När du behöver göra en konkursansökan


Såvida du inte lever under en sten så har du säkert sett hur rådande omständigheter har försatt diverse företag i svåra situationer. När skulder inte kan betalas är konkursansökan vägen ut.

När ett företag har hamnat i en svår situation och inte kan betala sina skulder kan det begäras i konkurs både av företaget självt och kunder som det har skulder till. Vid ett sådant tillfälle går ärendet vidare till tingsrätt som har att fatta beslut. Då tittar man på vilka förutsättningar företaget har i framtiden att betala sina skulder. Gör man bedömningen att det inte finns möjlighet att betala inom den närmsta framtiden så försätts företaget i konkurs. En utmätning av tillgångar görs och dessa säljs sedan på auktion för att lösa skulderna. En konkursansökan med tillhörande process är en invecklad sak och du kan få hjälp med alla frågor hos erfarna juridiska ombud.

Forensisk utredning vid konkursansökan

Efter att du lämnar in konkursansökan så kommer en konkursförvaltare att utreda företagets tillgångar, undersöka varför konkursen skedde, kontrollera bokföringen och se till att alla konfiskerade tillgångar går till att betala de skulder företaget har till borgenären eller borgenärerna. Det är alltså en ganska uttömmande process, både för den som försätts i konkurs och för den som begär att någon ska gå i konkurs. Därför är det klokt att söka hjälp av juridiskt ombud när du ska lämna in konkursansökan. Det kan vara till din fördel att ha någon på din sida oavsett om du är borgenären eller den skuldsatte.

22 Feb 2022