Advokatbyrå som kan hjälpa till med att ansöka om arbetstillstånd


Har man blivit erbjuden ett jobb i Sverige men inte är EU-medborgare måste man också ansöka om arbetstillstånd för att kunna ta jobbet. Här kommer några tips som kan underlätta ansökan.

Den som kommer från ett land utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta måste först ansöka om arbetstillstånd. För att kunna göra detta måste man först ha blivit erbjuden ett arbete. Man måste också ha fått arbetstillståndet beviljat innan man reser till Sverige och börjar arbeta. Att ansöka om arbetstillstånd är en omfattande process som måste göras på rätt sätt redan från början. Annars kommer det ta längre tid än nödvändigt att få arbetstillståndet beviljat. Det är Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd och ansökan kan göras på svenska eller engelska.

Större chans att man beviljas arbetstillstånd

För att snabba på processen och snabbare få ett beslut om arbetstillstånd kan man ta hjälp av en advokatbyrå som är certifierade och anslutna till Migrationsverket. Kraven som ställs för att man ska få ett arbetstillstånd är inom vissa arbetsområden väldigt höga. En advokat som är specialiserad på arbetstillstånd vet vad som krävs och hur ansökan ska utformas, vilket givetvis ökar chanserna. En certifierad advokatbyrå som har arbetstillstånd som sitt expertområde kan också bistå med hjälp på andra språk än engelska och svenska. Detta eftersom de har tillgång till både advokater och tolkar som talar flera olika språk som exempelvis ryska, kurdiska, turkiska, assyriska, arabiska, persiska, dari, tyska, franska etc. Läs mer om arbetstillstånd på denna sida: arbetstillstånd.net

13 Mar 2022