Vid tvist om barn får man alltid rättsskydd eller rättshjälp


Har man varit gift eller sambo med barnets förälder och sedan skiljer sig, vad händer sedan med barnet? I de allra flesta fall har föräldrar till ett barn förmågan att komma överens relativt friktionsfritt. Tyvärr är det inte så i alla fall. Händer det att föräldrar inte längre kommer överens om barn där man antingen har vårdnad, boende eller umgänge med, brukar man anmäla det till en civil domstol, som får avgöra i tvisten mellan föräldrarna. Det brukar antigen vara den ena av föräldrarna som stämmer den andra och kräver till exempel ensam vårdnad om barnet. Om den andra föräldern vill annorlunda blir det en tvist som ska avgöras av domstol.

De flesta domstolar vill ha socialtjänstens hjälp

De flesta domstolar brukar vilja låta socialtjänstens enhet familjerätten göra en så kallad vårdnadsutredning som föregår ett beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge. Det brukar ta cirka fyra månader, eller längre innan en sådan utredning är klar. Skulle det visa sig att den ena föräldern inte har ekonomiska medel att anlita en advokat inför vårdnadstvisten om barnet, kan föräldern få rättsskydd, eller rättshjälp. Ett rättsskydd är något som utfaller om en förälder har en hemförsäkring.

Man antas teckna en hemförsäkring om man har mer än 200.000 kronor i årslön, före skatt. Har man tecknat en hemförsäkring betalar då den försäkringen advokatens arvode, med en självrisk på 10 procent av arvodet. Har någon förälder under 200.000 kronor i årslön, förväntas den personen inte ha någon hemförsäkring och kan utan en hemförsäkring få rättshjälp. Det innebär att domstolen betalar advokatens arvode. Ingen ska behöva stå utan rätt till hjälp när det kommer till rättsliga tvister, utredningar eller brottsmisstankar. Alla ska ha rätt till ett rättsligt försvar.

familjerätt

Oavsett ekonomiska resurser får man rätt till advokat

Så tillbaka till vårdnadstvisten om ett barn, har båda föräldrarna, oavsett ekonomisk status och resurser, rätt till en så rättvis utredning och beslut som det bara är möjligt.

Ingen förälder ska behövs stå och se på när barn far illa, eller att de är hjälplösa då de försöker skydda sitt barn. Det är alltid en tragik när två föräldrar som från början ville ha och önskade sig ett gemensamt barn, inte längre kommer över ens om vad som är bäst för barnet. Vi behöver ett samhälle som ser till att deras bästa alltid kommer främst. Vi behöver särskilt utbildade poliser, socialtjänstemän och domare i särskilda barndomstolar som endast har barnens bästa för sin ögon när de fattar beslut som rör deras vårdnad, boende och umgänge.

21 May 2018