Kan polisen tvinga dig att lämna DNA-test?


Med hjälp av DNA kan polisen idag lösa fler brott än tidigare. Varje människa har en unik DNA-sammansättning och detta innebär att man också kan lämna unika spår i samband med ett brott - genom att polisen topsar munnen så kan en misstänkt identifieras och dömas genom en matchning. Frågan är om polisen kan tvinga dig att lämna DNA-test?

Idag finns det betydligt fler sätt att gripa en brottsling och just DNA och teknikerna som används inom detta har i det närmaste kommit att revolutionera polisarbetet. Även fall som inte kunnat lösas tidigare har sett en lösning och detta kan illustreras senast av det uppmärksammade fallet i Linköping där två personer - ett barn och en äldre kvinna - blev knivmördade.

Fallet har legat i flera, flera åt utan någon lösning - men som en följd av att man A) haft DNA på brottslingen och B) numera använder en ny teknik (där man går genom släktforskning) så fann man för ett år sedan lösningen. Samma teknik användes för övrigt i USA och då gällande seriemördaren kallad Golden State Killer. I framtiden kommer säkerligen DNA att fälla fler gärningsmän och detta då tekniken fortfarande befinner sig i sin linda.

För att polisen ska kunna ta ett DNA-prov så krävs det att en person är misstänkt för ett brott. Märk väl: det handlar om ett brott och inte nödvändigtvis ett specifikt sådant. Finns misstanke om att en privatperson på något sätt begått ett brott så kan polisen också - i enlighet med 28 Kap 12 § RB - begära topsning. Det är viktigt att det brott man misstänks för kan leda till fängelse.

Kan man vägra ett DNA-test?

Ett annat tillvägagångssätt som Polisen kan använda sig av är att kalla icke-misstänkta till topsning och för DNA-tester. Detta kan exempelvis handla om överfallsvåldtäkter som skett i ett område och där polisen inte lyckats gripa någon gärningsman - men där man däremot lyckats säkra DNA.

Här kan polisen kalla ett antal intressanta män till topsning och därigenom också säkerställa att de A) är oskyldiga eller b) de facto är skyldiga till de brott som är begångna. Kan man då vägra detta vid en kallelse? Ja, det kan man göra - men samtidigt så blir man också, genom denna vägran, väldigt intressant för en framtida, fortsatt utredning. Något som alltså kan leda till att man blir misstänkt för brottet och därigenom tvingas att lämna ett DNA-test.

Denna metod är långt ifrån ovanlig att använda och här kan man exempelvis nämna jakten på Hagamannen i Umeå som ett exempel. Där topsades närmare 800 män. Gärningsmannen? Han vägrade till en början att låta sig testas. Vilket, naturligtvis, väckte en hel del frågor hos polisen.

15 Oct 2021