Juridisk hjälp till kvinnor på skyddat boende


Misshandel inom familjen är ett relativt vanligt problem i Sverige. Från att ha setts som en privat angelägenhet mellan två makar har också samhället i fått upp ögonen för problemet och numera finns hjälp och stöd att få för den kvinna (och i sällsynta fall man) som blivit misshandlad av sin partner.

Att samhället skyddar sina medborgare från våld är en självklarhet i de flesta fall, men i fallet hustrumisshandel tog det märkligt lång tid innan det ansågs vara något som samhället hade något med att göra. Först 1982 kan man säga att kvinnomisshandel blev ett problem i samhällets ögon, då det bestämdes att detta brott, misshandel i hemmet, ska falla under allmänt åtal. Innan 1982 var det bara kvinnan själv som kunde göra en anmälan.

Endast för kvinnor

Numera erbjuder samhället flera typer av stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Dels samtal med socialtjänst och psykolog, men också mer handfast hjälp som möjligheten att få komma till ett skyddat boende där man får vara ifred från förövaren och få hjälp att komma vidare i livet. Ett skyddat boende är ett boende som ligger på hemlig adress; endast personalen och kvinnorna som bor där samt myndighetspersonal vet var det ligger. Till ett skyddat boende för kvinnor får endast kvinnor komma, och endast kvinnor jobbar där, inklusive eventuella läkare, psykologer och jurister som arbetar med att hjälpa kvinnorna.

Skyddat boende endast en viss tid

Ofta kan en kvinna, som flytt undan en man som utsatt henne för misshandel, vara i behov av juridisk rådgivning. Framför allt kan det ha att göra med att anmäla mannen för misshandel. För de flesta kvinnor som blir utsatta för våld är en fällande dom det enda som helt kan skydda henne mot misshandel. På ett skyddat boende kan man inte bo hur länge som helst, tanken är alltid att man ska  erbjudas det skyddade boendet som en språngbräda ut till ett eget självständigt liv med en egen lägenhet. När kvinnan inte längre bor på det skyddade boendet är det tyvärr inte omöjligt att hennes före detta man letar upp henne, eller till och med att kvinnan själv söker upp mannen, och att misshandeln återupptas.

Kostnadsfri juridisk hjälp

En man som slår sin hustru eller sambo kommer med största sannolikhet inte att sluta bruka våld, och en fängelsedom är det enda som garanterar att kvinnan inte utsätts för mer misshandel. Vid en fällande dom kan kvinnan få hjälp med att få skyddad identitet, ofta på annan ort. Med sådana här frågor, och möjligheten att få reda ut sin situation rent juridiskt, kan en advokat vara behjälplig. Ofta finns det jurister som arbetar ideellt med att hjälpa kvinnor i skyddade boenden. När kvinnan sedan ska upp i rätten får hon av staten ett målsägandebiträde, en brottsadvokat, bekostad av staten.

5 Mar 2019