Hjälp vid arvstvister


Är man mitt inne i en arvstvist drabbas man ofta av närsynthet. När man inte ser någon lösning på en arvstvist, bör man alltid ta några steg tillbaka och se till att få hjälp. En advokat som vet hur lagen ser ut, och kanske har många års erfarenhet av hur man kan lösa arvstvister, kan hjälpa alla inblandade att se nyktert på saken och kan reda ut konflikter kring ett arv. Se därför till att anlita en advokat – så snart man har varit med om ett dödsfall – och man är några personer som kommer att ärva efter en som har dött. Det finns duktiga advokater som mer än gärna hjälper till.

Domstol om man inte kommer överens

Kommer de anhöriga inte överens, kan man gå till domstol som då dömer mellan dem som ärver. På så sätt kan man lösa en arvstvist, men många tycker att det är onödigt. En rättegång kostar ganska mycket, mellan 300.000-500.000 kronor, plus att man ska betala den advokat som man har anlitat. Vinner man, är det den som förlorar som betalar alla rättegångskostnader och kostnader för advokat. Därför bör man aldrig gå till en domstol om man inte är helt säker på att man ska vinna.

Det bör hända innan en arvstvist

  • Dödsbo

Det som händer närmast ett dödsfall, och oftast i anslutning av en begravning, är att man upprättar ett dödsbo. Ett dödsbo, behandlas som en juridisk person, enligt lagen, vilket innebär att ett dödsbo kan betala skulder, agera eller handla varor.

  • Bouppteckning

Ett upprättande av dödsboets bouppteckning är en lista med alla egendomar och ägodelar som den döda har, plus eventuella skulder. På den listan ska precis allt skrivas in, så att alla arvingar ska känna till vad som finns efter den som har dött. Här tar man reda på om det finns något testamente som bestämmer hur arvet ska fördelas

  • Arvsskifte

När sedan bouppteckningen är gjord kan man sedan skifta arvet, som det heter på juridisk svenska. Det innebär att arvingarna får olika delar av arvet. Även om ett testamente skulle påstå att ett barn ska bli utan arv, så är inte det lagligt. Ett barn ärver alltid av sina föräldrar, oavsett vad testamentet säger.

Är man efter detta oense om hur arvet ska fördelas så bör man anlita en advokat som kan hjälpa en med arvstvisten. En erfaren advokat ska kunna hjälpa de som tvistar om arvet. En advokat kan den juridiska biten.

29 Sep 2019