Har du en tvist om fastigheten?


En tvist är oftast en förlängning av en konflikt. En konflikt uppstår alltid när två är oense om någon fråga. Är man oense, kan det i värsta fall leda till gräl, till en konflikt och tar man konflikten till domstol blir det en tvist. I en tvist måste man gå till lagen för att kunna få rätsida på tvisten; vad säger lagen om den uppkomna situationen? En dålig jurist, ser inte hur man kan övertyga en domare om varför den klient som de företräder har rätt. En duktig jurist kan däremot visa på och argumentera för varför den egna klienten ska ha rätt och varför den klienten ska få rätt och på vilket sätt det som klienten har gjort är i enlighet med lagen.

Ibland kan det handla om gråzoner

Ibland kan det visa sig att vissa frågor inte har något entydigt svar. Det kan vara vissa frågor som inte har svart-vita svar. Då är det mycket viktigt att båda måste kompromissa, eller gå halva vägen då det kanske inte finns någon entydig ska som visar att den ena eller den andra har rätt. En duktig jurist kan visa att det kanske inte finns någon lösning som är entydig i frågan. Då måste man veta när det är dags att dra sig tillbaka eller hitta andra sätt att lösa tvisten på.

Skillnaden på en duktig jurist och en som inte är det

Det är stor skillnad på dem som är duktiga jurister och de som inte är det. En duktig jurist har förmågan att övertyga och argumentera för sin klient. Den advokaten kan ta fram lagen som visar att den egna klienten ska ha rätt. En sämre advokat ser inte de möjligheter som en duktig advokat kan se. Allt handlar om att kunna tänka kreativt, kunna visa och argumentera för de saker som gäller och som är i enlighet med lagen.

Ibland kan man behöva rådgöra med en jurist

Har man brutit mot lagen ska man inte ha rätt. Det är så. Har man gjort fel ska man inte ha någon annan som betalar för det. I stället måste man betala ur sin egen ficka. Men en jurist som är duktig kan tala om vad som gäller enligt lagen. Ibland kan man behöva få höra hur lagen gäller, och då kan man behöva få rådgöra med en fastighetsjurist så att man vet vad som är rätt och fel.

16 Apr 2019