid vissa särskilda händelser påverka och medföra högre omkostnader. Det kan man i så fall ansöka om och genom att få särskilda bidrag så kan man också parerar oförutsedda kostnader.

Det kan handla om glasögon, det kan handla om vinterskor till barnen eller exempelvis om en ny barnvagn då man just fått barn. Självklarheter, helt enkelt, och kostnader som inte ska påverka den ringa ersättning man som asylsökande får av Svenska Staten.

 

Läs mer om asylfrågor på https://www.asyladvokatstockholm.se/

16 Sep 2019