Vad händer med lönen om företaget går i konkurs?


Vad händer med lönen om företaget går i konkurs? Att ett företag går i konkurs är tyvärr inte ovanligt att se. Företaget i fråga kan antingen - som en följd av ekonomiskt obestånd - välja att sätta sig själva i konkurs. Ett annat alternativ är att olika fordringsägare begär företaget i konkurs som en följd av de inte får betalt för varor eller exempelvis lån de givit. Även som anställd så kan man ansöka om att sätta ett företag i konkurs. Som anställd kan man då ha rätt att få lön ändå och detta genom den statliga lönegarantin.

Det vi ska säga innan vi förklarar hur den statliga lönegarantin fungerar är att du som anställd ska ha dina ögon öppna och hålla koll på olika varningssignaler. Om du exempelvis inte skulle få ut din lön en månad så är detta definitivt något som ska få dig att agera. Det är långt ifrån okej och det är ett solklart tecken på att företaget har problem med likviditeten.

Det är viktigt att agera av den enkla anledningen att en statlig lönegaranti inte går tillbaka hur långt som helst i tiden. Om du väljer att exempelvis skjuta på en lön i syfte att hjälpa företaget du är anställd av så kan denna lön i själva verket brinna inne vid en framtida konkurs.

Statlig lönegaranti och konkursförvaltarens uppdrag

I samband med att ett företag ansöker om en konkurs så utser Tingsrätten en konkursförvaltare. Dennes uppgift är att gå igenom företagets alla tillgångar och samla alla skulder. Därefter så ska konkursförvaltaren försöka hitta en konstruktiv lösning och förvalta egendomarna hos företaget. Den primära huvuduppgiften är att tillvarata alla fordringsägares intressen - vilket innebär att företaget, eller egendomen, ska säljas och att tillgångarna därefter ska fördelas enligt en given ordning. Även en rekonstruktion kan vara möjlig i många fall.

Som anställd då? Konkursförvaltaren kommer att fatta ett beslut kring detta och det vanliga är att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Detta innebär då att anställningsavtalet gäller tills dess att konkursförvaltaren sagt upp det - och så länge uppsägningstiden gäller. Kan företaget - vilket är vanligt - inte betala ut någon lön så har man rätt att erhålla statlig lönegaranti. Den betalas ut av Länsstyrelsen och här kan man vara beredd på att det kan ta tid. Minst en månad - och ofta längre - kan det ta innan lönen når kontot. En annan sak att tänka på gäller att anmäla sig som arbetssökande så fort man blivit uppsagd. Det är ett måste för att kunna erhålla den statliga lönegarantin.

Som max kan man få ersättning för åtta månader och upp till fyra prisbasbelopp. Den statliga lönegarantin är en trygghet för alla anställda i Sverige. Går ett företag i konkurs så drabbas man - men inte alls så hårt som det hade kunnat vara. Genom den statliga lönegarantin kan man erbjudas en mjukare landning och söka nya jobb utan en extra press.

10 Nov 2021