Tips från advokaten


Sida 2

Här får du hjälp med familjerättsfrågor i Göteborg

1 okt 2019

När två föräldrar väljer att skiljas kommer alltid frågan upp var barnen ska bo och hur man ska göra kring vårdnaden. Många hittar en egen passande lösning men i vissa fall kan det uppstå konflikter i frågan. Har du frågor inom familjerätt, eller vill ha hjälp vid en kommande domstolstvist? Här hittas hjälpen. 

Advokatbyrån – Vid frågor eller tvist

Frågor kring familjerätt är relativt vanligt vilket innebär att många advokater i Göteborg tar emot och hjälper klienter inom detta område. Men självklart är det skillnad då en del nästan uteslutande jobbar med dessa frågor medan andra främst jobbar med brottsmål. 

En advokat kan kontaktas vid enstaka frågor eller om det är klart att tvisten kommer att gå vidare til en domstolsförhandling. De kan även genomföra oberoende bedömning kring läget och berätta för klienten hur man tror att domstolen kommer att döma i frågan. 

Börja alltid med ett inledande samtal med advokaten så att en tydlig bild kan ges över situationen. Kanske får du rådet redan där att inte dra det vidare utan att gå med på det förslag som ligger gällande vårdnad och umgänge. 

Göteborg Stad – Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån drivs av Göteborg Stad och finns till för att underlätta för föräldrar som valt att gå skilda vägar. Hit vänder sig föräldrar som inte är överens om vad som ska gälla efter att man flyttat ifrån varandra. Vem ska ha vårdnaden över barnen? Hur stort umgänge ska den andra föräldrarn ha? Dessa och många andra frågor inom familjerätt kan lösas via gemensamma samtal och avtal hos Familjerättsbyrån. 

När föräldrarna inte kommer överens försöker man primärt att hitta en lösning via samarbetssamtal som leds av personal från socialtjänsten i Göteborg. 

Lawline – Svar på generella frågor

Lawline är en webbportal som erbjuder ”kostnadsfri juridisk rådgivning”. Via hemsidan går det att skicka in juridiska frågor varpå jurister svarar och hänvisar till gällande lagparagraf. Då portalen har funnits relativt länge finns idag mängder av frågor och svar att läsa. 

Läs redan inskickade frågor och de svar som skrivits eller skicka in egen fråga. Däremot svarar de aldrig på specifika frågor gällande personliga fall. Har du en allmän fråga kring familjerätt kan alltså frågan skickas in. Någon garanti finns inte att svar ges och med tanke på att bara generella svar ges bör det ändå bara bli ett riktmärke utifrån det personliga fallet.

Hjälp vid arvstvister

29 sep 2019

Är man mitt inne i en arvstvist drabbas man ofta av närsynthet. När man inte ser någon lösning på en arvstvist, bör man alltid ta några steg tillbaka och se till att få hjälp. En advokat som vet hur lagen ser ut, och kanske har många års erfarenhet av hur man kan lösa arvstvister, kan hjälpa alla inblandade att se nyktert på saken och kan reda ut konflikter kring ett arv. Se därför till att anlita en advokat – så snart man har varit med om ett dödsfall – och man är några personer som kommer att ärva efter en som har dött. Det finns duktiga advokater som mer än gärna hjälper till.

Domstol om man inte kommer överens

Kommer de anhöriga inte överens, kan man gå till domstol som då dömer mellan dem som ärver. På så sätt kan man lösa en arvstvist, men många tycker att det är onödigt. En rättegång kostar ganska mycket, mellan 300.000-500.000 kronor, plus att man ska betala den advokat som man har anlitat. Vinner man, är det den som förlorar som betalar alla rättegångskostnader och kostnader för advokat. Därför bör man aldrig gå till en domstol om man inte är helt säker på att man ska vinna.

Det bör hända innan en arvstvist

 • Dödsbo

Det som händer närmast ett dödsfall, och oftast i anslutning av en begravning, är att man upprättar ett dödsbo. Ett dödsbo, behandlas som en juridisk person, enligt lagen, vilket innebär att ett dödsbo kan betala skulder, agera eller handla varor.

 • Bouppteckning

Ett upprättande av dödsboets bouppteckning är en lista med alla egendomar och ägodelar som den döda har, plus eventuella skulder. På den listan ska precis allt skrivas in, så att alla arvingar ska känna till vad som finns efter den som har dött. Här tar man reda på om det finns något testamente som bestämmer hur arvet ska fördelas

 • Arvsskifte

När sedan bouppteckningen är gjord kan man sedan skifta arvet, som det heter på juridisk svenska. Det innebär att arvingarna får olika delar av arvet. Även om ett testamente skulle påstå att ett barn ska bli utan arv, så är inte det lagligt. Ett barn ärver alltid av sina föräldrar, oavsett vad testamentet säger.

Är man efter detta oense om hur arvet ska fördelas så bör man anlita en advokat som kan hjälpa en med arvstvisten. En erfaren advokat ska kunna hjälpa de som tvistar om arvet. En advokat kan den juridiska biten.

Så kan du klimatstrejka med full lön

27 sep 2019

Så kan du klimatstrejka med full lön. Greta Thunberg är den stora nyckelpersonen i klimatrörelsen Global Climate Strike och den innebär att man strejkar för ett bättre klimat. Vi tänkte visa hur du kan klimatstrejka - utan att förlora i lön. Allt handlar emellertid även om vilken arbetsgivare man har. Att strejka mot något så abstrakt som för en bättre miljö har skapat en stor splittring: vilken fot ska man stå på och vilken väg ska man ta? Hur ska man ställa sig till anställda som vill strejka och delta i aktionerna runt om i Sverige?

Tillhör du exempelvis Spotify och är en av de anställda till denna svenska musikjätte så kan du strejka med full lön. Detta genom att använda dig av din Impact Day - en speciell dag som alla anställda har rätt till och som kan användas för syften likt en strejk för klimatet.

Andra företag har valt en liknande väg och många fackförbund uppmuntrar sina anställda att stämpla ut, plocka upp skyltar och ställa sig i leden för en bättre miljö och värld. Exempelvis gäller det Handels och - kanske föga överraskande - Syndikalisterna.

En plan av en affärsutvecklare eller genuin oro?

Även butikskedjan Haglöfs ska nämnas. Under fredagens aktion - läs den 20:e September - så valde man att hålla samtliga butiker stängda under den tid manifestationen pågick. Telge Energi kommer att fortsatt hålla sina kontor delvis stängda vid manifestationer.

Det rör på sig, helt klart, och även om man kanske kan ana att vissa företags drag är en del av plan framtagen av en slug affärsutvecklare - Good-Will, fri marknadsföring och medial uppmärksamhet kan generera ganska mycket - så finns det hos många även ett ärligt uppsåt: man vet att klimatet är den enskilt största ödesfrågan i vår moderna tid och därför är det också självklart att protester från de anställda ska uppmuntras.

En slags mellanväg - be om ledigt

Man kanske inte får tillåtelse att strejka med full lön. Många arbetsgivare har - det måste man också förstå och respektera - inte råd att låta produktionen ligga nere; om än bara för några timmar. Det man kan göra då är att be om lov att ta ledigt den timme- de timmar som klimatstrejken pågår. Det kanske är möjligt att skjuta på lunchen, det kanske går att byta pass eller också så kanske det bara går att begära tjänstledigt.

Många arbetsgivare har visat sig vara flexibla i den här frågan. Exempelvis H&M och Ikea uppmuntrar ett deltagande, men man gör det utan att - som Spotify - direkt uppmuntra till detta. Vill man delta så får man be om ledigt, så låter deras policy kring frågan - men den ska ses som försiktigt positiv då man samtidigt ämnar att bevilja ledigheten hos de sökande.

Ericsson däremot har inte fullt samma positiva hållning. Där måste man söka semester eller tjänstledigt för att delta. Huruvida en sådan ansökan beviljas framgår heller inte riktigt.

Blir detta en fråga för framtiden?

Det här är en fråga som inte kommer att dö ut. Det handlar inte enbart om en enda fredag, det kommer snarare att förvandlas till en veckorutin över hela jorden. Rörelsen växer för varje dag, fler vuxna ansluter sig till de unga aktivisterna och många företag ser positivt på engagemanget. Troligt är att fler företag kommer att ge tillåtelse för ett deltagande i protesterna framöver. Detta är en fråga där man vare sig vill - eller kan - hamna på fel sida av historien i.

Skeptiker kanske menar att detta handlar om en fluga - en slags uppsamling där ungdomen får en chans att höja rösten och visa att även de tillhör samhället. Betänk då att det är ganska precis på dagen ett år sedan som Greta Thunberg för första gången slog sig ned framför Riksdagen med sin skylt med texten - Skolstrejk för Klimatet. Ganska mycket har hänt sedan dess, eller hur? Ungdomar tillhör samhället och hela framtiden tillhör dem. Det är dags att agera.

Så får du hjälp vid bostadsköpet

19 sep 2019

Ska du köpa en bostad finns det primärt två yrkesområden som kan hjälpa till för att skapa ett så bra köp som möjligt – och ett yrkesområde som du anlitar om problemen uppstår. 

Mäklaren – Nästan alla anlitar en mäklare när bostaden ska säljas. Därmed är det även denna mäklare som eventuella köpare kommer vara i kontakt med. Även om mäklaren vill hjälpa säljaren att få så bra pris som möjligt så ska mäklaren vara opartisk och därmed företräda bägge sidor i affären. 

Den stora fördelen med att ha en mäklare är att en oberoende och kunnig tredjepart tar hand om hela försäljningen vilket skapar trygghet att allt sker exakt rätt. Risken att bli lurad är därmed minimal. 

Besiktningsmannen – Som köpare har du alltid undersökningsplikt. Men det är inte lätt att avgöra om fuktskador håller på att växa fram som lekman. Inte heller om de små skadorna på fasaden är något att bry sig om. Därför väljer många att anlita en besiktningsman som kontrollerar byggnaden utifrån flera olika faktorer. Man kan aldrig vara helt säker på att allt upptäcks men chansen är betydligt större med en besiktningsman än om man själv, som lekman, gör jobbet. 

Fastighetsjuristen – Vid de allra flesta fastighetsköp behövs ingen fastighetsjurist. De kopplas in när problemen uppstår. Ett klassiskt exempel är om dolda fel uppstår och köparen inte hittar någon egen lösning med säljaren. Det kan vara otydligt vems ansvar det är och om köparen verkligen kan ställa kravet att få renoveringen betald av säljaren osv. Det är bland annat dessa frågor som en fastighetsjurist löser. Läs mer här

Ett exempel

Karin bor i Göteborg men planerar att flytta till Stockholm för att studera. Hon har nu valet att antingen hyra ut sin bostad i andrahand eller sälja den. Hon jämför vad andra får ut när de hyr ut i bostäder i samma storlek och i samma område i Göteborg men väljer till slut att sälja den och satsa på att studera och jobba på annan ort.

Hon kontaktar en mäklare som värderar och lägger ut bostaden till försäljning. Att försöka sälja på egen hand var för henne uteslutet då det är en hel de administrativa saker som måste genomföras. Dessutom är det många köpare som enbart väljer att köpa via mäklare. 

Bostaden blir såld och hon flyttar men efter sex månader hör en fastighetsjurist av sig till Karin och påpekar att skador på bostaden hittats av den som köpt den. Detta anses funnits redan när köpet genomfördes och något som köparen anser att Karin borde uppgett i objektsbeskrivningen. Hon kontaktar en egen fastighetsjurist i Göteborg som tar tag i frågan. 

I de flesta fall hittas en lösning mellan parterna vilket även gäller i detta fall. I värsta fall hade det kunnat dragits till domstol men då processen är lång och kostsam är det ytterst få privatpersoner som väljer den vägen. 

Hur går en rättegång till?

18 sep 2019

Hur går en rättegång till egentligen, vad händer och vilka närvarar? Många baserar sina antaganden om rättegångar på filmer och böcker, det stämmer sällan överens med verklighetens rättegångar. Vi går igenom vad som verkligen sker.

För att det överhuvudtaget ska bli en rättegång så måste en åklagare väcka åtal. En rättegång kallas även för Huvudförhandling och en sådan ska även äga rum i samband med att någon begärt skadestånd. Blir man kallad till en rättegång så ska man infinna sig – den kallelse som kommer ska inte ignoreras.

Man kan emellertid – på grund av exempelvis sjukdom – kontakta domstolen och vid ett sådant läge får man också besked om rättegången skjuts upp eller om den kan fortlöpa utan din närvaro. Skulle du utebli utan giltigt skäl så kommer du att tvingas betala ett vite – beloppet för detta står i den kallelse du fått.

Rättegången inleds - domaren hälsar välkommen

Vi utgår från att du är målsägande – det innebär att du är den som blivit utsatt för ett brott. Din plats är bredvid den person som ska förklara hur brottet blivit begått och denne person är åklagaren. Det är också åklagaren som börjar med att ge sin bild. Därefter så ska du berätta vad som hänt. Efter att du gjort så är det dags för den tilltalade att berätta sin version.

Om du exempelvis blivit misshandlad så får både du som brottsoffer och den som utfört handlingen komma till tals. Då detta skett så kommer eventuella vittnen till misshandeln att höras i domstolen.

rättvisa

Du förhörs detaljerat

Då du som målsägande förhörs så kommer förhöret i fråga att spelas in och detta med både ljud och bild. Den första delen innebär att du berättar med egna ord om vad som hänt. Därefter så kommer både åklagare och den tilltalades advokat att ställa frågor.

Var beredd på att frågorna kan vara väldigt detaljerade och att detta kan vara väldigt jobbigt. Det är emellertid viktigt att alla detaljer kommer fram och detta av den enkla anledningen att domstolen måste kunna pröva om gärningsmannen kan dömas och att det sker utifrån den information du – och vittnen – kunnat ge.

Måste du se den tilltalade?

Som målsägande har man en utsatt roll och det kan vara extremt jobbigt att närvara vid en rättegång. Även om åklagaren fungerar som ett stöd så kan det vara jobbigt att se den tilltalade – den som utfört misshandeln – och stämningen kan kännas hotfull. Adderar man till detta att rättegångar ofta är offentliga så blir det ännu värre. Det innebär att vanligt folk kan närvara och titta på rättegången. Om exempelvis gärningsmannen har kompisar i rättssalen så kan detta skapa en väldigt nervös situation.

Som målsägande har man rätt att ansöka om att få sitta i ett annat rum vid en rättegång. Man förhörs då via länk och man slipper sitta i samma sal som den tilltalade. För att detta ska godkännas så bör man vara ute i god tid och meddela domaren, åklagaren eller det målsägarbiträde som finns med dig längs resan.

När meddelas domen?

Direkt efter rättegången så sammanträder rätten och håller en överläggning. Ibland kan denna resultera i att domen meddelas direkt, men normalt är att man får vänta i några veckor innan domen tillkännages. Ofta får man ett datum att förhålla sig till och då den dagen kommer så kan man ringa till domstolens kansli och se hur domen slutligen föll. Läs mer om brottmålsadvokater på: https://avaadvokater.se.

Får asylsökande barnbidrag?

16 sep 2019

Vilka rättigheter har man som nyanländ i Sverige - får man som asylsökande barnbidrag, bostadsbidrag och socialbidrag? Det finns många ogrundade rykten och åsikter om asylsökande och dessa kan i sin tur leda till en sämre samhällsklimat. Vi tänkte reda ut vad som gäller.

Att komma till ett nytt land, att inte kunna språket, att kanske inte ha någonstans att bo och att dessutom fly från krig och elände är långt ifrån lätt. Många verkar ha glömt den humana delen av varför en människa söker asyl och då snacket ibland kan handla om ekonomisk turism och liknande så föds också främlingsfientlighet och rasism.

Det är därför viktigt att klargöra vissa saker. Som asylsökande så har man inte rätt till barnbidrag. Däremot så har man rätt till ekonomiskt stöd i form av dagersättning. Det är ingen rättighet som alla får ta del av; beslutet fattas individuellt och utgår från varje individs ekonomi. Saknar man helt tillgångar så har man rätt till ekonomiskt stöd - det är en självklarhet. Den dagersättning som en asylsökande ser ut som följer:

Domarklubba

Boende där mat inkluderas i login:

 • Vuxna ensamstående - 24 kronor/dag.
 • Vuxna som delar på hushållskostnader - 19 kronor/dag och person
 • Barn till och med 17 år - 12 kronor/dag.

Således - om vi ser till barnbidrag - så handlar det om en summa om 360 kronor vid en vanlig 30-dagarsmånad.

Bor man på ett boende då maten exkluderas så ser ersättningen annorlunda ut och enligt följande:

 • Vuxna ensamstående - 71 kr/dag.
 • 61 kronor/dag och person vid delade hushållskostnader.
 • Barn 0-3 år får 37 kronor om dagen. Barn mellan 4-10 år får 43 kronor om dagen medan barn mellan 11-17 år får 50 kronor/dag.

Skäl som kan minska ersättningen

Så ser alltså ersättningen ut och vad gäller hur pengarna ska disponeras så är det fritt (som för alla), men man ska tänka på att det ska räcka till mat, kläder, skor, hygienartiklar, tandvård, fritidsaktiviteter och så vidare. Det handlar alltså knappast om några enorma summor och det går inte att - som många verkar hävda - göra sig ekonomiskt oberoende på de ersättningar som ges till en asylsökande.

Dessa ersättningar kan dessutom komma att sänkas. Detta om man som asylsökande exempelvis inte kan styrka sin egen identitet, om man - genom att hålla sig undan - försvårar utredningen, om man - vid ett beslut om utvisning - inte förbereder sin hemresa.

Vissa särskilda bidrag kan ges till asylsökande

Som man kan utläsa ovan så måste man som asylsökande vända på varenda krona för att få vardagen att gå ihop. Precis som alla andra så kan emellertid vissa särskilda händelser påverka och medföra högre omkostnader. Det kan man i så fall ansöka om och genom att få särskilda bidrag så kan man också parerar oförutsedda kostnader.

Det kan handla om glasögon, det kan handla om vinterskor till barnen eller exempelvis om en ny barnvagn då man just fått barn. Självklarheter, helt enkelt, och kostnader som inte ska påverka den ringa ersättning man som asylsökande får av Svenska Staten.

 

Läs mer om asylfrågor på https://www.asyladvokatstockholm.se/

Hitta bästa advokaten där du bor

24 aug 2019

För den som av någon anledning behöver anlita en advokat finns några bra tips på vägen för att hitta någon som passar för uppdraget och dessutom kan göra ett bra jobb. Oavsett om man bor i storstaden Göteborg eller i en mindre stad finns det i regel flera verksamma i branschen och det finns några bra steg att gå igenom innan man anlitar någon.

Är du privatperson eller företag?

Storstadsadvokater, till exempel i Stockholm och Göteborg, har ofta möjligheten att inrikta sig på det som intresserar dom mest. Är man ett företag som är i behov av en advokat finns dom som valt att samarbeta just med dessa, precis som det finns dom som hellre jobbar mot privatpersoner. Vissa tar sig an både företag och privatpersoner men ett bra första steg är att sortera ut dom som helt enkelt inte kan genomföra det du önskar.

Utbudet där du bor

Bor man exempelvis i Göteborg eller någon annan storstad är utbudet något större för den som letar efter en advokat. Det är heller inte ovanligt att dom ofta är specialiserade inom speciella områden, medan dom som är verksamma i mindre städer tar sig an olika typer av uppdrag.

Har man svårt att på egen hand hitta alternativ kan man använda sig av Advokatsamfundets hemsida för att hitta verksamma på den ort man bor, och även inom speciella områden. Letar man till exempel efter en advokat i Göteborg som ägnar sig åt familjerätt fyller man i dom uppgifterna på sidan som sedan söker och visar aktuella träffar. Gör en lista över potentiella kandidater där du bor, för att sedan gå vidare till nästa steg.

Lagbok

Rekommendationer och referenser

Vänner, bekanta eller kollegor du har i din närhet kanske någon gång har anlitat en advokat i området och därmed kan tipsa och berätta om vad som varit bra och dåligt med just denne. Känner man ingen som haft kontakt eller anlitat hjälp kan man istället läsa på hos olika byråers hemsidor för att ta reda på mer ingående hur och vad dom arbetar med. Har man kontaktat någon och presenterat sitt ärende och denne av någon anledning inte kan eller vill ta på sig det brukar dom även kunna rekommendera och hänvisa till andra byråer.

Även om det kanske är enklare att hitta en specialiserad advokat i Stockholm eller Göteborg så är det ingen omöjlighet att göra det även på mindre orter. Ta gärna hjälp av samfundets sökverktyg och fråga runt bland vänner och bekanta efter erfarenheter och referenser. När man hittat en potentiell kandidat man vill anlita är det även viktigt att man känner tillit till den personen, för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt.

Vad är allmän avtalsrätt – en kort genomgång

16 aug 2019

Vad är allmän avtalsrätt? Här försöker vi i så enkla ord som möjligt gå igenom vad detta juridiska begrepp innebär.

Svensk avtalsrätt har rötter långt tillbaka i tiden, faktiskt ända till romarriket och tidig kristen rätt. Den har också på senare år varit starkt influerad av tyskt rättstänkande. Den grundläggande principen inom avtalsrätt kallas pacta sunt servanda (latin för ”avtal är bindande”). Latinska intryck lever fortfarande kvar i viss mån inom juridiken, även om det mesta har ersatts av svenska begrepp.

Allmän avtalsrätt är de regler som gäller kring avtal och dess uppkomst, tolkning, förändring och upphävning. Regler som gäller för alla typer av avtal kallas allmän avtalsrätt.

Här är de punkter som omfattas av allmän avtalsrätt:

 • Avtalens uppkomst
 • Bestämmande om avtalets innehåll (tolkning)
 • Förändringar av avtalets innehåll
 • Regler om vad som gäller om någon part inte följer avtalets innehåll.

När två personer är bundna av ett avtal har de ett så kallat inomobligatoriskt förhållande, vilket innebär att båda parter har skyldigheter mot varandra. Detta kan man jämföra med ett utomobligatoriskt förhållande. Ett sådant gäller mellan en person som orsakat skada och en person som lidit skada, men i detta fall finns inget avtal mellan personerna. I sådana fall gäller skadeståndsrätt.

Några av de viktigaste frågorna inom avtalsrätt är dessa:

 • Har ett avtal ingåtts?
 • Hur ska avtalet tolkas?
 • Finns det några oförutsedda omständigheter?

Reglerna för avtal hämtas dels från lagstiftningen. Här ingår såväl rättsliga förarbeten, rättspraxis och doktrin. Men reglerna hämtas även från själva avtalet samt allmänna avtalsrättsliga principer. Även sedvänja och handelsbruk kan spela roll när det handlar om allmän avtalsrätt. Mer om dessa begrepp på annan plats.

Speciell avtalsrätt skiljer sig från allmän avtalsrätt. Här kan det handla om speciella sorters avtal, som behandlar exempelvis köp eller hyra av varor eller tjänster.

Privatpersoner och företag kommer i kontakt med avtalsrätt

Både privatpersoner och juridiska personer (företag, myndigheter, föreningar etc.) kommer ofta i kontakt med allmän avtalsrätt. Viktigt att komma ihåg att ett avtal kan vara såväl muntligt som skriftligt, ett muntligt avtal är alltså juridiskt bindande om det kan påvisas.

Om ett avtal inte följs så sker ett avtalsbrott. Ett avtal ska innehålla vad som ska ske när avtalet inte följs, det vill säga efterverkningar och kostnader för parten som brutit avtalet.

En grundläggande tanke inom allmän avtalsrätt är att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll. Denna syn är fortfarande stark inom det kommersiella området. På andra fronter, där olika intressen gjort sig gällande, har andra tvingande rättsregler, formkrav, legala förbud och andra begränsningar gjort sig gällande.

 

Vad är tredskodom?

15 aug 2019

Från och till dyker begreppet tredskodom upp i samband med rättsfall. Men vad innebär egentligen ordet och i vilka fall kan en tredskodom avkunnas och inte?

Ordet tredskodom härstammar från ordet tredska, det vill säga att trotsa, trilska eller att vara motsträvig. Där hittar vi även förklaringen till vad termen betyder. En tredskodom är ett domslut som avkunnas efter att en av parterna i målet inte har infunnit sig till en huvudförhandling (rättegång) eller om en part i ett mål inte lämnar in ett skriftligt yttrande i saken inom den tid som har angivits av rätten.

Då svaranden (den som står åtalad) inte har inkommit med några invändningar mot de yrkanden som kärande (den som väcker åtalet) har framställt så brukar en tredskodom avgöras till den kärandes fördel, såvida det inte på annat vis går att bevisa att dessa yrkanden är grundlösa.

En tredskodom kan också avkunnas i fall då den svarande har inkommit med uppgifter, men att rätten ändå anser att svaranden inte har sannolika skäl för hur hen ställer sig till kärandens yrkanden.

De regler som gäller för tredskodom hittas i kapitel 44 av rättegångsbalken. https://lagen.nu/1942:740#K44 

Har ett gammalt ursprung

Förr i tiden så sammanträdde Sveriges domstolar sällan och det kunde därför dröja lång tid innan en dom kunde avkunnas. Korrespondensen skedde vanligen brevledes och postväsendet var långt ifrån så effektivt som idag. Det kunde dröja månader - ibland år - innan alla hade fått yttra sig, vilket givetvis kunde leda till stora besvär för den som var drabbat av ett brott.

Dessutom förekom det ofta att parter i mål förhalade processen genom att avvakta med skriftliga yttranden. Därför infördes en ny rättegångsbalk år 1942 som innebar att man gick över till muntliga förfaranden i domstolarna, vilket innebar att samtliga berörda av målet var tvungna att infinna sig i rätten enligt kallelse.

Förfarandet med tredskodomar infördes för att kunna hantera de tillfällen då åtalade ändå uteblev från förhandlingar (rättegångar) så att ett domslut ändå skulle kunna avkunnas även om en person höll sig undan.

Sedan år 2005 har tredskodombegreppet kommit att utvidgas till att även gälla i vissa lägen då en part inte har inkommit med ett skriftligt yttrande i tid.

Tredskodom kan endast avkunnas vid tvistemål

En tredskodom kan endast avkunnas i tvistemål eller civilmål där förlikning är möjlig. Den kan ej avkunnas i brottmål. Här är det samhället som är ansvarigt för att en svarande hittas och döms enligt gällande lag. 

Måste kunna bevisa att svaranden har delgivits åtalet

Viktigt att känna till är att det måste kunna bevisas att svaranden har delgivits stämningen och kallelsen till rätten. Kan man inte bevisa detta och en dom ändå fälls så talar man istället om en utevarodom.

Möjligt att ta upp mål på nytt

Den som döms i en tredskodom har möjlighet att ansöka om återvinning av målet. Ansökan ska lämnas in inom en månad efter domslutet och målet tas då upp igen och behandlas som ett vanligt mål i domstolen. Det går alltså inte att överklaga en tredskodom på sedvanligt vis utan endast att begära att målet tas upp till ordinarie behandling.

Exempel på ett tredskomål

Nedan hittar du ett exempel på hur ett mål som leder fram till en tredskodom skulle kunna se ut. Vi har hämtat inspiration från några av de riktiga exempel som går att hitta hos Lagen.nu, men valt att skapa ett fiktivt rättsfall som illustrerar hur rättsprocessen skulle kunna se ut.

Låt oss anta att två företag har gjort affärer och ett av dem bryter mot det avtal som man har ingått. Det företag som är drabbat av kontraktsbrottet försöker nå det andra för att hitta en lösning men misslyckas då de inte får svar på de krav som de sänder ut.

De tar tvisten vidare till rätten med hjälp av en advokat för att få den avgjord i domstol. Vid stämningsansökan har de försäkrat sig om att adressen de har till det andra företaget är korrekt, till exempel genom att söka efter adressen via myndigheternas databaser, det som anges på den egna hemsidan och i tidigare korrespondens.

Svaranden väljer ändå att inte dyka upp i rätten och de svarar heller inte på rättens kallelse inom den tid som står angiven. Därför väljer domstolen att avkunna en tredskodom som därefter kan verkställas. 

Verkställan kan till exempel bestå av en utmätning av tillgångar motsvarande det som står i domslutet, inklusive eventuella rättegångskostnader.

Mer om tredskodom kan du bland annat läsa hos Wikipedia och Lagen.nu:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredskodom

https://lagen.nu/begrepp/Tredskodom

Hur hittar jag en brottmålsadvokat i Göteborg?

10 jul 2019

Är du misstänkt för brott i Göteborg och behöver en företrädare? Ofta har man rätt att välja den offentliga försvarare som man önskar ska företräda en. Att hitta dem är relativt enkelt, genom att helt enkelt söka på nätet till exempel. Men man bör också försäkra sig om att den man anlitar är seriös och har god kompetens att hantera just ditt fall.

Det är en reglerad bransch, och risken för att stöta på oseriösa aktörer är kanske inte lika stor som när du köper tjänster från en bransch som inte är reglerad i lika hög grad, till exempel flyttbranschen för att nämna ett exempel. Samtidigt gäller det att personkemin stämmer och att du känner förtroende för den du väljer ska företräda dig i rätten. Just personkemin är det som många värderar högst. Kan man känna sig trygg under rättsprocessen – som ofta är ganska tuff – så kan det underlätta mycket.

Men hur gör man egentligen?

Sök på Advokatsamfundets hemsida

Advokat är en skyddad titel. För att få kalla sig det behöver man ha fått godkänt att göra det av Advokatsamfundet. På deras hemsida kan du söka bland alla advokater i hela landet. Du kan söka via namn, byrå, ort och verksamhetsinriktning, bland annat. Det finns också möjligheter att söka på advokater i andra länder och jurister i Sverige som talar andra språk än svenska.

Om du söker en brottmålsadvokat i Göteborg kan du söka på verksamhetsinriktning och ort. Skriv helt enkelt in ”Göteborg” i fältet, och använd rullgardinsmenyn för att scrolla ned och välja ”Brottmål”. Innan du klickar på ”Sök” kan du även välja titel. Här bockar du i Advokat.

När du klickar på ”Sök”, får du fram en rad olika namn som du kan anlita. På hemsidan finns dock inte särskilt mycket information om de olika brottmålsadvokaterna. Däremot kan du söka på deras namn eller deras byråer för att se vem som verkar passa dig bäst. Som nämnt lite högre upp i texten värderar många personkemin väldigt högt, således kan det kännas viktigt att få ett intryck av byrån eller personen, innan man väljer att anlita denne.

Ett vanligt sätt är dock att få tips på advokater från vänner och bekanta. Kanske känner du någon som varit i en liknande situation som dig? I sådana fall kan det vara läge att fråga vem denne hade som företrädare. Om företrädaren är bra enligt din vän, finns sannolikheten att även du kommer ha goda erfarenheter av det. I Göteborg finns dock inte fler brottmålsadvokater än att man själv kan kolla på deras hemsidor och bilda sig en uppfattning av byrån och personen i fråga. Läs gärna mer om brottmålsadvokat i Göteborg här: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

Det händer om man blir misstänkt

7 jul 2019

I princip kan vem som helst när som helst bli misstänkt för vad som helst. Är man en ostraffad person, med ett alldeles blankt förflutet och om man kan lugnt och sakligt förklara varför man är oskyldig, desto lättare är det för polisen att avskriva sina misstankar mot en. Är man däremot en ung man, som kanske råkar ha lite olika vänner som kanske befinner sig någonstans kring träsket mellan det som är lagligt och det som är olagligt, är det lättare för polisen att tro att man är skydlig till något brott. Man blir misstänkt bara på grund av association, det vill säga, polisens bild av dig färgas av dina (eventuella) kriminella kompisar och att du är vän med dem. Men du är inte mer skyldig för det. De är ju inte kriminellt att vara kompis med någon som är kriminell.

Anlita duktig advokat vid misstanke

Det är mycket viktigt att anlita en duktig advokat om det är så att polisen misstänker dig. Ju snabbare som du får hjälp under förhör, till exempel, desto bättre är det för dig. En duktig advokat kan tänka logiskt, kan tänka kreativt och går grundligt till väga. Har du bara en duktig advokat kan det innebära skillnaden mellan att bli dömd som skyldig till brottet, eller att avskrivas helt och hållet. Ju snabbare som du slipper polisens misstankar desto bättre är det för dig. En duktig advokat kan ta fram fakta som visar på att du är oskyldig. En duktig advokat arbetar noggrant för att kunna bevisa att du inte har gjort det som du misstänks för. Skulle det hela leda till en rättegång är det upp till advokaten att arbeta för att du ska bli rentvådd.

Advokaten innebär skillnad mellan dom

Om du bara har en duktig advokat som hjälper dig, kan den personen se till så att du slipper fängelse och fällande dom. Det är mycket viktigt att advokaten är tillräckligt intelligent och aktiv, kan tänka i kreativa banor, tänka logiskt och vara så kunnig att den personen kan ta fram alla fakta som talar för att du är oskyldig, och skulle du vara skyldig är det mycket viktigt att samarbeta med polisen och ge dem den information som de behöver. Du vinner inte på att skydda någon som är skyldig. För allas bästa är det bäst att den som är skyldig tar på sig det straff som man ska. Även om andra säger att man inte ska skvallra, så innebär det att sanningen kommer fram och det är det enda som räknas. Läs mer om bedrägeribrott på: https://www.bedrägeri.nu.

Vad gör en brottmålsadvokat?

7 maj 2019

En brottmålsadvokat är en försvarare som ska biträda och hjälpa en person som är misstänkta eller åtalad för ett brott. 

Man blir av rätten erbjuden en brottmålsadvokat automatiskt om man riskerar att dömas till fängelse. Finns det inte fängelse på straffskalan för brottet man är misstänkt för kan man nekas en försvarare. Det är viktigt att tidigt få juridisk hjälp när man är misstänkt för ett brott.

Uppgifter för en försvarare

Brottmålsadvokatens uppgift är kort sagt att hjälpa sina klient med allt som denne behöver hjälp med under en lång rättsprocess. Det är en invecklad process med många delar som är väldigt svårt att förstå om man inte är insatt. Och de flesta av oss har ingen kunskap av rättsväsendet mer än från film eller böcker.

Om man är skyldig eller ej spelar ingen roll. Man har rätt till en försvarare oavsett. Denne följer med genom hela processen, vilket innebär bland annat polisförhör, förhandlingar och eventuell rättegång. Staten betalar ersättningen till en brottmålsadvokat i det flesta fallen.

Vad kan man få hjälp med?

En engagerad och kompetent advokat erbjuder att vara ett tryggt ombud med den rätta erfarenheten och med rätt kompetens för att driva dina eventuella mål.

Klienten har rätt enligt lagen att få den bästa möjliga hjälp i brottmålsprocesser där behov av en brottmålsadvokat finns. Tanken är att man ska få stöttning och en personligt engagerad expert vid sin sida under hela rättsprocessen. Det är många frågor en person som är misstänkt har när man är mitt i en rättsprocess. Då är det oerhört skönt och tryggt att ha en rättsexpert vid sin sida att luta sig emot. 

Hjälp till brottsoffer

När man själv är utsatt för ett brott känner man sig ofta väldigt utsatt. Själva brottet är i sig jobbigt att hantera med ångest och oro som följd. Många mår mycket dåligt av det inträffade. 

Sedan väntar en tuff prövning när man går in i en krånglig och ofta långdragen rättsprocess. Det kan vara jobbigt att tala om brottet med polis och rättsväsendet. Om och om igen. Många har heller ingen erfarenhet av rättsprocessen vilket gör det extra jobbigt och ovisst.

Alla brottsoffer har generellt sätt enligt lag rätt till ett målsägarbiträde. Då får man ett viktigt stöd genom hela processen. 

Det är målsägandebiträdet som för den utsattes talan vid förhör och såklart under själva rättegången. Man får en trygg expert vid sin sida när det blåser som värst. Denne kan även hjälpa till med skadeståndsanspråk och andra göromål.

Har du en tvist om fastigheten?

16 apr 2019

En tvist är oftast en förlängning av en konflikt. En konflikt uppstår alltid när två är oense om någon fråga. Är man oense, kan det i värsta fall leda till gräl, till en konflikt och tar man konflikten till domstol blir det en tvist. I en tvist måste man gå till lagen för att kunna få rätsida på tvisten; vad säger lagen om den uppkomna situationen? En dålig jurist, ser inte hur man kan övertyga en domare om varför den klient som de företräder har rätt. En duktig jurist kan däremot visa på och argumentera för varför den egna klienten ska ha rätt och varför den klienten ska få rätt och på vilket sätt det som klienten har gjort är i enlighet med lagen.

Ibland kan det handla om gråzoner

Ibland kan det visa sig att vissa frågor inte har något entydigt svar. Det kan vara vissa frågor som inte har svart-vita svar. Då är det mycket viktigt att båda måste kompromissa, eller gå halva vägen då det kanske inte finns någon entydig ska som visar att den ena eller den andra har rätt. En duktig jurist kan visa att det kanske inte finns någon lösning som är entydig i frågan. Då måste man veta när det är dags att dra sig tillbaka eller hitta andra sätt att lösa tvisten på.

Skillnaden på en duktig jurist och en som inte är det

Det är stor skillnad på dem som är duktiga jurister och de som inte är det. En duktig jurist har förmågan att övertyga och argumentera för sin klient. Den advokaten kan ta fram lagen som visar att den egna klienten ska ha rätt. En sämre advokat ser inte de möjligheter som en duktig advokat kan se. Allt handlar om att kunna tänka kreativt, kunna visa och argumentera för de saker som gäller och som är i enlighet med lagen.

Ibland kan man behöva rådgöra med en jurist

Har man brutit mot lagen ska man inte ha rätt. Det är så. Har man gjort fel ska man inte ha någon annan som betalar för det. I stället måste man betala ur sin egen ficka. Men en jurist som är duktig kan tala om vad som gäller enligt lagen. Ibland kan man behöva få höra hur lagen gäller, och då kan man behöva få rådgöra med en fastighetsjurist så att man vet vad som är rätt och fel.

Juridisk hjälp till kvinnor på skyddat boende

5 mar 2019

Misshandel inom familjen är ett relativt vanligt problem i Sverige. Från att ha setts som en privat angelägenhet mellan två makar har också samhället i fått upp ögonen för problemet och numera finns hjälp och stöd att få för den kvinna (och i sällsynta fall man) som blivit misshandlad av sin partner.

Att samhället skyddar sina medborgare från våld är en självklarhet i de flesta fall, men i fallet hustrumisshandel tog det märkligt lång tid innan det ansågs vara något som samhället hade något med att göra. Först 1982 kan man säga att kvinnomisshandel blev ett problem i samhällets ögon, då det bestämdes att detta brott, misshandel i hemmet, ska falla under allmänt åtal. Innan 1982 var det bara kvinnan själv som kunde göra en anmälan.

Endast för kvinnor

Numera erbjuder samhället flera typer av stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Dels samtal med socialtjänst och psykolog, men också mer handfast hjälp som möjligheten att få komma till ett skyddat boende där man får vara ifred från förövaren och få hjälp att komma vidare i livet. Ett skyddat boende är ett boende som ligger på hemlig adress; endast personalen och kvinnorna som bor där samt myndighetspersonal vet var det ligger. Till ett skyddat boende för kvinnor får endast kvinnor komma, och endast kvinnor jobbar där, inklusive eventuella läkare, psykologer och jurister som arbetar med att hjälpa kvinnorna.

Skyddat boende endast en viss tid

Ofta kan en kvinna, som flytt undan en man som utsatt henne för misshandel, vara i behov av juridisk rådgivning. Framför allt kan det ha att göra med att anmäla mannen för misshandel. För de flesta kvinnor som blir utsatta för våld är en fällande dom det enda som helt kan skydda henne mot misshandel. På ett skyddat boende kan man inte bo hur länge som helst, tanken är alltid att man ska  erbjudas det skyddade boendet som en språngbräda ut till ett eget självständigt liv med en egen lägenhet. När kvinnan inte längre bor på det skyddade boendet är det tyvärr inte omöjligt att hennes före detta man letar upp henne, eller till och med att kvinnan själv söker upp mannen, och att misshandeln återupptas.

Kostnadsfri juridisk hjälp

En man som slår sin hustru eller sambo kommer med största sannolikhet inte att sluta bruka våld, och en fängelsedom är det enda som garanterar att kvinnan inte utsätts för mer misshandel. Vid en fällande dom kan kvinnan få hjälp med att få skyddad identitet, ofta på annan ort. Med sådana här frågor, och möjligheten att få reda ut sin situation rent juridiskt, kan en advokat vara behjälplig. Ofta finns det jurister som arbetar ideellt med att hjälpa kvinnor i skyddade boenden. När kvinnan sedan ska upp i rätten får hon av staten ett målsägandebiträde, en brottsadvokat, bekostad av staten.

Lösningen om företaget får betalningssvårigheter

28 feb 2019

Det är inte alltid lätt att driva ett företag. Även om affärsidén är god och man får snabbt nya kunder, kan det ändå vara svårt att få företaget att gå med vinst. Om man snabbt drar på sig höga utgifter kan det bli kärvt. De första åren brukar Skatteverket företaget drivas utan krav på att betala skatt, men när det första året har gått vill Skatteverket har sina skatter inbetalda. Om det skulle bli så för ett företag att det får svårt att betala sina skatter och skulder måste företaget hitta sätt att undvika omedelbar ekonomisk katastrof.

Hitta nya finansiärer

Det allra bästa för ett företag som råkar få svårt att betala, är att hitta en ny inkomst; det vill säga kanske nya finansiärer som ser en möjlighet att vända ett företag som egentligen har en förträfflig affärsidé men som har råkat ut för en akut betalningssvårighet. Då kan de nya finansiärerna pumpa in pengar och rädda företaget från konkurs.

Få ett banklån

Om inte företaget kan hitta nya finansiärer, kanske man kan hitta en bank som kan låna ut pengar så att företaget kan betala sina leverantörer eller Skatteverket. Om Skatteverket ser att företaget har en bank som tror på dem, kan Skatteverket ge viss dispens och en tidsfrist att få in nya pengar och betala sina skatter när de nya pengarna har kommit in. Här är det viktigt att förhandla med Skatteverket.

Göra en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett sätt att försöka återta kontrollen över företaget och hitta nya sätt att komma i kapp sina betalningar. En rekonstruktion gör att företaget får en chans att hitta nya sätt att betala för de skulder som man har, men som inte finns till hands. Kanske man kan göra sig av med fastigheter, lager eller personal för att minska skulderna. En rekonstruktion av ett företag är endast en respit, en paus, en time-out så att företaget får chansen att komma på fötter, bildligt talat.

Be en jurist om företrädaransvar

På liknande sätt kan man be om att få en jurist som kommer in och tar ett företrädaransvar för företaget, och räddar på så sätt VD och styrelsemedlemmar från att gå i personlig konkurs om företaget får svårt att betala sina skulder eller skatter. Det innebär samtidigt att den jurist som tar ett företrädarsansvar också får betydande befogenheter och möjlighet att göra nödvändiga förändringar i företaget. För dem som sitter i styrelsen men inte har haft så stor inflytande i företaget är det ett sätt att undvika att försättas i ekonomisk kris.

← Äldre inlägg