Här får du hjälp med familjerättsfrågor i Göteborg


När två föräldrar väljer att skiljas kommer alltid frågan upp var barnen ska bo och hur man ska göra kring vårdnaden. Många hittar en egen passande lösning men i vissa fall kan det uppstå konflikter i frågan. Har du frågor inom familjerätt, eller vill ha hjälp vid en kommande domstolstvist? Här hittas hjälpen. 

Advokatbyrån – Vid frågor eller tvist

Frågor kring familjerätt är relativt vanligt vilket innebär att många advokater i Göteborg tar emot och hjälper klienter inom detta område. Men självklart är det skillnad då en del nästan uteslutande jobbar med dessa frågor medan andra främst jobbar med brottsmål. 

En advokat kan kontaktas vid enstaka frågor eller om det är klart att tvisten kommer att gå vidare til en domstolsförhandling. De kan även genomföra oberoende bedömning kring läget och berätta för klienten hur man tror att domstolen kommer att döma i frågan. 

Börja alltid med ett inledande samtal med advokaten så att en tydlig bild kan ges över situationen. Kanske får du rådet redan där att inte dra det vidare utan att gå med på det förslag som ligger gällande vårdnad och umgänge. 

Göteborg Stad – Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån drivs av Göteborg Stad och finns till för att underlätta för föräldrar som valt att gå skilda vägar. Hit vänder sig föräldrar som inte är överens om vad som ska gälla efter att man flyttat ifrån varandra. Vem ska ha vårdnaden över barnen? Hur stort umgänge ska den andra föräldrarn ha? Dessa och många andra frågor inom familjerätt kan lösas via gemensamma samtal och avtal hos Familjerättsbyrån. 

När föräldrarna inte kommer överens försöker man primärt att hitta en lösning via samarbetssamtal som leds av personal från socialtjänsten i Göteborg. 

Lawline – Svar på generella frågor

Lawline är en webbportal som erbjuder ”kostnadsfri juridisk rådgivning”. Via hemsidan går det att skicka in juridiska frågor varpå jurister svarar och hänvisar till gällande lagparagraf. Då portalen har funnits relativt länge finns idag mängder av frågor och svar att läsa. 

Läs redan inskickade frågor och de svar som skrivits eller skicka in egen fråga. Däremot svarar de aldrig på specifika frågor gällande personliga fall. Har du en allmän fråga kring familjerätt kan alltså frågan skickas in. Någon garanti finns inte att svar ges och med tanke på att bara generella svar ges bör det ändå bara bli ett riktmärke utifrån det personliga fallet.

1 Oct 2019