Kan man dra en tandläkare inför rätta?


Att saker och ting kan gå fel i samband med tandvård är någonting som man som patient måste vara medveten om. Beroende på vilket dentalt problem man har så kan en behandling dels innebära en risk och dels också vara väldigt komplex. Det senare innebär att man exempelvis kan drabbas av komplikationer och se att exempelvis behandlingen måste göras om.

Man ska här även vara medveten om att det inte enbart handlar om att svårighetsgraden på olika behandlingar ser annorlunda ut. Man ska även veta att kvaliteten på tandläkare är varierande. Som inom alla yrken så finns det bättre tandläkare och lite sämre sådana. Det innebär att man också som patient kan ta ett eget ansvar och undersöka vilka tandläkare som finns, vilka referenser dessa har och därigenom få ett underlag till ett mer välgrundat beslut. Man har alltid ett val att göra. Men, det kan även finnas lägen då man inte hinner välja tandläkare. Ponerar man att det handlar om exempelvis en olycka där du måste besöka akuttandvård i Stockholm i syfte att laga ett par utslagna tänder.

Du hinner inte undersöka dina alternativ då ärendet är akut - och efter en tid upptäcker du att ingreppet och behandlingen inte alls håller den kvalitet du förväntat dig. Vad gör du då? Kort sagt, och oavsett om det handlar om akuttandvård i Stockholm eller om vanlig tandvård, hur agerar man om man som patient upplever att man blivit felbehandlad av en tandläkare?

Kontakta mottagningen och försök reda ut problemet

Det första steget man ska ta är att kontakta den mottagning där behandlingen skett. I de flesta fall så behövs sällan några fler steg än så. Mottagningen brukar genomföra en undersökning - gratis - och se över om den håller måttet. Finns brister så korrigeras dessa direkt och utan kostnad. Du kan antingen kontakta tandläkaren som utfört behandlingen eller mottagningen där denne arbetar. Skulle du vara missnöjd med svaret och bemötandet så finns det andra vägar att gå vad gäller prövning och eventuell upprättelse.

Här kan du exempelvis välja att anmäla ärendet till Patientnämnden och det kan du för övrigt välja att göra utan att först kontakta tandläkaren. Varje region i Sverige har en patientnämnd som kan kontaktas via mail eller via telefon. Nämnden i fråga finns för att hjälpa, stötta och för att utreda eventuella klagomål från missnöjda patienter. En trygghet.

Om det skulle handla om en privat tandläkare så kan man som patient välja att gå vidare med sitt klagomål till PTU - Privattandvårdsupplysningen - och genom detta organ komma i kontakt med Privattandläkarnas Förtroendenämnd. Där hanteras nämligen tvister mellan tandläkare och patienter och där kan ditt ärende testas. Viktigt att veta är emellertid att deras utredning handlar om ett förslag: de kan uppmana en tandläkare att exempelvis göra om en behandling - men tandläkaren kan dock välja att inte göra det.

Allvarliga vårdskador ska alltid anmälas till IVO - Inspektion för vård och omsorg - och en sådan anmälan måste vara skriftlig och inkommen som senast två år efter en behandling.

Patientförsäkring kan ge ersättning

Man måste även vara medveten om vad som normalt blir ersatt. Har du blivit skadad som en följd av en felbehandling, att en maskin gått sönder eller som en följd av en felaktig diagnos så ska du ha rätt till ersättning i enlighet med patientförsäkringen. Har du däremot klagomål på eventuella komplikationer såsom värk så utgår ingen ersättning då detta är något som man, helt enkelt, kan räkna med - och som tandläkaren också säkerligen förklarat. Blir du inte ersatt så handlar det om en skada - eller värk - som inte kunnat undvikas.

17 Feb 2022