Vad menar Försäkringskassan med SGI?


SGI är en förkortning av Sjukpenninggrundande inkomst och det är ett verktyg som Försäkringskassan använder sig av i syfte att räkna ut storleken på bland annat - och i synnerhet - sjukpenningen. Försäkringskassan baserar SGI på hur mycket du tjänat under ett år i rent förvärvsarbete. Blir du sjukskriven så kommer din SGI att ligga till grund för hur mycket pengar du kan få av Försäkringskassan i sjukpenning.

För att kvalificeras för sjukpenning så krävs det att man som sökande kan visa upp en obruten period av inkomst genom förvärvsarbete, den perioden ska vara på minst sex månader. Har man inte haft någon inkomst så kommer man heller inte att vara kvalificerad för sjukpenning.

Vad innebär ett SGI-skydd?

Man kan höra talas om ett SGI-skydd i samband med att man exempelvis sjukskriver sig eller om man går på föräldraledighet. Vad är då detta? Ett SGI-skydd innebär att man som privatperson kan ha rätt att behålla den SGI man hade innan man exempelvis valt att avbryta ett förvärvsarbete. Huruvida denna möjlighet finns är något som avgörs av olika faktorer. En sådan handlar om att du aktivt ska ha varit anmäld som arbetssökande. I sådana fall så är din SGI skyddad. Samma sak om du avgjort har en nedsatt arbetsförmåga som en följd av sjukdom.

Ditt SGI-skydd upphör att gälla i samma stund som du upphör att få ersättning från Försäkringskassan och inte återgått till ditt förvärvsarbete. Här är det extremt viktigt att hålla reda på dagarna. Om du är arbetslös vid tidpunkten då din sjukpenning slutar betalas ut så måste du redan samma dag anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. Om inte så tar du enorma risker med din framtida ekonomi.

Det finns, tyvärr, många exempel på där privatpersoner missat att anmäla sig - tidigare med blott med en enda dag - och genom detta försätter sig i en situation där SGI räknas som noll kronor. Det innebär att du också måste påbörja en ny, obruten kedja om sex månaders förvärvsarbete för att återigen kunna erhålla sjukpenning och för att ha en ny SGI att basera denna på.

Konsekvenserna kan bli enorma och förödande för en privatperson som hamnar i denna rävsax. Man kan bedömas som icke-arbetsför av Försäkringskassan, men ändå inte erhålla sjukpenning som en följd av att man agerat för sent. För en person som exempelvis gått in i väggen och blivit diagnostiserad som utbränd så kan det vara svårt att hålla allt detta i huvudet. Många missar sker omedvetet, men där det trots detta blir samma konsekvenser.

En ny regel ger större andrum

Här ska tilläggas att en ny regel kommit fram och där man numera har ett rådrum motsvarande 25 arbetsdagar i samband med att sjukpenningen upphör. Genom detta så slipper man infinna sig på Arbetsförmedlingen redan den första dagen efter Försäkringskassans beslut. Detta ger naturligtvis andrum för utsatta och sjuka personer som genom denna ändring i lagen kan ges en större chans att skydda sin SGI och därigenom sin framtida inkomst.

Hur påverkar läkarens diagnos?

Ett problem som många idag pekar på gällande sjukskrivning är att det alltid är Försäkringskassan som har det sista ordet. En läkare kan ha gjort en bedömning att en person inte kan arbeta som en följd av sjukdom - men där Försäkringskassan ändå gör en egen bedömning som säger att personen ska kunna arbeta. Detta är problematiskt och skapar ett slags Moment 22. Läkaren anser att en person är för sjuk för arbete - Försäkringskassan gör en annan bedömning och kräver att personen måste anmäla sig som sökande hos Arbetsförmedlingen för att skydda sin SGI. Här kan man, naturligtvis, anse att en läkare - med sin utbildning och profession - bör ha en mer avgörande röst.

25 Oct 2021