Tips från advokaten


Sida 2

Kan mitt inlägg på Facebook vara straffbart?

16 sep 2021

Kan mitt inlägg på Facebook vara straffbart? Sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram är på det stora hela positivt. Genom dessa kan vi kommunicera med varandra oavsett var vi befinner oss och vi kan exempelvis ta del av information både från privatpersoner, offentliga personer, myndigheter och företag. Ett bra tidsfördriv, men där det finns avigsidor också.

Tand för tunga gäller sällan: många skriver saker i affekt och utan vare sig filter eller eftertanke. När går man egentligen över gränsen för vad som okej och när kan man i själva verket ha begått ett brott i samband med en uppdatering?

Facebook är något som de allra flesta idag använder sig av. Vi gör detta för att hålla koll på gamla vänner, för att följa nyheter och för att hålla oss ajour med nutiden. På gott och ont. Att vi alla är individer och har olika åsikter är en självklarhet - men skillnaden mellan Facebook och det verkliga livet är att den förra plattformen till mångt och mycket saknar filter. Tonen är hård och stundtals brutal. En diskussion kan lätt urarta och inte sällan så kan exempelvis politiska åsikter - och avvikande sådana - rendera i hårda ord och rena påhopp. Något som aldrig skulle ske om dessa personer satt mittemot varandra och diskuterade samma frågor.

Tänk dig alltid för innan du skriver

Att uttrycka sig i skrift är inte helt lätt. Många saknar nyanser och skriver saker som lätt kan missuppfattas. Dessa missförstånd kan i sin tur skruva upp tonläget och leda till att saker skrivs som pendlar på gränsen över vad som egentligen är lagligt att skriva. Samma sak kan gälla texter som handlar om exempelvis offentliga personer eller om personer i den egna närheten - illustrerat av exempelvis ungdomar som sprider rykten om en enskild individ i samma stad, på samma skola eller i samma idrottslag. När blir egentligen ett sådant inlägg straffbart och var går gränsen för yttrandefrihet och förtal?

Det finns många exempel på där folk gått över gränsen och det kan då handla om förtal, om rena hot eller om hets mot folkgrupp som några konkreta exempel på detta. Det senare är intressant då en färsk dom från Högsta Domstolen visade på att en man begått ett sådant brott i samband med ett inlägg på Facebook.

Mannen i fråga kommenterade i en tråd och skrev "Äckliga Muslimjävel". Ett inlägg som fick 1300 reaktioner, som delades 390 gånger och som fick 160 kommentarer. Mannen som skrev menade vid anmälan att han skrivit mot en specifik person och inte mot muslimer i allmänhet. Rätten - Högsta Domstolen - tyckte emellertid annorlunda och dömde mannen för hets mot folkgrupp. En dom som också fungerar som prejudicerande i framtiden och som därför kan vara värd att lägga på minnet.

Cissi Wallin vs Fredrik Virtanen

En annan uppmärksammat fall handlar om de båda mediaprofilerna Cissi Wallin och Fredrik Virtanen där den senare - av den förre - blev utpekad som våldtäktsman på hennes Instagram. En våldtäkt som påståtts ha ägt rum flera år tidigare - och som också blivit anmäld där inget brott kunde styrkas. Genom inlägget fick Virtanen löpa ett offentligt gatlopp och tvingades bland annat bort från sitt arbete. Något som fick honom att anmäla Cissi Wallin för grovt förtal. Domen i ärendet föll och den visade att Wallin de facto begått en brottslig handling i och med sitt utpekande av Virtanen. Något som innebar ett skadestånd på 90.000 kronor.

Där ser man också vikten av att hålla tand för tunga även vid användande av sociala medier. Att tänka efter en- och två gånger innan man skriver kan dels förhindra att ett brott sker - och dels också leda till ett avsevärt mycket trevligare klimat på de sociala medier vi dagligen använder. Även om en uppdatering inte är brottslig så kan den vara både stötande och sårande för mottagaren. Lite mer sunt förnuft får gärna användas.

Vilket skydd finns vid skönhetsingrepp?

7 sep 2021

Vilket skydd finns vid skönhetsingrepp? Skönhetsindustrin är stor och den växer för varje år. För många så är ytan väldigt viktig och man fokuserar på att se så bra ut som möjligt. Utseendet spelar en stor roll i hur vi mår, hur vi vågar olika saker och i hur vi exempelvis uppfattas av andra. Det gör att skönhetsingrepp av olika slag också blivit populära vägar att ta. Men, det sker aldrig helt utan risk. Vad händer egentligen om något går fel - vilket skydd har man?

En viktig sak att säga gällande skydd i samband med skönhetsingrepp är följande: du har inget vidare sådant. Som konsument som frivilligt - och utan en remiss - som söker sig till privata aktörer inom skönhetsindustrin för att utföra något typ av ingrepp så saknar man nästan helt skyddsnät. Detta oavsett om det handlar om att exempelvis spruta in botox i läpparna eller om att sätta in fillers vid ögonen.

Går någonting fel - vilket tyvärr händer - så är man ofta ensam och man kan inte luta sig mot exempelvis Patientskadelagen. Man kan heller inte räkna med att få hjälp från ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - då den instansen inte prövar medicinska ärenden. Hur många är egentligen medvetna om detta - och hur många skulle, med den vetskapen, välja att gå vidare med ett skönhetsingrepp. Som det är nu så råder rena Vilda Västern på marknaden. Men, det finns emellertid hopp.

Kraven ska skärpas enligt ett regeringsförslag

I samband med ett skönhetsingrepp så tar man som patient för givet att behandlaren besitter en kompetens och är utbildad/specialiserad på området. Vi handlar i god tro och vi agerar med förtroende för andra. Just i dessa frågor så är det en sämre idé.

Det finns inget lagligt krav på att exempelvis en person som injicerar fillers eller botox ska ha genomfört någon formell utbildning. Vilket också, naturligtvis, kan få allvarliga konsekvenser för patienten. Injektioner ställer höga krav både på utförande - rätt mängd i sprutan - samt på hygien. Slarvas det med någon av dessa bitar så kan resultatet bli förödande. Som det sett ut nu så är den enda möjligheten man har som drabbad att få ekonomisk ersättning att driva en privat tvist och att söka sig till Tingsrätten.

Här bortser vi från att man redan innan ett ingrepp också har ett stort ansvar i att först kolla upp den skönhetssalong som erbjuder ingreppet i fråga. Det är ett måste att göra så och att ta sig tiden att läsa på kring omdömen och besöka salongen innan för en konsultation.

Viktiga delar i lagförslaget

Nu håller emellertid saker och ting på att ändras. Regering har lagt fram ett förslag i syfte att stärka patientens skydd i samband med skönhetsingrepp. Förslaget i fråga innehåller framförallt en viktig detalj och detta i form av att kompetenskrav ska införas. Bara specialistläkare ska ges tillstånd att utföra estetisk kirurgi - exempelvis bröstförstoringar, rumplyft och fettsugningar.

Samma sak gäller för injektionsbehandlingar: för att få utföra sådana måste man vara läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Detta förslag skulle radikalt rensa bort en massa oseriösa aktörer. Kombinerat med en annan detalj i förslaget - innebärande att en utförare alltid måste teckna en försäkring för verksamheten - så skulle säkerheten bli avsevärt mycket högre för den enskilde patienten.

Skönhetsindustrin växer sig större för varje år. Det är något som aldrig får lov att gå ut över patienterna. Därför är det bra om lagar och regler skapas i syfte att skapa mer trygghet.

När du blivit tvingad till sex

26 aug 2021

Det anmäls många våldtäkter varje år. Men vad ska du tänka på om du blivit våldtagen? Eller om du varit med om något som du inte ville och som du nu mår dåligt av? Det kan klassas som en våldtäkt.

Ett nej är alltid ett nej. Det gäller även inom området sex. Eller speciellt inom området sex. Men tyvärr så händer det ibland att någon inte lyssnar på dig och inte respekterar ditt nej. Det kan även vara så att du finner situationen så pass hotfull att du inte säger nej, eller att du formulerar dig på något annat sätt. Men om du blir tvingad till sex så ska du alltid anmäla händelsen. Det är ett sätt att skapa en trygg kommande tillvaro för dig, och för att andra ska slippa råka ut för samma sak.

Undvik risken för våldtäkt

Eftersom våldtäkter ofta begås inom familjen, släkten eller bland vänner, så är det omöjligt att helt gardera dig mot en våldtäkt. Men du kan agera på ett sätt som gör att riskerna blir mindre. Ett sätt är att tänka på var du går och när på dygnet som du går där. Även om det aldrig är ditt fel, så vill du säkert ändå undvika alla risker för en våldtäkt. Som att vara ensam ute på stan en sen natt, eller att vara så pass påverkad av droger eller alkohol att du inte kan styra över dig själv. Eller över dem som finns runt omkring dig. Läs mer om våldtäkt på denna sida: våldtäktgöteborg.se/

Utbildning för advokater

8 jun 2021

Har du möjligtvis funderat på att bli advokat? Eller är du kanske redan det, men vill vidareutbilda dig inom något särskilt område? Här får du en snabbguide om vad du kan tänka på då.

Har du länge haft en yrkesdröm som du vill besanna? Är det kanske så att du vill bli advokat, men undrar vad som krävs? Först och främst måste du ha en juristexamen. Därpå måste du göra minst tre års praktik som jurist och då få goda vitsord. Sedan är det dags att genomgå en advokatexamen. Om du bor i ett EES-land kan du sedan ansöka om att bli medlem i Sveriges Advokatsamfund. Först då får du titulera dig som advokat. Så det är minsann en bra bit att vandra, men det kan det vara värt för att få uppfylla sin dröm.

Uppdatera dina kunskaper

Om du redan nått din dröm och haft lyckan att bli medlem i Advokatsamfundet, så behöver inte lärandet sluta där. Nej, det finns förstås även vidareutbildningar för advokater att gå. De är ofta till för att man ska kunna fördjupa sin kunskaper eller för att lära sig om någonting helt nytt.

Som advokat är det såklart viktigt att hålla sig uppdaterad inom alla olika rättsområden. Att följa nya lagstiftningar och hänga med i rättspraxis. Därför är det bra att gå en advokatutbildning, även om man redan har en lång utbildning bakom sig. Att fräscha upp sina kunskaper är aldrig fel, snarare nödvändigt. Då kommer ditt arbete att bli än mer rättssäkert.

Advokat utbildning - sök paralegal-programmet

För att blir advokat så krävs en gedigen utbildning och det krävs också, som sagt, att man slutligen blir upptagen i Advokatsamfundet. en advokat utbildning kan vara avskräckande för många sett till att man i ung ålder kan ha svårt att veta vad man vill arbeta med. Man har kanske ett visst sug och känner ett visst kall efter det juridiska - men man kanske inte är beredd att utbilda sig under så pass lång tid för att sedan inse att man egentligen kanske borde satsat på någonting helt annat. Att arbeta som advokat eller jurist är ett krävande yrke som många kanske inte är beredda på.

Ett tips är att man kan prova sig fram och där man exempelvis väljer att utbilda sig till paralegal. Paralegal är ett relativt nytt yrke i Sverige, men ser man till exempelvis USA så är det vanligt förekommande. Du har säkerligen sett filmer eller tv-serier där någon arbetar som en paralegal. I Sverige kan man se att en sådan befinner sig i gränslandet mellan en jurist och ett advokatbiträde. Det kan vara en bra väg att gå för att känna om livet i den juridiska tjänsten kan fungera i framtiden.

Man får som paralegal en bra inblick i hur allting fungerar, vad som förväntas av en advokat samt hur en vanlig dag på jobbet kan se ut. Efteråt så kan man alltid förkovra sig och söka en advokat utbildning. Där blir den paralegal-utbildning man genomfört meriterande. Det tar tid att erhålla den skyddade titeln som advokat och genom att först se hur allting fungerar så kan man också känna efter kring huruvida man verkligen passar för yrket.


Uppdaterad: 23 augusti 2021

Lyckade byggprojekt med entreprenadjuridik

19 mar 2021

Entreprenadjuridik erbjuder lösningar när det uppstår problem i samband med byggprojekt. En entreprenadjurist ger dig vägledning och hjälper till att lösa trassliga situationer.

Inom juridiken finns det många olika grenar och specialområden. Inom entreprenad behöver man ha tillgång till en advokat som kan bistå vid eventuella problem. För bästa vägledning behöver man någon som är erfaren inom entreprenadrätt. Vestra Jurister är experter på entreprenadjuridik i Göteborg, och kan hjälpa en både före och under byggprojektet.

Det kan dyka upp många olika tillfällen då man behöver att en jurist kommer in i bilden för att hjälpa en att lösa problem. Många av dessa tvister brukar uppstå mellan arbetare och boende. Under en tvist kommer båda parter att kräva sin rätt, därför kan en medlare behövas. Att låta en neutral expert som kan lagarna väl hjälpa till i utredningen innebär en enorm lättnad. Se därför till att samarbeta med en jurist, på så vis hittas en lösning för alla.

Vad mer kan en entreprenadjurist hjälpa med?

Förutom att hjälpa till att lösa tvister och problem kan en entreprenadjurist hjälpa en att vara förberedd innan man påbörjar ett bygge. Man kan få vägledning och stöd för att att göra upphandlingar, förhandla avtal och projektavstämningar. De kan lagarna och kraven som ställs inom branschen mycket väl, därför hjälper de en även att veta vad ens ansvar som projektledare är och ser till att dessa krav möts på alla nivåer. Kontaktar man en jurist i tid, kommer man att vara bättre förberedd inför projektet.

Förvandla din dröm till verklighet

2 feb 2021

Har du en dröm som du länge gått och tänkt på och vill gå ett steg längre än att bara drömma? Varför inte ge det en chans och starta ditt företag som du drömt om så länge och lev i en ny verklighet.

Det är många som bara drömmer om att starta ett eget företag utan att göra slag i saken, men istället för att drömma se till att våga! Om du är osäker på hur du ska gå tillväga så finns det bra hjälp att få för att gå från dröm till verklighet. Det finns oändligt mycket med information på nätet som handlar om att starta eget företag så det är bara att börja läsa.

Ett tips är att medverka på ett seminarium som kan inspirera dig till att våga ta klivet, och de flesta seminarierna finns också online och då kallas de för webinarium. Med ett webinarium i fickan kommer du ha rätt information och kunskaper för att ta dig vidare och ibland kan man också hitta likasinnade som man kan bolla ideer tillsammans med.

Starta företag

Att starta ett företag kräver en hel del arbete, men om du ser till att ha en ordentlig planering att gå efter så kommer det att kännas mycket lättare att genomföra. Om du behöver hjälp med frågor inom affärsjuridik så kan du lätt hitta sådan hjälp till exempel på nätet eller genom gemensamma vänner. Så för dig som är trött på att drömma, våga ta steget mot en ny framtid! Hitta mer information om affärsjuridik här: affärsjuridikgöteborg.se

Rättslig hjälp vid oenighet om barnen

26 dec 2020

Det är lätt hänt att man kan ha olika åsikter gällande exempelvis barnens boende eller uppfostran, och det kan bli svårt om man är skilda. Då finns det möjlighet att rättsligt lösa tvister.

Har man en oenighet gällande sina gemensamma barn efter en separation så finns det flera vägar att gå. Först och främst kan man söka till socialen där det går att få hjälp med samarbetssamtal. Ett annat sätt är att tillsammans prata igenom problem och försöka komma fram till en lösning med hjälp av en socialassistent. Men om en eller båda parter inte vill det, eller man inte kommer fram till en lösning som båda parter är nöjda med, så kan man ta hjälp av rätten.

Advokat för rättegång

När man ska göra upp en tvist med hjälp av familjerätt i Helsingborg så är det viktigt att man anlitar en bra advokat. Någon som är kunnig inom området och som strider för de önskemål som man har. Det är också en hjälp för att man ska veta vad man har rätt till och hur man kan komma fram den bästa möjliga lösningen för barnen. För även om advokaten ska strida för sin klient så är det i också i grunden barnens bästa som ska stå i fokus. Som del i en tvist gällande familjerättsliga ärenden har man två försök, om man är missnöjd. Får man inte som man vill i rättegång nummer ett så kan man överklaga och få en chans till med eventuellt en annan advokat.

Har ni fått ett felaktigt kravbrev?

23 dec 2020

Har ni fått ett krav som är felaktigt från ett företag? Eller behöver ert företag hjälp med att driva in obetalda fakturor? En jurist specialiserad på fordringsrätt kan ofta hjälpa till.

Fordringsrätt är ett rättsområde med bestämmelser och regler om fordringar och skulder. En typisk fordringstvist kan handla om att man har fått ett felaktigt kravbrev från en privatperson eller företag. Det är också vanligt att fordringsrättsliga krav hamnar i domstol på grund av olika uppfattning om betalning. De fordringsrättsliga regler som finns är till för att hjälpa de inblandade att lösa konflikten och reglera deras rättigheter och skyldigheter. I fordringsrätt talar man ofta om gäldenär, alltså en person eller företag som har en skuld till någon annan, och om borgenär, som är den som har en fordran mot någon.

Gratis rådgivning om fordringar

Det kan vara svårt att själv veta vilka rättigheter och skyldigheter man har och hur man kan bestrida ett felaktigt krav. Genom att vända sig till en juristbyrå som är specialiserad på fordringsrätt i Göteborg får man hjälp med rådgivning om fordringar. Oftast är rådgivningen gratis och förutsättningslös, men för att få ut så mycket som möjligt av juristens tid är det viktigt att man kommer väl förberedd och har alla tänkbara dokument med sig. Att också skriva ner allt som har hänt i kronologisk ordning underlättar, eftersom det är lätt att man annars missar något. En jurist inom fordringsrätt hjälper också till med utformning och tolkning av skuldebrev, indrivning av obetalda fakturor eller fordringar etc.

Välj rätt advokat

30 okt 2020

Det finns gott om advokater och jurister att välja bland. Men det gäller också att anlita rätt advokat och som har stor kunskap och erfarenhet av det ämnet som man behöver hjälp med.

I alla fall av tvister, som exempelvis vårdnadstvist eller om man är misstänkt för ett brott eller ska åtalas, behöver man en skicklig advokat vid sin sida. De flesta advokater har också sin spetskompetens inom ett särskilt rättsområde, och är man misstänkt för ett brott ska man anlita en brottmålsadvokat.

Advokaten bör helst också ha erfarenhet av att tidigare ha försvarat personer misstänkta för den specifika brottstypen, som exempelvis narkotikabrott, våldsbrott etc. Det samma gäller vid en vårdnadstvist då den familjerättsadvokat man väljer att anlita bör vara specialiserad på vårdnadstvister och ha erfarenhet. Då ökar chansen till ett bra försvar eller att tvisten löses på bästa sätt.

Advokat vid polisförhör

Är man misstänkt för ett brott som kan resultera i fängelse har man rätt att själv välja sin försvarare och det är då staten som står för kostnaden. Det kan vara bra och kännas tryggt att ha en skicklig brottmålsadvokat med sig redan i de inledande polisförhören. Genom sin erfarenhet kan advokaten förbereda sin klient inför de eventuella frågor som kan tänkas ställas under förhör, och sedan även sitta med vid förhören som stöd och vara behjälplig.

Oftast får man en försvarare utsedd av rätten men man behöver inte ta denna, utan man har rätt till att istället få någon annan. Det är också långt ifrån säkert att den försvarare som man tilldelas alls har någon erfarenhet av brottmål och man bör av den anledningen själv välja sin försvarare.

Då bör man byta advokat

Det kan vara svårt att veta vilken advokat man ska kontakta genom att leta via internet. När man söker på brottmålsadvokat och den ort man befinner sig på får man upp flera stycken. Ibland kan det vara skönt att ta hjälp av familj eller en nära vän för att hitta rätt advokat. Det kan många gånger vara stressande att vara misstänkt för ett brott. Vid ett första samtal med advokaten bedömer den sen om de tror att de kan göra ett bra jobb och åta sig fallet. Om inte brukar advokaten ofta kunna rekommendera någon annan. Det är viktigt att man själv också trivs med en advokat som man anlitar och att man känner förtroende. Gör man inte det eller om något skulle ändras efter hand bör man byta advokat.

Hantera företagets kris på ett effektivt sätt

21 sep 2020

Firman kan hotas utifrån eller inifrån. Det kan vara cyberattacker och strömavbrott, översvämningar, pandemier eller svåra konflikter inom personalgruppen. Förbered dig på en kris!

När krisen inträffar blir man kanske chockad och förvirrad. Men inom ett företag måste man vara förberedd på hur man ska agera om det händer något dramatiskt. Det är den som är ansvarig för företagets verksamhet som också har ansvaret vid en kris. Det är bra att ha en policy och strategier att ta till i nödfall.

Riskanalys för allt mellan hackers och giftutsläpp

Som företagare kan man sällan välja mellan pest och kolera. Det händer bara överrumplande saker under olika faser i företagets verksamhet. För att vara förberedd är det bra att göra sig medveten om sin egen sårbarhet och identifiera de risker som skulle kunna drabba företaget. Man gör en bedömning av vilka hot som är tänkbara. Det kallas risk- och sårbarhetsanalys.

Man utarbetar policys och detaljerade instruktioner för vem som gör vad vid en kris, och man gör en kontinuitetsplanering. Det betyder att man har en handlingsplan klar för hur man undviker att verksamheten drabbas av avbrott. Man vill försäkra sig om att kunna hålla företaget igång med kontinuitet även om det händer något oväntat eller katastrofalt.

En verksamhetsledare är visserligen ansvarig, men det finns många man kan få hjälp av. Man både vill och bör samarbeta med kommunen. De har krisberedskap och kan ge goda råd. Ett samarbete mellan privat näringsliv och offentliga institutioner är viktigt för all krishantering för företag.

Man kan också i god tid ta kontakt med ett företag för säkerhetstjänster. De kommer och gör observationer och ser över till exempel datorer och it-säkerhet. Som företagare är det svårt att överblicka sådant själv, och dataexperter har precis den kunskap som behövs.

Olika åtgärder vid kris

När något händer, och man exempelvis drabbas av ett brott, måste man meddela polisen. Det behövs för att de ska kunna få en samlad bild av pågående brottslighet. Har ni blivit utsatta för falska fakturor eller dataintrång är ni troligen inte ensamma om det.

Har man blivit lurad i en affärsangelägenhet kan det vara en moralisk fråga, men det behöver inte vara något olagligt. Vållar det skada inom verksamheten bör man anlita en jurist. När det är dålig stämning på firman, och folk är osams och sjukskriver sig på grund av djupa konflikter, kan man konsultera en psykolog. Ta tag i missförhållanden snabbt.

En familjerättsjurist kan hjälpa till att medla i en vårdnadstvist

16 sep 2020

Ligger ni i skilsmässa och har hamnat i en vårdnadstvist? Barnets bästa ska alltid vara i fokus, och genom att ta hjälp av en familjerättsjurist brukar man snabbare kunna lösa problemen.

En vårdnadstvist uppstår oftast i samband mellan en separation eller skilsmässa. Ofta handlar det om att barns vårdnadshavare inte kan komma överens om viktiga beslut rörande barnet, som till exempel hos vem av föräldrarna barnet ska bo mest eller hur mycket barnet ska träffa den ena föräldern. Vid sådana vårdnadstvister utgår man alltid från barnets behov och perspektiv. Vad föräldrarna vill tar man inte hänsyn till. Ofta kan man lösa vårdnadstvisten genom samtal och medling och behöver på så vis inte hamna i domstol. Ju tidigare man söker hjälp hos en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister desto enklare brukar det bara att komma överens kring de problem som uppstått.

Barnets bästa måste alltid vara i fokus

Skulle man ändå inte komma överens genom medling så måste en domstol besluta i vårdnadstvisten. Den utgår alltid från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad men barnets bästa står alltid i fokus; det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att endast en av dem ska ha vårdnaden, så kallad ensam vårdnad. Om en av vårdnadshavarna anses vara olämplig och exempelvis fysiskt eller psykisk misshandlar barnet kan domstolen ge den ena föräldern ensam vårdnad. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tar domstolen till barnet. Ett barn har även rätt till kontakt med båda sin föräldrar men det behöver inte betyda att domstolen beslutar att barnet ska bo lika mycket hos dem båda. Var barnet själv vill bo kan ha betydelse för domstolens beslut.

Viktigt med en erfaren advokat

Befinner man sig i en vårdnadstvist och inte kan komma överens så ska man ta hjälp av en advokat med god erfarenhet av vårdnadstvister. Att ha en kunnig advokat vid sin sida genom hela processen ökar chanserna till ett bra beslut. Viktigt att komma ihåg är att en tvist aldrig ska startas på grund av bråk och hämndbegär, utan av omsorg för barnets bästa. Enligt svensk lag så anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet vilket rätten också oftast dömer till. Advokatsamfundet kan ge tips på advokater specialiserade inom just familjerätt och vårdnadstvister om man inte vet vem man ska kontakta. Man kan även genom att söka på internet hitta advokatbyråer med stor erfarenhet av vårdnadstvister.

Försäljning av samägd egendom

14 sep 2020

Hur går en försäljning av samägd egendom till, vad finns att tänka på och vilka lagar och regler har man att förhålla sig till? Vi tänkte gå igenom lite kring detta och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken som kan finnas.

Att samäga en egendom innebär att minst två personer köper en egendom tillsammans och att man således äger den enligt 50-50-modell. Det kan också - som vanligt är - exempelvis handla om ett arv. Ett annat vanligt scenario handlar om att man köper exempelvis en sommarstuga tillsammans med någon annan. I takt med att priserna för just sommarstugor ökat så har också samägandet av sådana blivit mer vanligt.

Det är inte ett direkt problemfritt ägandeskap. För många handlar det om en smekmånad där allt till en början rullar på, där man accepterar olikheter och där man hela tiden visar respekt och gör sitt yttersta för att minimera eventuell friktion. Efterhand så börjar problemen. Vi är alla olika, vi har olika vanor och rutiner och vi är ofta svåra att förändra.

Det gör att samägande kan innebära konflikter och infekterade bråk - mellan syskon, mellan goda vänner och egentligen oavsett vem den andra ägaren är. Det bör man tänka på vid ett eventuellt samägande. Man bör definitivt tänka på att ett samägande kan innebära problem vid en eventuell försäljning.

Vad händer vid en försäljning?

Ett vanligt scenario i samband med en konflikt kring en samägd egendom är att person A vill sälja medan person B vill behålla. Hur gör man då? Först och främst så har man samägandelagen att ta hänsyn till; en lag som säger att alla beslut ska fattas i enighet. Person A kan sälja sin andel, men för att sälja hela egendomen så måste person B vara med på tåget.

Det skapar en olustig situation där de enda lösningarna är fortsatt övertalning, att försöka bli utköpt av den andre eller att vända sig till Tingsrätten och ansöka om att egendomen ska säljas på offentlig auktion. Om domstolen godkänner ansökan så kommer en god man att utses och denne kommer också att sköta försäljningen.

Här kan man påverka priset genom att exempelvis värdera egendomen och genom att sätta ett absolut lägsta pris. Det är möjligheterna som ges och som man kan utläsa av detta så finns det ingen vinnare i en sådan situation.

Man har - i bästa fall - fått pengar i samband med försäljningen. På köpet har man emellertid även fått en förstörd relation med en god vän, ett syskon eller någon annan som stått en nära.

Skriv avtal och undvik konflikter

Innan man sjösätter en plan gällande en samägd egendom så ska man veta att samägandelagen är dispositiv och att det innebär att ni kan avtala bort reglerna. Det gäller exempelvis om vad som ska ske vid en eventuell framtida försäljning av er gemensamma egendom.

Genom att skriva tydliga avtal så sker färre missförstånd och där ni båda också har något att förhålla er till. Det gör ett samägande enklare för stunden och det gör det betydligt tydligare vad gäller framtida skeenden. Vi skulle definitivt råda er att skriva avtal om vad som gäller vid en framtida försäljning och vi skulle även tipsa om att upprätta andra avtal i syfte att få ett så friktionsfritt ägande som möjligt. Det kan i så fall handla om exempelvis följande:

 • Hur nyttjas egendomen? Gå igenom om hur tiden ska disponeras. Ska ni vara samtidigt, varannan vecka - olika helger - och så vidare? Kolla även upp hur ni ställer er till eventuella uthyrningar.
 • Finansiering. Ett vanligt problem vid samägande gäller vart pengarna ska gå. Du kanske vill byta värmepump, renovera taket, dränera eller göra någonting annat tråkigt - men nödvändigt. Detta medan den andra ägaren enbart vill göra estetiska ingrepp, köpa möbler och skaffa olika saker (båt, brygga och så vidare). Lägg upp en tydlig plan och prioritera kostnaderna. Var beredd på att vara flexibel.
 • Vem gör mest? Försök att kvitta ut vad ni bidrar med. Är det någon som står för alla inköp, betalar räkningar och sköter om exempelvis trädgården samtidigt som den andre sköter all renovering så kanske uppgifterna kan kvittas? Spara även kvitton och andra utlägg. Ett tips som brukar bara gångbart är att skaffa ett gemensamt sparande som endast ska användas för egendomen och de kostnader som uppkommer där.
 • Försäljning. Hur gör ni vid en framtida försäljning? Ska möjligheten att ta saken vidare till Tingsrätten finnas kvar eller kan ni arbeta fram något annat scenario (att den andre måste köpa ut den som vill sälja exempelvis? Där kan ni även sätta upp betalningsplaner eller andra lösningar om likviditeten skulle saknas.)?

Vad gör en paralegal?

14 sep 2020

Vad gör en paralegal? Frågan är något som många ställer sig och detta av den enkla anledningen att yrkesrollen är relativt ny inom det juridiska fältet. I USA - varifrån namnet och yrkesrollen härstammar - så är detta en etablerad yrkesroll som opererar någonstans i gränslandet mellan en jurist och en advokatsekreterare. I Sverige så har en paralegal väldigt olika roller och vad denne gör beror också på vilken byrå man arbetar.

En paralegal kan idag arbeta på advokatbyråer, hos olika myndigheter, i domstolar och på exempelvis juridiska avdelningar hos företag och hos olika organisationer. Sett till detta så förstår man också att arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man har sin anställning. Om man dock ska försöka sammanfatta yrket och vad man egentligen gör som paralegal så kan man säga dessa saker:

En paralegal:

 • Bereder stämningsansökningar och strafföreläggande.
 • Utför mindre rättsutredningar samt påföljdsutredningar.
 • Gör framställningar till Tingsrätten.
 • Utför diverse marknadsundersökningar.
 • Upprättar aktieböcker och aktiebrev.
 • Skriver förslag till svarsinlagor
 • Sorterar, värderar, kategoriserar och systematiserar bevishandlingar av större volymer.
 • Är med vid förhandlingar.
 • Översätter avtal - från exempelvis engelska till svenska.
 • Upprättar processpärmar.

Detta som ett litet axplock av vilka arbetsuppgifter som kan hamna på en paralegals bord. Men, som sagt: arbetsuppgifterna ser helt annorlunda ut beroende på inom vilket område man arbetar.

Passar du som paralegal?

Som vi sa ovan så är yrket relativt nytt i Sverige och detta gör att det finns ett stort behov. Fler myndigheter, fler företag och fler advokatbyråer har sett värdet av att ha en - eller flera - paralegals anställda. För att bli paralegal krävs dels en adekvat utbildning - det finns speciella program att läsa efter gymnasiet - och dels så finns det också vissa drag som gör att man passar bättre för arbetet.

Man bör ha goda juridiska kunskaper, man ska vara bra på att ta människor - bemötande är extremt viktigt, man ska vara analytisk och kunna arbeta självständigt och till detta så ska man även klara av att arbeta under press. Goda kunskaper i språk är en klar fördel - i synnerhet engelska, både i skrift och i tal, är något som är att anse som ett måste.

Olika arbetsroller som paralegal

Om vi snabbt ska gå igenom lite kring vad en paralegal, mer konkret, kan arbeta med så är följande punkter en bra sammanfattning:

 • Beredare: En paralegal gör det som allmänt är känt som grovjobbet. Det vill säga; han/hon gör inlagor, utkast till översättningar och upprättar olika handlingar.
 • Research: Att ha koll på hur exempelvis Tingsrätten brukar döma i olika frågor kan ge fördelar; det är något som en paralegal undersöker och gräver i. Inom samma område kan en paralegal även utföra olika rättsutredningar - detta inom juridikens alla områden. På exempelvis privata företag kan en paralegal utföra diverse marknadsundersökningar och analyser av omvärlden.
 • Är en paralegal med i början av en process så finns det definitivt ett värde sett till att de större volymer av papper och information slipper skickas runt och fram och tillbaka mellan de anställda.
 • Kontakt. En paralegal kan vara den som en klient vänder sig till i första hand vid exempelvis ett tvistemål. Här finns en tydlig skillnad mot en sekreterare: en paralegal har avsevärt mycket mer sakkunskap och kan därigenom också ge mer avancerade och relevanta svar samt vägledning.

Så blir du en paralegal

Hur blir man då en paralegal? Det finns en fördel i att utbilda sig till paralegal snarare än att välja en juristutbildning. För den senare så krävs det en utbildning motsvarande 4.5 år på Högskola eller på ett Universitet.

För att bli en paralegal finns det yrkesutbildningar att välja och där utbildningstiden ligger på 2 år och med en praktisk inriktning. Vid denna utbildning får du läsa grundläggande juridik, avtalsrätt och mycket annat som kommer att ligga nära dina framtida arbetsuppgifter. Det ingår även en praktik på arbetsplats i utbildningen.

Paralegalutbildningen är ett bra första steg att ta. Skulle du känna att juridiken är ett kall så kan du i framtiden välja att vidareutbilda dig till jurist och då ha förberedande kunskaper om det yrket.

Hur mycket man tjänar som paralegal är svårt att säga på rak arm. Dels så handlar det om ett relativt nytt yrke i Sverige och dels så finns det även skillnader mellan både arbetsplatser samt var i landet man bor. En ingångslön brukar ligga på ungefär 25.000 kronor i månaden och där man efter några år kan räkna med att lönen i fråga stiger till ungefär 30.000 kronor i månaden - givet då naturligtvis vilka arbetsuppgifter man utför och hur pass skicklig paralegal man är.

Finns det jobb som paralegal?

Framtiden ser ljus ut. Mång företag, juristbyråer och advokatbyråer ser ett ökat behov av kunnig personal och där kommer en paralegal bra in i bilden. Genom att ha en skicklig paralegal som anställd så kan övriga - exempelvis utbildade jurister - fokusera mer på huvudsakliga områden och mindre på exempelvis dokumentation och annan tidskrävande administration.

En paralegal blir exakt den länk mellan en jurist och sekreterare som man behöver. Som paralegal fyller man en viktig roll i det team som arbetar tillsammans på exempelvis en jurist- eller advokatbyrå.


Uppdaterad: 17 augusti 2021

Vad är en umgängestvist?

10 sep 2020

Under en umgängestvist tar svensk domstol beslut kring hur ett umgänge med gemensamma barn ska ske efter att ett par har gått isär. Själva rättsprocessen kan ta upp till 12 månader.

När ett par separerar behöver det tas beslut om hur de kommer dela upp vårdnaden om deras gemensamma barn. Om föräldrarna inte är överens om varandras umgängesrätt så kan det då uppstå en så kallad umgängestvist. Då kan man behöva rättslig hjälp, vilket börjar med en utredning. Under beslutsprocessen tas det hänsyn till lagen om umgängesrätten. För att komma fram till ett rättvis beslut tar man också i beräknande olika faktorer såsom barnets ålder, tidigare umgänge barn och förälder emellan, relation och andra faktorer som t.ex. missbruk eller misskötsel, bostadsförhållanden m.m. Utredningen är inte bindande för domstolen utan ses endast som en grund för ett framtida beslut. En färdig utredning får läsas av båda föräldrarna som också får möjlighet att göra anmärkningar på fakta och slutsatser som anses vara felaktiga.

Vad händer efter umgängesutredningen?

En utredning följs av en rättegång i tingsrätten. Under den får vittnen (vänner och andra familjemedlemmar), sociala myndigheter eller lärare uttalas om barnet och dess föräldrar. Detta kallas för bevisning och har för avsikt att visa under vilka förhållanden ett barn har levt hittills. Rätten gör bedömning av vilket värde varje bevis har för själva processen. Efter avslutad rättegång är det också möjligt att överklaga domen i hovrätten som är en högre juridisk instans. För att kunna prova sitt fall i hovrätten behövs det ett så kallat prövningstillstånd som är relativt svår att få. Därför brukar tingsrättens beslut oftast vara det som gäller i slutändan.

Hur lång tid tar en umgängestvist?

Rättsprocessen i ett umgängesärende kan vara olika länge. Om föräldrarna kan komma överens och en frivillig uppgörelse är möjlig tar tvisten inte mer än 2 månader totalt. Om fallet går till tingsrätten påbörjas det en utredning som sedan följs av en huvudhandling. Hela processen kan ta mellan 8 – 12 månader. Blir en överklagan av domen aktuell och hovrätten tar beslutet att pröva fallet kan ytterligare 6 månader gå. En umgängestvist är både fysiskt och psykisk påfrestande för föräldrarna men inte minst för barnen. Därför rekommenderas det varmt att föräldrarna ska försöka nå en frivillig överenskommelse med hjälp av familjerättadvokater istället för att driva fallet till rätten. Sådana typer av rättegångar kan skada familjemedlemmarna och skapa ett långvarigt trauma. Läs mer om umgängestvist på denna webbsida: https://crescendolaw.se/

Du har rätt att välja din brottmålsadvokat

26 aug 2020

Juridik är ett komplicerat ämne och inget du går igenom själv. Om du har blivit anklagad för ett brott eller blivit utsatt för ett brott behöver du hjälp av en erfaren brottmålsadvokat.

Om du är i en situation där du antingen har blivit anklagad för ett brott eller blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du hittar en advokat du känner dig trygg med. Du har rätt att själv kunna välja din advokat, och det är då viktigt att du väljer någon som inte har alltför många klienter. Du vill ha en advokat som kan fokusera på dig och ditt fall, och hjälpa dig under en eventuell rättegång. Om du har blivit anklagat för ett brott behöver du inte välja den advokat som du blir tilldelad heller. Du har möjlighet att välja en advokat som känns rätt för dig.

Hur vet man om en advokat är bra eller inte?

När du väljer ett omdöme är det viktigt att välja en advokat och inte en jurist, då det finns en stor skillnad mellan dessa. Advokat är en skyddad titel enligt lagen, och de har höga krav på sig. De måste dessutom ha en juristexamen på minst 5 år, praktik på en firma, vara medlem i Advokatsamfundet och göra en muntlig examen. Jurist däremot kan vem som helst kalla sig, även om det är vanligt att jurister har någon form av juristexamen.

En bra advokat kan även vara insatt och engagerad i ditt mål. Denne ska sätta dina behov först, och vara påläst och göra sina egna utredningar. Du ska alltid känna att advokaten arbetar för dig och ingen annan. Om du känner att din advokat inte engagerar sig tillräckligt i ditt fall är det bara att byta advokat. Det är trots allt viktigt, speciellt om du har blivit anklagad för ett brott, att du har en advokat som står på din sida.

Hur hittar man en bra advokat?

Det finns bra advokater överallt, och speciellt om du är bosatt i en storstad finns det många bra advokater som du kan välja mellan. Det finns mycket att tänka på när du väljer en advokat. Du vill både kolla på advokatens historia av tidigare fall och även kolla på omdömen från tidigare klienter. Det är också viktigt att träffa advokaten innan, så boka ett möte där ni kan träffas för att diskutera ditt behov av hjälp. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se

← Äldre inlägg