Aktieägaravtal - en tryggare framtid


Driver man ett aktiebolag så kan man med fördel också se till att berörda aktieägare undertecknar ett aktieägaravtal tillsammans med en sakkunnig - inom affärsjuridik - jurist.

Ett aktieägaravtal är inte en offentlig handling och kan innehålla viktiga klausuler som inte finns med i den offentliga bolagsordningen. Att skriva ett aktieägaravtal ger en trygghet och det kan definitivt staka ut riktningen för företaget i framtiden.

Det är omöjligt att sia om framtiden. Vad händer om 10 år? Kommer företaget att göra vinster, hur agerar man om man börjar gå med förlust - och vad ska egentligen gälla om exempelvis en av grundarna vill hoppa av? Det är just där ett aktieägaravtal kan göra skillnad.

Ett aktieägaravtal ger klarhet

Till mångt och mycket kan ett sådant styra framtiden där man - tillsammans med en jurist - går igenom olika scenarion och stipulerar vad som ska gälla vid dessa. Hur ska exempelvis aktieutdelning ske, vilka ska ha rätt att rösta och vilka som sitter på mandat att bestämma?

Man har både rättigheter och skyldigheter och genom att upprätta ett aktieägaravtal kan man, på ett tydligt sätt, också definiera hur dessa ser ut och vad som förväntas av var och en av de berörda parterna. Det skapar i sin tur klarhet och det leder i slutändan till att infekterade bråk - som en följd av missförstånd - kan undvikas.

Vad ska ett aktieägaravtal innehålla?

Alla aktieägaravtal ser olika ut och det innebär också att det finns alla möjligheter att utforma ett avtal som verkligen passar den egna verksamheten. Vad ni väljer att skriva in och inkludera i avtalet är upp till er. Var och en av de berörda parterna bör emellertid ges en chans att dels vara med och komma med förslag kring vad ett aktieägaravtal ska innehålla - och dels också ges en chans att läsa igenom det färdigställda avtalet.

För att upprätta ett aktieägaravtal så bör man också anlita en jurist som, baserat på sin kunskap, kan komma med viktiga klausuler som bör finnas med. Där kan det exempelvis handla om hur man hanterar det faktum att någon vill gå vidare och sälja sin andel. Hur löser man detta - och vad händer om personen vill gå vidare med ett eget företag inom samma område? Att ha exempelvis en klausul gällande konkurrens och karantän är viktigt.

Samma sak gäller för konfliktlösning. Att alla kommer överens idag innebär inte att detta överensstämmer med framtiden. Genom att infoga en mekanism för hur konflikter ska hanteras - exempelvis medling - så kan berörda parter enklare hitta en lösning och en väg ut ur skyttegravarna.

Vad ni skriver in i ert aktieägaravtal står er fritt att välja, men ni bör definitivt ta juridisk hjälp för att inte missa någon viktig detalj.

20 Apr 2023