Så får du hjälp vid bostadsköpet


Ska du köpa en bostad finns det primärt två yrkesområden som kan hjälpa till för att skapa ett så bra köp som möjligt – och ett yrkesområde som du anlitar om problemen uppstår. 

Mäklaren – Nästan alla anlitar en mäklare när bostaden ska säljas. Därmed är det även denna mäklare som eventuella köpare kommer vara i kontakt med. Även om mäklaren vill hjälpa säljaren att få så bra pris som möjligt så ska mäklaren vara opartisk och därmed företräda bägge sidor i affären. 

Den stora fördelen med att ha en mäklare är att en oberoende och kunnig tredjepart tar hand om hela försäljningen vilket skapar trygghet att allt sker exakt rätt. Risken att bli lurad är därmed minimal. 

Besiktningsmannen – Som köpare har du alltid undersökningsplikt. Men det är inte lätt att avgöra om fuktskador håller på att växa fram som lekman. Inte heller om de små skadorna på fasaden är något att bry sig om. Därför väljer många att anlita en besiktningsman som kontrollerar byggnaden utifrån flera olika faktorer. Man kan aldrig vara helt säker på att allt upptäcks men chansen är betydligt större med en besiktningsman än om man själv, som lekman, gör jobbet. 

Fastighetsjuristen – Vid de allra flesta fastighetsköp behövs ingen fastighetsjurist. De kopplas in när problemen uppstår. Ett klassiskt exempel är om dolda fel uppstår och köparen inte hittar någon egen lösning med säljaren. Det kan vara otydligt vems ansvar det är och om köparen verkligen kan ställa kravet att få renoveringen betald av säljaren osv. Det är bland annat dessa frågor som en fastighetsjurist löser. Läs mer här

Ett exempel

Karin bor i Göteborg men planerar att flytta till Stockholm för att studera. Hon har nu valet att antingen hyra ut sin bostad i andrahand eller sälja den. Hon jämför vad andra får ut när de hyr ut i bostäder i samma storlek och i samma område i Göteborg men väljer till slut att sälja den och satsa på att studera och jobba på annan ort.

Hon kontaktar en mäklare som värderar och lägger ut bostaden till försäljning. Att försöka sälja på egen hand var för henne uteslutet då det är en hel de administrativa saker som måste genomföras. Dessutom är det många köpare som enbart väljer att köpa via mäklare. 

Bostaden blir såld och hon flyttar men efter sex månader hör en fastighetsjurist av sig till Karin och påpekar att skador på bostaden hittats av den som köpt den. Detta anses funnits redan när köpet genomfördes och något som köparen anser att Karin borde uppgett i objektsbeskrivningen. Hon kontaktar en egen fastighetsjurist i Göteborg som tar tag i frågan. 

I de flesta fall hittas en lösning mellan parterna vilket även gäller i detta fall. I värsta fall hade det kunnat dragits till domstol men då processen är lång och kostsam är det ytterst få privatpersoner som väljer den vägen. 

19 Sep 2019