Samtyckeslagen - läs om vad lagen innebär


Samtyckeslagen - läs om vad lagen innebär. Sedan 2018 så ändrades lagreglerna för våldtäkt. Numera så bygger den på avsaknad av frivillighet snarare än på - som tidigare - förekomst av hot, våld eller en särskilt utsatt situation.

Två saker kan sägas om den nya samtyckeslagen och hur den möttes. Det första var att den var välkommen då den sände ut rätt signaler. Den andra reaktionen var mer skeptisk - särskilt från juridiskt kunniga: Hur ska den kunna tillämpas i realiteten? Så här tre år efter kan man se att antalet fällande domar för våldtäkt kommit att öka markant. Enligt statistik från BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så har ökningen varit så mycket som 75%. Det säger en del om vad samtyckeslagen inneburit.

Vad gäller egentligen med vår samtyckeslag?

Vi äger rätten till våra egna kroppar. Du bestämmer över din kropp och över din sexualitet. Detta innebär konkret att det ska kännas rätt när du har sex med en annan person och att detta - givetvis - även gäller för denne specifika person. Det ska, kort sagt, finnas ett samtycke. Det är därifrån samtyckeslagen utgår från. Ett nej innebär numera inte att orden ska sägas - man kan även säga nej på annat sätt och exempelvis använda kroppsspråk som signal att man inte vill. Frånvaron av ett ljudligt Nej är inte synonymt med ett Ja, och det är en viktig del av samtyckeslagen och ändringen i denna.

Inom ramarna av samtyckeslagen så kan man numera döma gärningsmän för våldtäkt även om offret inte uttryckligen sagt nej till en sexuell handling. Grundprincipen är att sex alltid ska vara frivilligt och om det inte är det - ja, då är det olagligt. Rent krasst så krävs det att en person antingen säger ja eller visar aktivt att hen vill delta i det som sker för att det inte ska räknas som förbjudet.

Ömsesidigt deltagande och respekt för varandra

En annan viktig del i samtyckeslagen är att ett ja - eller ett aktivt deltagande - inte är permanent. Det vill säga, bara för att en person sagt ja till att delta i en sexuell handling en gång så innebär inte detta att det jakande svaret gäller även i framtiden.

Samma sak gäller för gränser och respekt för sådana. En person kan säga ja till dans, smek och hångel - men nej till att gå längre än så. Respekteras inte detta så bryter man också mot samtyckeslagen. Samtycke till en sak innebär inte ett automatiskt samtycke till andra sexuella handlingar. Det är viktigt att förstå den skillnaden och veta om var - och om - den andra personen drar gränserna.

Kommunikationen blir väldigt viktig. Vad är okej för dig - och vad är inte okej? Många upplever att det är känsligt, rentav pinsamt, att fråga en massa saker under exempelvis en sexuell akt - eller i dess linda. Men, det är frågor som bör ställas och som klargör hur den andre personen känner och hur hen vill ha det. Det handlar om ömsesidig respekt. Inom detta så ryms även att man äger rätten att säga nej utan att behöva förklara sig vidare. Man behöver inte försvara sitt val.

22 Oct 2021