Vad gör en brottmålsadvokat?


En brottmålsadvokat är en försvarare som ska biträda och hjälpa en person som är misstänkta eller åtalad för ett brott. 

Man blir av rätten erbjuden en brottmålsadvokat automatiskt om man riskerar att dömas till fängelse. Finns det inte fängelse på straffskalan för brottet man är misstänkt för kan man nekas en försvarare. Det är viktigt att tidigt få juridisk hjälp när man är misstänkt för ett brott.

Uppgifter för en försvarare

Brottmålsadvokatens uppgift är kort sagt att hjälpa sina klient med allt som denne behöver hjälp med under en lång rättsprocess. Det är en invecklad process med många delar som är väldigt svårt att förstå om man inte är insatt. Och de flesta av oss har ingen kunskap av rättsväsendet mer än från film eller böcker.

Om man är skyldig eller ej spelar ingen roll. Man har rätt till en försvarare oavsett. Denne följer med genom hela processen, vilket innebär bland annat polisförhör, förhandlingar och eventuell rättegång. Staten betalar ersättningen till en brottmålsadvokat i det flesta fallen.

Vad kan man få hjälp med?

En engagerad och kompetent advokat erbjuder att vara ett tryggt ombud med den rätta erfarenheten och med rätt kompetens för att driva dina eventuella mål.

Klienten har rätt enligt lagen att få den bästa möjliga hjälp i brottmålsprocesser där behov av en brottmålsadvokat finns. Tanken är att man ska få stöttning och en personligt engagerad expert vid sin sida under hela rättsprocessen. Det är många frågor en person som är misstänkt har när man är mitt i en rättsprocess. Då är det oerhört skönt och tryggt att ha en rättsexpert vid sin sida att luta sig emot. 

Hjälp till brottsoffer

När man själv är utsatt för ett brott känner man sig ofta väldigt utsatt. Själva brottet är i sig jobbigt att hantera med ångest och oro som följd. Många mår mycket dåligt av det inträffade. 

Sedan väntar en tuff prövning när man går in i en krånglig och ofta långdragen rättsprocess. Det kan vara jobbigt att tala om brottet med polis och rättsväsendet. Om och om igen. Många har heller ingen erfarenhet av rättsprocessen vilket gör det extra jobbigt och ovisst.

Alla brottsoffer har generellt sätt enligt lag rätt till ett målsägarbiträde. Då får man ett viktigt stöd genom hela processen. 

Det är målsägandebiträdet som för den utsattes talan vid förhör och såklart under själva rättegången. Man får en trygg expert vid sin sida när det blåser som värst. Denne kan även hjälpa till med skadeståndsanspråk och andra göromål.

7 May 2019