Arbetstillstånd och därmed sammanhängande krav


Då en arbetsgivare vill anställa en person som är medborgare i annat land än Sverige eller övriga EU/EES gäller specifika regler. Arbetstillstånd är nödvändigt.

Det finns olika anledningar till att en arbetsgivare önskar anställa en person som inte har sin hemvist i Sverige eller i EU/EES. Det kan till exempel handla om att personen ifråga har en specifik kompetens som man inte förmått hitta på annat sätt. Oavsett anledning är det en regel som gäller - man måste söka arbetstillstånd.

Arbetstillstånd sökes lämpligen i mycket god tid då handläggningen annars kan sinka starten på anställningen. Har man inte själv möjlighet att ordna ansökan kan man välja att anlita hjälp. Att söka arbetstillstånd för en blivande anställd är arbetsgivarens skyldighet - men det kan vara problem med att finna tid eller kunskap.

Arbetstillstånd och övriga krav

Den person som ska anställas behöver se till att en del formaliteter ordnas. Givetvis ska hen ha ett giltigt pass. Det ska också finnas ett påskrivet anställningsavtal som är utformat enligt svensk lagstiftning vad gäller bl a lön, arbetsvillkor och försäkringar. Om arbetstagaren vill ha med familjemedlemmar behövs ansökan om uppehållstillstånd för dessa.

Som arbetsgivare får du en offert från det företag du anlitar. De har då tagit del av dokumentationen och kan göra en första bedömning av möjligt utfall i frågan. Sedan sköter de hela processen och alla kontakter med myndigheterna. Då företaget är certifierade kommer förfarandet dessutom gå betydligt snabbare än om ansökan skickats till berörd myndighet från arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om arbetstillstånd på denna sida: arbetstillstånd.eu

11 Mar 2023