Asfaltera Uppfart - är det okej?


Asfaltera uppfart - är det okej? Många drömmer om att asfaltera uppfart och genom detta få en snygg, lättskött och hållbar lösning. Asfalt ramar in och höjer både det estetiska som det ekonomiska värdet på en fastighet. Frågan är om det är okej? Kan man välja att asfaltera uppfart eller krävs ett godkännande? Kan exempelvis en granne motsätta sig detta och få rätt rent juridiskt?

Att asfaltera uppfart har blivit en populär lösning hos villaägare över hela Sverige. Alternativen i form av exempelvis grus fungerar betydligt sämre och man får genom att välja asfalt som underliggande material en betydlig enklare vardag. Du slipper exempelvis kratta och i samband med snöfall så får du också betydlig lättare skottning som en följd av det jämna underlaget.

Asfalt har väldigt många fördelar och väljer du rätt företag då du står inför att asfaltera uppfart så kan du också se fram emot en lösning som står emot tidens tand och som är konsekvent tilltalande i många, många år framåt. Men, är det bara att sätta igång att asfaltera eller är det en åtgärd som kräver något speciellt tillstånd och godkännande? Sanningen är den att du kan behöva ansöka om ett marklov innan du sätter igång med arbetet.

Asfaltera uppfart - du kan behöva marklov

En asfaltering som sker inom detaljplan kan kräva ett marklov och detta i synnerhet om åtgärden - din asfaltering - skulle påverka markens höjdläge. Där, ska tilläggas, är det svårt att peka på något exakt mått. Men, en halvmeter brukar vara något att förhålla sig till i den frågan - vilket sällan en asfaltering innebär.

Det kan dock ändå finnas ett värde i att kontakta byggnadsnämnden om rådgivning i denna fråga. Särskilt om en granne motsätter sig dina planer på att asfaltera uppfart. Varför skulle då detta ske - på vilket sätt kan en asfaltering av en uppfart störa din granne så till den milda grad att denne motsätter sig projektet. Där handlar det sällan om rent estetiska klagomål. Få anser att en asfalterad uppfart är störande för ögat och få väljer - om detta ändå sker - att ta saken vidare.

För en dialog med dina grannar

Däremot kan en asfaltering påverka dräneringen hos både dig och hos din granne. Den kan göra så att vatten exempelvis leds mot ditt hus - eller mot din grannes tomt - och därigenom också öka risken för framtida skador i form av fukt. Detta är särskilt vanligt i samband med att man väljer att asfaltera uppfart där det tidigare funnits gräs.

Rådet är här att anlita en professionell firma som kan planera arbetet - och hjälpa dig med marklovsansökan - så att din asfaltering sker utan någon risk för vare sig ditt hus eller för din granne. Att hålla en öppen dialog med grannen och informera om dina planer är även det att rekommendera. Vem vet, din granne kanske också vill vara med på planerna och asfaltera sin egen uppfart på samma gång?

20 Oct 2021