Lösningen om företaget får betalningssvårigheter


Det är inte alltid lätt att driva ett företag. Även om affärsidén är god och man får snabbt nya kunder, kan det ändå vara svårt att få företaget att gå med vinst. Om man snabbt drar på sig höga utgifter kan det bli kärvt. De första åren brukar Skatteverket företaget drivas utan krav på att betala skatt, men när det första året har gått vill Skatteverket har sina skatter inbetalda. Om det skulle bli så för ett företag att det får svårt att betala sina skatter och skulder måste företaget hitta sätt att undvika omedelbar ekonomisk katastrof.

Hitta nya finansiärer

Det allra bästa för ett företag som råkar få svårt att betala, är att hitta en ny inkomst; det vill säga kanske nya finansiärer som ser en möjlighet att vända ett företag som egentligen har en förträfflig affärsidé men som har råkat ut för en akut betalningssvårighet. Då kan de nya finansiärerna pumpa in pengar och rädda företaget från konkurs.

Få ett banklån

Om inte företaget kan hitta nya finansiärer, kanske man kan hitta en bank som kan låna ut pengar så att företaget kan betala sina leverantörer eller Skatteverket. Om Skatteverket ser att företaget har en bank som tror på dem, kan Skatteverket ge viss dispens och en tidsfrist att få in nya pengar och betala sina skatter när de nya pengarna har kommit in. Här är det viktigt att förhandla med Skatteverket.

Göra en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett sätt att försöka återta kontrollen över företaget och hitta nya sätt att komma i kapp sina betalningar. En rekonstruktion gör att företaget får en chans att hitta nya sätt att betala för de skulder som man har, men som inte finns till hands. Kanske man kan göra sig av med fastigheter, lager eller personal för att minska skulderna. En rekonstruktion av ett företag är endast en respit, en paus, en time-out så att företaget får chansen att komma på fötter, bildligt talat.

Be en jurist om företrädaransvar

På liknande sätt kan man be om att få en jurist som kommer in och tar ett företrädaransvar för företaget, och räddar på så sätt VD och styrelsemedlemmar från att gå i personlig konkurs om företaget får svårt att betala sina skulder eller skatter. Det innebär samtidigt att den jurist som tar ett företrädarsansvar också får betydande befogenheter och möjlighet att göra nödvändiga förändringar i företaget. För dem som sitter i styrelsen men inte har haft så stor inflytande i företaget är det ett sätt att undvika att försättas i ekonomisk kris.

28 Feb 2019